Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015). STATİK  Arşiv  Basılı kitaplar (ofis - ev)  Basılı ders notları ve raporlar (ofis - ev)  Basılı dergiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015). STATİK  Arşiv  Basılı kitaplar (ofis - ev)  Basılı ders notları ve raporlar (ofis - ev)  Basılı dergiler."— Sunum transkripti:

1 BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015)

2

3

4 STATİK  Arşiv  Basılı kitaplar (ofis - ev)  Basılı ders notları ve raporlar (ofis - ev)  Basılı dergiler (ofis - ev)  Basılı fotoğraflar, ses ve video kasetleri (ofis – ev)  Dijital fotoğraflar ve filmer (HDD – CD - bulut)  Çeşitli basılı belgeler (ofis - ev)  E-kitap ve makaleler (HDD)  Çeşitli e-belgeler (HDD – CD - bulut) DİNAMİK  Arşiv ve günlük kullanım  Çeşitli e-belgeler (bulut)  Fotoğraflar (bulut)  E-posta  Google drive  Google calendar  Blogger.com  WhatsApp  Telefon - hatırlatıcı  Sosyal ağlar  …  Günlük kullanım  Basılı kitaplar (ofis - ev)  Basılı ders notları ve raporlar (ofis - ev)  Basılı dergiler (ofis - ev)  Çeşitli basılı belgeler (ofis – ev)  Çeşitli e-belgeler (HDD – bulut)

5  Depolama alanları  1 masaüstü bilgisayar  2 dizüstü bilgisayar  1 tablet bilgisayar  1 cep telefonu  7 harici disk (her biri ort. 200 GB, bir tanesi 1TB!)  8+ usb bellek ve SD kart  Düzenli kullanılan 2 eposta hesabı  4 farklı bilgi sistemi hesabı (BBY, HÜ personel, Kütüphane, HÜ Belge Yönetim)  2 google drive hesabı  5+ blog – mikroblog  …?! ( irem örneği)

6  Eskiden nispeten statik olan bilgi bugün dinamik  Eskiden bir kitap veya bir ansiklopedi seti satın alınıp kişisel koleksiyonlarda depolanıyordu. Örneğin, bir ansiklopedi setine sahip olmak günlük bilgi kullanımı için yeterli sayılıyordu.  Bugün, her ne kadar kullanıcılar, kendi bilgi çevrelerine ihtiyaçları olan bilgiyi kaydederek depolama eğiliminde olsa da fiziksel depolama alanlarından daha hızlı artan bilgi, insanları “bulut bilişim”e her geçen gün daha da yaklaştırıyor.  “acces vs. ownership” !!!  Kullanıcılar içerik üretimine katkı yapmaya başlayınca (bloglar, sosyal ağlar, vs.) bilgi hem daha hızlı yayılmaya hem de daha hızlı çoğalmaya başladı.

7  İş ve günlük hayatta bilgi patlaması ile yaşayan bireyin sorunları  Çoklu görev (multitasking) zorunluluğu  Dikkat dağınıklığı  Özellikle iş ortamında verimliliğin düşmesi  Kronik stres, yorgunluk ve mutsuzluk  Yanlış karar alma (özellikle iş hayatında) “We tend to believe that by doing several things at the same time we can better handle the information rushing toward us and get more done. What's more, multitasking -- interrupting one task with another -- can sometimes be fun. Each vibration of our favorite high-tech e-mail device carries the promise of potential rewards. Checking it may provide a welcome distraction from more difficult and challenging tasks. It helps us feel, at least briefly, that we've accomplished something -- even if only pruning our e-mail in-boxes. Unfortunately, current research indicates the opposite: multitasking unequivocally damages productivity... Nonetheless, evidence is emerging that humans can become quite addicted to multitasking. ”

8  Önerilen çözüm:  Focus ▪ Gerektiği zaman çoklu görev bağımlılığını bırakabilmek, tek bir işe planlanan bir zaman süresince odaklanabilmek  Filter ▪ Hangi işe öncelikli olarak odaklanılması gerektiğine karar vermek  Forget ▪ Bilgi akışı ile ilgili her şeyi unutup kendine odaklanabilmek

9  Tanım:  KBY, bir bireyin günlük hayattaki görevlerini (iş ortamı ile ilgili olsun ya da olmasın) yerine getirebilmesi ve toplumda ebeveyn, çalışan, arkadaş, vs. olarak çeşitli rolleri oynayabilmesi için dijital ve basılı ortamdaki belgeler, web sayfaları, epostalar gibi materyallerde yer alan bilgiyi elde etmesi, düzenlemesi, bu bilginin devamlılığını sağlaması, bilgiye erişmesi ve bilgiyi kullanmakla ilgili etkinlikleri sürdürebilmesi anlamına gelir. (Wikipedia, 2012)

10  KBYnin hedefi kişilerin  doğru bilgiyi,  doğru yerde,  doğru biçimde,  yeterli detayda ve  ihtiyacını karşılayacak nitelikte elde edebilmesini sağlamaktır. (Wikipedia, 2012)

11  KBY araçları (Personal Information Management Tools / Personal Information Managers), kişilerin ihtiyaçlarının haritalanmasına (mapping) ve böylece bilgi çevrelerini yönetmelerine olanak tanır.  Haritalama; “ihtiyaç” ve “bilgi”nin birbiriyle ilişkilendirilmesi anlamına gelir.

12  Örnekler:  http://en.wikipedia.org /wiki/List_of_personal_ information_managers http://en.wikipedia.org /wiki/List_of_personal_ information_managers

13  KBYnin temel işlevleri:  Düzenlemek: ▪ Ne tür kişisel bilgi kaynakları var, ne tür bir sistematik yapı içinde düzenlenmeli, dosya hiyerarşisi nasıl olmalı, içerik nasıl isimlendirilmeli ya da etiketlenmeli, …  Sürdürmek: ▪ Bilgiyi yedekleme, güncelleme, farklı/yeni formatlara geçirebilme, uzun süre bilginin varlığını devam etmesini sağlama…  Bilgi akışını ve mahremiyeti sağlamak ▪ Hem dışarıdan elde ettiğimiz yeni bilginin güvenliği hem de kendi çalışma alanımızda bulunan bilginin mahremiyetini sağlama  Ölçmek ve değerlendirmek: ▪ KBY için kullanılan yöntem ve araçların geçerliliğini, kullanılabilirliğini, maliyetini (zaman ve para) hesaplamak, karşılaştırmak gerektiğinde alternatifleri değerlendirmek  Anlamlandırmak ▪ Sahip olduğumuz koleksiyonda yer alan bilgiyi kullanılabilir, işe yarar kılmak

14  Bilişsel psikoloji ve bilişsel bilim  İnsan-makine ve insan-bilgi etkileşimi  Veri, “enformasyon” ve bilgi (knowledge) yönetimi  Zaman ve görev yönetimi

15  http://www.slideshare.net/thomaserickson/p ersonal-information-ecologies-erickson# http://www.slideshare.net/thomaserickson/p ersonal-information-ecologies-erickson#

16  Kullanılan kaynaklar ve okuma listesi  * Keeping Found Things Found: The Study and Practice of Personal Information Management (Chapter 3, p. 56-71) (2008) (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=211448&lang=tr&site=eds-live)http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=211448&lang=tr&site=eds-live  * Avoiding information overload. (2006) (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26609772&lang=tr&site=eds-live)http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=26609772&lang=tr&site=eds-live  Personal Information Management (http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_management)http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_management  Personal Information Managers (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_personal_information_managers)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_personal_information_managers  Personal information management (PIM), reference management and mind maps: the way to creative librarians? (2011) (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby253_2012/7/PIM.pdf )http://yunus.hacettepe.edu.tr/~soydal/bby253_2012/7/PIM.pdf  * Recovering from information overload. (2011) (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=58572781&lang=tr&site=eds-live)http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=58572781&lang=tr&site=eds-live  Bilgi Erişim Sürecinin Problem Çözme ve Karar Verme Üzerindeki Etkisi (http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2345)http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2345  Using Internet Services for Personal Information Management (Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Internet Hizmetlerinin Kullanımı) http://by2010.bilgiyonetimi.net/bildiriler/majid.pdfhttp://by2010.bilgiyonetimi.net/bildiriler/majid.pdf (tam metin) http://www.bby.hacettepe.edu.tr/by2010/videolar/majid.flvhttp://www.bby.hacettepe.edu.tr/by2010/videolar/majid.flv (sunuç videosu) * Bu kaynaklara H.Ü. proxy ayarlarını yaparak ya da kampüs içinden ulaşabilirsiniz.


"BBY 253 Bilgi Kullanımı (2014-2015). STATİK  Arşiv  Basılı kitaplar (ofis - ev)  Basılı ders notları ve raporlar (ofis - ev)  Basılı dergiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları