Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER"— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER
Salih Mehmet Yaş Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2 SUNUM PLANI Yasal Düzenlemeler Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı
Ar-Ge Harcama Grupları Ar-Ge İndiriminin Uygulanması - Müracaat -İndirimin beyannamede gösterilmesi -YMM tasdik raporu -Geçici Vergi Uygulaması - Yatırım İndirimi ve Ar-Ge İndirimi - Beyan Edilen Gelir Olmaması Halinde Uygulama - Ar-Ge İndirimi Kapsamındaki Kazancın Dağıtılması 5. Katkı ve Öneriler

3 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme
YASAL DÜZENLEMELER Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler

4 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (MD.14/1-6)
“6.Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi". Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

5 GELİR VERGİSİ KANUNU (MD.89/1-9) Mükellefler, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik ( tarihinden sonraki) Ar-Ge harcamaları tutarının % 40’ını bildirilecek gelirlerinden indirebileceklerdir.

6 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (Geçici 2.Md)
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamın da elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

7 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
(GEÇİCİ MADDE 20) sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.


"Ar-Ge FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları