Bir yeşil elma ?> d1.php">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Php Sunum 6 Dosya ve Klasör İşlemleri. Dosya İşlemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Php Sunum 6 Dosya ve Klasör İşlemleri. Dosya İşlemleri."— Sunum transkripti:

1 Php Sunum 6 Dosya ve Klasör İşlemleri

2 Dosya İşlemleri

3 Aktif Dosyaya Harici Dosya Ekleme  include(); Belirtilen dosyayı başka bir dosyaya ekler ve içeri ğ ini de ğ erlendirir. d2.php Bir include ‘d1.php'; echo "Bir $renk $meyve"; // - > Bir yeşil elma ?> d1.php

4 Dosya Kontrolü  file_exists(); Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadı ğ ına bakar.

5 Dosya ve Dizin Kontrolü  is_file(); Verilen ismin bir dosya olup olmadı ğ ını döndürür. if (is_file("dosya.txt")) { echo "Bu Bir Dosyadır"; } else{ echo "Bu Bir Dosya De ğ ildir."; } if (is_file("dosya.txt")) { echo "Bu Bir Dosyadır"; } else{ echo "Bu Bir Dosya De ğ ildir."; }

6 Dosya ve Dizin Kontrolü  is_dir(); Verilen ismin bir klasör olup olmadı ğ ını döndürür. if (is_dir("dosya.txt")) { echo "Bu Bir Klasördür"; } else{ echo "Bu Bir Klasör De ğ ildir."; } if (is_dir("dosya.txt")) { echo "Bu Bir Klasördür"; } else{ echo "Bu Bir Klasör De ğ ildir."; }

7 Dosya Özelliklerini Öğrenme  is_readable(); Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadı ğ ını döndürür.

8 Dosya Özelliklerini Öğrenme  is_writable(); Bir dosyanın yazılabilir olup olmadı ğ ını döndürür.

9 Dosya Özelliklerini Öğrenme  is_executable(); Bir dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadı ğ ını döndürür.

10 Dosya Özelliklerini Öğrenme  filesize(); Dosya uzunlu ğ unu döndürür.

11 Dosya Özelliklerini Öğrenme  fileatime(); Dosyaya son erişim zamanını döndürür.

12 Dosya Özelliklerini Öğrenme  filemtime(); Dosyanın de ğ işiklik zamanını döndürür.

13 Dosya Oluşturma touch(); Dosyanın erişim ve de ğ işiklik zamanını ayarlar. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulur. Kullanımı: touch (dosyaismi [,zaman [, ezamanı ]] ) dosyaismi Erişilecek dosyanın ismi. zaman De ğ işiklik zamanı. E ğ er zaman belirtilmemişse, o anki zaman kullanılır. ezamanı Belirtilmişse dosyanın erişim zamanı ezamanı de ğ erine ayarlanır. Aksi takdirde zaman de ğ erine ayarlanır.

14 touch() örnekleri

15 Dosya Silme  unlink(); Bir dosyayı siler. Merhaba Dünya! '); fclose($fh); mkdir('dnmdizini', 0777); unlink('deneme.html'); unlink('dnmdizini'); ?> Merhaba Dünya! '); fclose($fh); mkdir('dnmdizini', 0777); unlink('deneme.html'); unlink('dnmdizini'); ?>

16 Dosya Açma  fopen(); Bir dosya veya URL'yi açar.  Kullanımı:  de ğ işken=fopen(dosyaadı, açma türü)  E ğ er açma dosya adı "http://…." gibi başlıyorsa URL açılıyor demektir.  Açma türleri şunlardır:

17 Dosya Açma Türleri Açma TürüAçıklama 'r'Sadece okumak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. 'r+'Hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. 'w' Sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunlu ğ u sıfır yapılır. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. 'w+' Hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunlu ğ u sıfır yapılır. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. 'a'Sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. 'a+' Hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. 'x' Dosya oluşturulur ve sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. 'x+' Dosya oluşturulur ve hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur. Dosya mevcut de ğ ilse oluşturulmaya çalışılır. bDosyayı binary tipte açar yada oluşturur.

18 Dosya Açma Örnekleri 

19 Dosya Kapatma  fclose(); Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır.

20 Dosya İçeriğini Okuma  fgets(); Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür.  Kullanımı: fgets ( dosya de ğ işkeni [, uzunluk ] )  Uzunluk belirtilmez ise satır sonuna kadar olan bilgi okunur.

21 Dosya İçeriğini Okuma  feof(); Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar.

22 Dosya İçeriğini Okuma  fread(); Dosyayı satır satır de ğ il de belirli uzunlukta okumak için kullanılır.  Kullanımı: fread ( dosya de ğ işkeni, uzunluk )

23 Dosya İçeriğini Okuma  fgetc(); Dosya içeri ğ ini karakter karakter okur.

24 Dosya İçeriğini Okuma  fseek(); Dosya içeri ğ inin belirli bir bölümden sonrasını okumak amacıyla dosya içersinde istenilen yere konumlandırma yapar.  Kullanımı: fseek ( dosya de ğ işkeni, nereye [, nereden ] )  Dosya de ğ işkeni Bir dosya tanıtıcısı. Genellikle fopen() kullanılarak oluşturulur.  nereye Yeni konum.  Konumu dosya sonunun öncesine taşımak için bu de ğ iştirgeyle negatif bir de ğ er, nereye de ğ iştirgesiyle de SEEK_END aktarın.  nereye Mevcut konumun nasıl yorumlanaca ğ ı belirtilir:  SEEK_SET - nereye konumunun dosya başlangıcına göre belirtildi ğ i varsayılır.  SEEK_CUR - nereye konumunun mevcut dosya konumuna göre bayt sayısı olarak belirtildi ğ i varsayılır. Bu miktar pozitif veya negatif olabilir.  SEEK_END - nereye konumunun dosya sonuna göre belirtildi ğ i varsayılır.  E ğ er nereden belirtilmezse, SEEK_SET öntanımlıdır.

25 fseek() örneği 

26 Dosyaya Bilgi Yazma  fwrite(); fputs(); Her iki komut dosyaya bilgi yazmak için kullanılır.  Kullanımı: fwrite ( dosya de ğ işkeni, dizge [, uzunluk ] )

27 Dosya Kilitleme  flock(); Bir dosyaya aynı anda bir erişim yapılabilmesini sa ğ lar. Aynı anda dosyaya birden çok kişinin erişebilmesini engeller.  Kullanımı:flock ( dosya de ğ işkeni, işlem )  işlem şunlardan biri olabilir:  Paylaşımlı bir kilit (okuyucu) edinmek için LOCK_SH.  Ayrıcalıklı bir kilit (yazıcı) edinmek için LOCK_EX.  Bir kilidi (paylaşımlı veya ayrıcalıklı) serbest bırakmak için LOCK_UN.

28 flock() örneği 

29 Klasör İşlemleri

30 Klasör İçeriğini Listeleme  opendir(); Bir klasör açar.  readdir(); Açılmış bir klasörün içini okur.

31 Klasör Oluşturma  mkdir(); Dizin oluşturur.  Kullanımı: mkdir([yol]/dizinadı,izin)  İ zinler:  0600: Sahibinden başkası okuyup yazamasın.  0644: Sahibi okuyup yazsın di ğ erleri sadece okusun  0777: Herkes okuyup yazabilsin.  0755:Sahibi herşeyi yapsın, di ğ erleri sadece okuyup çalıştırabilsin  0750: Sahibi herşeyi yapsın, grup üyeleri okuyup çalıştırabilsin, di ğ erleri hiçbir şey yapamasın.

32 Klasör Silme  rmdir(); Dizin siler.


"Php Sunum 6 Dosya ve Klasör İşlemleri. Dosya İşlemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları