Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kullanıcı Profili Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kullanıcı Profili Analizi"— Sunum transkripti:

1 Kullanıcı Profili Analizi
TUSAGA-Aktif Sistemi TUSAGA-Aktif Sistemi ve Kullanıcı Profili Analizi ve M.V. GEZER, E. KULAKSIZ, Z.S. KARAN, B. ERKEK, S. BAKICI Kullanıcı Profili Analizi TUSAGA-Aktif Abonelik İşlemleri

2 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
SUNUM PLANI 1- TUSAGA-Aktif Sistemi Tanıtım 2- Düzeltme Teknikleri 3- Kullanıcı Profil Analizleri 4- Değerlendirme ve Sonuç TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

3 T U LUSAL SA BİT G .N.S.S. A -Aktif ĞI
ÜRKİYE LUSAL SA BİT G .N.S.S. A -Aktif ĞI Türkiye Ulusal Sabit G.N.S.S. Ağı - Aktif TUSAGA-Aktif sistemi, yeteri kadar GNSS uydusu gözlemlenebilen herhangi bir yerde, günün 24 saatinde, uygun hava koşulunda ve sağlıklı bir internet bağlantısının bulunduğu durumda, bir adet uydu alıcısı ile santimetre doğruluğunda konum bilgisi elde etmeye yarayan bir CORS (Continously Operating Reference Stations) sistemidir. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

4 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
TUSAGA-Aktif sisteminde ise; Türkiye geneline homojen olarak dağılmış 146 adet sabit istasyon24 saat gözlem yaparak verileri sürekli olarak bir kontrol merkezine aktarmakta, istasyonların konumları ve atmosferik düzeltmeler bu kontrol merkezinde hesaplanmakta ve dolayısıyla atmosfer ve konum düzeltmeleri tüm Türkiye için yapılabilmektedir. Gezici durumundaki kullanıcılarda bu kontrol merkezine bağlanıp ölçü yaptıkları yere ait düzeltmeleri alarak düzeltilmiş koordinatları elde edebilmektedirler. Bu şekilde yapılan ölçüm bir saniyenin altında bir sürede yapılmakta ve dolayısıyla kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

5 TUSAGA-Aktif Düzeltme Teknikleri
1- FKP Alan Düzeltme Tekniği: TUSAGA-Aktif Düzeltme Teknikleri Literatürde FKP (Flachen Korrectur Parameter) olarak bilinen alan düzeltme yaklaşımında, tüm ağ için hesaplanan düzeltme değerleri çalışılan bölgeyle ilgili olarak kullanıcıya gönderilmektedir. Kullanıcı kendi çalıştığı bölge için hesaplanan düzeltme değerlerini kontrol merkezinden almaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

6 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
2- VRS Düzeltme Tekniği: VRS (Virtual Reference Stations) adı verilen düzeltme tekniğinde, kullanıcı ilk koordinatını merkeze yollamaktadır ve kontrol merkezi kullanıcının yakınında bir yere sanal istasyon oluşturmakta ve o istasyon için uygun olan düzeltmeleri kullanıcıya göndermektedir. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

7 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
3- MAC Düzeltme Tekniği: MAC (Master Auxiliary Concept- Ana Yardımcı İstasyon Yöntemi) RTCM 3.x ağ formatının temelini oluşturan düşünce, bir alt ağ ölçü verilerinin sıkıştırılmış olarak geziciye gönderilmesi ve gezicinin farklı hata kaynakları için kendi ağ hesaplarını yapmasını sağlamaktır. FKP yönteminin geliştirilmiş bir halidir. Çalışılan alanda Ana ve Yardımcı istasyonlar seçilmekte ve o istasyonların arasında kalan bölge için düzeltmeler hesaplanarak kullanıcıya gönderilmektedir. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

8 Kullanıcı Profili Analizi
TUSAGA-Aktif Sistemi’ne kayıtlı bulunan ( beş bin) in üzerindeki kullanıcılar Türkiye ve K.K.T.C.’nin tüm şehirlerinden, sisteme üye olmuştur. Türkiye' de harita, kadastro, inşaat, altyapı, enerji, tarım, maden, ulaşım, orman, sulama vb alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları ve yine aynı alanlarda hizmet veren TKGM, HGK, DSİ, OGM, KGM, TEİAŞ, İLBANK A.Ş başta olmak üzere birçok kamu kurumu sistemde kayıtlıdır ve her geçen gün yeni kullanıcılar sisteme dâhil olmaktadır. Ayrıca il ve ilçe belediyelerinden çok sayıda kullanıcı sistemde kayıtlı bulunmaktadır. TUSAGA-Aktif sisteminde bu alanlara verilen hizmetlerin dışında, akademik alanlarda da bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu sebeple sistemimizde Jeodezi, Deprem Araştırmaları, Arkeoloji çalışmaları vb alanlarda faaliyet gösteren üniversiteler de kayıtlı bulunmaktadır . TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

9 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Sektör Kullanıcı GNSS K01 T.K.G.M. 486 K02 H.G.K. 11 K03 LİHKAB 264 320 K04 Üniversite 52 57 K05 Kamu Kurumu 300 622 K06 Belediye 352 427 K07 Özel Sektör 2569 3523 Toplam 4034 5446 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

10 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Analiz Türleri SEKTÖREL ANALİZ BÖLGESEL ANALİZ ZAMANSAL ANALİZ AKTİF PASİF ANALİZİ TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

11 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
1- Sektörel Analiz: 1- Sektörel Analiz: TUSAGA-Aktif sisteminde 7 farklı sektörde sınıflandırılan kullanıcı profilleri ile ilgili çalışmalar bu analiz kapsamında değerlendirilmektedir. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

12 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
2- Bölgesel Analiz: 2- Bölgesel Analiz: TUSAGA-Aktif sisteminde 81 il ve K.K.T.C ' deki kayıtlı kullanıcı profilleri ile ilgili çalışmalar bu analiz kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda her ilde kayıtlı kullanıcılar ayrı ayrı tespit edilip iller ve bölgeler arası değişimler incelenmektedir. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

13 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Kullanıcıların yıl içerisinde sisteme bağlanarak ölçü yaparken bulundukları koordinatlardan faydalanarak bu yoğunluk haritası oluşturulmuştur. Bu harita log kayıtlarından elde edilen koordinatların doğrudan bir CAD programına aktarılması sonucu sadece noktaların görüntülenmesi ile elde edilmiştir ve herhangi bir altlık kullanılmamıştır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

14 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
3- Zamansal Analiz: 3- Zamansal Analiz: TUSAGA-Aktif sistemine yeni kayıt olan ve sistemde kayıtlı bulunup süre uzatma işlemi yapan kullanıcıların sayısının zamana göre değişimleri bu analiz kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda aylık olarak sistemdeki değişimler izlenmekte ve bu değişimlerin sektörel ve bölgesel etkiler de dikkate alınarak analizler yapılmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

15 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
4- Aktif-Pasif Analizi 4- Aktif-Pasif Analizi: Yıllık ya da aylık kullanım hakkı alarak sistemden faydalanan kullanıcıların kullanım sürelerinin bitiminde kullanım hakları tekrar ücret ödeyip sistemi aktif edene kadar pasif konumda tutulmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

16 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Analizler Sonucu Elde Edilen Veriler TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

17 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

18 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

19 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

20 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

21 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

22 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

23 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
*21 ilde LİHKAB adına kayıtlı kullanıcı bulunmazken 15 ilimizde sadece bir LİHKAB kullanıcısı sistemimize kayıtlıdır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

24 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

25 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
*35 Farklı ilde 43 farklı Üniversiteye ait 58 kullanıcı sistemimize kayıtlıdır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

26 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

27 90 62 58 21 19 En Çok Üyesi Bulunan İlk 5 Kamu Kurumu Orman
Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü T.E.İ.A.Ş. İl Bank A.Ş. 90 62 58 21 19 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

28 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
KIRŞEHİR Sistemde kayıtlı 43 farklı Kamu Kurumuna ait 622 kullanıcı bulunmaktadır. Sadece Kırşehir ilinde kayıtlı kamu kurumu bulunmamaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

29 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

30 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Bingöl Bitlis Sinop Tokat Şırnak Türkiye çapında 450 Belediye kullanıcısı mevcuttur. 81 İl içerisinde 5 il hariç tüm illerde TUSAGA-Aktif kullanılmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

31 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Türkiye’de tüm illerde en az bir TUSAGA-Aktif Kullanıcısı bulunmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

32 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

33 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Sonuç Ve Değerlendİrme TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

34 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
1- Yönetim Verimliliği Kullanıcılar hakkında elde edilen bilgiler, oluşturulan istatistikler, analizler ve benzeri çalışmalar ile sistem yönetiminden sorumlu olan TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu'na sistemle ilgili vereceği kararlar için altlık oluşturmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

35 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
2- Aktif Kullanım AKTİF PASİF Sistemi aktif olarak kullanan kullanıcı sayılarının arttırılması için yapılan anket çalışmalarının yanında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için seminer, eğitim vb etkinlikler planlanmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

36 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
3- Teknolojik Gelişmeler Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek için çağın gerektirdiği teknolojik ekipman, yazılım, uygulama vb konulardaki yenilikler takip edilmektedir. Bu gelişmelerden TUSAGA-Aktif sistemine uygun olanların sisteme entegrasyonu için çalışmalar yapılmaktadır. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

37 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
TUSAGA-Aktif İle İlgili Tüm sorularınız için İletişim Adreslerimiz; 444 GN SS TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ

38 TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ
Sunumumuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Erkan KULAKSIZ Z. Serhan KAYHAN M. Vahdet GEZER Tapu ve Kadastro Uzmanı Harita Mühendisi Tapu ve Kadastro Uzm. Yrd. TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ VE KULLANICI PROFİLİ ANALİZİ


"Kullanıcı Profili Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları