Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pedodonti Kliniği 4. ve 5. Sınıf Stajyer Eğitim Sunumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pedodonti Kliniği 4. ve 5. Sınıf Stajyer Eğitim Sunumu"— Sunum transkripti:

1 Pedodonti Kliniği 4. ve 5. Sınıf Stajyer Eğitim Sunumu
Anabilim Dalı Başkanı Adına Sorumlu Klinik Hekimi

2 Staj Başarı Değerlendirme Ölçütleri
Staj sonunda başarılı olup olmadığım nasıl değerlendirliyor?

3 Olmazsa olmaz baraj puanıdır.
Bundan sonraki değerlendirme ölçütlerinin işleyebilmesi için staj baraj puanlarının tamamlanmış olması şartı aranır. ANCAK, bir stajyer öğrencimiz bu şartı sağlayamamış olsa da, staj içindeki endikasyon sunumları ile staj içi puan performansı bütünleme sınavında kullanılacak bir ölçüttür.

4 Staj içi puan performansı (Tüm tedaviler)
Klinikte stajyer hekimlerimizin yaptığı her tedavi zorluk düzeyi ve gereken zamana göre belli puanlara sahiptir. Staj sonunda MEDDATA üzerinden yapılan hesaplama neticesinde elde edilen puan kullanılır. % 5

5 Staj içi puan performansı (Başarılı tedaviler)
Klinikte stajyer hekimlerimizin yaptığı her tedavi zorluk düzeyi ve gereken zamana göre belli puanlara sahiptir. Staj sonunda MEDDATA üzerinden yapılan hesaplama neticesinde elde edilen puan kullanılır. % 20

6 Staj devam durumu Her stajyer öğrencimizin staj başında bu puanı 100’dür. Mazeretsiz ve haber vermeden staja gelmeyen her gün için 50 puan, mazeretsiz geç kalma durumu için gün başına 25 puan düşülür. Staj sonunda kalan puan nihai puandır. % 10

7 Endikasyon sunum notu Staj süresince 3 öğretim üyesine ayrı ayrı hasta sunumu yapılır. Nihai not 3 sunumun ortalamasıdır. % 40

8 Endikasyon bitim notu Staj süresince yapılan sunum hastalarının bitimlerinin öğretim üyelerinin değerlendirmesi sonucunda alınan notun ortalamasıdır. % 5

9 Staj içi değerlendirmesi
Her stajyer öğrenci için her gün bir staj içi değerlendirme formu doldurulur. Bu formların staj sonunda toplu değerlendirmesine göre verilen nottur. Bu değerlendirmede sadece staj süresince yapılan hatalar olmayıp, staj başı ile staj sonu arasındaki gelişim göz önüne alınmaktadır. % 20

10 Tedavi başarı ölçütleri
Hangi tedavi ne zaman başarılı olarak değerlendiriliyor?

11 Tedavi başarı ölçütleri
Amalgam restorasyon Kompomer ve kompozit restorasyonlar Amputasyon tedavisi Kanal tedavisi (süt dişleri için) Kanal tedavisi (daimi dişler için) PÇK uygulaması Strip kuron uygulaması Fissür örtücü uygulaması Flor uygulaması için öğrenci rehberimizde verilmiştir.

12 Stajda ilk gün Staj öncesi yeterlilik nedir?

13 Staj öncesi yeterlilik
Stajyer öğlencilerimiz staj öncesinde bir yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. 30 sorudan oluşan çoktan seçmeli bu sınavdan en az 75 puan alma şartı aranır. Yeterli olamayanlar için o gün hasta alamaz, alsa bile yaptığı tedaviler başarılı olarak kabul edilmez. Sınav tekrarı ertesi gün yapılır. 3 sınav sonucunda da başarılı olamayan öğrencimiz stajına devam eder ancak taban nottan puan alabilir. Sınava; Staj içi eğitim rehberi (not) Klinik kuralları (not) Pedodonti kliniği çalışma kuralları (sunu) konuları dahildir. Bunlar dışında diş hekimliği eğitim bilgisine yönelik soru sorulmaz.

14 Staja başlama Stajın ilk günü 4. sınıf öğrencilerine stajları süresince ilk hafta günce iki, ikinci hafta günde bir olmak üzere toplam 15 hasta, 5. sınıf stajyerlere staj süresince ilk hafta ilk iki gün 3 sonraki 3 gün 2, ikinci hafta 4 gün boyunca günde iki toplamda 20 hasta verilecektir. Bu hastalardan uyum problemi olması, vaka hastası olması vb. nedenlerle devredilen hastalar yenisi ile değiştirilecektir. Staj süresi içinde puanını arttırmak veya staj barajını yetiştirmek için yeni hasta stajdan sorumlu klinik hekiminden talep ederek alabilirler. Stajyer hekimlerin aldıkları bu hastaların tedavilerini bitirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

15 İlk hasta Alınan hastanın tedavi planı klinik hekimine sunulduktan sonra tedaviye başlanır. Bu sunumda;

16 Okunaklı doldurulmalıdır.
Teşhis kodları; Derin pit ve fissür Mine çürüğü Dentin çürüğü Derin dentin çürüğü Pulpitis Nekroz Gangren Tedavi kodlarında mutlaka restorasyon yüz sayısı belirtilmelidir. Onay açılımları; K Kavite Kİ Kaide KT Kanal boyu tespit AK Ana kon KD Kanal dolum D Dolgu İşlem kayıt onayı Yetmezse yeni kağıt eklenir.

17 Endikasyon sunumu Endikasyon sunum hastasının sunumunda şu noktalara dikkat edilmelidir;

18 Ad, soyad, numara ve grup kısımları sunumdan önce doldurulmuş olmalıdır.
Sunum yapılmadan önde endikasyon hastasının tedavilerinin olur durumu bir başka stajyer veya klinik hekimi tarafından değerlendirildiği, önerilerde bulunulduğu vb. durum tespitinde öğrenci kopya muamelesi görür ve resmi tutanak ile durum dekanlık makamına bildirilir. Sunum ölçütlerinden istenilen bilgiler eğitim rehberinde açıklanmıştır. Sunum süresi 4. sınıflar için 20 dakika, 5. sınıflar için 15 dakikadır.

19 UYARILAR !!! Çocuk hastaların dental tedavileri için güvenli çalışma rehberi

20 Dental ünit kullanımı Cihazların kullanımında nazik davranılmalı, arıza ve hasar oluşması durumunda acil olarak hekim yardımcısına durum bildirilmelidir. Cihazın tuşları, refrektörü, ayak pedalı ile diğer kısımları aşırı ve gereksiz zorlanmamalıdır. Kullanıma başlanmadan önce ünitin tüm mekanizmalarının çalıştığından, herhangi bir hasarın bulunmadığından emin olunmalıdır. Bir problem varsa hekim yardımcısına haber verilerek başka bir ünite geçilmelidir. Cihazın kolları fazla zorlanmamalı, kolun ulaşamadığı bölgelerde dikkatli bir şekilde kolların bağlı bulunduğu kısım yavaşça hastaya doğru yaklaştırılmalıdır. Cihazın hiçbir ayarına müdahale edilmemelidir. Ayar değişim istekleri klinik hekim yardımcısına bildirilmelidir. Airotor ve mikromotor bağlantısının yapılması sırasında fazla sıkılmaya çalışılması yivlerin bozulmasına yol açacağı için doğru değildir. Yardım istenmelidir.

21 Dental ünit kullanımı Küçük yaştaki hastalar için ilave yastık istenmelidir. Tükürük emici kullanımında dil altına yerleştirildiğinde ağız tabanını ve dili çekerek tahriş etmemesine dikkat edilmelidir. Ünit tablası hasta üzerinde durmamalıdır. Ünit ile ilgili her türlü sorun kendi başınıza çözülmeye çalışılmamalı, klinik hekim yardımcısına danışılmalıdır. Ünit tablası üzerinde kesinlikle siman karıştırılmamalı, siman vb. bulaşmış eldiven ile ünitin tuşlarına basılmamalıdır.

22 Yanık alet kullanımı Isıtılmış aletin mukoza veya deri ile temasından kaçınılmalıdır. Kullanımından önce çocuğa yapılacak işlem anlatılmalı ve ani hareket etmeyeceğinden emin olunmalıdır. Aletin ucu sıcak olacağı için kullanımından sonra konacak yerde ucunun plastik bir parçaya temas etmediğinde emin olunmalıdır. Aletin doğrultusu çok değiştirilmeden tek seferde kesim işlemi yapılmalıdır. Tekrar edilen işlemlerde aletin sap kısmının da aşırı ısındığı unutulmamalıdır. Alet ısıtma işlemi sırasında aletin sadece ucu değil üst bölgelerinin de ısındığı göz önüne alınmalı, buna göre dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle mandibular anestezi yapılan olgularda alt dudak hissiz olacağı için gutta kesiminde daha dikkatli olunmalıdır.

23 Frezlerin kullanımı Frezler kullanılmadan önce başlıklara tam oturup oturmadığı kontrol edilmelidir. Başlıklar çalıştırılmadan ağıza yerleştirilmeli, frez tam olarak durmadan ağızdan çıkartılmamalıdır. Frez ile çalışırken, çevre dokular iyi ekarte edilmeli, riskli durumlarda mutlaka hekim yardımcısından ekartasyon isteğinde bulunulmalı, ağız tabanı gibi frezin kolaylıkla kapıp üzerine sarabileceği dokulara yakın çalışılmamalıdır. Perforasyon riski açısından frezlerin açısına dikkat edilmeli Hastanın aletler çalışır durumdayken aniden ağzını kapatması durumunda alet ağızdan çıkarılmaya çalışılmamalı öncelikle sert doku (mine) veya ayna yüzeyi ile teması sağlanarak durdurulmalıdır. Döner başlıkların kullanımı sırasında mutlaka bir bölgeden parmak desteği alınarak çalışılmalı, bu aletin daha kontrollü kullanılmasını sağlayacaktır. Pamuk tampon spanç gibi izolasyon malzemeleri ile çalışılmamalı, bunlar çıkartıldıktan sonra işlem yapılmalıdır. Özellikle airotorun bu malzemelere dolanması için temas etmesine gerek olmadığı unutulmamalıdır. Frezin ani hareketlerine her an hazırlıklı olmalı, özellikle basınç uygulandığı anda daha da dikkatli olunmalıdır.

24 Formokrezol kullanımı
Formokrezollü kullanım öncesi ve sonrası diğer el aletlerine bulaşabileceği için pamuk küvete konulmamalıdır. Formokrezol miktarı; hafif nemlendirilmiş olmalı, pamuk tamamen ıslatılmamalı, kaviteye yerleştirildikten sonra üzerine bir başka pamuk pelet daha konulmalıdır. Formokrezol ile kontamine olmuş aletlerin mukoza ve diğer aletlerle temasından kaçınılmalı, hemen set değiştirilmelidir. Kaviteye yerleştirilmeden önce ve uygulama sırasında hasta ağzını kapatmaması konusunda uyarılmalı, hastanın başında diş ekarte vaziyette beklenmelidir. Formokrezol yerleştirildikten sonra en ufak tükürük veya sıvı kontaminasyonu olursa hemen fomokrezollü pelet çıkartılmalı, ağız bol su ile yıkanmalı ve kuru ortamda işlem tekrarlanmalıdır. Özellikle eldivene formokrezol bulaşması durumunda ne koşulda olursa olsun hemen eldiven çöpe atılmalı, el iyice yıkanmalı sonra işlem tekrar edilmelidir. Uzun süre (1 dakikadan fazla) veya çok miktarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Kesinlikle koklanmamalıdır. Formokrezollü pelet ağızdan çıkan diğer artıklar içine atılmadan uzak bir çöpe atılmalıdır. Ucu tam kavuşmayan veya kaçıran bir presel ile formokrezol pelet yerleştirilmemelidir. Presel başta kontrol edilmeli, gerekirse değişimi istenmelidir. Formokrezol yerleştirilirken ve çıkartılırken hastanın ağız açıklığı maksimum olmalıdır.

25 Kanal aleti kullanımı Alet aspirasyon riskine dikkat edilmelidir. El aleti ağız veya boğaza düşerse panik olmadan hastanın ağzı yere doğru döndürülüp yutkunmaması istenmeli, dikkatli bir şekilde presel ile alet ağız içinden alınmalıdır. Aletler kullanımdan önce kontrol edilmeli ucu eğri, yivleri açılmış aletlerin kırılmaya daha yatkın olduğu unutulmamalıdır. Aletli film alınırken mutlaka hastaya eşlik edilmeli, film alındıktan sonra hemen aletler ağızdan çıkarılmalı, bundan sonra filme bakılmalıdır. Preparasyon sırasında mutlaka plastik işaretleyici ile işaretlenmiş boyutta çalışılmalı, hızlı preparasyon yapmaya çalışılırken aletin çevre dokulara aniden batabileceği unutulmamalıdır. Riskli durumlarda (küçük yaş, ağız açıklığının az olması, uyum sorunu) aletli film alınmasında taşınabilir röntgen isteği nöbetçi klinik hekimine bildirilmelidir.

26 Asit kullanımı Kullanım öncesi enjektör ucunun sıkı olduğundan emin olunmalıdır. Mukoza ve deri ile temasından kaçınılmalıdır. Temas durumunda ağız veya deri yüzeyi hemen bol su ile yıkanmalıdır. Yutma durumunda hasta kusturulmaya çalışılmamalı bol su içirilmelidir. Kullanım öncesinde enjektörün ucunun tıkalı olup olmadığı çok az bir miktarının akıtılması ile kontrol edilmeli, tıkalı olduğu durumda aninden çok miktarda akabileceği için asla fazla basınç uygulanmamalıdır. Diş yüzeyinde asit bekletilirken, el aleti ile çevre dokular ekarte edilmeli, bukkal sulcusa rulo pamuk konmuş olmalıdır. Uygulama süresi sonunda diş yüzeyindeki fazla asit presel ucuna tutturulan pamuk pelet ile alındıktan sonra bol su ile suyun çıkma yönü aspiratör ucuna bakacak şekilde yıkanmalıdır. Yıkamadan sonra ağız içerisinde asit artıklarını kalmadığı kontrol edilmelidir.

27 Enjektördeki materyallerin kullanımı
Alet uçlarının yerine oturduğundan ve sıkılığından emin olunmalıdır. Sivri uç ağıza sokulmadan önce mutlaka hastaya yapılacak işlem anlatılmalı ve ağız maksimum açıklıkta olduğunda ağız içine sokulmalıdır. Enjektör içinde hava kalmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Anestezi için mandibular (regional) ve tüber enjeksiyonunda enjeksiyon öncesi aspirasyon unutulmamalıdır. Kanama gelmesi durumunda enjeksiyon yapılmayıp enjektör değiştirilmelidir. Her türlü enjeksiyon öncesinde anamnezde kullanılan materyale karşı duyarlılık ve etkilenebilecek sistemik hastalık durumu sorgulanmalıdır. İrrigasyon enjektörleri siyah bant ile işaretli olmalı, uçları eğilmeli ve anestezi enjeksiyonunda da yapıldığı gibi kullanımdan hemen önce hazırlanıp kullanım sonrası atılmalıdır. İrrigasyon materyalleri kesinlikle anestezi materyali yanına konmamalıdır. İrrigasyon sırasında alet kanala sıkıştırılmamalı, pasif olarak yapılmalıdır. Enjeksiyon yavaş yapılmalı, herhangi bir ani olağanüstü durumda (ağrı, şişlik vb durumlar) enjeksiyon durdurulmalıdır. Üst çene premolar / süt molar bölge anestezi enjeksiyonlarında enjeksiyon yüzeysel yapılmalı, derin uygulamalarda amfizem riskine karşı dikkat olunmalıdır. Hastanın ağzının ani olarak kapaması durumunda iğne direk çıkarılmaya çalışılmamalı, çocuk rahatladıktan sonra yavaşça çıkartılmalıdır.

28 Senkop durumunda Hasta ağzında bulunan bütün yabancı cisimler (pamuk, kanal aleti vs.) çıkarılmalıdır. Hasta trandelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Hekim yardımcısına mavi kod anonsu bildirilmelidir. Senkop riski oluşturacağı için karnı aç hastalara bakılmamalı, hastalar çok zorlanmamalı (özellikle içine kapanık çocuklarda) ve anamnezinde senkop hikayesi sorgulanmalıdır.

29 Klinik kuralları Nerede nasıl davranacağım, Klinikte kim neden sorumlu
Haklarım, Sorumluluklarım, Kısaca, benden istenilen nedir?

30 Dört noktaya dikkat Günlük olarak PEDODONTİ İNTERNET SAYFASININ DUYURULAR KISMINI KONTROL ET! Klinik kurallarının iyi bil, yeni sürümlerini MUTLAKA OKU! Nereden mi? internet sayfamızdaki belgeler kısmına bakabilirsin. Her kural bir tecrübenin sonunda yazıldı. Bu nedenle hiçbir kuralı KENDİNLE ALAKASIZ SANMA! Sen staj süresince Pedodonti ailesinin bir ferdisin. Bu nedenle kurallarda veya uygulanışında gördüğün hataları bildirmen ASLİ VAZİFENDİR! İnternet sayfasındaki formu doldurman yeterli. İsim vermek zorunda bile değilsin…

31

32


"Pedodonti Kliniği 4. ve 5. Sınıf Stajyer Eğitim Sunumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları