Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi."— Sunum transkripti:

1 DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi

2 DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMİ 1. Sertifikasyon süreciyle birlikte tanışma ve pratik kullanım; 2. Okullar kapsamında bugüne kadar uygulanan EEE faaliyetlerinin gözden geçirilmesive onların yansıması; 3. Yeni okuma yılına ilişkin faaliyetlerin planlanması; 4. EEE başarılı pratiklerin hazırlanması doğrultusundaki yönelimler.

3 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EEEP SERTİFİKASYON SÜRECİ KISIM 1 – SERTİFİKASYON SÜRECİ 1. Sertifika çeşitleri 2. Sertifika alma şartları 3. Sertifika alma kriterleri 4. Sertifikasyon kim tarafından uygulanır 5. Süreç aşamaları KISIM 2 – REHBER – ÖĞRETMEN EVALÜASYON FORMU KISIM 3 – ÖĞRETMEN EVALÜASYON FORMU KISIM 4 – MÜDÜR VE UZMAN KADRO EVALÜASYON FORMU KISIM 5 – EKLER

4 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SERTİFİKA ALMA ŞARTLARI: TAMAMLANMIŞ EĞİTİMLER А) EEEP tarafından OEE için düzenlenen (temel ve ileri derece) B) Okul seviyesinde (temel) OEE İÇİN EĞİTMEN-REHBER Tamamlanmış temel eğitim Eğitimin aktarılması uygulaması Danışman görüşmesi Danışman görüşmesi uygulaması А) Öğretmenler İçin Olumlu Değerlendirilen: Portföy Ortak faaliyet Bağımsız çokkültürlü faaliyet (biri gözlemlenen, diğeri değil). B) Müdür/Uzman Kadro için Olumlu Değerlendirilen: Portföy EEE faaliyetlerinin gözlenmesi Öğretmenler çalıştayı YA DA araştırma hareketi. EEE FAALİYETLERİNİN PRATİK KULLANIMI

5 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SERTİFİKA ELDE ETME KRİTERLERİ: Katılımcının her eğitim için öngörülmüş zamanın en azından %75’ine katılım sağlaması. OEE için – EEEP tarafından mevcut bulunan katılım evrakları Okul onaylı listeye istinaden Okul seviyesine dağılımı (EEEP ofisine sunulur). Aşağıdaki konulara ilişkin olumlu değerlendirme Tamamlanmış temel eğitim; Gerçekleştirilmiş eğitim aktarması; Eğitmen görüşmelerine katılım; Eğitmenler arası görüşmenin yapılması. TAMAMLANMIŞ EĞİTİMLER EĞİTMEN- OEE DANIŞMANI

6 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi Opsiyon 1 – Aşağıdakilerin değerlendirilmesi: Tüm portföyün; Münferit şekilde gerçekleştirilen çokkültürlü faaliyet; Ortak faaliyetin gözlemlenmesi (çokdilli okulla yada ortak okul ile). ÖĞRETMENLER ( PRATİK UYGULAMA) Opsiyon 2 – Aşağıdakilerin değerlendirilmesi: Tüm portföyün; Münferit şekilde gerçekleştirilen çokkültürlü faaliyet; Ortak faaliyetin gözlemlenmesi(elektronik haberleşme ile). Opsiyon 3 – Aşağıdakilerin değerlendirilmesi: Tüm portföyün; Ortak okul ile gerçekleştirilen ortak faaliyet; Münferit çokkültürlü faaliyetin gözlemlenmesi.

7 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi Aşağıdakilerin değerlendirilmesi: Tüm portföyün; Öğretmenini uyguladığı bir faaliyete ilişkin gözlem uygulaması: Ortak faaliyet, Elektronik iletişim veya sanal ortamdaki ortak faaliyetler Bağımsız çokkültürlü faaliyet. Uygulanan çalıştay veya hareket araştırma çalışmasının evalüasyonu. MÜDÜRLER/UZMAN KADRO (PRATİK UYGULAMA)

8 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi PRATİK UYGULAMA YETKİNLİKLER KRİTERLERİ Sertifikasyona yönelik formal değerlendirme Tüm protföyün formal değerlendirilmesi En az bir pratik gerçekleştirmenin gözlemlenmesini içeren iki adet faaliyetin değerlendirilmesi. Özdeğerlendirme ve yansıma Değerlendirme kriterleri ve formüllerine göre kendi uygulamanın analizi yapılmaktadır; EEE yetkinliklerin gelişimi ve kullanımı En azından bir dönem Gerçekleştirilen faaliyetlerin portföyde dosyalanması;

9 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EEE PORTFÖYÜNDE NE VAR? Öğretmenler EEE faaliyetlerine hazırlık; Öğrenci ürünleri; Fotoğraf ve vidyo kayıtları; Yansıma notları; Araştırmalar ve olay araştırması; Düzenlenen EEE eğitimleri ve çalıştaylar raporları; Yayınlanmış başarılı uygulamalar. Müdür ve Uzman Kadro Öğretmenlerin gözlemlenmesi; Başarılı uygulamaların analizi; Gerçekleştirilen başarılı uzman görüşmelerin raporları; Düzenlenen EEE eğitimleri ve çalıştaylar raporları; Araştırmalar ve olay araştırması; Yansıma notları; Yayınlanmış başarılı uygulamalar.

10 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SERTİFİKASYON SÜRECİNİ KİMLER GERÇEKLEŞTİRİR? TAMAMLANMIŞ EĞİTİMLER VE OEE DANIŞMAN REHBER EĞİTİMİ: EGB ve UEM işbirliğinde EEEP ofisi BİLGİ AKTARIMI: Daha önce onaylanmış listeyle birlikte EGB ve UEM işbirliğindeki EEEP ofisi. EEE’nin PRATİKTE KULLANIMI: Okul entegrasyon ekini, müdürün sürekli olarak desteklediği koordinatörler yönetir. DANIŞMAN REHBER: Biri müdür veya uzman kadro personeli olan OEE iki üyesi, diğeri ise koordinatör veya öğretmen.

11 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi OEE SORUMLULUKLARI Öğretmenleri destekler ve EEE faaliyetleri ile potföy evalüasyonuna katılır; Prosedürün idari anlamda ayarlanmasında yer alır; Tüm evrakların dökümünü tutar; Sertifikasyon faaliyetlerinin kalitesi ile ilgilenir. MÜDÜRÜN SORUMLULUKLARI OEE üyelerine kimlik kartı verir ve onları destekler; Sertifikasyon kritelerine uyulup uyulmadığı hususlarının düşünce oluşumuna katılır; Sertifikasyon belgelerinin imzalar; EGB işbirliğindeki EEEP tarafından sertifika sunulur. SERTİFİKASYON SÜRECİNİ KİMLER GERÇEKLEŞTİRİR?

12 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SÜREÇ NASIL İŞLER? ETAP 1 – Portföyün Hazırlanması 1.EEE faaliyetlerine ilişkin evrak ve delil toplama. 2.Sürekli olarak ÖZDEĞERLENDİRME ve YANSIMA yapılır. ETAP 3 – Gözlemlenen Faaliyetin Değerlendirilmesi 1. Ortak faaliyetin gözlemlenmesinden önce toplantı. 2. Faaliyetin gözlemlenmesi. 3. Gözlemlemenin ardından toplantı. ETAP 2 – Portföyün Değerlendirilmesi 1.Tüm portföyün ve ÖZDEĞERLENDİRME ve YANSIMA sürecinin değerlendirilmesi. 2.Gerçekleştirilen faaliyetin değerlendirilmesi. ETAP 4 – Sertifikasyon Belgesinin Doldurulması Evrakların kontrol edilmesi ve onayların EEEP’ye ulaştırılması. ETAP 5 – Sertifikaların Teslim Edilmesi EEEP sertifikaları okullara teslim etmektedir.

13 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜNDE KALİTE NASIL YAKALANACAK? Sertifikasyon sürecine ilişkin kalite kontrol çalışması EGB UEÖM ve okullar ile işbirliği içerisinde olur: Sertifika alan öğretmen/müdür/uzman kadro örneklerinin gözden geçirilmesi Elde edilen sonuçlar sıradan raporlara dahil edilecektir.

14 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi TARTIŞMA!


"DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları