Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez."— Sunum transkripti:

1 Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi

2 Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez

3 Neler sorulacak?  Ne zamandır?  Nasıl başladı?  Ne zaman artıyor?  …………………….  Gece ağrısı var mı?

4 Anamnez  Ağrı karakteri  Mekanik/ enflamatuvar?  Kırmızı bayraklar var mı?

5 Hastanın Değerlendirilmesi  Anamnez  Risk faktörlerinin değerlendirilmesi  Fizik muayene  Radyolojik değerlendirme  Laboratuvar  İleri tetkik

6 Osteoartrit Risk Faktörleri 1234512345

7  1 Yaş  2 Cinsiyet  3 Kilo  4 Aile öyküsü  5 Travma

8 Fizik Muayene  İnspeksiyon  Palpasyon  EHA  Nörolojik Muayene 1. ………2. ………3. ……..  Özel Testler 1. Stabilite 2. Stres 3. Efüzyon 4. Menisküs

9 Dizin inspeksiyon muayenesi  Deformite  Şişlik  Atrofi

10 Diz OA İnspeksiyon

11 Diz OA inspeksiyonu  Şişlik Lokalize Efüzyon  Kvadriseps atrofisi

12 Diz muayenesinde palpasyon

13 EHA muayenesi: Fleksiyon

14 Ön diz ağrısı

15 EHA muayenesi: Ekstansiyon

16 Effüzyon

17 Özel Testler: Ön Çekmece Testi

18 Arka Çekmece Testi

19 Menisküs Testi

20 Apley’in Kompresyon Testi

21 Apley’in Distraksiyon Testi

22 Kas Testi: Diz Fleksiyonu

23 Kas Testi: Diz Ekstansiyonu

24 Radyolojik Değerlendirme Radyolojik bulgular  1.  2.  3.  4.

25 Radyolojik Değerlendirme  Osteofit  Skleroz  Daralma  Kist

26 Diz OA Radyolojik Bulgular

27 OA’te Laboratuvar Değerlendirme  TKS  Sedim  CRP  RF  Ürik asit  Kreatinin  AKŞ  ALT, AST  TİT

28 İleri Tetkik  Gerekir mi?

29 Diz Osteoartritin Ayırıcı Tanısına Yaklaşım Effüzyon? - Enflamatuvar - Metabolik - Enfeksiyöz - Travmatik

30 Ayırıcı Tanıda Laboratuar Enflamatuvar artritin ayırıcı tanısında - CRP - RF - Eritrosit sedimentasyon hızı

31 Ayırıcı Tanı: Metabolik Artrit  Ürik asit düzeyi Gut artitinin tanısı

32 Kırmızı Bayraklar  Kan sayımı  Eritrosit sedimentasyon hızı  CRP vb. parametrelerle  Enfeksiyon  Diğer artitler ve  Malinitenin ayırıcı tanısı yapılır

33 Diz OA Tedavi Algoritması (European League Against Rheumatism EULAR Önerileri) 1- Kombine Tedavi Optimal tedavi = Farmakolojik olmayan + Farmakolojik tedavi yöntemlerini kombine eder

34 2 - Değerlendirme -Risk faktörleri saptanır -Ağrı ve fonksiyonel kısıtlılık düzeyi saptanır -Efüzyon araştırılır - Yapısal hasar saptanır

35 3 - Farmakolojik Olmayan Tedavi Yöntemleri -Eğitim -Egzersiz -Destekler (Baston, tabanlık, dizlik) -Kilo vermek

36 4 - Parasetamol  Parasetamol (oral) ilk seçilecek analjeziktir  Etkili olduğu sürece tercih edilmelidir

37 5 - Topikal Ajanlar  Klinik etkinlikleri bulunmaktadır  Yan etki açısından güvenilir  Yaygın kullanımı bulunan ajanlardır

38 6 – NSAİ İlaçlar  Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda  Enflamasyon veya effüzyon varlığında kullanılır  Gastrointestinal Sistem yan etki riski yüksek olan hastalarda;  NSAİİ + etkili bir gastroprotektif ajan veya  Selektif COX- 2 inhibitörlerinden biri seçilmelidir

39 7 - Opioid Analjezikler  Parasetmol ile kombine veya tek başına kullanılabilir  NSAİİ’in etkisiz veya kontr - endike olduğu durumlarda yararlı tedavi alternatifleridir

40 Yapısal Tedavi - Glukozamin - Kondroitin - Diaserein ve - Hiyaluronik asit semptomlar üzerine etkilidir ve yapıyı modifiye edici olabilir

41 9 - Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu  Uzun etkili kortikosteroid enjeksiyonu  Diz OA’nin aktive dönemlerinde uygulanmalı  Ancak kısa süre için yararlıdır

42 Eklemiçi Kortikosteroid Enjeksiyonu: Kondrotoksik?  Sıklık?  Aralık?  İstirahat

43 10 - Total Eklem Replasmanı  Radyolojik olarak diz OA varlığında  Konzervatif tedaviye yanıtsız  Dizabilitesi bulunan hastalarda uygulanır

44 SONUÇ  OA çok sık görülen bir halk sağlığı sorunudur ve toplumdaki yaşam süresinin uzaması ile birlikte daha büyük bir yük haline gelecektir  OA yaşlılarda fonksiyonel kayba neden olan hastalıkların başında gelmektedir

45 OA Tanı ve Ayırıcı Tanı  OA tanısı klinik bulgulara dayanır ve radyografi ile desteklenir  Ancak mekanik ağrıya uymayan semptomlar  Gece ağrısı, enflamasyon, enfeksiyon, malinite veya travma şüphesi varsa (kırmızı bayraklar) hasta yönlendirilmelidir

46 Tedavi Yaklaşımı  OA tedavisi için farmakolojik olmayan ve farmakolojik tedaviler bulunmaktadır  Tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ortopedik cerrahi girişim yönünden hastanın yönlendirilmesi uygundur

47 Gelecekte… OA’nın ilerlemesini geriye döndürebilecek yapısal çalışmalara gereksinim bulunmaktadır

48  Sorular- Katkılar


"Diz Ağrılı Hastanın Değerlendirilmesi. Olgu - 1  Diz ağrısı, sağ> sol diz  Kadın, 58 yaşında  Sistemik hastalık yok  Hafif obez." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları