Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Puberte Sorunları. Puberte Prekoks Pubertenin kızda 8, erkekte 9 yaşından önce başlamasıdır. FizyopatogenezGonadotropinler Seks steroidleri Sekonder seksİskelet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Puberte Sorunları. Puberte Prekoks Pubertenin kızda 8, erkekte 9 yaşından önce başlamasıdır. FizyopatogenezGonadotropinler Seks steroidleri Sekonder seksİskelet."— Sunum transkripti:

1 Puberte Sorunları

2 Puberte Prekoks Pubertenin kızda 8, erkekte 9 yaşından önce başlamasıdır. FizyopatogenezGonadotropinler Seks steroidleri Sekonder seksİskelet büyümeReprodüktif karakterleri ve maturasyonukapasite İleri kemik yaşı Yaşıtlarından daha hızlı büyümeKısa boylu erişkin

3 Ayırıcı Tanı-I Normal puberte varyantları  Prematür adrenarş: Erken kıllanma  Prematür telarş: Erken meme gelişimi Büyümede hızlanma, kemik yaşında ilerleme veya diğer puberte bulguları yoktur. 3 ay aralıklarla izlenmesi gerekir.

4 Ayırıcı Tanı-II I.Santral: GnRH’a bağımlı A.İdiopatik: Sporadik veya familyal B.Santral sinir sistemi anomalileri 1.Edinsel 2.Konjenital 3.Periferik puberte prekoksa sekonder

5 Ayırıcı Tanı-III II.Periferik: GnRH’dan bağımsız A.Genetik bozukluklar (mutasyonlar) 1. Konjenital virilizan adrenal hiperplazi (erkek) 2. Testotoksikoz 3. McCune Albright sendromu B.Tümörler 1. Adrenal 2. Hepatoma, hepatoblastoma 3. Ovarian 4. Testiküler C.Sınırlı veya reversibl formlar 1. Kronik primer hipotiroidizm 2. Konjenital adrenal hiperplazi 3. Eksojen seks steroidleri 4. Over kistleri

6 Klinik Değerlendirme Öykü  Eksojen hormonlara maruz kalma  SSS travma, anomali veya enfeksiyonu  SSS semptomları  Ailenin puberte yaşı öyküsü  Büyüme hızı

7 Klinik Değerlendirme Fizik Muayene  Pubertal evreleme (Tanner)  Boy; üst/alt oranı  Vücud ve iskelet simetrisi  Akne ve pigmentasyon  Fundoskopi ve görme alanı  Tiroid muayenesi; tiroid disfonksiyonu  Nörolojik muayene

8 Laboratuvar Değerlendirme  Serum veya plazmada FSH, LH; testosteron veya estradiol DHEA-S; hCG Tiroid fonksiyon testleri GnRH stimulasyon testi  Radyolojik değerlendirme Kemik yaşı Sella spot grafisi Tomografi, MR

9 Kontraseksüel Pubertal Gelişme Kızlarda Virilizasyon Nedenleri  Adrenal kaynaklı androjenler: adenom, karsinom, virilizan adrenal hiperplazi  Over kaynaklı androjenler: arhenoblastoma, teratoma, polikistik over sendromu  Eksojen androjen  İdiopatik hirsutizm

10 Kontraseksüel Pubertal Gelişme Erkekte Feminizasyon Nedenleri  Adolesan, pubertal veya idiopatik jinekomasti  İlaçlar: izoniazid, ketokonazol, marijuana, digital, trisiklik antidepresanlar  Neoplazmlar: adrenal veya testiküler; teratom  Primer hipogonadizm yaratan durumlar:  Konjenital: anorşi, disgenetik testisler, hormon sentez defektleri, androjenlere kısmi duyarsızlık sendromu, Klinefelter sendromu  Edinsel: kriptorşidizm, enfeksiyon, radyasyon, torsiyon, travma  Sistemik hastalıklar: hepatik, renal; malnutrisyondan sonra yeniden beslenme

11 Puberte Prekoksun Tedavisi  Nedene yönelik tedavi: Tümörün cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile tedavisi KAH’de adrenal supresyon; primer hipotiroidizmde tiroid replasmanı; eksojen hormon alımının kesilmesi  McCune Albright sendromu: medroksiprogesteron, testolakton  Gonadotropinden bağımsız erkek puberte prekoks: ketokonazol, testolakton, spironolakton  Santral puberte prekoks: GnRH analogları  Pubertal jinekomasti: androjenler, antiestrojenler, aromataz inhibitörleri (testolakton), cerrahi tedavi

12 Gecikmiş Puberte   Tanım: Her iki cinste 14 yaşını doldurduğu halde herhangi bir puberte bulgusunun olmamasıdır.   Puberte başladıktan sonra 5 yıl içinde tamamlanmazsa, duraklamanın nedeni gecikmiş puberte nedenleri çerçevesinde araştırılmalıdır.

13 Gecikmiş Puberte Nedenleri  Hipergonadotropik hipogonadizm A. Kromozomal, genetik bozukluklar Turner, Noonan, Klinefelter, testiküler regresyon, vs. B. Edinsel otoimmün, kemoterapi, enfeksiyöz, travmatik  Hipogonadotropik hipogonadizm A. Hipotalamik-hipofizer yetersizlikler 1. Gonadotropin yetersizliği a. Konjenital (Kalman sendromu) b. Edinsel 2. Endokrinopatiler D.M., hipotiroidizm, GH eksikliği, hiperkortizolizm, hiperprolaktinemi

14 Fonksiyonel Puberte Gecikmesi  Konstitüsyonel büyüme ve puberte gecikmesi  Kronik sistemik hastalık  İlaç alışkanlığı  Aşırı enerji tüketimi, eksersiz  Eksojen obesite  Malnutrisyon  Psikiatrik sorunlar (anoreksia nervoza, psikososyal büyüme geriliği)

15 Gecikmiş Puberte Tedavisi  Tedaviye hastanın psikolojik durumu gözetilerek mümkün olduğu kadar geç başlanmalıdır.  Erkekte: Depo testosteron enentat veya cypionate: ayda 50 mg - haftada 100 mg  Kızda: 6-12 ay süreyle düşük doz estrojen: 0.3 mg (Premarin veya 0.02 mg etinil estradiol gibi) Siklik estrojen-progesteron tedavisi: 1-21. günlerde estrojen (0.625 mg/gün konjuge estrojen) 12-21. günlerde progesteron (5-10 mg/gün medroksiprogesteron)


"Puberte Sorunları. Puberte Prekoks Pubertenin kızda 8, erkekte 9 yaşından önce başlamasıdır. FizyopatogenezGonadotropinler Seks steroidleri Sekonder seksİskelet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları