Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİSEL İLETİŞİM ELİFCAN AVŞAR GÜLŞAH SEKMEN NİLÜFER ÇELİKBAĞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİSEL İLETİŞİM ELİFCAN AVŞAR GÜLŞAH SEKMEN NİLÜFER ÇELİKBAĞ"— Sunum transkripti:

1 KİŞİSEL İLETİŞİM ELİFCAN AVŞAR GÜLŞAH SEKMEN NİLÜFER ÇELİKBAĞ
KIŞILERARASI ILETIŞIM Bilgiler-Etkiler-Engeller Prof. Dr. Demet GÜRÜZ Doç. Dr. Ayşen Temel EGINL ELİFCAN AVŞAR GÜLŞAH SEKMEN NİLÜFER ÇELİKBAĞ

2 İLETİŞİMİN AMACI VE ÖNEMİ
ILETIŞIM:Bir gönderici tarafından alıcıya iletilen ve alıcının Davranışını bilinçli bir niyetle etkileyen mesaj iletişimdir. NEDEN ILETISIM KURARIZ?Bilgi Ikna Yönetim Paylaşım Farklılıkları paylaşım Eglence Degişim Problem çözme Işbirligi vb. TEMELDE;Umursanmak Kabul görmek Degerli olmak Yeterlilik Sevilmek vb…

3 İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ
Kişiler arasında BILGI, DUYGU ve DÜŞÜNCE alışverişidir. KAYNAK---->> MESAJ ----->>KANAL ----->>ALICI Aşamalar: Mesaj göndermek Mesajı almak Mesajı anlamak Alıcıda etki yapmak Geri bildirimi saglamak Iletişimde 6 Soru: Dinliyor musunuz ? Anlıyor musunuz ? Anladıgınızı test ediyor musunuz ? ileti dakikliginiz nasıl ? Empatik iletişimi kullanıyor musunuz ? Yeterince açık mısınız ?

4 İLETİŞİM TÜRLERİ Tek Yönlü iletişim: iletişim sürecinin tek yönlü işleyişi,”bir kaynaktan bir alıcı”ya da “bir kaynak çok alıcı” şeklinde olabilir. Amaç yalnızca iletinin alıcıya ulaştırılmasıdır. Çift Yönlü iletişim:Yansıma ögesinin eklenmesiyle kaynak ile alıcı arasında etkileşimin sadece eylemle kalmayıp , eylem ve tepki biçimine dönüşmesidir. Tek yönlü iletişim tek başına kullanıldıgı sürece çogu kez etkisiz ya da yetersiz kalmasına karşın çift yönlü iletişim teknik açıdan oldugu kadar yönetsel açıdan da en etkin ve en geçerli bir süreçtir. Aktarım olarak iletişim:Iletişim karşılıklı bir biçimde birşeylerin(duyguların düşüncelerin,bilgi ve becerilerin) aktarımı;diger bir deyişle etki tepki olarak görülmektedir.Başka bir ifadeyle iletişim bireysel olrak yapılarn bir tür gönderim ve alım olayıdır. Etkileşim olarak iletişim:Etkileşim iki ve de daha fazla kişi arasında karşılıklı olarak gelişen bir süreçtir.

5

6 Kişilerarası iletişim yaklaşımları
Durumsallık yaklaşımı:iki kişi arasında gerçekleştirilen iletişim olarak tanımlanmaktadır. Gelişimsel yaklaşım:herkesin yaşam alanının bir digeriyle örtüşecegini birbirini kaplayacagını varsaymaktadır.

7 İletişim Modelleri Ve Teorileri
Aristo Iletişim Modeli: Bu modeli Aristo M.Ö 5. Ve 4. Yüzyıllarda ortaya atmıştır.Ona göre iletişim tek yönlüdür ve karşındakileri etkileyebilmeye dayanır. Laswell Iletişim Modeli: Lawell Modelinin temel soruları şunlardır; Kim, Neyi, Hangi kanaldan, Kime hangi etkiyle aktarmaktadır. Shannon-weaver Modeli: Model agırlıklı olarak “hangi kanal” en çok sinyal iletir, iletilen bu sinyallerin ne kadarı gürültü ögesi tarafından zarar görür , sorularını kapsar. Newcomb iletişim Modeli: Newcomb’un ABX modelinin geliştirilmişidir.Bu uyarlama yazarların kitle iletişimi ile kişilerarası iletişim arasında temel farklılıkları algılamasına dayanır. Osgood & Schramm iletişim Modeli: Dinamiktir – Belirli bir durumun nasıl değiştiğini gösterirGereksiz tekrarın (gürültü nedeniyle) neden önemli olduğunu gösterir. Gürültü arttıkça tekrar gereksinimi artar, zaman kısıtlanır ve verilen bilgi azalır.

8

9 SÖZLÜ(SÖZEL) İLETİŞİM
Kişilerin yazdıkları ve konuştukları sözcüklerle olur. Bu iletişimde dil önemlidir. Dilin iletişimde etkili bir biçimde kullanılması için: Standart dil kurallarına uyulmalıdır. Dilin sembolik yapısına uyulmalıdır. Duygusal sözcükler özenle seçilmeli ve kullanılmalıdır.

10 DIL KAVRAMI VE ÖZELLIKLERI
Konuşma ve Dil Kavramı: Sözlü iletişim, iletişimde bulunan tarafların birbirlerini anlayacakları dil ile yapılır. Dil de semboller aracılıgıyla aktarılır. Sözleri aktaran sembollerin, verici ile alıcının kullandıkları dilin ortak olması gerekir. Farklı olması durumunda tercüman denilen kişi iletişimi saglar. Insanların kullandıgı dil, kelime adı verilen simgelerden oluşmaktadır. Özellikleri; Dil, sadece bir kişinin kişiligini degil, aynı zamanda o kişinin yaşadıgı toplumun kültürünü de yansıtmaktadır! Dil kültür ilişkisi yadsınamaz…

11

12 SÖZLÜ İLETİŞİMİN AVANTAJLARI
Kısa zaman içinde iletişim kurabilirsiniz. Hemen geridönüşüm alabilirsiniz. Beden diline başvurabilirsiniz

13 SÖZLÜ ILETIŞIM DEZAVANTAJLARI
Yazıya kıyasla yanlış anlaşılma ihtimali daha yüksektir. Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili uzun süreli iletişimler için uygun bir yöntem degildir. Alınan sözlü mesaj, zamanla unutulmakta ya da degişime ugramaktadır

14 SÖZSÜZ İLETİŞİM Insanlar, birbirlerinin gözlerine bakmaları ya da kaçırmalarıyla, giyimleri, duruşları, oturuş biçimleri, aralarına koydukları fiziksek uzaklık gibi görsel simgelerle, birbirleri hakkında sezgisel bilgi edinerek, sözcüklere başvurmadan iletişim kurabilirler.Bu iletişim türüne Sözsüz Iletişim adı verilir. Kişilerarası ilişkilerde ilk izlenim, kişilerin ilk bakışta, daha birbirlerine hiç bir şey söylemeden birbirleri hakkında yargıya varmaları, sözsüz iletişim ile ger çekleşir

15

16 SÖZSÜZ İLETİŞİM ÖNEMİ Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. insanların yüzyüze kurdukları ilişkide algılanan anlamın; %10 u kelimelerden, %30'u ses tonundan, %60'ı mimiklerdenanlaşılmaktadır...

17 SÖZSÜZ İLETİŞİM İŞLEVLERİ
Kimlik tanımlama Duygusal işlev Güç ve statü işlevi Düzenleme işlevi Tamamlama işlevi Vurgulama işlevi Çatışma işlevi Dikkat çekmek Sözün yerini alma

18

19 SÖZSÜZ İLETİŞİMİN BOYUTLARI
FiZiKSEL GÖRÜNÜŞ YÜZ VE GÖZ DAVRANIŞI BEDEN HAREKETLERi VE JESTLER SES DAVRANIŞI/DiL ÖTESi ALAN

20 SÖZSÜZ İLETİŞİM Fiziksel Görünüş:
İlk İzlenim ve Görünüş: İlk izlenim bir kişi hakkında ilk görüşte ve çok kısa bir süre içinde belirli bir özelliğin görülmesi ve diğer özelliklerle ilgili algılamanın yaratılmasını açıklamaktadır. Saç: İmaj ve yaşam tarzını en biçimde açığa vurmaktadır.Saç biçimi kişilerin yaşı duyguları ekonomik durumu olgunluk vb özelliklerini yansıtır Giyim Tarzı: Kişilerin seçtikleri kıyafetler sosyal statüsü,mesleği,dini inanışı ve medeni durumu gibi birçok konuda mesaj içerir. Aksesuarlar: Giyim tarzı kişinin kişilik,statü,güç,tutum,meslek ve kendine güven gibi çeşitli özellikler hakkında bilgi vermektedir.Giyimi tamamlayan unsurlar olarak adlandırılan araçlar aksesuarlardır.

21 Yüz ve Göz Davranışı Yüz Davranışı:Yüzümüz, bedenimizin en anlamlı yeridir. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri oluşturur. Yüz İfadeleri:Kişilerin düşünce ve duygularının yüzde yansımasıyla oluşmaktadır

22

23 ifadeler Yüz Hareketleri Şaşkınlık ifadesi Korku ifadesi Öfke ifadesi
Tiksinme ifadesi Mutluluk ifadesi Üzüntü ifadesi Kaş Hareketleri Dudak Hareketleri Göz Davranışı

24 Göz Davranışı Göz teması ve bakışlar,kişilerin "yüzün hangi bölümüne baktıklarına ve bakış yönüne"baglı olarak sınıflandırılmaktadır. İş Bakışı Sosyal bakış Mahrem bakış

25 İş Bakışı Karşıdaki kişinin n ve gözleri arasıda bir oval ya da üçgen bulundugu hayal edilerek,o bölgeye bakılır.

26 Sosyal bakış Karşıdaki kişinin yüzünde gözler ve agız arasında bir üçgen bulundugu kabul edilerek o bölgeye bakılmalıdır.

27 YÜZ DAVRANIŞLARI

28 ALAN

29 Alan Mahrem Alan: Bu alan kırk beş santimetreye kadar olan uzaklığı kapsar. Bu mesafe içine insanlar, çok yakınlarını kabul ederler Kişisel Alan: Bu alan kırk beş ile yetmiş beş santimlik bir mesafeyi kapsar. Kişisel uzaklık iki arkadaşın küçük bir yemek masasında korudukları uzaklıktır. Kendimizi yakın hissetmediğimiz insanların girmesine izin vereceğimiz en yakın alan, kişisel alandır. Sosyal Alan: Bu alan bir metre ile iki buçuk metreye kadar olan bölgedir. Bu mesafe toplantılarda, davetlerde, birbirlerini az tanıyanlar arasında yaratılır. Genel Alan: Genellikle üç metrelik veya daha fazla bir uzaklığı kapsayan genel alan, ilgi duymadığımız ya da bir ilişkiye geçmek istemediğimiz yabancılara ayrılmıştır.

30 Kişilerarası iletişimi etkileyen faktörler
Algı ve Algılama Kavramı: Algılama, duyu organları tarafından beyne ulaştırılanuyaranların beyin tarafından örgütlenip yorumlanarak bir anlam verilmesi sürecidir.

31 Algıyı Etkileyen Faktörler;
Algılama Süreci Duygular Kültür Çevresel Faktörler Kişisel Özellikler Egitim

32

33 KİŞİLİK Bir kişiyi tanımlamak için kullanılan özelliklere genel anlamda kişilik adı verilmektedir. Kişilik kavramı çok geniş bir alanı içerdigi için tam olarak tanımlanması oldukça güçtür. Sempatik ve Dışa Dönük Olma Antipatik ve Içe Dönük Olma Saldırgan ve Öfkeli Olma

34 KÜLTÜR Hofstede'in Kültür Modeli, kültürün iletişim üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olur: Eril Toplumlar Dişil Toplumlar Bireyci Toplumlar Çoğulcu Toplumlar

35

36 TUTUM Tutum, genel olarak kişilere ya da durumlara ilişkin inanç ya da duygular olarak tanımlanmaktadır. Tutum, bir tutum objesine ilişkin duygu, düşünce ve davranışlardan oluşmaktadır. Kişilerin, kişilerarası iletişim sürecinde sergiledikleri davranışlar ve ifade ettigi sözlerin dogrudan dogruya kişinin tutumlarıyla ilişkisi bulunmaktadır.

37

38 DUYGULAR Kişinin hislerinde bir değişime neden olan, heyecanlandırıcı veya uyarıcı bir etkinin meydana gelmesi ile vücutta oluşan değişikliklere duygu adı verilmektedir. Duyguların, insanları harekete hazırlaması, davranışlarını biçimlendirmesi ve sosyal ilişkilerini düzenlemesi gibi işlevleri vardır. Iletişimde bulunan kişiler arasındaki anlaşma, tarafların karşılıklı olarak duygusal sinyallerinin değişimi ve duyguların ifadesi ile ilgilidir. Kişilerarası iletişim sürecinde kadınların ve erkeklerin duygularını hem sözsüz hem de sözlü iletişimde ortaya koyma biçimleri birbirlerinden oldukça farklıdır.

39

40

41 KİŞİSEL ÖZELLİKLER Cinsiyet: Bir kadının kadınla ve bir erkeğin bir erkekle iletişim kurarken kullanılacak kelimelerle, bir kadın ve erkeğin kuracağı iletişimde seçilecek kelimeler birbirinden farklıdır. Yaş: Kişiler farklı yaşlarda farklı duygusal ve bilişsel tepkiler gösterirler. Dolayısıyla yaşa bağlı olarak diğer kişilerle kurulan iletişim de etkilenmektedir. Eğitim Düzeyi: Eğitimli kişilerin sözel veya sözsüz ifadelerde daha dikkatli oldukları, uygun davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Meslek: Toplumun değer verdiği mesleklere sahip olan kişilerin kurdukları iletişim diğerlerine göre daha fazla takdir görmektedir.

42 KişilerarasI İletİşİm Engelleri
Önyargı/Kalıp Yargı Tek tipleştirme Dilsiz Bilgilenme ve Halo Etkisi Varsayılan Kişilik Teorisi Özellik Atfetme Kehanet Teorisi Kalıplaşmış Düşünce Suçlama Zihin Okuma


"KİŞİSEL İLETİŞİM ELİFCAN AVŞAR GÜLŞAH SEKMEN NİLÜFER ÇELİKBAĞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları