Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetimler Bölümü Oryantasyon Eğitimine H O Ş G E L D İ N İ Z Doç. Dr. Erbay Arıkboğa Bölüm Başkanı 10 Eylül 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetimler Bölümü Oryantasyon Eğitimine H O Ş G E L D İ N İ Z Doç. Dr. Erbay Arıkboğa Bölüm Başkanı 10 Eylül 2015."— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetimler Bölümü Oryantasyon Eğitimine H O Ş G E L D İ N İ Z Doç. Dr. Erbay Arıkboğa Bölüm Başkanı 10 Eylül 2015

2 İçerik planı  Üniversite e ğ itimi üzerine  Yerel yönetimler bölümü  Dersler ve program  Kampüs ve çevresi  Ders seçimi & akademik danışmanlık  Not sistemi, çan e ğ risi ve GANO  ÇAP, YAP ve yatay geçiş  Sorular

3 Üniversite nedir?  Üniversite  Bir iş bulma kurumu de ğ ildir, ama  Üniversite diploması, bir anahtardır  Bu anahtarı geliştirmeye bakın  Üniversite öncelikle  Kişiye bir ufuk kazandırır  Bakış açısını derinleştirir ve zenginleştirir  Üniversite yıllarınızda  H. Babao ğ lu: "Bitirince ne olaca ğ ınızı unutun, hocalarınızın ve ö ğ rendiklerinizin de ğ erini bilin!"  An’ın kıymetini bilin, onu dolu dolu geçirin  Derslerinizin dışında  Bir dili iyi ö ğ renin  Fazlaca okuyun, araştırın  Sosyalleşin, şehri gezin… ( İ stanbul’un kendisi bir üniversitedir)  Size uygun çeşitli sosyal etkinliklere katılın  Kendinizi tek boyutlu de ğ il, çok boyutlu geliştirmeye çalışın  Kendinize hedefler belirleyin

4 Yerel yönetimler alanında Marmara’nın öncü rolü  Yıllar yıllar önce…  1995  Marmara Üniversitesinde Yerel Yönetimlerle ilgili programlar açıldı  Hangileri?  Ön lisans (2 yıllık)  Yüksek lisans  Doktora  Bizden sonra başka üniversiteler de lisansüstü programlar açtı  2012  Yerel yönetimler lisans programı açıldı  2015’te ö ğ renci kabul edildi

5 Puanlar yanıltıcıdır. Önemli olarak içerik

6 Sizin  Tercihiniz…  İ lk 5 tercihi arasına Yerel Yönetimleri yazan kaç kişi?  İ lk 10 tercihi arasına Yerel Yönetimleri yazan kaç kişi?  İ stanbul’da yaşayan kaç kişi?  İ stanbul dışından gelen kaç kişi?

7 Yerel Yönetimler bölümü mezunları  Ortak yanlar  Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olacak  SBF, İİ BF ve 4 yıllık üniversite mezunlarının girebildi ğ i kamu sınavlarına girecek  Özgün yanlar  On binlerce kamu yönetimi mezunu arasında kaybolmayacak  Yerel yönetimler mezunu olarak fark yaratacak  Türkiye’de 167 tane KY ve SB Programı var  Her yıl 6.500 yeni ö ğ renci alıyor  Türkiye’de ve Dünyada giderek gelişen yerel yönetimler alanında söz sahibi kişiler olacak  Türkiye’de yerel yönetimler hala olması gerekti ğ i yerde de ğ il  Her 100 kamu çalışanından 10’u, 15’i yerel yönetimlerde. Olması gereken 35’i, 40’ı, 50’si…  Gelişme potansiyeli yüksek  Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerde daha hızlı yükselme olanaklarına sahip olacak

8 İlk 2 yıl kamu yönetimiyle, SB’yle ortak/benzer dersler daha çok 3 ve 4. sınıfta yerel yönetimlere özgü dersler daha fazla

9 1. sınıf dersleri Doç. Dr. Yüksel Demirkaya

10 Dersleriniz üç günde toplandı Dikkat!!! İ ki dersiniz daha var!

11 UZEM dersleri için püf noktası  UZEM: Uzaktan e ğ itim sistemi  Marmara’da 3 ders, UZEM dersidir  Hoca, ö ğ renci ve ders materyali internet ortamında karşılaşır  http://uzem.marmara.edu.tr/programlar/ortak-dersler/ http://uzem.marmara.edu.tr/programlar/ortak-dersler/  Yabancı dilden MUAF olmak isteyenler: 15 Eylül’de muafiyet sınavı  UZEM derslerinde sınavlar, çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır  Genelde 40 soru sorulur  UZEM derslerinde,  ara sınav  final sınavı  ve bütünleme sınavlarında çıkmış sorulara bakın!

12 Kampüs

13 Kampüs: Ne nerede? Siyasal Bilgiler Fakültesi HCA Anfisi Kantin Yemekhane Mescid Havuz Fitnes Besyo Döner Sermaye ARA KAPI KYK Fotokopi

14 Kütüphane  Merkez kütüphane  M.Ü. Göztepe kampüsünde  Basılı ve elektronik yayınlar  Şehir ve Yerel Yönetimler ihtisas kütüphanesi  Sultanahmet kampüsünde (MBB tarafından işletiliyor)  Açık raf sisteminde binlerce kitap  Online katalog tarama http://195.175.203.250/yordam.htmhttp://195.175.203.250/yordam.htm

15 Fakültedeki birimler

16 Açık Kapı Politikası

17 Kampüs çevresi

18 Ulaşım… Kavacık 1. Köprü Metrobüs 14R-Rasathane, Ümraniye, Kadıköy

19 Siz  Tek vasıta ile gelen kaç kişi?  2 vasıta ile gelen  Üç ve daha fazla?  Yürüyerek gelen?  Çok uzaktan gelenler için tavsiye  KYK başvurusu (Kız ö ğ renciler için)  Ev kiralamak da bir alternatif

20 Akıllı uygulamaları yükleyin

21 Ders seçimi & akademik danışmanlık

22 Tarihler önemlidir  http://takvim.marmara.edu.tr/index.php?islem=takvimGost er&tumu=true http://takvim.marmara.edu.tr/index.php?islem=takvimGost er&tumu=true  Fakülte/bölüm sayfasındaki duyuları takip edin!

23 Ders kaydı  Önemlidir! Belirli bir tarih aralı ğ ında  BYS üzerinden.. https://bys.marmara.edu.tr/v2/Account/Login https://bys.marmara.edu.tr/v2/Account/Login 1. Ders kaydı haftası: 7 - 11 Eylül haftası  Her dönem yeniden ders kaydı yapmanız gerekir  Ders kaydının danışmanınız tarafından onaylanması gerekir  Yani ‘‘kaydınız tamamlandı’’ ibaresini görmeniz lazım  Siz onaya gönderdiniz, danışmanınız işini yapmadı. Kaydınız askıda kalır. (inceleme/onay aşamasında)  Her hangi bir derse kayıtlanmazsanız, o dersi alamaz, o dersin sınavına giremezsiniz. (Yani o dersten kalırsınız)  Her dönem almanız gereken kredi bellidir. Asgari olarak o kadar kredi almanız gerekir. 2. Ekle çıkar/düzeltme haftası: 30 Eylül - 01 Ekim arası  De ğ işiklik ya da düzeltme yapabilirsiniz

24 http://oidb.marmara.edu.tr/notice/2015-yili-ders- kayit-islemi/ Gözünüzü korkutmasın Üç adımda kayıt 1.Derslerini seç 2.Danışman onayına gönder 3.Onaylanıp onaylanmadı ğ ını kontrol et Sorun varsa 4.Ekle/çıkar haftasında düzelt Hocam, ben uyuyakalmışım, yok mu bir çaresi 5.Biraz uzun ama var, garanti de ğ il. Ara sınavdan önce dilekçe verin, şu derse sehven kayıtlanmamışım, yar bana bir çare diye. Kurullar olumlu veya olumsuz karar verir Ders kaydı işlem süreci

25 Ders kaydının püf noktaları  Hatasız olmalı, tam olmalı  Ders programı ile BYS’deki menüyü karşılaştır. Eksiksiz seçim yap  Sık yapılan bir hata  Yabancı dil dersi  Seçimlik dersler  Örne ğ in yabancı dil sekmesine tıkla, altındaki seçenekleri gör, birini seç  Seçim yapmak yetmez. Danışman onayına gönder!  Hala işin bitmedi.  Sonuçlandı mı kontrol et!  Kaydın tamamlandı  Hata var mı kontrol et!  BYS gündüz yo ğ un ise, gece dene

26 BYS

27 Ders kaydı  BYS: Bilgi yönetim sistemi  Danışmanlar  Danışmanızın kim?  BYS’den görürsünüz  Sınıfı ikiye böldük  Bir gruba Erbay Arıkbo ğ a (Doç. Dr.)  Bir gruba Burak H. Eryi ğ it (Yrd. Doç. Dr.)  Akademik danışman  Ders seçiminizi onaylayacak hoca  Dersleriniz ve üniversiteyle ilgili akademik konularda danışaca ğ ınız hoca  Normalde, mezun olana kadar aynı danışmanda kalırsınız

28 GANO yenir mi bu?

29 Not sistemi 1. Dörtlü sistem  Harfli not sistemi  Hocalarınız sınavda 100 üzerinden not verir  Sistem bunu dörtlük sistemde Harfe dönüştürür 2. Çan e ğ risi sistemi  Sınıf ortalamasına göre 100’lük sistemdeki notunuz düşebilir ya da yükselebilir. ‘‘Bir formüle dayalı ba ğ ıl de ğ erlendirme sistemi’’  Bu dönüşümü de sistem kendisi yapar 3. Dersin başarı notu  Vize sınavı etkisi: % 40  Final/bütünleme sınavı etkisi: % 60 4. Final notu  YSSL’nin altında olmayacak. Siyasal B.F. için final notu en az 40 olması gerekir

30 Harfli sistem Püff! Sınıf ortalaması düşükse, zor derslerde, daha düşük sınav notuyla daha yüksek başarı notu alınabilir veya tersi Çan e ğ risi: Sınıftaki ö ğ rencilerin birbiriyle yarıştı ğ ı rekabetçi sistem

31 GANO  GANO: Genel not ortalamanız  YANO: İ lgili yarıyıldaki not ortalamanız  Ne işe yarar?  Mezuniyet için GANO şartı: 2.00  Başka?  Madde 18/5

32 Üç Örnek A. 1. sınıfın sonunda GANO’nuz: 1,87  1. Dönem YANO’nuz: 1.75  2. Dönem YANO’nuz: 1.95  2. sınıfa geçer mi? B. 1. sınıfın sonunda GANO’nuz: 1,78  1. Dönem YANO’nuz: 1.42  2. Dönem YANO’nuz: 2.03  2. sınıfa geçer mi? C. 1. sınıfın sonunda GANO’nuz: 1,78  1. Dönem YANO’nuz: 1.57  2. Dönem YANO’nuz: 1.99  2. sınıfa geçer mi? Özet: Bana GANO’nu söyle, sana kim oldu ğ unu söyleyeyim Sınamalı ö ğ renci, üst sınıfa geçemez Üst sınıfa geçer, alttan da ders alır

33 Sınamalı öğrenci  Üst sınıfa geçemez 1. Kaldı ğ ı dersleri alır  FD ve FF ile kaldı ğ ı dersler  Hatayla alamayıp kaldı ğ ı dersler (ders kaydı hatası!!) 2. Düşük ortalamayla geçti ğ i dersleri tekrar alabilir  DD ve DC ile geçti ğ i dersler  GANO’yu yükseltmek için  Mezuniyet için  Minimum GANO: 2.00  Basitçe  DD ile ders geçersiniz  CC ortalama ile mezun olursunuz

34 OİDB  Sık sorulan sorular menüsü  http://oidb.marmara.edu.t r/sss/ http://oidb.marmara.edu.t r/sss/  Yaz okulu:  Bölüm olarak yaz okulu düşünmüyoruz.

35 ÇAP - YAP – YATAY GEÇİŞ Hayrola nereye! Daha yeni geldiniz…

36 ÇAP/YAP  Çap Başvurusu için  Çap/Yap yapılacak programlar

37 ÇAP/YAP  Yap Başvurusu için

38 ÇAP/YAP  Çap/Yapa devam edebilmek için

39 YATAY GEÇİŞ  İ ki tür Yatay geçiş var 1. Klasik sistem  ÖSYS ve GANO puanıyla yatay geçiş  Yurt içinde o programa ait minimum taban puanı karşılama şartı  Kontenjanı azdır (2-3 kişi)  Kurum içi ve kurumlar arası geçiş mümkün  En erken 3. yarıyılda başvuru imkanı  Püf noktası: Puanınızın ve GANO’nuzun yüksek olması gerekir

40 Yatay Geçiş 2. Yeni sistem: Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş  ‘‘ İ kinci şans’’  ÖSYS puanınız, girdi ğ iniz yıl itibariyle, taban puanını tutan her yere girebilirsiniz  Kontenjan çok fazladır  Kurum içi ve kurumlar arası geçiş mümkün  En erken 3. yarıyılda başvuru imkanı  Başvurular A ğ ustos ayında olur,  Başvuru ilgili üniversiteye/fakülteye yapılır  Bir kez kullanılabilir  Be ğ enmezseniz tekrar geri dönüş imkanı da (kazandı ğ ınız ilk bölüme) var

41 …bizi izlemeye devam edin  internet sayfası  twitter hesabı

42 Başarıya giden yolun ü z e r i n d e s i n i z

43 Sorularınız…


"Yerel Yönetimler Bölümü Oryantasyon Eğitimine H O Ş G E L D İ N İ Z Doç. Dr. Erbay Arıkboğa Bölüm Başkanı 10 Eylül 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları