Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TR-AB MALİ İŞBİRLİĞİ AB MALİ YARDIMLARI ve HİBE PROGRAMLARI Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı MİLLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TR-AB MALİ İŞBİRLİĞİ AB MALİ YARDIMLARI ve HİBE PROGRAMLARI Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı MİLLİ."— Sunum transkripti:

1 1 TR-AB MALİ İŞBİRLİĞİ AB MALİ YARDIMLARI ve HİBE PROGRAMLARI Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2 2 AB Türkiye’ye Niye Mali Yardım Sağlar? AB Uyum Sürecindeki reformları ve çalışmaları desteklemek Üyelik Sonrasında Kullanılacak Yapısal Fonlara Hazırlık AB Üyesi Ülkeler ve Aday Ülkeler Arasında Farklı/İyi/Ortak Uygulamaların Görülmesi

3 3 I. Mali Protokoller Dönemi (1963-1996) : 3.ülke II.MEDA Programı (1996-2001) : 3.ülke III. Katılım Öncesi Mali Yardım (2002-2006) : Aday Ülke IV.IPA (2007-2013) : Aday Ülke V. IPA II (2014-2020): Aday Ülke Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımı: Temel Dönemler

4 4 IPA’nın Kapsadığı Ülkeler ADAY ÜLKELER TÜRKİYE SIRBİSTAN MAKEDONYA KARADAĞ İZLANDA POTANSİYEL ADAY ÜLKELER ARNAVUTLUK BOSNA - HERSEK KOSOVA (BM 1244 Say. Kar.)

5 5 Avrupa Birliği 2007-2013 IPA DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMININ ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI Yüzölçümü (km²)Avro/km²Nüfus-2006Avro/Kişi TOPLAM (2007-2013)Oran MAKEDONYA25.71324.2092.039.000305622.496.0016,77% TURKİYE783.5626.26072.520.000674.908.900.00048,47% ARNAVUTLUK28.75020.6753.149.000189594.396.0016,47% BOSNA HERSEK51.20912.8903.843.000172660.096.0017,18% KARADAĞ13.81217.027624.000377235.175.2002,56% SIRBİSTAN77.47418.0177.425.0001881.395.868.92315,19% KOSOVA10.88758.6752.070.000309638.800.0006,95% TOPLAM1.048.0018.77096.113.0009610.126.905.133100,00%

6 6 Yapılanma ve Görevler Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO) Hazine Müs. sorumlu Devlet Bakanıdır. Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Tüm bileşenlerin genel koordinasyonu, IPA I. bileşenin programlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Hazine Müsteşarı AB yardımlarının mali yönetimi (Ulusal Fon aracılığıyla). Ulusal Fon (NF) Hazine Müsteşarlığı IPA çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi. Stratejik Koordinatör Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı IPA III. ve IV. bileşenleri kapsamında sağlanacak yardımların koordinasyonu. Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemleri. Program Otoritesi IPA III., IV. ve V. bileşenlerin Operasyonel Programlarının hazırlanması ve uygulaması. Denetim Otoritesi (AA) Hazine Kontrolörleri Kurulu IPA’ya ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerinin ve faaliyetlerinin denetlenmesi. Yararlanıcı KurumlarProje faaliyetlerinin yürütülmesi.

7 7 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır: I. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı -İPA Avrupa Birliği tarafından yürütülen hibeler Türkiye’nin Koordinasyonunda yürütülen hibeler II.Birlik Programları Erasmus + Programı 7.Çerçeve Programı Kültür Programı Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) PROGRESS Programı III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

8 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma (I) AB Bakanlığı Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği (II) AB Bakanlığı Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (IV) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Bölgesel Kalkınma (III) Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (V) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 8 PROGRAM OTORİTELERİ

9

10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (ABB) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (MFİB)/ *Program Otoritesi AB TÜRKİYE DELEGASYONU ULUSAL AJANS (UA) IPA KOORDİNASYON IPA İZLEME YÖNLENDİRME İHALEYE ÇIKILMA SÖZLEŞME YAPMA ÖDEME MUHASEBE VE MALİ RAPORLAMA BİLGİLENDİRME İZLEME YÖNLENDİRME ONAYLAMA HİBE DUYURULARI PROJE DEĞERLENDİRME HAYAT BOYU ÖĞRENME VE GENÇLİK PROGRAMLARI KOORDİNASYONU PROJE DEĞERLENDİRME PROGRAM DUYURULARI PROJE İZLEME 10 AB Mali Yardımları İle İlgili Temel Kuruluşlar PROJE İZLEME

11 AB Mali Yardımları ile Finanse Edilen Projeler I II Makro Düzeyde Projeler (Kamu Kurum ve Kuruluşları) Mikro Düzeyde Projeler (Okullar/kurumlar,STK’lar, Odalar, Yerel Yönetimler, KOBİ’ler v.b.) 11

12 Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -Okul/kurumlar -STK’lar -Yerel Yönetimler - Meslek Kuruluşları - diğer Yerel Kuruluşlara Sağlanan Destekler: Hibe Programları IPA PROJESİ (MAKRO PROJE) 12 MİKRO PROJE -Program Otoritesi -Program Yararlanıcısı

13 2006 Yılı Programlaması Mali İşbirliği Paketi Uygulama Yılı:2008 HİBE PROGRAMI Makro Proje Mikro Projeler (Hibe) Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi Toplam Bütçe: 20 Milyon € Hibe Pr. Bütçesi 16 Milyon € Proje Sayısı 101 Mikro Proje Türkiye İş Kurumu  Okul/kurumlar  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları  Yerel Yönetimler 13

14 14 MEB- Projeler

15 15 MEB- Projeler

16 16 “Kilimcilik Eğitimi Projesi” Hibe: 103.530 Avro Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı-2006 Keban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak fı 50 kişilik Kilimcilik Eğitimi projesi

17 17 “Çocuk Bakıcılığı Mesleki Eğitim Kursu” Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı-2006 Nazilli Belediyesi HİBE:109.767 Avro Belirlenen illerde kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanması ve uygulanmasıyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesi

18 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? HİBE DUYURUSU  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya www.cfcu.gov.tr)www.mfib.gov.trwww.cfcu.gov.tr  AB Bakanlığı (www.ab.gov.tr)www.ab.gov.tr  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr )www.avrupa.info.tr  Hibe Programı Otoritesi Hibe Duyurusunu Kim Yapar? HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? PROGRAM OTORİTESİ PROJELER 18

19 HİBE DUYURUSU  Başvuru Rehberi 1.Başvuru Formu 2.Bütçe Tablosu 3.Mantıksal Çerçeve Tablosu 4.Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri 5.CD Başvuru Dokümanları HİBE BAŞVURUSU PROGRAM OTORİTESİ 60-90 Gün Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ? 19

20 1.Hedef 2.Arka Plan 3.Toplam Hibe Miktarı 4.Proje Konuları 5.Faaliyet Başlıkları 6.Kimlerin Başvurabileceği 7.Ortaklık Şartı 8.Dil Şartı 9.Son Başvuru Tarihi ve Yeri 10.Harcama Kalemleri 11.Başvuru Usulü 12.Değerlendirme Puan Tablosu 13.Projenin geçmesi halinde hazırlanması gereken belgeler AB Hibe Programları 20 Başvuru Rehberi= Hibe Duyurusunun Anayasası Başvuru Rehberi

21

22

23 23 Teşekkür ederiz… Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı


"1 TR-AB MALİ İŞBİRLİĞİ AB MALİ YARDIMLARI ve HİBE PROGRAMLARI Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı MİLLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları