Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum İçeriği Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu ve MÜDEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum İçeriği Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu ve MÜDEK"— Sunum transkripti:

0 Mühendislik Akreditasyon Kurulu, MÜDEK
Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası A. Bülent Özgüler Mühendislik Akreditasyon Kurulu, MÜDEK 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2015, Ankara

1 Sunum İçeriği Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu ve MÜDEK
Ulusal ve Uluslararası Tanınma EUR-ACE ve WA MÜDEK Akreditasyonun Artı Değerleri Bologna Sürecinin Ana Unsurları Yeterlilikler Çerçevesi Yükseköğretimde Yeterlilikler MÜDEK Akreditasyon Etkinlikleri: Son Durum

2 MÜDEK’İN AMACI Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek, toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak.

3 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)
Kısa Tarihçe Mayıs 2002: Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından mühendislik programlarının değerlendirilmesi için Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) adıyla bağımsız bir sivil toplum platformu oluşturdu. Ocak 2003: MÜDEK ilk Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı’nı düzenledi. Ağustos 2003: MÜDEK Program Değerlendirmesi faaliyetlerine başladı. Ocak 2007: MÜDEK bir derneğe dönüşerek tüzel kişilik kazandı: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (kısa adı MÜDEK) 3

4 MÜDEK’in Ulusal ve Uluslararası Tanınması
MÜDEK daha henüz dernekleşmeden 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) üyesi oldu. 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından mühendislik programlarına yönelik ulusal akreditasyon kuruluşu olarak resmen tanındı. 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE (First Cycle) Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirildi. 15 Haziran 2011 tarihinde Washington Accord (WA)’a Signatory (Tam Üye) oldu.

5 EUR-ACE ETİKETİ VEREN KURULUŞLARIN ÜLKELERİ
Finlandiya Rusya Birleşik Krallık İrlanda Polonya Almanya Fransa İsviçre Romanya Portekiz İspanya İtalya Türkiye

6 WASHINGTON ACCORD ÜYELERİ

7 MÜDEK Akreditasyonunun Artı Değerleri
EUR-ACE Etiketi: FEANI (European Federation of National Engineering Associations) Kayıt Listesi EUR-ACE etiketi veren kuruluşları otomatik olarak kaydetmektedir. Bu etiket, ayrıca, 13 akreditasyon kuruluşu tarafından karşılıklı tanınma sağlıyor. WA Tam Üyeliği: ABET, EC-UK, JABEE gibi 17 akreditasyon kuruluşu, MÜDEK akreditasyonunu eşdeğer kabul etmektedir. Eşdeğerlik, IntPE (International Professional Engineer) etiketi için gerekenler listesinin birinci sırasındadır. Yükseköğretimde Yeterlilikler: MÜDEK lisans ve lisans üstü Çıktıları, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Yükseköğretimde Yeterlilik çerçevelerini her iki seviyede de karşılamaktadır. Ulusal Yeterlilikler, AYÇ (European Qualification Framework) içinde bir alt kümedir.

8 Bologna Sürecinin Ana Unsurları
Bologna Süreci kamu otoritelerini, üniversiteleri, eğitmenleri, öğrencileri, bunların paydaş kurumlarını, işverenleri, kalite güvence kuruluşlarını, uluslararası örgütler ve kurumları içine alan topluca bir gayrettir. Sürecin ana odakları: Lisans/Y. Lisans/Doktora üçlü sisteminin yaygınlaşması Güçlendirilmiş kalite güvencesi Yeterliliklerin tanınması ve eğitim süreleri

9 Kalite Güvencesi Avrupa Parlementosu ve Konseyi, 2006’da yükseköğretimde kalite güvencesinin tesisi için Kalite Güvencesinde Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) kullanımını teşvik etti ve yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Kaydı (EQAR) kurulmasına önayak oldu.

10 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ulusal yeterlilik çerçevelerinin biribirleriyle kıyaslamasını basitleştirerek , bunların Avrupa’daki değişik ülke ve sistemlerce kolay anlaşılmasını sağlar.

11 Yeterlilikler Çerçevesi
MDK MÜDEK Ulusal Yeterlilikler Komisyonu ve Çalışma Grupları YÖK TYYÇ 6. DÜZEY, LİSANS AKADEMİK Yükseköğretimde Yeterlilikler TYYÇ 6. DÜZEY, LİSANS MESLEKİ Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

12 Yükseköğretimde Yeterliliklerin Belirlenmesi Aşamaları
Bu süreç, MÜDEK Ölçüt 2 ve 3 gereklerine tamamen paraleldir! Bölüm  Program Yeterlilik  Çıktı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bölüm Misyonu Alan Yeterlilikleri Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Yeterlilikleri Ders Öğrenme Kazanımları

13 Alan ve Program Yeterlilikleri ile Öğrenim Kazanımları
Alan yeterlilikleri, ulusal düzeyde belirlenen yeterlilikler göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Program Yeterlilikleri, öğrencilerin bir programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Öğrenme kazanımı, bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri kavrayacağının ve neleri yapabileceğinin açık, gözlenebilir ve ölçülebilir biçimde tanımlanmasıdır.

14 Ölçütlerin Oluşumunda İki Temel İlke
Programların belli bir minimumu sağlayıp sağlamadığının tespitinde seviye (düzey) belirleyicisi olmak Dört yıllık mühendislik lisans programlarının, mühendislik eğitiminde ihtiyaç duyulan diğer değişik düzeydeki aktivitelerden farkını vurgulamak, değerlendirilen programları bu zaviyeden incelemek.

15 MÜDEK Program Değerlendirme ve Akreditasyon Etkinlikleri
toplam devam eden Programları değerlendirilen üniversiteler 40 25 Farklı disiplinler 21 22 Toplam program değerlendirmeleri 588 (190) * 108 (34) Akreditasyon verilen/uzatılan programlar 247 [94] ** EUR-ACE akreditasyonu verilen programlar 199 ** * Bazı programlar birden fazla kez değerlendirildi ** 01 Temmuz 2015 itibarıyla ( ) ara değerlendirmeler [ ] kısa süreli

16 2014 İstanbul Kültür Marmara Koç G.saray Bülent Ecevit KTÜ Yıldız
Kocaeli Doğuş Sakarya Yeditepe Hacettepe Uludağ Anadolu Gazi Cumhuriyet Ankara Balıkesir İzmir Ekon. Osmangazi Başkent Atatürk Atılım Celal Bayar Erciyes Çankaya Fırat Pamukkale Ege Niğde İYTE S. Demirel DEÜ Harran Selçuk Gaziantep Mersin Uluslararası Kıbrıs

17 40 + 20 (soru-cevap) dakika sürdü!


"Sunum İçeriği Mühendislik Eğitimi Akreditasyonu ve MÜDEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları