Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası” . Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası” . Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik."— Sunum transkripti:

1 5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası” . Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik ŞEA Üniversitesi Bozüyük MYO ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Doktora PR Öğr.,

2 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
1. Giriş ve Amaç 4P ||||| 4R 1Reality (gerçeklik) & 2Relevance (geçerlilik) & 3Ritual (tören) & 4Romance (anlatı) ‘yeni medya dili’ ve ‘zenginleştirilmiş gerçeklik’ ‘deneyim’ ve ‘yeğlenme’ gücü Disney + Absolut + Nokia (ayırt edici duyu tema’s noktaları) Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

3 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
2. Kavramsal Çerçeve 5 Boyutlu Marka ve Pazarlama *Lindstrom ‘4R’, ‘Duyusal Sahicilik Testi’, imge&idrak olarak ‘algı’, Plessis & Angelou… tanıma= duygusal * hatırlama= mantıksal (işlem), duyumsal + duygusal marka= bağ (sadakat) Mudo Markası *Etimolojik ad, 1964’te on iki m2 ‘den başlayarak 2014’te altı çeşitte 114 mağaza ve beş alt markaya… Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

4 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
3. Yöntem Lindstorm 4R ölçeği “duyusal sahicilik testi” (nicel & nitel) (4 temel kategoride toplamda 25 ifade) ‘amaçlı örneklem’ türlerinden ‘maksimum çeşitlilik örneklemesi’ (farklı mesleklerden 20 ‘Mudo müşterisi’ ile yapılan anket) karma yöntem (anket & görüşme)

5 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
4. Bulgular Lindstorm 4R Ölçeği: Gerçeklik Boyutu Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

6 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
4. Bulgular Lindstorm 4R Ölçeği: Geçerlilik Boyutu Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

7 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
4. Bulgular Lindstorm 4R Ölçeği: Tören Boyutu Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

8 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
4. Bulgular Lindstorm 4R Ölçeği: Anlatı Boyutu Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

9 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
Sahicilik Testi Değerlendirme Kriteri; Puanlama MUDO Ortalama Gerçeklik Boyutu (Gerçek hissi veriyor mu?) 7 ifade ve 5’li puanlama *Maks. 35 Puan 30/7=4,2 Geçerlilik Boyutu (Geçerli görünüyor mu?) 5 ifade ve 5’li puanlama *Maks. 25 Puan 21/5=4,2 Tören Boyutu (Tören haline gelmiş mi?) 26/7=3,7 Anlatı Boyutu (Anlatının parçası olmuş mu?) 6 ifade ve 5’li puanlama *Maks. 30 Puan 21/6=3,5 Toplam 25 ifade ve 5’li puanlama *En iyi derece 5 olmak koşuluyla Alınabilecek Maks. 125 Puan 98/25=3,9 Genel toplam puan 15.6

10 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
Kaynak: Lindstorm’un Sahicilik Testi (Lindstorm, 2005: ), görüşme ve gözlem sonrası elde edilen veriler çerçevesinde araştırmacı tarafından tanzim edilmiştir.

11 Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 15.6 genel ort. Puanı (10 üzeri ‘başarı’lı değerleme) 4.2 ile (30 puan) ‘gerçeklik’ boyutunda başarı & 3.5 ile (21 puan) ‘anlatı’ boyutunda başarısız görünüş-dokunma-ses-koku Diyalektiği kurumsal iletişim (koku&ses) ve duyu(m)sal sinerji 4 duyuya hitap …tat ?

12 teşekkürler…


"5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası” . Ali ARICI* *Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları