Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim."— Sunum transkripti:

1 1

2 ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfına alınan öğrenciler ile faaliyetlerine başlayan Fakültemiz; Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Zootekni alanlarında Lisans ve Lisansüstü eğitim ile gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında, tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, üretim planlaması yapıp projelendirebilen seviyeli Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemizde öğrenim süresi 4 yıl olup, dil seviyesi yeterli olmayanlar için 1 yıl dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Mezunlarımız “Ziraat Mühendisi” ünvanını almaktadırlar. Dersler teorik, arazi ve laboratuvar uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölümlerin ders programları, uluslararası kabul edilebilir nitelikte hazırlanmıştır. Bina, dershane, laboratuvar, araştırma uygulama çiftliği ve diğer altyapının oluşturulmasında da günümüz bilimsel gereklilikleri çerçevesinde plânlama ve yatırımlar yapılmaktadır. Fakültemizden mezun Ziraat Mühendislerimiz, tarım sektörünün yeniden dirilişini gerçekleştirecek, Kırgızistan’ın kalkınmasına hizmet edecek önderler olacaklardır.

3 MİSYON VE VİZYON Misyon Tarımsal faaliyetlerde yüksek dünya standartlarını elde etmek, uluslararası kabul edilebilirliği yüksek AR-GE çalışmalarını plânlayıp gerçekleştirmek ve böylece tarım bilimine ve tüm insanlığa faydalı olan, çağdaş bilgi düzeyine sahip; Kırgızistan, Türk Dünyası ve Dünya gerçeklerinin bilincinde, milli şuura sahip; doğaya saygı duyan ve onu koruyan; doğal kaynakların değeri ve sürdürülebilirliğinin öneminin farkında; sağlıklı düşünme, sorgulama yeteneğine sahip; çözüm üretebilen, kendine güvenen, ufku geniş, Manas Üniversiteli olmakla iftihar eden, dinamik ve girişimcilik ruh ve cesaretini taşıyan genç Ziraat Mühendisleri yetiştirmek. Vizyon Tarihi misyonunun bilincinde, ürettiği bilgi ve teknolojiyle bölge ve ülke insanının hayat standardını yükseltebilen; ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve kendi sektörüyle güçlü bağları olan; bilim ve teknolojide, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde her zaman önde ve üretken; tüm faaliyetlerinde ulusal, bilimsel ve etik değerlerden, kaliteden ödün vermeyen, bilgisini topluma aktarabilen, paydaşları ile barışık, kurumsal kimlik ve kültüre sahip, örnek gösterilip, model alınabilecek bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

4 2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM Uzakt an Eği tim DSÜ İdari Pers. BÖLÜM Prof.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzm an Labo- rant Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 - 2 1----4- Bitki Koruma 1- 2 1---4 1 31 Zootekni --1----1-- DEKANLIK 1 1 2 TOPLAM 3-241---10133 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim görevlisi Mahabat KONURBAYEVA’ya Kırgızistan Yüksek Atestasyon Komisyonu tarafından 24.12.2011 tarihinde Biyoloji Bilimleri Doktora derecesi verilmiştir. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanı Abdıkerim ABDULLAYEV’e Kırgızistan Yüksek Atestasyon Komisyonu tarafından 29.03.2012 tarihinde Doç. ünvanı verilmiştir.

5 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI Ziraat Fakültesinin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1170 m2 kapalı alana sahip içerisinde 5 adet laboratuvar, 8 ofis ve 3 sınıf ‘dan oluşan Hafif Çelik Konstrüksiyon bina kompleksi hizmete alınmış olup gerekli tefrişatlar tamamlanmıştır. Fakültemizde 1 adet Fitapatoloji, 1 adet Entamoloji ve Nematoloji, 1 adet de Bahçe ve Tarla Bitkileri laboratuarı olmak üzere toplam 3 adet laboratuar kurularak ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmı temin edilmiş olup, analiz yapılacak duruma getirme çalışmaları devam etmektedir. Ziraat Fakültesinin gelişim planı ve uzun vadeli hedefleri çerçevesinde, asıl bina bünyesinde ihtiyaç duyacağı ofis, dershane, laboratuar, deneme üniteleri, soğuk hava deposu, depo ve sosyal yaşam alan gereksinimleri içeren Ana Binamızın inşaatı başlamıştır. Kampus içerisindeki uygulama alanını işlemek, Tarımsal Mekanizasyon dersinin uygulamasını vermek için traktör ve ekipmanları satın alınmıştır. Uygulama dersleri için mini Tarım Parkının ve tarla işletme binasının (ön inceleme laboratuarı) oluşturulması amacıyla ‘Aygün İnşaat’ şantiyesi yerinde bunların kurulması beklenmektedir. Fakültemiz ve Fen Fakültesi eğitiminde uygulamaları yapabilmek amacıyla kurulan üç adet küçük serayı İşletme Komisyonu oluşturularak donanımıyla ilgili işlemler yürütülmektedir. Fakültemiz ‘Araştırma-Uygulama Tarlasında’ modern sulama sistemi kurma çalışmaları devam etmekte olup bu sisteme su sağlamak üzere ikinci bir kuyunun açılması gerekmektedir. Bu sayesinde hem Ziraat Fakültesi arazisi sulanmış olacak hem de Kampus içerisindeki yeşil alanlar ve ağaçlar sulanabilecektir. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Arazi Faaliyet Planlamasi yapılarak Rektörlüğe sunulmuştur. 5

6 2011-2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNİN MEVCUT DURUMU VE İHTİYAÇ DUYDUĞU LABORATUVAR MALZEMELERİ BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla Bitkileri  Bahçe ve Tarla Bitkileri Laboratuarı Bitki Koruma  Fitopatoloji Laboratuarı  Entomoloji ve Nematoloji Laboratuarı Zootekni BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla BitkileriToprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı Bitki KorumaBitki koruma alanındaki Gerekli Donanımlar Zootekni  Hayvan Besleme Analizi Laboratuarı MEVCUT İHTİYAÇLARIMIZ

7 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI NoBÖLÜM HAZIRLIK SINIFI I IIIIIIVTOPLAM 1 Bahçe ve Tarla Bitkileri 151299-45 2 Bitki Koruma 2511 1313-60 3 Zootekni 12545-2626 TOPLAM52282427-131

8 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANINA UYGUN ŞUBAT-MAYIS AYLARINDA YAPILAN FAALİYETLER 2011-2012- Eğitim-Öğretim yılı Bahar döenimde yapılan faaliyetler AylarPlanlanan Sayı Yapılan faaliyetler Sayısı% Şubat151386,7 Mart13969,2 Nisan171691,1 Mais161381,2 92/77,2TOPLAM615183,6

9 ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER VE REHBERLİK Öğrenci motivasyon kapsamında Fakülte öğretim elemanları ve danışmanlar çeşitli aktiviteler düzenleyerek öğrencilerle ilişkilerin ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri için Bölüm öğretim elemanları tarafından tarımsal faaliyetlerle ilgili genel bilgi, terminoloji ve kariyer olanaklarının işleneceği, dört hafta boyu 2 saatlik teorik ders ve seminerleri düzenlenmiştir Bölümlerin bilimsel araştırma faaliyetlerine öğrencilerin aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla Laboratuar, Uygulama arazisi ve seralarda değişik bilimsel faaliyetler yapılmış ve Öğr. Gör. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV ve Öğr.Gör. Cakşılık DÜYŞENALİYEV danışmanlığında öğrenciler tarafından Entomoloji ve Yabancı Otlar herbaryumu hazırlanmıştır. BTB bölümü 16.02.2012 tarihinde mesleki uygulama dersi çerçevesinde Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Biyoteknoloji ve Yapağı Araştırma ve Analiz Laboratuvarına mesleki gezi düzenlemiştir. 04.04.2012 tarihinde BKO bölümü Bişkek şehrinde bulunan ‘Tepliçnıy’ serasında yetiştirilen süs bitkilerin hastalıkları ve zararlıları hakkında bilgilendirilmek amacıyla 2 sınıf öğrencilerimiz seraya götürülmüştür. 12.04.2012 tarihnde BKO bölümü 2 ve 3 sınıf öğrencilerimize Kırgızistan Agro Biyomerkezinin bilimsel uygulama faaliyetleri yerinde tanıtılmıştır.

10 ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLER VE REHBERLİK BTB ve BKO bölümleri Nisan ayında Bahçe bitkileri hastalıkları ve zararlıları hakkında geniş bilgilerin verilmesi amacıyla II ve III sınıf öğrencilerini Botanik Bahçesine ve Tepliçnıy serasına götürülerek uygulama-eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 17.04.2012 tarihinde Ziraat Kulübü etkinliği olarak, Fakültemiz I, II ve III sınıf öğrencilerimize eğitim imkanları ve kariyer olanakları hakkında öğretim elemanları tarafından geniş bilgiler verilmiştir. BTB bölümü Bişkekte yer alan ‘Çeşit tescil ve araştırma istasyonu’ ile ‘Gen Bankası’ 3. Sınıf öğrencileri ve akademik personelle beraber teknik inceleme gezisi yapılmıştır. BTB bölümü Kant ve Tokmok şehrinde 16 Mayıs 2012 tarihinde 2, ve 3. Sınıf öğrencileri ile beraber Miss istasyonu ve çilek bahçesinde teknik gözlem ve incelemeler ve Balasagun bölgesine öğrenci motivasyon gezisi yapılmıştır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci III. Spartakyadında Ziraat Fakültesi öğrencileri Dekan Yardımcısı Dr. Nurlan MAMATOV önderliğinde 5. dereceyi kazanmışlardır (2011 yılında 7. derece). 24.04.2012 tarihinde Ziraat Külübü tarafından Fakültemiz tüm öğrencileri arasında ‘Sır Sandık’ konulu bilgi yarışması düzenlenmiştir. Öğrenci Değişimi kapsamında Bahçe ve Tar Bitkileri bölümü 3 sınıf öğrencisi Gülzada SULTANOVA 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesine kabul edilmiş olup son sınıf eğitimini burada tamamlayacaktır. 10

11 2011-2012 BAHAR DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Fakültemizdeki Eğitim-Öğretim çalışmaları Akademik Takvim ve Yıllık İş Planın uygun olarak yürütülmektedir. Fakültemiz bölümleri tarafından Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma ana bilim dalları Yüksek Lisans Programı hazırlanarak Fen Bilimleri Enstitüsüne sunulmuştır. Bologna sürecine dahil olan ülkelerin tecrübelerini ve eğitimlerin ayrı programlar halinde verilmesi daha donanımlı ve nitelikli elemanların yetişmesini sağlayacağını dikkate alarak Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü yerine ‘Bahçe Bitkileri’ ve ‘Tarla Bitkileri’ adıyla iki ayrı programın açılması teklifimiz Rektörlüğe sunulmuştur. 10 Mayıs 2012 tarihinde Prof.Dr. Ali İSLAM danışmanlığında Ordu Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans tez savunması akıllı sınıfta telekonferans yoluyla yapılmıştır. Kırgızistan Cumhuriyeti eğitim sistemi 2012 yılın 1 Eylülden itibaren Bologna sürecine geçmesinden dolayı Bölümlerimiz ders programları ve içerikleri yenilenmiştir. Bu düzenlemeler en kısa sürede Rektörlüğe sunulacaktır. Ders içeriklerinin Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça versiyonları hazırlanarak WEB sitesinde yayınlanmıştır. Öğrenci uygulamalarında ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere, kampüs içerisinde Fakültemiz kullanımına tahsis edilen Ziraat Fakültesi Uygulama Arazisinde uygulama dersleri yürütülmektedir. Akademik kalitenin geliştirilmesine yönelik, ziraat fakültesinin yeni taşındığı binada bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve laboratuarların hizmete sunulması çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla alınan laboratuar malzemeleri teslim alınmış olup 2011- 2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında aktif olarak kullanılmıştır.

12 BİLİMSEL FAALİYETLER 12 FAALİYETLER 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BTBBKOZOOTOPLAM SEMPOZYUM ve KONGRE224 KONFERANS ve SEMİNER448 PANEL SERGİ PROJE213 ULUSLARARASI MAKALE1719 ULUSAL MAKALE11 ULUSLARARASI BİLDİRİ314 ULUSAL BİLDİRİ KİTAP1214

13 S.T.Bobusheva, T.D.Doolotkeldieva ‘Distribution of endophytic fungi in plants of the Southwestern Kyrgyzstan’ (Chatkal, Alay valley). T. D. Doolotkeldieva, S. T. Bobusheva, M.U.Konurbaeva ‘Biotechnology of Streptomyces Bacteria and its application for Sustainable Agriculture in Kyrgyzstan’. Doolotkeldieva TD, Bobusheva ST, Bekturganova B. ‘Microbial community of high mountain and low-temperature soils of Son-Kul valley in Kyrgyzstan’. T.D.Doolotkeldieva, S.T.Bobusheva ‘Biological agents of Erwinia amylovora (Burrill) causing a fire blight of fruit crops in Kyrgyzstan’. Т.Д. Доолоткельдиева ‘Новый биофунгицидный и биостимуляторный препарат для получения органического урожая в условиях Кыргызстана’ T.D.Doolotkeldieva. ‘Host range of new Bacillus thuringiensis pest biocontrol agents from Kyrgyzstan’. T.D.Doolotkeldieva,S.T.Bobusheva tarafından ‘Fitapatoloji’ ders ders kitabı hazırlanarak yayına sunulmuştur. Dr. Nurlan Mamatov tarafından ‘Hayvan Yetiştirme ve Üreme Temelleri’ kitabı hazırlanarak yayına sunulmuştur. Dr. Abdıkerim Abdullayev tarafından ‘Bahçe Bitkileri Yetiştirme’ kitabı hazırlanarak yayına sunulmuştur. Dr. Mira Cunusova ‘Bitki Islahı’ isimli ders kitabı Yusuf Has Hacip Milli Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. BİLİMSEL FAALİYETLER

14 2011-2012 BAHAR DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİLİMSEL FAALİYETLER 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılları Güz ve Bahar Dönemlerinde fakültemiz tüm öğretim elemanları tarafından bilimsel Seminerler düzenlenmiştir. BKO bölümü tarafından 15.03.2012 tarihinde Öğrencilerimize iş imkanları ve öğrencilerin yaz mevsimi stajlarını yapma imkanları sağlamak amacıyla ‘Kırgızistan'da Bitki Koruma Uzmanının Gerekliliği ve Önemi’ konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. BTB bölümü tarafından 28.03.2012 tarihinde Bologna sürecine uygun olarak eğitim programlarının yeniden yapılandırılması, kalite ve rekabet edilebilirliğin artırılması ve her iki kurum arasında işbirliğinin geliştirmek üzere “Ziraat Fakültelerinde Eğitimin Yeniden Yapılanması ve Kalite” konulu çalıştay düzenlenmiştir. ABD (USDA) ve Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile birlikte Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA danışmanlığında ‘Feramon Tuzakların Kullanımı ile Ağaçların Zararlılarını Kontrol Etme’ projesi yürütülmektedir. 31.05.2012 tarihinde Bitki Koruma Bölümü II ve III. Sınıf öğrencileri tarafından 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları içerisinde Fitopatoloji, Entomoloji ve Bitkileri Biyolojik Yöntemle Koruma derslerinde yapmış oldukları mesleki ve uygulama araştırmalarının sonuçlarını değerlendirmek üzere ‘Bitki Koruma’ konulu I. Ulusal Ziraat Fakülteleri Öğrenci Kongresi düzenlenmiştir. Dr. Mira Cunusova tarafından buğdayda ‘KTMÜ’ isimli yeni çeşit geliştirme ıslah projesi Kant şehrindeki MİS araştırma istasyonu ile birlikte yürütülmektedir.

15 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL SEMİNERLERİMİZ 15

16 İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İŞBİRLİKLERİ 05-20.04.2012 tarihlerinde Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA tarafından Naryn, Isık Köl, Talas ve Çüy bölgelerinden başvuran çiftçilere biyolojik gübreler ve koruma preparatları kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Prof.Dr. Ali İSLAM tarafından Üreticileri bilinçlendirme ve danışmanlık hizmetlerine yönelik çiftçi toplantısı düzenlenmiştir. Dr. Mira Cunusova tarafından geliştirilen “Canım” buğday çeşidinin 08 Şubat ve 23 Mayıs 2012 tarihlerinde çiftçilere tanıtımı yapılmıştır. 02-06 Mayıs 2012 tarihlerinde Celalabat ilinde yer alan ceviz ormanlarında teknik incelemeler yapılmış ve ayrıca Celalabat Ceviz ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü ziyaret edilerek işbirliği olanakları üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Özbay DEDE tarafından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Teknopark Merkezinde yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır.

17 FAKÜLTEMİZ ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ Ankara Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü. Ordu Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokolü. Bu Protokol kapsamında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk AKYAZI tarafından Fakültemiz Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü BKO-212 Bitki Zararlıları ve Mücadele (2 2 3) dersi uzaktan eğitim yöntemiyle verilmiştir. Kırgızistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı İle Zirai alanda Kadroları Yetiştirme Hakkında Yapılan Sözleşme. Doğu Avrupa ile Tarım ve Ekolojide Denkleşme Birliği (LOGO) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında yapılan Sözleşme. KTMÜ İle Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında yapılan İşbirliği Protokolü. Ziraat Fakültesi ile AgroLead Kurumu arasında Kırgızistan çiftçileri ve ziraat alanı uzmanlarına bilimsel-uygulama destek gösterme konusunda yapılan işbirlikleri kapsamında 45 adet kitap Üniversitemiz kütüphanemize hediye edilmiştir. Ziraat Fakültesi ile ‘MİS’ Açık Anonim Şirketi arasında eğitim ve bilim alanında işbirliği sözleşmesi yapılmıştır.

18 Akademik takvimde de belirtildiği üzere dersler 18 Mayıs 2012 tarihinde bitmiş ve 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yarıyıl sonu sınavları başlamıştır. Sınavlara hazırlık kapsamında öğrencilerle koordineli bir şekilde derslerin sınav günleri belirlenmiş ve önceden ilan edilmiştir. Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim programları çerçevesinde ölçme değerlendirmeye tabi tutulması esas alınmakta ve üniversitemizin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre not değerlendirmesi yapılmıştır. 2. 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVLARI SINAVA HAZIRLIK

19 Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar Başarı durumu DERSLER Bahçe ve Tarla Bitkileri 1. Sınıf Bitki Koruma 1. Sınıf Zootekni 1. Sınıf GeçenKalanBaşarı%GeçenKalanBaşarı %GeçenKalanBaşarı % Biyokimya9469,211284,6 Ata Mekan tar7558,35550,03175,0 Bitki Kor.Tem.G9375,0110100 Teknik Çizim11191,7110100 Tarımsal Ekoloji8466,77370,01325,0 Genel Fizik7943,811664,73350,0 Zooloji9375,040100 İngilizce Hay. Bs. İlkeleri40100 Analitik Kimya8188,8 Hay.Yet.İlkeleri40100 ORTALAMA68,5378,2276,97

20 Zootekni Bölümü 1. sınıf başarı grafiği Bahçe ve Tarla Bit. Böl. 1. sınıf başarı grafiği Bitki Koruma Bölümü 1. sınıf başarı grafiği

21 Ziraat Fakültesi 2. Sınıflar Başarı durumu DERSLER Bahçe ve Tarla Bitkileri 2. Sınıf Bitki Koruma 2. Sınıf Zootekni 2. Sınıf GeçenKalanBaşarı%GeçenKalanBaşarı %GeçenKalanBaşarı % Dünya ve Türk Uygarlıkları 6010014010040 İngilizce Hayvan Yetiştirme70100 Agrokimya5271,4120100 Bitki Zar. Mücadele5183,3 Yabancı Otlar50100 Bitki Has. Müc70100 Zir.Entomolojisi120100 Fitopatoloji90100 Bitki koruma14287,540100 Hayvan Anatomisi50100 Hayv. Besleme Biyokimyası 30100 Mesleki Uyg.40100 Çayır mera YB40100 Bahçe Bitkileri3175 ORTALAMA92,4597,596,4

22

23 Ziraat Fakültesi 3. Sınıflar Başarı durumu DERSLER Bahçe ve Tarla Bitkileri 3. Sınıf Bitki Koruma 3. Sınıf Zootekni 3. Sınıf GeçenKalanBaşarı%GeçenKalanBaşarı %GeçenKalanBaşarı % Meyve Yet. II80100 Sebze Yet. II80100 Aşılama ve Budama7187,5 Çayır mera YB7187,5 Bitki Islahı80100 Tar. Ekonomisi8010020 10 Bahçe Bitkileri81 Depolanmış ürün Zararlıları90100 Sebze Hast. Ve Zararlıları90100 Ziraat Mak.90100 Bitk. Biyolojik Yön.Korunması8188,9 Meyve Hast. Ve Zararlıları90100 Kanatlı Hay.Yet10100 Kanatlı Kümes Hay.Beslenmesi10100 Rasyon Hazırlama Tek10100 Et Bilimi ve Tek10100 Küçükbaş Hay. Yetiştirme10100 At Yetiştirme10100 ORTALAMA95,8398,15100

24

25 YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE PERSONELİN YILLIK İZİN PLANLAMASI Ziraat Fakültesi Yıllık İzin Planlaması Adı SoyadıÜnvanıPlanlama Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEVDekan Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVABölüm Başkanı Öğr. Üyesi 09.07.2012-16.08.2012 (39 gün) Prof.Dr.Ali İslamBölüm Başkanı 12.06.2012-15.06.2012 (4 gün) 06.08.2012-31.08.2012 (25 gün) Doç. Dr. Özbay DEDEÖğr. Üyesi Dekan. Yardımcısı 18.06.2012-29.06.2012 (12 gün) 17.08.2012-29.08.2012 (13 gün) Dr.MIRA CUNUSOVAÖğr.Gör. 09.07.2012-07.08.2012 (30 gün) Doç.Dr.Abdıkerim ABDULLAYEVÖğr.Gör. 01.08.2012-30.08.2012 (30 gün) Yrd. Doç.Dr.Adem KARATAŞÖğr. Üyesi 11.06.2012-28.06.2012 (18 gün) Dr.Nurlan MAMATOVÖğr.Gör. 01.08.2012-30.08.2012 (30 gün) Dr. Mahabat KONURBAYEVAÖğr.Gör. 17.07.2012-17.08.2012 (30 gün) Öğr.Gör.Saykal BOBUSHEVAÖğr.Gör. 06.08.2012-06.09.2012 (30 gün) Salıbay BAYSALBAYEVFakülte Sekreteri 11.06.2012-22.06.2012 (12 gün) Nazima SULAYMANOVADekan Sekreteri 04.06.2012-08.06.2012 (5 gün) 01.08.2012-23.08.2012 (22 gün) Kasiyet BAYTOLOYEVABölüm Sekreteri 18.06.2012-27.07.2012 (40 gün) 25

26 ZİRAAT FAKÜLTESİ 3 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ YAPACAK YERLERİ BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 26 Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİSTAJI YAPILACAK YERİ, ADRESİ STAJ YAPILACAK ÜLKE 10808.01001AYCAN ASANBEKOVA3.13180 GÜNALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 2011 YILI YAPTI 20808.01004AYGERİM ŞAMŞIBEKOVA2.11 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ERDEMLİ/ MERSİN MERSİN/ TÜRKİYE 30808.01005AYCAN SARBAŞEVA2.3430 GÜN TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ) ANKARA/ TÜRKİYE 40808.01006 GULNİZA RAHMATULLAEVA 2.3630 GÜN TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ) ANKARA/ TÜRKİYE 50808.01009GULZADA SULTANOVA2.8430 GÜN BİTKISEL ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI. TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 60808.01011MİRLAN TALİPOV2.2830 GÜN SANDIKLI TARIM SERACILIK İŞLETMESİ SANDIKLI/AFYON AFYON / TÜRKİYE 70808.01018 AYÇÜRÖK ABDIKERİMOVA 3.20180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR 80808.01020NAZİRA CAKIPOVA2.20 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YALOVA/ TÜRKİYE 90808.01023 MEERİM MOLDOKASIMOVA 1.95 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YALOVA/ TÜRKİYE

27 BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 27 Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİSTAJI YAPILACAK YERİ, ADRESİ STAJ YAPILACAK ÜLKE 10808.02017SULEYMAN KIZI AYZAT3.03 30 GÜN (KTMÜ KONTENJANI) (11.06-11.07) 2012 YIL. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU ADANA/TÜRKİYE ADANA/ TÜRKİYE 20808.02022BERMET BEYŞENKANOVA2.90180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR 30808.02004 BEYŞENBEK KIZI TATTIBÜBÜ 2.5930 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 40808.02011 AKCOLTAY SAYRAKUNOVA 2.53 30 GÜN (KTMÜ KONTENJANI) (11.06-11.07) 2012 YIL. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU ADANA/TÜRKİYE ADANA/ TÜRKİYE 50808.02002AYSULUU İDRİSOVA2.5330 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 60808.02023AYCAN BELİKBAYEVA2.5230 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 70808.02010KUBANIÇ ERMEKOV2.5130 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 80808.02013 ERKİNBEK UULU BAYIMBET 2.2730 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 90808.02005ASEL AYTBEKOVA2.2730 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 100808.02006AIDA CUMABAYEVA1.9230 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN

28 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİ STAJI YAPILACAK YERİ, ADRESİ STAJ YAPILACAK ÜLKE 10809.01013BERMET BEYŞEEVA2.9630 GÜN HAYVANSAL ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI. TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 20809.01002 AZİMA CUMAGULOVA 2.27180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR Fakültemiz 3. Sınıf öğrencilerinin zorunlu stajına yönelik olarak, staj yerleri temin edilmiş olup Kırgızistan ve Türkiye’deki Kamu ve özel sektörde staj yapmalarına imkan sağlanmıştır. BKO Bölüm Başkanı Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖKELDİYEVA’nın danışmanlığında LOGO Programı kapsamında Fakültemizden 10 öğrenci değerlendirme sınavlarına alınmış olup üç öğrenci sınavda başarılı bulanarak Almanya’da altı aylık yaz stajına gönderilmiştir. Fakültemiz Satj Komisyonu kararıyla 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren staj süreleri II sınıf sonunda 15 işgünü (Ziraat Fakültesinde), III sınıf sonunda 30 işgünü (kamu ve özel sektörde) olmak üzere toplam 45 işgünü şeklinde belirlenmiştir. 28

29 4. 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIN PLANLANMASI Akademik Takvim 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Üniversitemiz Akademik Takvimine uygun 2012 Eylül-2013 Ağustos ayları (12 ayılık süre) içinde yapılacak akademik, idari, bilimsel, eğitim- öğretim faaliyetleri planlanmıştır; Ders verme ve uygulama eğitimi yaptırma Eğitim yönlendiriciliği Sınav yapma ve ölçme/değerlendirme Program geliştirme, değerlendirme ve güncelleme Eğitim materyali oluşturma Akademik ve sosyal danışmanlık Kurul ve komisyonlarda görev alma Toplum ve sektörle ilişkiler/hizmetler Öğrenci oryantasyon, motivasyon, yönlendirme çalışmaları Kişisel gelişim ve kariyer bilgilendirme danışmanlıkları Araştırma-Geliştirme çalışmaları

30 4. 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIN PLANLANMASI ÖĞRETİM ELEMANI PLANLANMASI Fakültenin öğretim üyesi planlamasında esas alınacak kriterler belirlenmiş ve bu kriterler kapsamında öğretim üyesi ihtiyacı planlaması yapılarak ilana çıkılmıştır. Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı 2012-2013’de Talep Edilen Öğretim elemanı sayısı 2012-2013’de Talep Edilen Araştırma Görevlileri Sayısı Tam Zamanlı957 Yarı Zamanlı-1 Ders Saati Ücretli4 Üniversite içinden temin edilecek olan 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak servis dersleri ile Ortak Zorunlu Derslerin öğretim elemanı planlaması yapılarak, talebimiz Rektörlüğe sunulacaktır.

31 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIN PLANLANMASI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Eğitim öğretim faliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla yardımcı ders kitapları belirlenerek üniversitemiz kütüphanesine kazandırılmıştır. Fitopatoloji’ ve Entomoloji Uygulama dersleri için Herbaryum ve Böcek kolleksiyonu oluşturulmuştur. Bununla birlikte, kitap koleksiyonunu güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları içinde ihtiyaç duyulan eserler belirlenmiş ve tedarik süreci başlatılmıştır. Üniversitemizin 2012 bütçesi kapsamında fakültemize tahsis edilen finans kaynakları ile laboratuarımız için öncelikli gerekli olan cihaz, malzemeler alınmış, kimyasal ve diğer sarf malzemeler alınmak üzeredir.

32 HİZMET PERSONELİNİN PLANLAMASI Hizmete sunulan laboratuarlarda araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak ve laboratuarların teknik işlerini yürütmek için 2 adet laboranta ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma Uygulama Arazisini nitelikli işletme ve arazi koşullarında bilimsel araştırmaları yapma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla traktör sürebilen kadrolu 1 adet Teknisyene, 2 adet hizmet personeline ihtiyaç bulunmaktadır 32

33 Hazırlık Sınıfı Döneminde Öğrencilere Sağlanacak Bilimsel Sosyal ve Kültürel Katkılar Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü, Bitki Koruma bölümü ve Zootekni bölümlerinin hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerle 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 1, bahar yarıyılında 2 kez toplantı yapılarak fakülte, bölüm ve meslek hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, bahar yarıyılı içerisinde fakültemizde yapılan bilimsel faaliyetler ve seminerlere hazırlık sınıfı öğrencileri de davet edilerek bilgilendirme sağlanmıştır. Yine bahar yarıyılı içerisinde hazırlık sınıfları için hazırlanan program gereğince haftada 2 saat olmak üzere 3 hafta Türkçe ve 3 hafta da Kırgızca olacak şekilde ders yapılarak öğrencilerin mesleki terimleri ve temel kavramları öğrenmeleri sağlanmıştır. 27.04.2012 tarihinde hazırlık sınıfı öğrencilerini motive etme, mesleki geniş bilgileri verme, Fakültemiz tüm öğrencileri ile kaynaştırma amacında tüm öğrenci ve personelleri katılımıyla ‘Birlik ve Beraberlik’ konulu tanışma programı Fakültemiz ‘Ziraat Külübü’ tarafından düzenlenmiştir. 33

34 Mesleki Yabancı Dil Eğitimi KTMÜ Ziraat Fakültesi ve Uluslar arası LOGO (Doğu Avrupa ile Tarım ve Ekolojide Denkleşme Birliği) kurumunun tarafından yapılan sözleşme kapsamında Fakültemiz öğrencilerine yaz stajlarını Almanya zirai kurumlarında yapmaları amacında mesleki Almanca dil kursları verilmektedir. Ayrıca mesleki İngilizce dil kurslarının verilmesi Fakültemiz öğrencilerinin Uluslararası tarım alanındaki gelişmeleri takibi açısından büyük önem arz etmektedir. 34

35 FAKÜLTEMİZ TANITIMI 17 Şubat 2012 tarihinde Kırgızistan Tarım Bakanlığı yardımı ile Kırgızistan Cumhuriyeti 40’a yakın ilçenin okul müdürlerine Ziraat Daireleri tarafından Üniversitemiz ve Fakültemiz tanıtım bröşürleri dağıtılmıştır. Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA tarafından Nisan ayında iki defa 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında öğrencileri Fakültemize kazandırma amacıyla Bölümün tanıtımı Kırgız Devlet Radyosu vasıtasıyla yapılmıştır. Ayrıca Fakültemiz bölümleri öğretim elemanları ve öğrencileri Bölüm tanıtımı planına uygun tanıtım işlerini yürütmektedirler. 35

36 KTMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ № KOMİSYONBAŞKANÜYELER 1 A2.1 Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Программалар жана адам булактарын өнүктүрүү комиссиясы Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 2 A2.2 Sosyal İlişkiler ve Yardım Komisyonu Социалдык мамилелер жана жардамдашуу комиссиясы Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ Saykal BOBUŞEVA 3 A2.3 Staj Komisyonu Практика (өндүрүштүк тажырыйба) комиссиясы Dr. Nurlan MAMATOV Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Dr. Mahabat KONURBAYEVA 4 A2.4 Yatay-dikey geçiş ve intibak komisyonu Жарыш-түз өтүү жана ыңгайлаштыруу комиссиясы Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Dr. Nurlan MAMATOV 5 A2.5 Yan dal ve çap intibak komisyonu Кошумча адистик жана ыңгайлаштыруу комиссиясы Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 6 A2.6 Dış ilişkiler komisyonu Тышкы мамилелер комиссиясы Dr. Mira CUNUSOVA Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ 7 A2.7 Mezuniyet not kontrol komisyonu Бүтүрүүчүлөрдүн бааларын көзөмөлдөө комиссиясы -- 8 A2.8 Kalite geliştirme komisyonu Билим сапатын өнүктүрүү комиссиясы Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 9 A2.9 Sınav koordinatörleri Сынак координаторлору Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM Dr. Nurlan MAMATOV 10A2.10 Bilgilendirme, Yönlendirme, Motivasyon komisyonu Маалымат, багыт берүү жана мотивация комиссиясы Dekan Yardımcısı Dr. Nurlan MAMATOV Danışmanlar 11A2.11 Yayın komisyonu Басма иштери боюнча комиссия Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 12A2.12 Bilimsel araştırma projeleri ve AR-GE komisyonu Илим-изилдөө иштери боюнча комиссия Prof. Dr. Ali İSLAM Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Dr. Mira CUNUSOVA 13A2.13 Aile konseyi Ата-энелер кеңеши Beyşenkan EGEMBERDİYEVVenera İSAYEVA, Aybek ERMEKOV 14A2.14 Laboratuar malzemelerini izleme ve zimmet komisyonu Лабораториялык жабдыктарга жооптуу жана көзөмөлдөө комиссиясы Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanları Dr. Mahabat KONURBAYEVA 15A2.15 Araştırma ve Uygulama Arazisi Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE, Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV

37 ÜNİVERSİTEMİZİN KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILIM Rektörlük Makamının oluşturduğu komisyonlara katılım ve katkılarımız sürekli olup, şu anda da fakülte öğretim elemanları rektörlük tarafından oluşturulan değişik komisyonlarda görev almaktadırlar. Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV (Ziraat Fakültesi Dekan V.): Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Senato Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (Başkan). Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yayın Kurulu Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Kantin-Kafeterya Yönetim Kurulu Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Teknoparkının.... Çalışma Grubunun Üyesi. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Kırgızistan’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına... Çalışma Grubunun Üyesi. Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi Veteriner İlimleri Doktora Savunma Komisyonu Üyesi. YRD. DOÇ. DR. ÖZBAY DEDE (Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı) Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Türk Dünyası Uygarlığı Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA (Bitki Koruma Bölümü Başkanı): Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Mevzuat Geliştirme Komisyonu Üyesi Kırgızistan Milli Tarım Üniversitesi Veteriner İlimleri Doktora Savunma Komisyonu Üyesi. Prof. Dr. Ali İSLAM (Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı): Kırgız-Türk Manas Üniversitesi ADEK Çekirdek Grubu (Ziraat Fakültesi Başkan) Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Akademik Değerelendirme ve Kalite Geliştirme Grubu Üyesi Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi Kırgız-Türk Manas Üniversitesi‘İç Değerlendirme ve Gözetim ekibi’ ‘Donanım Geliştirme Komisyonu Üyesi Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Donanım Geliştirme Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ (Ziraat Fakültesi): Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Senato Üyesi. Öğr. Gör. Dr. Nurlan MAMATOV (Ziraat Fakültesi Dekan Yrd.): Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Bilgilendirme, Yönlendirme ve Motivasyon Komisyonu Üyesi

38 FAKÜLTEMİZ ÖNERİLERİ Fakültemizde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma ana bilim dalları Yüksek Lisans Programlarının açılması önem arz etmektedir. Bologna sürecini dikkate alarak Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü yerine ‘Bahçe Bitkileri’ ve ‘Tarla Bitkileri’ adıyla iki ayrı programın açılması önem arz etmektedir. Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümünde 4 adet, Bitki Koruma bölümünde 2 adet, Zootekni bölümünde 1 adet Araştırma Görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemize Toprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı, Bitki koruma alanındaki Gerekli Donanımlar, Hayvan Besleme Analizi Laboratuarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Botanik Bahçesinde mevcut olan ve kullanılmak üzere Fakültemize tahsis edilen seraların daha etkin kullanılabilmesi için Sera İşletme Komisyonu tarafından talep edilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

39 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FAKÜLTEMİZ ETKİNLİKLERİ Fakültemizin Kampus içerisinde 1,38 hektarlık Uygulama arazisi bulunmakta olup, bunun içinde 0,52 hektarlık alan bahçe bitkileri, 0,86 hektarlık alan rotasyon sistemine uygun tarla bitkileri arazisidir. Bu yıl itibarıyla 0,37 hektarlık tarla ve 0,2 hektarlık alan da bahçe olarak işletilmeye başlanmıştır. “Uygulama arazimizde” öğrencilere uygulama dersleri yapılması ile birlikte, bilimsel araştırma faaliyetleri de yürütülmektedir. 39

40 40

41 Fakültemize yeni alınan МТЗ-92 markasıdaki traktör ve donanımları “Ziraat Mekanizasyonu” dersini verme imkan sağlamakla birlikte hem “Uygulama arazimiz” hem de Kampus içersindeki işlerde kullanılmaktadır. 41

42 Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Kırgızistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Daireleri, Bişkek Şehri Meteroloji Merkezi, Kırgız Milli Bilimler Akademisi ‘Botanik Bahçesi, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dairesine bağlı ‘Ala-Arça’ Milli Parkı Bahçesi, Kırgız Bilimsel-Araştırma Hayvancılık ve Çayır- Mera Enstitüsü kurumları ve laboratuarları, AgroLead Kurumu ve Bişkek Şehrindeki özel kurumlar farklı zamanlarda ziyaret edilmiştir. 42

43 Bölümlerin bilimsel araştırma faaliyetlerine öğrencilerin aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla Laboratuar, Uygulama arazisi ve seralarda değişik bilimsel faaliyetler yapılmış ve Öğr. Gör. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV ve Öğr.Gör. Cakşılık DÜYŞENALİYEV danışmanlığında öğrenciler tarafından Entomoloji ve Yabancı Otlar herbaryumu hazırlanmıştır. 43

44 17.04.2012 tarihinde Ziraat Kulübü etkinliği olarak, Fakültemiz I, II ve III sınıf öğrencilerimize eğitim imkanları ve kariyer olanakları hakkında öğretim elemanları tarafından geniş bilgiler verilmiştir. 44

45 45

46 Türkiye ve Dünyadaki ziraat alanındaki haberler ve bilimsel gelişmeleri takip etme amacıyla Fakültemiz toplantı salonunda “TARIM TÜRK” kanalı öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlenmektedir. 46

47 08-10.02.2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü ve Zootekni Bölümü I, II ve III sınıf öğrencilerine sunulan Kişisel gelişim seminerlerinde öğrencilere etkili ders çalışma yöntemleriyle ilgili geniş bilgiler verilmiş ve konunun ilgili oyun ve egzersizlerle pekiştirilmesi sağlanmıştır. 47

48 17.02.2012 tarihinde Japonya’nın İvate ve Obihiro Üniversiteleri temsilcileri Prof. Dr. Hiroki ÇİBA, Hirofumi SATO ve Dr. İçirou TANAKA’lar gelecekte yapılacak olan işbirliği hakkında görüşme yapmak üzere Fakültemizi ziyaret etmişlerdir. Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV, Dekan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE ve Bölüm Başkanları Prof. Dr. Ali İSLAM, Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA ile yapılan görüşmelerin sonucunda bu Üniversiteler ile Hayvan Yetiştirme ve Bitki Koruma alanlarında yürütülecek işbirliklerinin ön görüşmeleri yapıldı. 48

49 17.02.2012 tarihinde Bişkek’teki Hyatt otelinde Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ve KTMÜ Ziraat Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. KTMÜ adına Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV, Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’nin adına Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Özcan AYGUN işbirliği protokolünü imzalanmışlardır. 49

50 15.03.2012 tarihinde Bitki Koruma Bölümü tarafından ‘‘KIRGIZİSTAN'DA BİTKİ KORUMA UZMANININ GEREKLİĞİ VE ÖNEMİ' konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. 50

51 27.03.2012 tarihinde Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Ziraat ve Fen Fakülteleri tarafından Ağaç Bayramı düzenlendi. “Benimde Dikili Bir Ağacım Olsun” adlı ağaç dikme etkinliği Cengiz Aytmatov Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Faaliyete Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal MADENOĞLU, Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin BALCI, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut İZCİLER, Prof. Dr. Anvar MOKOYEV, Ziraat ve Fen Fakültesi Öğretim Elemanları ve öğrencileri katılmışlardır. 51

52 28.03.2012 tarihinde ‘Ziraat fakültelerinde eğitimin yeniden yapılanması ve kalite’ konulu çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda KTMU Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali İSLAM “Bologna sürecine göre Ziraat Fakültelerinde eğitim öğretimin yapılandırılması, kalite ve rekabet edilebilirlik ” ve Ziraat Üniversitesi Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma Bölüm başkanı Doç.Dr. Kubat Cunusov “ Kırgızistan'da ve Tarım Üniversitesi'nde eğitim öğretim programları ve zorunluluklar ” konusunda bilgi verdikten sonra karşılıklı görüşmelerle program devam etmiştir. 52

53 24.04.2012 tarihinde Ziraat Külübü tarafından Fakültemiz tüm öğrencileri arasında ‘Sır Sandık’ konulu bilgi yarışması düzenlenmiştir. 53

54 BTB bölümü Kant ve Tokmok şehrinde 16 Mayıs 2012 tarihinde 2, ve 3. Sınıf öğrencileri ile beraber Miss istasyonu ve çilek bahçesinde teknik gözlem ve incelemeler ve Balasagun bölgesine öğrenci motivasyon gezisi yapılmıştır. 54

55 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci III. Spartakyadında Ziraat Fakültesi öğrencileri Dekan Yardımcısı Dr. Nurlan MAMATOV önderliğinde 5. dereceyi kazanmışlardır (2011 yılında 7. derece). 55

56 31 Mayıs 2012 tarihinde Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYA’nın önerisiyle ‘Bitki Koruma’ konulu I. Ulusal Ziraat Fakülteleri Öğrenci Kongresi düzenlenmiştir. 56

57 57

58 FAKÜLTEMİZ ÖNERİLERİ Fakültemizde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma ana bilim dalları Yüksek Lisans Programlarının açılması önem arz etmektedir. Bologna sürecini dikkate alarak Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü yerine ‘Bahçe Bitkileri’ ve ‘Tarla Bitkileri’ adıyla iki ayrı programın açılması önem arz etmektedir. Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümünde 4 adet, Bitki Koruma bölümünde 2 adet, Zootekni bölümünde 1 adet Araştırma Görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemize Toprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı, Bitki koruma alanındaki Gerekli Donanımlar, Hayvan Besleme Analizi Laboratuarının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Botanik Bahçesinde mevcut olan ve kullanılmak üzere Fakültemize tahsis edilen seraların daha etkin kullanılabilmesi için Sera İşletme Komisyonu tarafından talep edilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

59 TEŞEKKÜRLER! 59


"1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları