Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

2 Olgu - 1 Diz ağrısı, sağ> sol diz Kadın, 58 yaşında
Sistemik hastalık yok Hafif obez

3 Neler sorulacak? Ne zamandır? Nasıl başladı? Ne zaman artıyor?
……………………. Gece ağrısı var mı?

4 Anamnez Ağrı karakteri Mekanik/ enflamatuvar?
Kırmızı bayraklar var mı?

5 Hastanın Değerlendirilmesi
Anamnez Risk faktörlerinin değerlendirilmesi Fizik muayene Radyolojik değerlendirme Laboratuvar İleri tetkik

6 Osteoartrit Risk Faktörleri
1 2 3 4 5

7 Osteoartrit Risk Faktörleri
Yaş Cinsiyet Kilo Aile öyküsü Travma

8 Fizik Muayene İnspeksiyon Palpasyon EHA Nörolojik Muayene
1. ………2. ………3. …….. Özel Testler 1. Stabilite Stres Efüzyon Menisküs

9 Dizin inspeksiyon muayenesi
Deformite Şişlik Atrofi

10 Diz OA İnspeksiyon

11 Diz OA inspeksiyonu Şişlik Lokalize Efüzyon Kvadriseps atrofisi

12 Diz muayenesinde palpasyon

13 EHA muayenesi: Fleksiyon

14 Ön diz ağrısı

15 EHA muayenesi: Ekstansiyon

16 Effüzyon

17 Özel Testler: Ön Çekmece Testi

18 Arka Çekmece Testi

19 Menisküs Testi

20 Apley’in Kompresyon Testi

21 Apley’in Distraksiyon Testi

22 Kas Testi: Diz Fleksiyonu

23 Kas Testi: Diz Ekstansiyonu

24 Radyolojik Değerlendirme
Radyolojik bulgular 1. 2. 3. 4.

25 Radyolojik Değerlendirme
Osteofit Skleroz Daralma Kist

26 Diz OA Radyolojik Bulgular

27 OA’te Laboratuvar Değerlendirme
TKS Sedim CRP RF Ürik asit Kreatinin AKŞ ALT, AST TİT

28 İleri Tetkik Gerekir mi?

29 Diz Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım
Effüzyon? - Enflamatuvar - Metabolik - Enfeksiyöz - Travmatik

30 Ayırıcı Tanıda Laboratuar
Enflamatuvar artritin ayırıcı tanısında - CRP - RF - Eritrosit sedimentasyon hızı

31 Ayırıcı Tanı: Metabolik Artrit
Ürik asit düzeyi Gut artitinin tanısı

32 Kırmızı Bayraklar Kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı
CRP vb. parametrelerle Enfeksiyon Diğer artitler ve Malinitenin ayırıcı tanısı yapılır

33 Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder
Diz OA Tedavi Algoritması (European League Against Rheumatism EULAR Önerileri) 1- Kombine Tedavi Optimal tedavi = Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder

34 2 - Değerlendirme Risk faktörleri saptanır
Ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık düzeyi saptanır Efüzyon araştırılır - Yapısal hasar saptanır

35 3 - Farmakolojik Olmayan Tedavi Yöntemleri
Eğitim Egzersiz Destekler (Baston, tabanlık, dizlik) Kilo vermek

36 4 - Parasetamol Parasetamol (oral) ilk seçilecek analjeziktir
Etkili olduğu sürece tercih edilmelidir

37 5 - Topikal Ajanlar Klinik etkinlikleri bulunmaktadır
Yan etki açısından güvenilir Yaygın kullanımı bulunan ajanlardır

38 Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda
6 – NSAİ İlaçlar Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda Enflamasyon veya effüzyon varlığında kullanılır Gastrointestinal Sistem yan etki riski yüksek olan hastalarda; NSAİİ + etkili bir gastroprotektif ajan veya Selektif COX- 2 inhibitörlerinden biri seçilmelidir

39 7 - Opioid Analjezikler Parasetmol ile kombine veya tek başına kullanılabilir NSAİİ’in etkisiz veya kontr - endike olduğu durumlarda yararlı tedavi alternatifleridir

40 Yapısal Tedavi - Glukozamin - Kondroitin - Diaserein ve
- Hiyaluronik asit semptomlar üzerine etkilidir ve yapıyı modifiye edici olabilir

41 9 - Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu
Uzun etkili kortikosteroid enjeksiyonu Diz OA’nin aktive dönemlerinde uygulanmalı Ancak kısa süre için yararlıdır

42 Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu: Kondrotoksik?
Sıklık? Aralık? İstirahat

43 10 - Total Eklem Replasmanı
Radyolojik olarak diz OA varlığında Konzervatif tedaviye yanıtsız Dizabilitesi bulunan hastalarda uygulanır

44 SONUÇ OA çok sık görülen bir halk sağlığı sorunudur ve toplumdaki yaşam süresinin uzaması ile birlikte daha büyük bir yük haline gelecektir OA yaşlılarda fonksiyonel kayba neden olan hastalıkların başında gelmektedir

45 OA Tanı ve Ayırıcı Tanı OA tanısı klinik bulgulara dayanır ve radyografi ile desteklenir Ancak mekanik ağrıya uymayan semptomlar Gece ağrısı, enflamasyon, enfeksiyon, malinite veya travma şüphesi varsa (kırmızı bayraklar) hasta yönlendirilmelidir

46 Tedavi Yaklaşımı OA tedavisi için farmakolojik olmayan ve farmakolojik tedaviler bulunmaktadır Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ortopedik cerrahi girişim yönünden hastanın yönlendirilmesi uygundur

47 Gelecekte… OA’nın ilerlemesini geriye döndürebilecek
yapısal çalışmalara gereksinim bulunmaktadır

48 Sorular- Katkılar


"Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları