Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARINA YERLE Ş EN Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z GURUR TABLOMUZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARINA YERLE Ş EN Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z GURUR TABLOMUZ."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARINA YERLE Ş EN Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z GURUR TABLOMUZ

2 KASTAMONU ÜN İ VERS İ TES İ /Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Genetik ve Biyomühendislik BELİZ ÖZTÜRK

3 ÇANAKKALE ONSEK İ Z MART ÜN İ VERS İ TES İ /Biga İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi HAVVA FİDAN

4 PAMUKKALE ÜN İ VERS İ TES İ (DEN İ ZL İ )/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman ÇAĞATAY ŞAHİN TÜRKDOĞAN

5 PAMUKKALE ÜN İ VERS İ TES İ (DEN İ ZL İ )/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/ İ ktisat ( İ Ö) GAMZE ÇİFTÇİ

6 TÜRK HAVA KURUMU ÜN İ VERS İ TES İ (ANKARA)/ İş letme Fakültesi/Havacılık İş letmecili ğ i (%50 Burslu) YAVUZ ÖZKAN

7 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisli ğ i NAZLI SİNEM BALCI

8 GED İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİLŞAT TÜMSEK

9 AFYON KOCATEPE ÜN İ VERS İ TES İ (AFYONKARAH İ SAR)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman MUSTAFA FİLİZ

10 U Ş AK ÜN İ VERS İ TES İ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı YAREN TELEK

11 EGE ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/ İ leti ş im Fakültesi/Halkla İ li ş kiler ve Tanıtım UTKU ŞEKEROĞLU

12 İ ZM İ R KAT İ P ÇELEB İ ÜN İ VERS İ TES İ /Sosyal ve Be ş eri Bilimler Fakültesi/Tarih CAN ATMACA

13 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Buca E ğ itim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Ö ğ retmenli ğ i OKTAY ERGİN

14 ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ (ESK İŞ EH İ R)/Mühendislik Fakültesi/ İ n ş aat Mühendisli ğ i BERKAN BOZKUŞ

15 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ /Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi HİLAL KAYMAK

16 EGE ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SUDE AKYÜZ

17 ERC İ YES ÜN İ VERS İ TES İ (KAYSER İ )/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisli ğ i ( İ Ö) ALPARSLAN EMRE BOZKIR

18 ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ (ESK İŞ EH İ R)/E ğ itim Fakültesi/Fransızca Ö ğ retmenli ğ iÜN İ VERS İ TES İ (ANKARA)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Gövde - Motor ( İ ngilizce) (%50 Burslu) DERİN KARCI

19 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Edebiyat Fakültesi/Kar ş ıla ş tırmalı Edebiyat BAHAR YILDIRIM

20 ABANT İ ZZET BAYSAL ÜN İ VERS İ TES İ (BOLU)/E ğ itim Fakültesi/ İ ngilizce Ö ğ retmenli ğ i SELDA ŞENKAL

21 CELÂL BAYAR ÜN İ VERS İ TES İ (MAN İ SA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/ İ ngiliz Dili ve Edebiyatı MERİÇ MELİH VATANSEVER

22 CUMHUR İ YET ÜN İ VERS İ TES İ (S İ VAS)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı KUBİLAY ELMAS

23 MU Ğ LA SITKI KOÇMAN ÜN İ VERS İ TES İ /Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) UĞURCAN BAL

24 BALIKES İ R ÜN İ VERS İ TES İ /Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İş letmecili ğ i ve Otelcilik AHMET ANIL BİKE

25 İ ZM İ R EKONOM İ ÜN İ VERS İ TES İ /Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi/Makine ve Malzeme Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (%25 Burslu) MEHMET ALP ÇANKAYA

26 GED İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet (%25 Burslu) ATABERK AYRANLI

27 K İ L İ S 7 ARALIK ÜN İ VERS İ TES İ /Mühendislik- Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisli ğ iEYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EREN TANER

28 ÇANAKKALE ONSEK İ Z MART ÜN İ VERS İ TES İ /Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İş letmecilik ( İ Ö) ERDAL EREN COŞKUN

29 CAN İ K BA Ş ARI ÜN İ VERS İ TES İ (SAMSUN)/E ğ itim Fakültesi/Türkçe Ö ğ retmenli ğ i (%50 Burslu) MEHMET VURAL

30 FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ (ELAZI Ğ )/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisli ğ i ( İ Ö) TOLUNAY İZCİ

31 A Ğ RI İ BRAH İ M ÇEÇEN ÜN İ VERS İ TES İ /Fen- Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı YUNUS EMRE YAVUZ

32 EGE ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/ İş letme SEDEN KAŞIKCI

33 PAMUKKALE ÜN İ VERS İ TES İ (DEN İ ZL İ )/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisli ğ i DİLAN GÖK

34 MU Ğ LA SITKI KOÇMAN ÜN İ VERS İ TES İ / İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman ( İ Ö) MERVE ÖZATA

35 CELÂL BAYAR ÜN İ VERS İ TES İ (MAN İ SA)/Demirci Meslek Yüksekokulu/Dı ş Ticaret SELDA ÇAVUŞ

36 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/ İş letme ÜSTÜN CAN KABAKLI

37 ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ (ESK İŞ EH İ R)/E ğ itim Fakültesi/Fransızca Ö ğ retmenli ğ i SİMAY İRTEGÜN

38 ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ (ESK İŞ EH İ R)/E ğ itim Fakültesi/Fransızca Ö ğ retmenli ğ i HÜSEYİN MERT BEYAZ

39 MU Ğ LA SITKI KOÇMAN ÜN İ VERS İ TES İ /Edebiyat Fakültesi/ İ ngiliz Dili ve Edebiyatı ÖZGE NUR KİRAZ

40 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Fen Fakültesi/Bilgisayar Bilimleri İZZET TUNÇ

41 İ ZM İ R YÜKSEK TEKNOLOJ İ ENST İ TÜSÜ/Fen Fakültesi/Kimya ( İ ngilizce) NURAY KANAT

42 GED İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Lojistik Yönetimi ( İ ngilizce) (%50 Burslu) SİMGE ŞEKER

43 PAMUKKALE ÜN İ VERS İ TES İ (DEN İ ZL İ )/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HEZAL BAYAZIT

44 ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ (ESK İŞ EH İ R)/Açıkö ğ retim Fakültesi/Sa ğ lık Kurumları İş letmecili ğ i (Açıkö ğ retim) ELİF DİKMEN

45 GAZ İ ANTEP ÜN İ VERS İ TES İ / İ slahiye İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi BÜŞRA AKBAŞ

46 CELÂL BAYAR ÜN İ VERS İ TES İ (MAN İ SA)/Fen- Edebiyat Fakültesi/Matematik PELİN COŞKUN

47 GED İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Biyomedikal Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (%50 Burslu) HANDE UĞRAŞ

48 BALIKES İ R ÜN İ VERS İ TES İ /Turizm Fakültesi/Turizm İş letmecili ğ i ( İ Ö) UTKU EVREN

49 GED İ Z ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Biyomedikal Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (%50 Burslu) EMRAH ÇETİNTAŞ

50 DOKUZ EYLÜL ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisli ğ i ( İ Ö) BERK BAŞARAN

51 İ ZM İ R ÜN İ VERS İ TES İ /Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) ATA CEM BAKKAL

52 U Ş AK ÜN İ VERS İ TES İ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı ATAOL BALLI

53 G İ RNE AMER İ KAN ÜN İ VERS İ TES İ (KKTC- G İ RNE)/Denizcilik ve Ula ş tırma Yüksekokulu/Güverte ( İ ngilizce) (%75 Burslu) BURÇ YALÇIN

54 PAMUKKALE ÜN İ VERS İ TES İ (DEN İ ZL İ )/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/ İş letme ( İ Ö) RUMEYZA KIZILHAN

55 KARAMANO Ğ LU MEHMETBEY ÜN İ VERS İ TES İ (KARAMAN)/ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ELİF ZIYLAN

56 EGE ÜN İ VERS İ TES İ ( İ ZM İ R)/Ege Meslek Yüksekokulu/ İş letme Yönetimi İSMAİL FURKAN TELLİ

57 KARADEN İ Z TEKN İ K ÜN İ VERS İ TES İ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) MEHMET İLARSLAN


"YÜKSEK Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARINA YERLE Ş EN Ö Ğ RENC İ LER İ M İ Z GURUR TABLOMUZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları