Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası A. Bülent.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası A. Bülent."— Sunum transkripti:

1 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası A. Bülent Özgüler Mühendislik Akreditasyon Kurulu, MÜDEK

2 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 1/16 Sunum İçeriği 1.Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu ve MÜDEK 2.Ulusal ve Uluslararası Tanınma 3.EUR-ACE ve WA 4.MÜDEK Akreditasyonun Artı Değerleri 5.Bologna Sürecinin Ana Unsurları 6.Yeterlilikler Çerçevesi 7.Yükseköğretimde Yeterlilikler 8.MÜDEK Akreditasyon Etkinlikleri: Son Durum

3 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 2/16 MÜDEK’İN AMACI Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek, toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak.

4 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 3/16 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mayıs 2002: Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) Mayıs 2002: Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından mühendislik programlarının değerlendirilmesi için Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) adıyla bağımsız bir sivil toplum platformu oluşturdu. Ocak 2003: Ocak 2003: MÜDEK ilk Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı’nı düzenledi. Ağustos 2003: Ağustos 2003: MÜDEK Program Değerlendirmesi faaliyetlerine başladı. Ocak 2007: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (kısa adı MÜDEK) Ocak 2007: MÜDEK bir derneğe dönüşerek tüzel kişilik kazandı: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (kısa adı MÜDEK) Kısa Tarihçe

5 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 4/16 MÜDEK’in Ulusal ve Uluslararası Tanınması ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education)MÜDEK daha henüz dernekleşmeden 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) üyesi oldu. Yükseköğretim Kurumu (YÖK)16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından mühendislik programlarına yönelik ulusal akreditasyon kuruluşu olarak resmen tanındı. EUR-ACE (First Cycle) Label21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE (First Cycle) Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirildi. Washington Accord (WA)15 Haziran 2011 tarihinde Washington Accord (WA)’a Signatory (Tam Üye) oldu.

6 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 5/16 İrlanda Birleşik Krallık Fransa İspanya Portekiz İtalya Almanya Polonya Finlandiya Rusya Romanya Türkiye EUR-ACE ETİKETİ VEREN KURULUŞLARIN ÜLKELERİ İsviçre

7 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 6/16 WASHINGTON ACCORD ÜYELERİ

8 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 7/16 MÜDEK Akreditasyonunun Artı Değerleri WA Tam Üyeliği: ABET, EC-UK, JABEE gibi 17 akreditasyon kuruluşu, MÜDEK akreditasyonunu eşdeğer kabul etmektedir. Eşdeğerlik, IntPE (International Professional Engineer) etiketi için gerekenler listesinin birinci sırasındadır. EUR-ACE Etiketi: FEANI (European Federation of National Engineering Associations) Kayıt Listesi EUR-ACE etiketi veren kuruluşları otomatik olarak kaydetmektedir. Bu etiket, ayrıca, 13 akreditasyon kuruluşu tarafından karşılıklı tanınma sağlıyor. Yükseköğretimde Yeterlilikler: MÜDEK lisans ve lisans üstü Çıktıları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Yükseköğretimde Yeterlilik çerçevelerini her iki seviyede de karşılamaktadır. Ulusal Yeterlilikler, AYÇ (European Qualification Framework) içinde bir alt kümedir.

9 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 8/16 Bologna Sürecinin Ana Unsurları Bologna Süreci kamu otoritelerini, üniversiteleri, eğitmenleri, öğrencileri, bunların paydaş kurumlarını, işverenleri, kalite güvence kuruluşlarını, uluslararası örgütler ve kurumları içine alan topluca bir gayrettir. Sürecin ana odakları: 1)Lisans/Y. Lisans/Doktora üçlü sisteminin yaygınlaşması 2)Güçlendirilmiş kalite güvencesi 3)Yeterliliklerin tanınması ve eğitim süreleri

10 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 9/16 Kalite Güvencesi Avrupa Parlementosu ve Konseyi, 2006’da yükseköğretimde kalite güvencesinin tesisi için Kalite Güvencesinde Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) kullanımını teşvik etti ve yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kaydı (EQAR) kurulmasına önayak oldu.

11 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 10/16 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ulusal yeterlilik çerçevelerinin biribirleriyle kıyaslamasını basitleştirerek, bunların Avrupa’daki değişik ülke ve sistemlerce kolay anlaşılmasını sağlar.

12 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 11/16 Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Yükseköğretimde Yeterlilikler

13 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 12/16 Yükseköğretimde Yeterliliklerin Belirlenmesi Aşamaları Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Alan Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Kazanımları Bu süreç, MÜDEK Ölçüt 2 ve 3 gereklerine tamamen paraleldir! Bölüm  Program Yeterlilik  Çıktı Bu süreç, MÜDEK Ölçüt 2 ve 3 gereklerine tamamen paraleldir! Bölüm  Program Yeterlilik  Çıktı

14 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 13/16 Alan yeterlilikleri, ulusal düzeyde belirlenen yeterlilikler göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Program Yeterlilikleri, öğrencilerin bir programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Öğrenme kazanımı, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde tanımlanmasıdır. Alan ve Program Yeterlilikleri ile Öğrenim Kazanımları

15 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 14/16 Ölçütlerin Oluşumunda İki Temel İlke 1.Programların belli bir minimumu sağlayıp sağlamadığının tespitinde seviye (düzey) belirleyicisi olmak 2.Dört yıllık mühendislik lisans programlarının, mühendislik eğitiminde ihtiyaç duyulan diğer değişik düzeydeki aktivitelerden farkını vurgulamak, değerlendirilen programları bu zaviyeden incelemek.

16 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara MÜDEK Program Değerlendirme ve Akreditasyon Etkinlikleri 2003-2015 toplam 2015-2016 devam eden Programları değerlendirilen üniversiteler 4025 Farklı disiplinler 2122 Toplam program değerlendirmeleri 588 (190) *108 (34) Akreditasyon verilen/uzatılan programlar 247 [94] ** EUR-ACE akreditasyonu verilen programlar 199 ** * Bazı programlar birden fazla kez değerlendirildi ** 01 Temmuz 2015 itibarıyla ( ) ara değerlendirmeler [ ] kısa süreli

17 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara 16/16 Gazi Ankara DEÜ Ege Fırat Selçuk Yıldız Atatürk Celal Bayar Gaziantep KTÜ Bülent Ecevit Yeditepe Anadolu Osmangazi Sakarya İYTE S. Demirel 2014 Pamukkale Erciyes Uludağ Mersin Atılım Balıkesir Başkent Kocaeli Cumhuriyet Koç Harran Niğde İzmir Ekon. G.saray İstanbul Hacettepe Marmara Doğuş Kültür Uluslararası Kıbrıs Çankaya

18 MÜDEK Zincirlidere Caddesi No. 86 Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4 Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul Telefon: (0212) 211-0281, (0212) 211-0282 Faks: (0212) 211-0289 E-Posta: infos at mudek.org.tr http://www.mudek.org.tr/infos at mudek.org.tr http://www.mudek.org.tr/ Teşekkürler 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara


"1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 17-18 Eylül 2015, Ankara Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası A. Bülent." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları