Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler Yard.Doç.Dr. H.Murat Mutlu Gaziantep Üniversitesi, İİ BF, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler Yard.Doç.Dr. H.Murat Mutlu Gaziantep Üniversitesi, İİ BF, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler Yard.Doç.Dr. H.Murat Mutlu Gaziantep Üniversitesi, İİ BF, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü mmutlu@gantep.edu.tr

2 İÇERİK Giriş ve Araştırmanın Motivasyonu Literatür Özeti Araştırma Yöntemi ve Örneklem Analiz sonuçları Sonuç ve Gelecek Araştırmalar mmutlu@gantep.edu.tr

3 Araştırmanın Motivasyonu ve Amacı Bayi Sadakati ve Performansı – İlişki Kalitesi? – Özgün Yatırımlar? – Benzerlik? – Örgütsel Yetenekler? mmutlu@gantep.edu.tr Çalışma ilk olarak, taraflar arasında uzun dönemli sadık ilişkilerin tesis edilmesini sağlayan ve işletme performansına etki eden ilişkisel kalite değişkenlerinin etkilerini incelemenin yanı sıra özellikle taraflar arasındaki benzerlik algısının rolünü anlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışma ikinci olarak, örgütsel yeteneklerin farklı düzeylerinde araştırma değişkenlerindeki değişimi açığa çıkarmayı hedeflemektedir?

4 Araştırma Soruları İlişki kalitesi, özgün yatırımlar, benzerlik algısı ve örgütsel yetenekler sadakati ve firma performansını nasıl etkilemektedir? Bu değişkenlerin görece etkileri nedir? Örgütsel yetenekler hem sadakat ilişkisini hem de firma performansını nasıl etkilemektedir? Örgütsel yeteneğin farklı düzeylerinde yer alan firmalar için araştırma değişkenleri arası kurulan kavramsal ilişkiler nasıl bir değişim göstermektedir? mmutlu@gantep.edu.tr

5 İÇERİK Giriş ve Araştırmanın Motivasyonu Literatür Özeti –Sadakat –İlişki Kalitesi –Özgün Yatırımlar –Benzerlik –Örgütsel Yetenekler Araştırma Yöntemi ve Örneklem Analiz sonuçları Sonuç ve Gelecek Araştırmalar mmutlu@gantep.edu.tr

6 Literatür Özeti-Sadakat Sadakat kavramı, “daha önce tercih edilmiş bir ürün ya da hizmeti gelecekte de tutarlı bir biçimde yeniden satın almaya ya da müşterisi olmaya yönelik derin bir bağlılığa sahip olmayı ve dolayısıyla pazarda meydana gelen her türlü pazarlama çabalarına ve durumsal faktörlere karşı kayıtsız kalarak aynı markaya devam etmenin temel nedeni” olarak tanımlanmıştır (Oliver 1997, 34). sadakat kavramı, davranışsal olduğu kadar tutumsal bileşenleri de içeren önemli bir ilişkisel değişkendir. Bu açıdan iş ilişkilerinde sadakat, bir ilişkiyi tesisi etme ve geliştirmeye yönelik niyetleri yansıtan davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Singh ve Sirdeshmukh, 2000). mmutlu@gantep.edu.tr

7 Literatür Özeti-İlişki Kalitesi İlişki Kalitesi GüvenMemnuniyetBağlılıkİletişimÇatışmaFırsatçılıkİşbirliğiAnlayışMüşteri GücüKoordinasyonTaahhütAmaç UyumuAdaptasyon

8 Literatür Özeti-İlişki Kalitesi Güven tarafların birbirlerinin dürüstlüğüne, doğruluğuna, ticari ahlaklarına ve dolayısı ile bilerek birbirlerine zarar vermeyeceklerine olan inançlarından gelen risk alma eğilimi Memnuniyet bir firmanın diğer bir firma ile arasındaki iş ilişkini tüm yönleriyle değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan olumlu (pozitif) duygusal bir hal Bağlılık daha bağlı olan tarafın mevcut ilişkiyi, sürdürülmesi için her türlü çaba ve gayrete değecek kadar önemli ve değerli olarak görmesi mmutlu@gantep.edu.tr

9 Literatür Özeti-Özgün Yatırımlar bir değişim ilişkisi için yüksek derecede özelleştirilmiş ve diğer değişim ilişkilerinde değerinde bir kayıp olmasızın kullanılmayacak varlıklardır Değişim zorluğu? Yüksek dönüşüm maliyeti? Çıkış bariyeri? Yüksek bağımlılık? / Etkin ilişki Güven Güçlü Bağlılık Olumlu ilişkisel atmosfer mmutlu@gantep.edu.tr

10 Literatür Özeti-Benzerlik Değişim ortaklarının ortak geçmişinin derinliği Kişisel Benzerlik Algısı: Crosby vd. (1990), Doney ve Canon (1997) Kurumsal Benzerlik Algısı: Coote vd. (2003) Johnson vd. (1996) Coğrafi-Kültürel-Ruhsal Mesafe: Odabaşı (2015) mmutlu@gantep.edu.tr

11 Literatür Özeti-Örgütsel Yetenekler “İşletmelerin firma varlıklarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayan ve tüm eylemlerini koordine eden toplam beceri ve bilgisinin özgün ve karmaşık bileşimi (Day, 1994).” mmutlu@gantep.edu.tr

12

13

14 İÇERİK Giriş ve Araştırmanın Motivasyonu Literatür Özeti Araştırma Yöntemi ve Örneklem Analiz sonuçları Sonuç ve Gelecek Araştırmalar mmutlu@gantep.edu.tr

15 Araştırma Yöntemi ve Örneklem Çalışmanın ana kütlesi olarak Türkiye’ de faaliyet gösteren akaryakıt istasyonları seçilmiştir. EPDK verilerine göre ülkemizde lisanslı toplam 56 adet firma akaryakıt ana dağıtıcısı olarak faaliyet göstermekte Bu ana dağıtıcılara bağlı 12.886 adet bayi istasyonlu- istasyonsuz olarak çalışmaktadır. Çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemlerinden yararlanılması ve verinin posta yoluyla anket yöntemi ile toplanması planlanmaktadır. mmutlu@gantep.edu.tr

16 Araştırma Yöntemi ve Örneklem-Devam Araştırma değişkenlerini ölçümlemek için litaratürde yer alan (Doney ve Canon, 1997; Kim 2001, Geykens ve Steenkamp 2000, Zeithaml vd., 1996; Bianci ve Saleh, Le vd, Coote vd, Wang 2015, Liu vd 2010; Vorhies ve Morgan, 2005; Seggie vd. 2006) çalışmalardan yararlanarak ilgili ifadeler geliştirildi. mmutlu@gantep.edu.tr

17 Araştırma Yöntemi ve Örneklem- Devam Gaziantep ve çevre illerde öntest uygulandı. Öntest için veri kaynakları kolayda örneklem yöntemiyle belirlendi. Yapılandırılmış bir anket formu uygulandı. İstasyon sahibi ve/veya yönetici konumdaki kişiler ile görüşülmeye özen gösterildi. mmutlu@gantep.edu.tr

18 Not!!! Araştırma tamamlanmış bir çalışma değildir. Bu bildiri için tartışılan sonuçlar öntest için toplanmış veriler üzerinden yürütülmektedir. Çalışma yapılandırılmış bir özet olarak sunulması ile ileride yapılacak kapsamlı araştırma için bir geri bildirim sağlanması amaçlanmaktadır. mmutlu@gantep.edu.tr

19 İÇERİK Giriş ve Araştırmanın Motivasyonu Literatür Özeti Araştırma Yöntemi ve Örneklem Analiz sonuçları Sonuç ve Gelecek Araştırmalar mmutlu@gantep.edu.tr

20 Analiz Sonuçları-Örneklem Özellikleri Ana Firmaf f PO 15 Kadooğlu 4 Shell 18 Turkuaz OPET 30 Termopet 1 BP 13 Balpet 1 Total 2 Teco Lukoil 8 N-Pet Aytemiz 2 Siyam AltınbaşPetline Milan 2 Akpet 1 TP 5 Starpet Diğer 4 mmutlu@gantep.edu.tr MinMakOrt İlişki Süresi0408,12 Sektör Tecrübesi04011,31 f Kadın%2 Erkek%98

21 Korelasyon Analizi SADKTGVNMEMNTSIDTSIBBENZBOPYETBPAZYETBUZDYONILISKISURSEKTECR Ort.S.S. SADKT1 3,62,93 GVN,494 ** 1 3,78,91 MEMN,515 **,410 ** 1 3,79,78 TSID,542 **,306 **,426 ** 1 3,37,91 TSIB,304 **,232 *,378 **,409 ** 1 3,19,93 BENZB,453 **,356 **,432 **,248 *,397 ** 1 3,31,91 OPYETB,371 **,231 *,385 **,324 **,163,378 ** 1 3,95,66 PAZYETB,283 **,236 *,350 **,247 *,226 *,464 **,513 ** 1 3,90,74 UZDYON,626 **,420 **,490 **,531 **,322 **,510 **,503 **,483 ** 1 3,91,92 ILISKISUR,102,245 *,154,182,202 *,197 *,147,041,1391 8,127,53 SEKTECR,173,192 *,200 *,280 **,192 *,161,194 *,043,196 *,747 ** 1 11,318,34

22 Regresyon Analizi Bağımsız Değişkenler ββ (Std) tR2R2 F -,122-,249,50910,958 *** ILISKISUR-,016-,132-1,186 SEKTECR,005,045,399 GVN,265,2613,155 *** MEMN,202,1711,882 ** Tsı-D,358,3513,990 *** Tsı-B-,048-,047-,550 BENZB,222,2172,371 ** OPYETB,152,1081,201 PAZYETB-,084-,067-,746 ***:p<0.01; **: p<0.05; *: p<0.10

23 İÇERİK Giriş ve Araştırmanın Motivasyonu Literatür Özeti Araştırma Yöntemi ve Örneklem Analiz sonuçları Sonuç ve Gelecek Araştırmalar mmutlu@gantep.edu.tr

24 Sonuç ve Gelecek Araştırmalar Halen devam etmekle olan bu çalışmada, bayi sadakati ile araştırma değişkenleri arasında pozitif bir ilişki beklenilmektedir. – Öntest sonuçları kısmen bu bulguyu desteklemektedir. Çalışmanın ikinci amacı olan farklı örgütsel yetenek seviyelerinde sadakat üzerine etkili değişkenlerin özellikle her iki yeteneğin düşük ve yüksek olarak algılandığı simetrik durumlarda benzerliğin rolünün belirginleşeceği sonucuna ulaşılacağı varsayılmaktadır. – Ancak öntest verileri ile böylesi bir analiz yapılamamıştır. Herbir hücre için yeterli bir örneklem miktarına ulaşmak gerekmektedir Çalışma sonuçları benzerliğin etkisini belirginleştirmenin yanı sıra aynı zamanda örgütsel yeteneklerin sadakat ilişkisindeki rolünü de açığa kavuşturacaktır. mmutlu@gantep.edu.tr

25 Sonuç ve Gelecek Araştırmalar Bu çalışma kanal üyeleri arasında ilişki kalitesi, özgün yatırımlar, benzerlik algısı ve örgütsel yeteneklerin bayi sadakatini nasıl etkilediğine ilişkin bir resmi ortaya koyarak yazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sadakat kavramı özellikle müşteri, mağaza ya da marka odaklı olarak yani B2C pazarlarda yoğun bir şekilde incelenmiştir (Lam vd., 2004). Ancak başarı için kritik faktörlerden biri de aracı kurumlarla ilişkilerimiz olduğu gerçeğinden hareketle ele alınan araştırma değişkenleri ile bayi sadakatinin tek bir çatı altında ampirik olarak analiz edilmesiyle teoriye katkı verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca benzerlik algısı değişkenine dayalı daha önce yapılan çalışmalarda bu değişken genelde ara ve/veya ılımlaştırıcı değişken olarak incelenmiş ve dolaylı etkileri üzerinde durulmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak da Avrupa ve Kuzey Amerika odaklı örneklemleri içermektedir. Çalışma farklı bir kültüre ait iş çevresinde bu değişkeni analiz ederek kanal yazınına ve kanal yönetimi uygulayıcılarına katkılar sunmayı hedeflemektedir. mmutlu@gantep.edu.tr

26 İlginiz ve Sabrınız için Teşekkürler Önerileriniz!!! mmutlu@gantep.edu.tr


"Bayi Sadakati ve Örgütsel Yetenekler Yard.Doç.Dr. H.Murat Mutlu Gaziantep Üniversitesi, İİ BF, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları