Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri. Çocuk Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız Türkçe Sözlük İnsan hayatının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri. Çocuk Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız Türkçe Sözlük İnsan hayatının."— Sunum transkripti:

1 Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri

2 Çocuk Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız Türkçe Sözlük İnsan hayatının ergenlikten önce gelen dönemi Pedagoji Sözlüğü Gelişen insan yavrusu, olgunlaşmamış, reşit sayılmayan küçük bir yurttaş Yörükoğlu, 1989 0-18 yaş arasındaki insan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 2

3 Üst sınır Bölgeye, sosyal çevreye, dinsel ya da kişisel görüşlere göre değişir Belli bir yaşa ulaşmak, reşit olmak, okulun bitirilmesi, çıraklık eğitimine başlamak gibi bir olayla bitmektedir 13-18 yaş arasında sona erer Üst sınırda belirsizlik vardır (25 yaş!) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 3

4 Hukuksal üst sınır 18 yaşın altındaki her insan çocuktur (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi) ◦Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamıştır (1995) Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi (Türk Ceza Kanunu) Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişi (Çocuk Koruma Kanunu) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 4

5 Çocukluk kavramı Üst sınır dönemler ve toplumlar arasında değişiklik göstermiştir Zaman içinde dramatik bir değişim göstermiştir Görece yeni ve modern bir kavramdır 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 5

6 Temel görüş ayrılıkları Ortaçağ çocuk kavramı – Çocuk minyatür bir yetişkindir Modern çocuk kavramı – Yetişkinden farklıdır ve evrensel özellikler gösterir Post-modern çocuk kavramı – Çocuklar bazı açılardan birbirlerine benzer ancak bazı açılardan farklıdırlar 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 6

7 Eski çağlarda çocukluk Kölelerden biraz daha iyi konumdadır Babaların çocuklar üzerinde mutlak hakimiyeti Romalı baba çocuğu dilediği gibi cezalandırır Oğullar üzerindeki egemenliği ömür boyu, kızlar üzerindeki egemenlik evleninceye kadar Eski Yunan’da çocuklara sanat ve spor eğitimi verilir Eski Sparta’da çocuklar iyi birer savaşcı olarak yetiştirilir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 7

8 Romalı baba çocuklarını satabilirdi 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 8

9 Asya, Avrupa ve Afrika Çin’de kız çocuklarını öldürmek Afrika’da ormana bırakmak Ortaçağ Avrupasında suya atmak Eskimolar buzlu suya atmak Arabistan’da kuma gömmek 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 9

10 Önasya ve Mezopotamya Eski Önasya aileleri çocuğa düşkündür Çocuklar üzerinde baba otoritesi hakimdir Çocuklar ebeveynlerine karşı saygılı olmak zorundadır Mezopotamya’da herkes çocuğunu okula gönderebilir Okula gidenler genellikle varlıklı ailelerin çocuklarıdır Diğer çocuklar genellikle baba mesleğini öğrenir ve tarlada çalışırlar 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 10

11 Hristiyanlığın etkisi Acıma ve güçsüzleri koruma duyguları toplumda yayılmaya başlamıştır Öldürme en büyük günahlar arasındadır Kimsesiz çocuklar kilise tarafından korumaya alınır Kilise trafından istismar başlar (ağır işlerde kullanma) Başlangıçta çocuklara günah ürünleri olarak bakılmıştır Çocukların günahkar doğduğu ve ancak dövülerek bu günahlardan kurtulacaklarına inanılmıştır İtalya’da kilise korosunda şarkı söyleyen erkek çocukların hadım edildikleri bilinmektedir. 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 11

12 İslamiyetin etkisi İslam dini çocuklara karşı diğer dinlerden daha hoşgörülüdür Öldürmek büyük günahtır Yetim hakkının korunmasını çok önemser Doğduğu topraklarda çocuklar adına iyileştirme yönünde etkileri olmuştur Anne ve babaya sonsuz itaati gerektirir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 12

13 Ortaçağ’da (5-13. yy) çocukluk Yaşamın farklı bir dönemi olarak görülmemiş Bağımlı birey olarak tanımlanan insan yavruları (5-7 yaş) bebek olarak kabul edilmiş Bebeklikten çıkan çocuklar küçük yetişkinler olarak görülmüşlerdir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 13

14 Çocuk minik yetişkindir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 14

15 Yetişkin giysileri ile çocuklar 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 15

16 Çağın koşulları Bebek ölümü oranları çok yüksek ◦Tıbbi bilgisizlik ◦Kötü sağlık uygulamaları ◦Bebeğin gereksinmelerini anlayamama ◦İhmal ve kötü muamele Altı yaşından küçükler ailenin üyesi kabul edilmiyor Ebeveynler çocuklarına bağlanmaktan kaçınıyorlar Yaşam standardı çok düşük (yoksulluk) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 16

17 Kundaklama geleneği Bebeklerin kendilerine zarar vermesini önlemek Yetişkinin çocuğa zarar vermesini önlemek Yetişkinin rahatı ◦kundaklanan bebekler sessiz ve edilgin ◦daha fazla uyuyor ◦kalp atışları yavaşlıyor ◦daha az ağlıyor 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 17

18 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 18

19 Çocuk bakımı Bebeği yalnız bırakmak sakıncalı görünmüyordu Yalnızken yokluğunda bebeğe bir şey olursa -ki sıklıkla olurdu- bu durumun sorumlusu ◦Kötü şans ◦Kötü ruhlar ◦Tanrının gazabı 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 19

20 Minik ve aptal yetişkin 5-7 yaş arasında çocuk yetişkin dünyasına bütün yönleriyle girer Yetişkinlerle aynı oyunları, öyküleri, oyuncakları, şarkıları ve giyim tarzlarını paylaşırlar Kumar oynar, içki içerler Çalışırlar 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 20

21 Çalışan çocuk 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 21

22 Kötü alışkanlıklar 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 22

23 Çocukluk kavramının ortaya çıkışı 13. yy 16. yy çocuğa karşı duyarlılık 17. yy çocuğu yetişkinden farklı görme ◦çocuklara has giysiler, oyunlar, oyuncaklar, şarkılar, eğlenceler (varlıklı çocuklar için) ◦Yetişkinlerin dünyasını paylaşmaya devam (yoksul çocuklar için) Refah düzeyinin artması, kitlesel eğitim (matbaanın icadının etkileri) 20. yy yasaların koruması (alkol, sigara, pornografik yayınlar, çalışma, zorunlu eğitim) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 23

24 Yeni bir dünya 17.-19. yy eğitimde devrim Çocuklar masum ve iyi doğar, rehberlik edilmesi gerekir Kitapların çocuklara uyarlanması (sansür) Sıkı bir disiplin anlayışı Eğitime ve ahlaki gelişmeye artan ilgi Beden sağlığına ve temizliğe verilen önem Çocukların cinsel gelişiminin izlenmesi Kız ve erkek okullarının ayrılması 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 24

25 Yeni bir dünya Çocukların yetişkinden farklı olduğu anlayışı pekişti Tarımdan sanayiye geçiş Orta sınıfın gelişmesi Refahın artması Çocuk ölümlerinin azalması Ebeveyn ve çocuk ilişkilerinin önem kazanması Eğitimde yeni görüşler (Rousseau, çocuklara saygı, bırakalım çocukluklarını yaşasınlar – 18. yy) Eğitimin dinin tekelinden kurtulması (çocuğu tanımaya yönlenmesi) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 25

26 Darwin’in eğitim kuramı Çocuk doğuştan ne iyidir ne de kötüdür (19. yy) Tüm diğer canlılarda olduğu gibi gelişen ve değişen çevre şartlarına uyum sağlar Hayvan türüne özgü dürtüler yanı sıra insan türüne özgü yeteneklerle donatılmıştır İyiye de kötüye de açıktır Aldığı eğitim ve yaşantıları nasıl bir yetişkin olacağı konusunda belirleyicidir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 26

27 Çocuk yüzyılı (20. yy) Televizyon programları, oyunları, kitapları, okulları, dükkanları ve dükkanlarda özel bölümleri, hatta yiyecekleri ve mönüleri vardır Çocuk gelişimine büyük ilgi Bu alanda yapılan sayısız çalışma ve araştırma Çocuk eğitiminde ve çocuk yetiştirirken empati 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 27

28 Çocuk gelişiminin bilimsel incelemesi Çocuk gelişimi görece yeni bir kökene sahiptir ve çok disiplinlidir Psikolojinin üç büyük dalından türemiştir: ◦Deneysel psikoloji ◦Psikanalitik ◦klinik psikoloji Tıp, biyoloji, antropoloji, sosyoloji ve eğitimin araştırmalarından da beslenir 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 28

29 İlk araştırmalar İlk araştırmalar gelişimsel bakış açısından yoksundu Çocuklarda zaman içinde ortaya çıkan gelişimsel değişmeler üzerinde odaklanmıyordu Gelişim normları konusunda veriler topladılar Çocukların davranışları konusunda deneyler içerdiler 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 29

30 Araştırmalar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çocuk araştırmalarında patlama İkinci Dünya Savaşıyla yavaşlama Savaştan sonra yeniden artış ve süreğenlik 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 30

31 Çocuk araştırmaları Kesitsel araştırmalar (çeşitli yaş grupları için normlar oluşturacak veriler sağladı) Boylamsal araştırmalar (zaman içinde çocuklardaki bireysel gelişimsel değişimler hakkında veriler sağlar) 1960'lar normatif veriler sorgulanmaya başladı (hiçbir çocuk dar anlamda "normal" olmadığı için, normalin bir aralık (range) olarak tanımlanması en doğrusudur 1970'ler gitgide yeni araştırma yöntemleri ve çocukların doğal çevrelerinde deneyler yapma eğilimi 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 31

32 Gelişimin çok yönlülüğü Gelişim başlıca 4 alanda incelenir ◦fiziksel/bedensel ◦duygusal/ruhsal ◦sosyal/toplumsal ◦zihinsel/bilişsel Bir bireyin gelişimi tüm bu alanlardaki gelişime bir bütün olarak bakmakla anlaşılabilir Gelişimde bireysel farklılıklar ve kültürel etkenler gibi etkenler de söz konusudur Bireyler belli yaşlarda benzer özellikler göstermelerine rağmen bireysel farklılıklar da gösterirler 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 32

33 Gelişim psikolojisi Bireyi bir bütün olarak ele alır Bireyin gelişim dönemlerini (bebeklik, çocukluk ve ergenlik) ayrı ayrı inceler Bütünsel bir değerlendirmeye varmaya çalışır 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 33

34 Çocuk gelişiminin evreleri İlk çocukluk çağı (2-6 yaş) İkinci çocukluk çağı (6-12 yaş) Son çocukluk çağı (12-14 yaş) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 34

35 Çocuk gelişiminin evreleri Oyun çağı (2-6 yaş) Okul çağı (6-12 yaş) Erginlik çağı (12-14 yaş) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 35

36 Ele alacağımız evreler Doğum öncesi Bebeklik (yenidoğan) İlk çocukluk (okul öncesi) Orta çocukluk (okul çocuğu) Son çocukluk (ergenlik) 25/02/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 36

37 Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri


"Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri. Çocuk Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız Türkçe Sözlük İnsan hayatının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları