Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE İÇİ ŞİDDET ve ÇOCUK İSTİSMARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE İÇİ ŞİDDET ve ÇOCUK İSTİSMARI"— Sunum transkripti:

1 AİLE İÇİ ŞİDDET ve ÇOCUK İSTİSMARI

2 Aile içi Şiddet Ailenin baskın bireyi tarafından ailedeki diğer bir bireye karşı fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik istismar şeklinde ortaya çıkan her türlü eylemi kapsar. -         Kadına -         Yaşlıya Çocuğa yönelik olabilir.

3 A.B.D ‘de her yıl 2-6 milyon kadın kocaları tarafından fiziksel şiddete uğramaktadır. Her 7 saniyede bir kadın bir erkek tarafından dövülmektedir. Türkiye’de şiddete uğrayan kadınların % 42’si neden şiddete uğradıklarını dahi anlayamadıklarını ifade etmektedirler. Dayak yiyen kadınların % 20’si korkudan, yalnızlıktan, ekonomik güçsüzlükten ya da toplumsal baskılardan şikayetçi olamamaktadırlar.

4 D.S.Ö’ne göre 60 yaşın başlangıcı yaşlılık olarak kabul edilir.
Yaşlı istismarında diğer istismar şekillerinin yanısıra fiziksel ve duygusal ihtiyaçların yerine getirilmediği ihmal davranışları da yer almaktadır. İhmal’in pasif ve aktif olmak üzere iki boyutu vardır.

5 Çocuk istismarı Tanım 0-18 yaş grubundaki çocuğun,
kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalmasıdır.

6 Çocuk İstismarı Tipleri
Fiziksel istismar Cinsel istismar Duygusal istismar İhmal

7 Fiziksel İstismar Çocukların onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin elinde fiziksel açıdan zarar görmesi, bedensel bütünlüğünün bozulmasıdır.

8 Fiziksel istismar uygulama şekilleri
Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve çimdikleme... Aletli Saldırılar: Kemer, kayış, herhangi bir ev eşyası (telefon, tava, v.b.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyecekler...

9 Fiziksel istismar öykülerinde sık rastlanılan ortak özellikler:
Tedaviye başvurmada izah edilemeyen gecikmeler, İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi, Tek tek verilen ebeveyn öykülerindeki farklılık, Çocuğun yaş ve gelişme durumu ile uyumsuz öykü, Çocuğun kardeşinin suçlandığı yaralanmalar, Ebeveynde veya bakıcılarda düşmanca davranışlar.

10 Fiziksel Bulgular I DERİ YARALANMALARI İnsan ısırıkları Sıyrıklar
Ekimozlar Yanıklar GÖZ LEZYONLARI Vitröz hemoraji Lens dislokasyonu Retina yırtılması

11 Fiziksel Bulgular II İÇ ORGAN YARALANMALARI İSKELET SİSTEMİ LEZYONLARI
Kafatası kırıkları Ekstremite (kollar-bacaklar) kırıkları

12

13

14

15 Isırık izi

16

17 İstismar Olguları Neden Atlanmaktadır?
Sağlık personeli; Bir ebeveynin çocuğuna zarar verebileceğini kabul etmeyebilir. Bir aile içi meseleye karışmak istemeyebilir. Yeterli eğitim almamıştır.

18 Olguları atlamamak için;
İlgili sağlık çalışanları; İstismar ve ihmalin bulgu ve semptomlarını tanıyabilmeli. Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili tam ve düzgün bir tıbbi tanı koyabilmeli. Çocuğun daha fazla zarar göreceği durumlarda acil önlemleri alabilmeli, kanunların izin verdiği şekilde çocuğa bir yer ayarlayabilmeli hastaneye yatırmak acil bakım merkezlerine aldırmak Çocuk ve ona bakmakla sorumlu olanlara karşı objektif ve profesyonel bir tutum içinde olmalı.

19 Olguları atlamamak için;
Aileyle teröpatik düzeyde bir ilişkiye girmeli, bakım sonlandıktan sonra bile ilişkide olmalı. Evdeki diğer çocukları da tıbbi açıdan değerlendirmeli. Tüm istismara uğramış çocukları yasal organlara bildirmeli. Mahkemede tanıklık yapmaktan kaçınmamalı. Çocuklar “herhangi bir yaralanmam yok” deseler bile bu olasılığın olduğunu bilmeli. (çünkü genellikle çocuklar maruz kaldıkları istismarı söylemezler.)

20 Aile Karakteristikleri:
Evde başka tür şiddetin de varlığı. (Özellikle babanın anneyi veya kardeşlerin birinin diğerini istismar ettiği görülür). Ana-babanın alkol, madde bağımlılığı. Ana-babanın çocuk bakımını üstlenecek olgunlukta olmaması. Ana-babanın beklentilerinin çocuğun gelişimi ile uyumsuzluğu. Çocuğa bakmakla yükümlü olanların genellikle sosyal izolasyon içerisinde olmaları. Ana-babanın da genellikle çocukken fiziksel ya da cinsel istismara uğramış olması. Ailede değişik tipte istismarların kuşaktan kuşağa geçmesi. “saldırganlık siklusu”

21 Cinsel istismar Psikososyal gelişimini tamamlamamış olan çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel stimulasyon için kullanılmasıdır. Genital bölgeleri elleme – ırza geçme yelpazesindeki tüm davranışları kapsar. Aynı yaş grubundaki çocuklar arasında şiddet içermeyen cinsellik istismar olarak kabul edilmez.

22 Mitler Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünde var olan bir şeydir. Çocuklar hikayeler uydururlar. Hayal etmiyorsa bile yakın zamanda unutur, bir önemi yoktur. Güzel kızlar,kendine güvensiz çocuklar, yaramaz çocuklar daha çok istismar edilir. Uslu, akıllı, açıkgöz olmaları istenilirse korunmuş olurlar. Şüpheli yabancılardan uzak durmalılar. Parklar,umumi tuvaletler,boş sokaklar hele karanlıksa tehlikelidir. Kadınlar çocuklara cinsel istismarda bulunmazlar.

23 Gerçekler İstismar konusunda hikaye uyduran çocuklar çok azdır.
İstismarın kısa ve uzun erimli önemli etkileri vardır. Çocukların görünüş ya da davranışı istismara neden olmaz. İstismara uğrayan çocuk yardım istemeli. İstismarcılar %80-95 çocuğun tanıdığı kişiler Olay genellikle çocuğun çevresinde ve bildiği mekanlarda gerçekleşir.

24 Cinsel istismar olgularında muayene süreci
Çocuk ile görüşme (yapılandırılmış) Aile ile görüşme Fizik muayene (materyal toplama) Laboratuvar incelemeleri Ruhsal muayene Öneriler

25

26 Aile Düzenine Karşı Suçlar
Madde 232 : Kötü muamele Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse....2 ay- 1 yıl İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, terbiye, disiplin yetkisini kötüye kullanan kişi...1 yıl


"AİLE İÇİ ŞİDDET ve ÇOCUK İSTİSMARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları