Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGI YÖNETİMİ Thank you Richard and thank you Kevin for your valuable insight into what makes great brands and the pitfalls that lie in store for all of.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGI YÖNETİMİ Thank you Richard and thank you Kevin for your valuable insight into what makes great brands and the pitfalls that lie in store for all of."— Sunum transkripti:

1 ALGI YÖNETİMİ Thank you Richard and thank you Kevin for your valuable insight into what makes great brands and the pitfalls that lie in store for all of us if we are not careful. It is great to have the opportunity to present to you briefly today and I am looking forward to getting to know many of you better when I take up a permanent role here in Sydney next month - and find a country with a decent rugby team. 1

2 2 1. ALGI KAVRAMI 2. DUYUM 3. ALGI TÜRLERİ 4. ALGILAMA SÜRECİ
   1. ALGI KAVRAMI 2. DUYUM 3. ALGI TÜRLERİ 4. ALGILAMA SÜRECİ 4.1. Seçici Algılama Maruz Kalma Dikkat Çekme Anlama Yorumlama 4.2. Algısal Örgütleme 4.3. Algısal Yorumlama 5. ALGI YÖNETİMİ 5.1. Algı Yönetiminin Özellikleri 5.2. Algı Yönetiminin Amacı 5.3. Algılama Yönetimini Etkileyen Faktörler 6. ALGI YÖNETİMİNİN BİLEŞENLERİ 6.1. Örgütsel İmaj Yönetimi 6.2. Örgütsel İtibar Yönetimi 5.3. Diğer Algılama Yönetimi Bileşenleri 7. ALGI YÖNETİMİNDE TEMEL KURALLAR 8. ALGILAMANIN ÖLÇÜLMESİ 2

3 beyine iletilen ve bir hisse karşı beyinde oluşan görüntü
   1. ALGI KAVRAMI Tüm duyu organlarıyla beyine iletilen ve bir hisse karşı beyinde oluşan görüntü olarak tanımlanır. 3

4 2. DUYUM Uyarıcıların duyu organları tarafından alınıp beyne iletilmesidir. Algı ve Duyum Arasındaki Fark Bir tat almak duyum iken, ne tadı olduğunu anlamak algıdır. Bir ses duymak duyum iken, kimin veya neyin sesi olduğunu anlamak algıdır. 4

5 3. ALGI TÜRLERİ Beynimiz çevreden gelen uyarıcıları beş temel duyusuyla algılar; duyarak, görerek, dokunarak, tadarak ve koklayarak. Algıyı duyum sekline göre beş ana baslıkta incelemek mümkündür; • Görsel Algı • İşitsel Algı • Tat Algısı • Koku Algısı • Dokunma Algısı 5

6 Şekil 1 : Algılama Süreci
4. ALGILAMA SÜRECİ Kişinin, sonucu beyninde resim ettiği süreçtir. Algılama sürecinde bireyin beklentileri, deneyimleri, ihtiyaçları, eğitim düzeyi, toplumsal ve kültürel etkenler sürece dahil olur.    Şekil 1 : Algılama Süreci 6

7 uyarıcı ile karşı karşıya kalmakta, ancak bunlardan
4.1. Seçici Algılama Kişi, her an çok sayıda uyarıcı ile karşı karşıya kalmakta, ancak bunlardan birkaçını belirgin olarak algılamaktadır.    Algıda seçicilikte hangi uyarıcıların seçileceği 2 grup faktöre bağlıdır • Beklentileri etkileyen geçmiş deneyimler ve güdüler • Uyarıcının yapısı 7

8 Maruz Kalma Kişinin ihtiyaç, alışkanlıkları, bilgi sahibi olduğu ve tutumları ile uyumlu olan uyarıcılara maruz bırakmasıdır. Dikkat Çekme Tüketicilerin, yoğun ihtiyaç ve isteklerini karşılayan uyarıcıya karşı dikkatini yoğun biçimde yöneltmesidir. Anlama Yorumlama Kişilik özellikleri, motive edici faktörler mesajın yorumlanmasını etkiler.    8

9 Uyaranların komposizyonu algılarımızı etkiler
4.2. Algısal Örgütleme Uyaranların komposizyonu algılarımızı etkiler Algıların bir biçim ve düzene sokulmasıdır Üç şekilde olur Gruplama Tamamlama Şekil – Zemin İlişkisi    9

10 Gruplama : Birbirine çok benzeyen, aynı veya bazı bakımlardan türeş olan öğeler bir arada gruplanma eğilimi gösterirler Tamamlama : Bir nesnenin tümü görülmese de, o nesnenin tümü görülüyormuş gibi algılama tam olur 10

11 Şekil – Zemin İlişkisi :
Bütün algılamalarda bir şekil ve bunun içerisinde anlam kazanan zemin vardır 4.3. Algısal Yorumlama Kişinin belirli bir uyarıcıya verdiği anlama denir Yorumlama kişiseldir ve kişiler arasında farklılıklar gösterir. 11

12 5. ALGI YÖNETİMİ Bu kavramı ilk ABD Savunma Bakanlığı kullanmış, siyasi kararlarının ülke ve dünya kamuoyunda benimsenip onları etkisi altına almak için bir yöntem olarak ortaya atılmıştır. Algı yönetimi ya doğruların olduğu gibi algılanmasını sağlamak ya da doğru ne olursa olsun olgunun/vakanın arzu edildiği gibi algılanmasını sağlamaktır. Algı yönetimi, yönetilmesi arzu edilenlerin kişilik yapılarının, inançlarının, kültürünün ve değerlerinin tanınması ile olabilir.    12

13 13 5.1. Algı Yönetiminin Özellikleri
Yönetilecek insan ve kitlenin amaç ve hedeflerinin bilinmesi gerekir Paydaşlarda kurumun geleceğine dair duyulan kaygıları ortadan kaldırmak Alıcının (kişi, grup, kitle) eğitim ve deneyimlerinin bilinmesini gerektirmesidir Karar vericiler arasında işbirliği ortamı yaratarak algı oluşturma hedefinin eş zamanlı olarak yerine getirilmesi ve adaptasyonu sağlamak Algılama sürecini desteklemek için diğer veri elde etme kaynaklarını yönetmek Gerçekleşecek herhangi bir olayla ilgili ilk elden bilgi vermeyi sağlayabilmek için kaynakları uygun biçimde tahsis etmek ve planlamak    13

14 5.2. Algı Yönetiminin Amacı
Örgüt ya da kurumun hedef ve beklentileri doğrultusunda hedef kitlesini ikna etmek; tutum, davranış ve algılamasında istediği yönde bir değişiklik yaratmayı hedefler.    14

15 15 5.3. Algı Yönetimini Etkileyen Faktörler
Bir çok etken bulunmaktadır Dikkat Algı dayanağı Motivasyon Ortam Kültür Ruhsal durum Kişilik özellikleri Önceki öğrenme ve yaşantıların etkisi 15

16 16 6. ALGI YÖNETİMİNİN BİLEŞENLERİ
Örgütün iç ve dış çevresinde örgüt hakkında olumlu algılama, olumlu imaj, olumlu izlenim, olumlu kanaat ve itibarın oluşmasını sağlamaktır. Bu bileşenlerin doğru yönetilmesi sonucu başarılı bir algılama yönetiminden söz edilebilir. Bu bileşenler; Örgütsel İmaj Yönetimi Örgütsel İtibar Yönetimi Diğer Algılama Yönetimi Bileşenleri    16

17 17 6.1. Örgütsel İmaj Yönetimi
İmaj herhangi bir şeye yönelik düşüncedir. İmajın üç boyutu; Başkalarının sizi nasıl gördüğü Sizin kendinizi nasıl gördüğü Başkalarına nasıl görünmek istediğiniz Bu üç boyut da imaj kavramı oluşumunda çok önemlidir. Örgütsel imaj kişilerin örgüt hakkındaki izlenim ve deneyimlerinin özetidir    17

18 18 6.2. Örgütsel İtibar Yönetimi
Örgütsel itibar, örgütsel faaliyetlerin çevre tarafından onaylanma derecesi, örgütün iç ve dış paydaşlarının, rakiplerinin ve tüm sosyal çevrenin örgütü algılama şeklinin sonunda ortaya çıkan, örgüte olan güven ve örgüte atfedilen değerlerin toplamıdır Örgütsel itibar yönetimi; örgütün çevre ile etkileşiminin, etik sorumluluğunun ve sosyal duyarlılığının, sosyal sorumluluğunun ve değer yönetiminin bileşkesi olarak ortaya çıkar    18

19 19 6.3. Diğer Algılama Yönetimi Bileşenleri
Örgütsel etik sorumluluğun yönetimi Örgütsel güvenin yönetimi Örgütsel sosyal performans yönetimi Finansal performans yönetimi Örgütsel tasarımın yönetimi Kalite algısının yönetimi Duyguların yönetimi Örgütsel ve toplumsal değerlerin yönetimi Örgütsel vizyonun yönetimi Örgütsel liderliğin yönetimi Örgütsel kimliğin yönetimi Örgütsel davranışın yönetimi yer alır    19

20 20 7. ALGI YÖNETİMİNDE TEMEL KURALLAR
Hedef kitlenin değerlerine uyumlu davranmalı Hedef kitlenin kültürüne özen göstermeli Beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilenmeli Mesaj net ve açık verilmeli, tüketicinin aklı karıştırılmamalı Sonuca odaklanılmalı Ölçülemeyecek alanlara girilmemeli Gerçeklere dayanılmalı Mesaj sürekli tekrar edilmeli Farklılaşmaları yönetebilmeli Görsellik doğru yönetilmeli Düşüncelerden çok duygulara hitap edilmeli    20

21 21 8. ALGILAMANIN ÖLÇÜLMESİ
Algılamanın ölçülüp değerlendirilmesi, kişinin bir sonraki davranışını etkileyebilmek için gereklidir. Mesela bir ürünün tüketici üzerinde nasıl algılanıp ölçüldüğüne bakarsak ; 1. Aşama : Tüketicinin hangi medya araçlarını kullandığı belirlenir Eğer tüketici grupları marka ya da işletmenin kullandığı medya araçlarını izlemiyorlarsa algılamanın temel koşullarından biri yok demektir. 2. Aşama : Tüketicilerin ilgili markanın reklamı ile karşılaşıp karşılaşmadıkları belirlenir Hatırlanan markalar arasında işletmenin markası yoksa dikkat çekilememiş demektir. 3. Aşama : Tüketiciye markaların özelliklerine ilişkin öğrendikleri bilgilerin neler olduğu sorulur Tüketici çoğuna tutarlı cevap verebiliyorsa anlama sağlanmıştır. Eğer bilgileri yeterli düzeyde ifade edemiyorsa mesaj anlaşılmamış demektir. 4. Aşama : Tüketicinin marka hakkındaki yorumu istenir Tüketicinin marka hakkındaki inanç ve kanaati, markanın nasıl yorumlandığını gösterir. 21

22 Gençliğe üç öğüdüm var; ÇALIŞIN, ÇALIŞIN, ÇALIŞIN Henry FORD
   Gençliğe üç öğüdüm var; ÇALIŞIN, ÇALIŞIN, ÇALIŞIN Henry FORD 22


"ALGI YÖNETİMİ Thank you Richard and thank you Kevin for your valuable insight into what makes great brands and the pitfalls that lie in store for all of." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları