Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİR OLARAK GÖREVİNİZ. 1- TEŞKİLATI TANIMAK  Birimin fonksiyonlarını bilmek ve teşkilatın ana fonksiyonu ile irtibatına vakıf olmak  Elemanlarına, yaptıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİR OLARAK GÖREVİNİZ. 1- TEŞKİLATI TANIMAK  Birimin fonksiyonlarını bilmek ve teşkilatın ana fonksiyonu ile irtibatına vakıf olmak  Elemanlarına, yaptıkları."— Sunum transkripti:

1 AMİR OLARAK GÖREVİNİZ

2 1- TEŞKİLATI TANIMAK  Birimin fonksiyonlarını bilmek ve teşkilatın ana fonksiyonu ile irtibatına vakıf olmak  Elemanlarına, yaptıkları işlerle teşkilatın ana fonksiyonu arasındaki ilgiyi izah etmek.  Elemanların yetki ve sorumluluk hudutlarını belirtmek  Biriminde ne miktar ve ne nitelikte elemana ihtiyaç olduğunu tespit etmek  Elemanlarına, yetki, sorumluluk, kabiliyet, bilgi ve kapasite esaslarına göre görev vermek

3 2- İŞİN YAPILIŞINI BİLMEK  İşin zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek  Emir ve direktiflerde açık, anlaşılır ve tatbik edilebilir olmak  Birimindeki işleri koordine edebilmek  Personelin, beklenileni yapıp yapmadığını kontrol etmek  İşlerin maliyetini kontrol etmek (zaman ve para olarak)  Hedefin gerçekleşmesine engel olan problemleri çözebilme tekniklerine sahip olmak

4 3- İŞİN ZAMAN VE İMKÂN BAKIMINDAN PLANLAMASINI BİLMEK  Birimin iş kapasitesi ve kabiliyetinden tam faydalanmak  Birime verilmiş işlerin tam olarak yapılabilmesini sağlamak  İşlere öncelik sırasının verilmesi ve zamanın planlamasını bilmek.  İnsan gücü, para, zaman, malzeme ve yer unsurlarını rasyonel şekilde planlamak ve istifade etmek  Birimin başarılı olması için gerekli imkanları tespit etmek  Birimin bütün personelin katılmasıyla gerçek bir işbirliği temin etmek  İhtiyaç halinde fazla mesainin planlamasını yapmak

5 4- İŞİN AKSAYAN HUSUSLARINI ISLAH EDİCİ ÇARELERİ BİLMEK 4- İŞİN AKSAYAN HUSUSLARINI ISLAH EDİCİ ÇARELERİ BİLMEK  Birimde yapılan işleri analiz edebilmek  İşlerin yapılış usullerinin zaman ve para olarak değerlendirilmesini bilmek  Aksayan hususlara ait ıslah çarelerini bulmak ve tatbikini sağlamak  Personeli, yenilikler bulabilmeleri için teşvik etmek

6 5- İŞ VERİMİNİ TESPİT ETMEK  Personelden beklenen verimi tespit etmek  İlgili personelle, zaman zaman iş hakkında tartışmayı sağlamak  Birimin verimini tespit etmek  Birimden beklenen verimi bilmek

7 6- PERSONELİN YETİŞMESİNİ SAĞLAMAK  İşe en uygun şahsı seçme usullerini bilmek  Personelin yeni işe alıştırılması usullerini tatbik etmek  Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve eğitimlerini sağlamak  Eğitim neticesinde elde edilen neticeleri değerlendirmek  Personelin terfi ve yükselmesi yönünde faaliyette bulunmak  Personelle, gelecekleri hakkında müzakereler yapmak

8 7- PERSONEL ARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK 7- PERSONEL ARASI İŞBİRLİĞİNİ SAĞLAMAK  Zamanında personelin mükâfatlandırılmasını sağlamak  Birimin, üst kademelerce takdirini sağlamak  Personele, problemlerini belirtme imkânını vermek ve teşvik etmek  Elemanlarının, itimat, sevgi, saygı ve takdirini kazanmak  Birimdeki iş dağılımını personelin muvaffak olabileceği şekilde yapmak  Huzurla çalışma imkânı yaratmak  Huzursuzluğu mutlaka fakat objektif bir tutumla halletmek  Birim içerisinde samimiyetle beraber disiplini de sağlamak  Çok lüzumlu ise insani tecziye yollarına başvurma

9 8- KENDİ KENDİNİ GELİŞTİRME  Kendi hatalarını objektif olarak bilmek ve kabul etmek  Bilgi ve tecrübesini ilerletmek  İnsanlarla geçinme yollarını bilmek ve istifade etmek  Memur ve amir münasebetlerini en iyi şekilde temin edici çareleri bilmek ve tatbik etmek  İşe ve teşkilata karşı davranışların gelişimini sağlamak

10 Kendi Kendinizi Tahlil Edin…. Tamamen biliyor ve tatbik ediyorum. Az biliyor ve bildiğim kadar tatbike çalışıyorum. Az biliyorum. Fakat halen tatbik ediyorum. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Öğrenmem gerekir.


"AMİR OLARAK GÖREVİNİZ. 1- TEŞKİLATI TANIMAK  Birimin fonksiyonlarını bilmek ve teşkilatın ana fonksiyonu ile irtibatına vakıf olmak  Elemanlarına, yaptıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları