Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERTİFİKASYONA İLİŞKİN İKİNCİ DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ EEE PRATİKTE KULLANIM FAALİYETLERİNİN EVALÜASYONU Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERTİFİKASYONA İLİŞKİN İKİNCİ DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ EEE PRATİKTE KULLANIM FAALİYETLERİNİN EVALÜASYONU Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi."— Sunum transkripti:

1 SERTİFİKASYONA İLİŞKİN İKİNCİ DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ EEE PRATİKTE KULLANIM FAALİYETLERİNİN EVALÜASYONU Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi

2 DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMİ 1.Belirlenen yönelimlere istinaden okullar kapsamında şu ana kadar uygulanan faaliyetler yansıması (Tabela 1 ve 2) – 45 dakika 2.Öğretmen ve müdür/uzman kadro EEE uygulanan faaliyetlerinin pratik alıştırma evalüasyonu ile şekil evalüasyonunun kontrol edilmesi – 120 dakika; 3.Okullardaki sertifikasyon prosedürünün pratikte uygulanmasına ilişkin tartışma – 15 dakika.

3 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi SERTİFİKASYON SÜRECİNE İLİŞKİN UYGULANAN FAALİYETLER YANSIMASI (1) 1.Sertifikasyon kılavuzunu tanımaya ilişkin okul kapsamında düzenlenen toplantı tecrübeleri üzerine tartışma  Düzenlenen toplantılar ve personelin tamamı tarafından EEEP internet sitesinde yer alan evraklara istinaden durum tespitinde bulunmak;  Öğretmen ve müdür/uzman kadro evalüasyonuna ilişkin pratik alıştırma kapsamıdna hazırlık yapılmıştır (Tabela 2 – Nokta 6’da verilen yönelimlere göre); 2. Tabela 3 – Sertifika kılavuz içeriğinin analizinde yer alan noktalara istinaden okullar tarafından tanımlanan sertifikasyon kılavuzu kritik noktalarının açıklanmasına ilişkin genel tartışma.

4 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi 3.Sertifikasyona ilişkin aşağıda ifade edilen kilit unsurların ortak anlaşılması amacıyla genel tartışma:  Özdeğerlendirme – Şahsi pratik üzerrine özdeğerlendirme yapılır ve buna ilişkin FORMAL EVALÜASYON – Evalüasyon sırasında doldurulan evrak evalüasyonu yapan kişiye teslim edilir;  Yansıma – her faaliyetin ardından, yansımaya ilişkin notlar tutulur - Evalüasyon sırasında doldurulan evrak evalüasyonu yapan kişiye teslim edilir – Ek 2 ve 3 - S. 81-89;  Formal evalüasyon – Portföy tamamının evalüasyonu yanısıra pratik uygulama gözlem çalışmaları ile iki faaliyeti içinde barındırır;  EEE’ye ilişkin kişisel gelişim planı (kişisel gelişim planı) – S.90-91 YANSIMA (Devam)

5 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi KISIM 2 EĞİTMEN-DANIŞMAN SERTİFİKASYONU

6 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1 – Okul seviyesindeki eğitim dağılım evalüasyon formu EK 2 – Danışman desteği görüşmesinin evalüasyon formu EK 3 – Eğitimde etniklerarası entegrasyon yetkinliklerinin eğitmen-danışman sertifikasyon belgesi Eğitmen-Danışman Sertifikasyon Formu

7 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi 1.Kriterlerin başarı deecesi değerlendirilmesi (her çeşit sertifika için) 1-4 arası not verme ile gerçekleşir:  1 – yeterli olmayan yetkinlik seviyesi,  2 – iyileştirilme ihtiyacı,  3 – yeterli yetkinlik seviyesi ve  4 – yüksek derece yetkinlik seviyesi. 2.Kriterlerin en az %75’inin olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, uygulanan faaliyetler başarılı olarak sayılırlar. 3.Evalüasyon formlarının 3 ve 4 ile notlandırılmaları durumunda kriterlerin başarılı oldukları sayılır. EVALÜASYONDAKİ BAŞARI DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1 – Okul Seviyesindeki Eğitim Dağılımının Evalüasyon Formuниво 1.EVRAK KONTROLÜ (1) Eğitim dağılım planı; (2) Eğitim raporu; (3) Öğrenci listesi; (4) Evalüasyona ilişkin işlenen sorular; (5) Yansıma. 2. RAPOR EVALÜASYON KRİTERİ  Eğitim planıа (1).  Eğitim uygulanması (3).  Yansıma (4). Uygulanan eğitimden olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı__________. Eğitmen-danışman yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____. Toplam 8’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 6 olmalıdır. EVALÜASYON NEYİ KAPSAR? Evalüasyon ekibi OEE’nin iki üyesidir (müdür veya uzman kadro ve koordinatör ya da OEE’nin diğer üyesi). OEE’nin tüm üyeleri evrak hazırlık çalışmalarına katılırlar ve her biri için aynı evrak sunulur.

9 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi GÖRÜŞME RAPORU EVALÜASYON KRİTERLERİ 1.Görüşme planı(1). 2.Görüşme akışı uygulaması (3). 3.Yansıma (4) EK 2 – Danışman Desteği Görüşmesi Evalüasyon Formu Uygulanan eğitimden olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı__________. Eğitmen-danışman yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____. Toplam 8’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 6 olmalıdır. EVALÜASYON NEYİ KAPSAR?  Sözkonusu evalüasyon, birinci faaliyet evalüasyon heyetince yapılır.  OEE’nin her üyesi, kişisel danışman görüşmesi sonucunda hazırladığı raporu sunar.  Konuşma yardımıyla kriter değerlendirilmesi yapılır.

10 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 3. Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Yetkinlikleri Kapsamında Eğitmen- Danışman Sertifikasyon Belgesi 1.EEEP tarafından düzenlenen ve tamamlanan EEE eğitimi. 2. Uygulanan eğitim dağılım raporu. 3. Eğitmen-danışman yansıması. TAMAMLANMIŞ EEE EĞİTİMİ EVALÜASYONU VE OKUL SEVİYESİNDEKİ EĞİTİM DAĞILIMI: Tarih: __________ 1.Bölgesel gurup danışman görüşmelerine katılım (en az bir). 2. Uygulanan danışman desteği görüşmesi raporu. 3. Danışma-eğitmen yansıması. DANIŞMAN DESTEĞİNE İLİŞKİN UYGULANAN GÖRÜŞME EVALÜASYONU Tarih: __________ İŞBU EVRAK MÜDÜR İMZASI VE OKUL MÜHÜRÜYLE BİRLİKTE EEEP OFİSİNE TAKDİM EDİLİR

11 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi KISIM 3 ÖĞRETMENLER SERTİFİKASYONU

12 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi Seçenek Okul Türü Gözlemlenen faaliyet çeşidi Seçenek 1 Çokdilli Okullar Okulun kendisi veya ortak okulla doğrudan irtibat halinde bulunarak ortak öğrenci faaliyeti. Tek Dilli Okullar Ortak okulla doğrudan irtibat halinde bulunarak ortak öğrenci faaliyeti. Seçenek 2Tek Dilli Okullar Ortak okulla elektronik iletişim aracılığıyla öğrenci faaliyeti. Seçenek 3Tek Dilli Okullar Bağımsız çokkültürlü faaliyet. Öğretmenler Sertifikasyonunda Hangi Seçenekler Mevcut?

13 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1.1. Portföy tamamı ve bağımsız çokkültürlü faaliyet formu EK 1.2. Gözlemlenen ortak faaliyet evalüasyon formu EK 1.3. Eğitimde etniklerarası entegrasyon yetkinliklerine ilişkin öğretmen sertifikasyon belgesi Öğretmenlerin Ortak Faaliyet Gözlemleme Sertifikasyon Formu Seçenek 1

14 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1.1. Portföy Tamamı Evalüasyon ve Bağımsız Çokkültürlü Faaliyet Formu – S.29 PORTF ÖY EVALÜASYONU(11) 1.Bağımsız çokkültürlü faaliyet delilleri (en az 3) 2. Ortak faaliyet delilleri (en az 2) 3. Diğer deliller EVALÜASYON NE KAPSAR 1.Evrak kontrolü (faaliyet planı, çal. listeleri, öğrenci ürünleri) 2.Faaliyetin çokkültürlü eğitim alanları üzerine konuşma – EK 1 3.Plan kriterleri değerlendirilmesi, faaliyet uygulanması ve öğretmen tarafından sunulan ÖZDEĞERLENDİRME formu (12) 4.Öğretmen yansıması (6) Portföy tamamından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı___________. Faaliyet planından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____________. Uygulanan faaliyetten olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ___________. Öğretmen yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Toplam 29’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 20 olmalıdır.

15 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1.2. Gözlemlenen Ortak Faaliyet Evalüasyon Formu– S.33 1. Gözlem öncesi toplantı Faaliyet planı değerlendirmesi ve onun üzerine konuşma (5) 2. Faaliyet gözlemi (10) Öğrenciler arası etkileşim ve işbirliği Öğrencilerin detseklenmesi ve onların izlenmesi (6) 3. Faaliyet gözlemi ardından toplantı (6) Özdeğerlendirme Yansıma ve geri dönüş Faaliyet planından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı___________. Öğrencilerin çokkültürlü eğitimlerinden olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____________. Öğrencilerin çalışmalarını takip etme ve destekleme kapsamında olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ___________. Öğretmen yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Toplam 27’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 20 olmalıdır. ORTAK FAALİYET EVALÜASYONU NEYİ KAPSAR

16 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1.3. Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Öğretmen Yetkinliklerinin Sertifikasyon Formu– S.38 PORTFÖY VE BAĞIMSIZ ÇOKKÜLTÜRLÜ FAALİYET EVALÜASYONU: Tarih: __________ GÖZLEMLENEN ORTAK FAALİYET EVALÜASYONU: Tarih: __________ 1. Portföy tamamı. 2. Faaliyet planı. 3. Faaliyet uygulaması. 4. Öğretmen yansıması. 1. Faaliyet planı. 2. Öğrenciler arası işbirliği ve etkileşim. 3. Çalışma süresince öğrencilerin takip edilmeleri ve desteklenmeleri. 4. Öğretmen yansıması. İŞBU EVRAK MÜDÜR İMZASI VE OKUL MÜHÜRÜYLE BİRLİKTE EEEP OFİSİNE TAKDİM EDİLİR

17 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi PRATİK ALIŞTIRMA: 1.Okullara göre gurup çalışması BAĞIMSIZ ÇOKKÜLTÜRLÜ FAALİYET evalüasyonu – faaliyet planı, çalışma listeleri, öğrencilerin ürünü, öğretmenlerin yansıması ve özdeğerlendirilmesi (Format EK 1.1. S.29-32 kriterleri kullanılır) ÇOKKÜLTÜRLÜ BAĞIMSIZ FAALİYET. EEEP projesine göre hazırlanmış 2.Örnekler evalüasyonu ardından tartışma

18 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi Bağımsız Çokkültürlü Faaliyet Gözlemleriyle Öğretmen Sertifikasyon Formu EK 3.1. Portföy tamamı ve ortak faaliyet evalüasyon formu EK 3.2. Gözlemlenen bağımsız çokkültürlü faaliyet evalüasyon formu EK 3.3. Eğitimde etniklerarası entegrasyon yetkinliklerine ilişkin öğretmen sertifikasyon belgesi Seçenek 3

19 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 3.1. Portföy Tamamının ve Ortak Faaliyetin Evalüasyon Formu (S.53) PORTFÖY EVALÜASYON KRİTERLERİ (11) 1. Bağımsız çokkültürlü faaliyetler delilleri 2. Ortak faaliyetler delilleri 3. Diğer deliller ORTAK FAALİYET EVALÜASYONU NEYİ KAPSAR ADIM 1 – Evrak kontrolü ADIM 2 – Faaliyet uygulama planı değerlendirilmesi ve bunun kıyaslanması (20) ADIM 3 – Öğretmen yansıması (6) Portföy tamamından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı___________. Faaliyet planından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____________. Uygulanan faaliyetten olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ___________. Öğretmen yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Toplam 37’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 28 olmalıdır.

20 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 3.2. Gözlemlenen Bağımsız Çokkültürlü Faaliyet Evalüasyon Formu– S.57 1. Gözlem öncesi toplantı Faaliyet planı değerlendirilmesi ve onun üzerine konuşma (4) 2. Faaliyet gözlemi (8) Öğrencilerin çokkültürlü eğitimi (4) Öğrencileri izlemek ve desteklemek (4) 3. Faaliyet gözlem toplantısı (6) Özevalüasyon Yansıma ve geridönüş bilgilerin sunulması Faaliyet planından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı___________. Öğrencilerin çokkültürlü eğitimlerinden olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____________. Öğrencilerin çalışmalarını takip etme ve destekleme kapsamında olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ___________. Öğretmen yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Toplam 18’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 13 olmalıdır. ÇOKKÜLTÜRLÜ BAĞIMSIZ FAALİYET EVALÜASYONU NEYİ KAPSAR

21 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 3.3. Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Kapsmında Öğretmenler Yetkinliklerinin Sertifikasyon Belgesi PORTFÖY EVALÜASYONU VE ORTAK FAALİYET: Tarih: __________ GÖZLEMLENEN BAĞIMSIZ ÇOKKÜLTÜRLÜ FAALİYET EVALÜASYONU: Tarih: __________ 1. Portföy tamamı. 2. Faaliyet planı. 3. Faaliyet uygulaması. 4. Öğretmen yansıması. 1. Faaliyet planı. 2. Öğrenciler işbirliği ve etkileşimiСоработка. 3. Öğrenci çalışmalarını izlemek ve desteklemek. 4. Öğretmen yansıması. İŞBU EVRAK MÜDÜR İMZASI VE OKUL MÜHÜRÜYLE BİRLİKTE EEEP OFİSİNE TAKDİM EDİLİR

22 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi PRATİK ALIŞTIRMA: 1.Okul kapsamında guruplarla çalışmak Uygulanan ORTAK FAALİYETİN evalüasyonu – faaliyet planı, çalışma listeleri, öğrenci ürünleri, öğretmenin doldurulmuş özdeğerlendirilmesi ve yansıması (Format EK 3.1. S.54-56 kriterleri kullanılır) ORTAK FAALİYET evalüasyonu. Örnek:EEEP projesi tarafından hazırlanan 2.Örnek evalüasyonun ardından tartışma 3. Tabela 4 bakış açısı – Bitiş evalüasyonunda sunulan gerekliolan öğretmenler evrakları

23 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi MÜDÜR/UZMAN KADRO SERTİFİKASYONU

24 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EK 1 – Portföy tamamı ve uygulanan öğretmen gözlemleme formu EK 2 (Seçenek 1) – Uygulanan çalıştay evalüasyon formu EK 2 (Seçenek 2) – Uygulanan hareket araştırması evalüasyon formu EK 3 – Eğitimde etniklerarası entegrasyon yetkinliklerine ilişkin müdür/uzman kadro sertifikasyon belgesi Müdür/Uzman Kadro Sertifikasyon Evalüasyonu Neyi Kapsar?

25 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi PORTFÖY TAMAMININ EVALÜASYONU EK 1.Portföy Tamamının Evalüasyon Formu ve Öğretmen Gözlem Çalışması– S.65 - 68 1. Uygulanan faaliyetler delilleri (7) EVALÜASYON NEYİ KAPSAR ADIM 1 – Evrak kontrolü ADIM 2 – Gözlemlenen faaliyet raporu değerlendirilmesi ve bunun üzerine konuşma (12) ADIM 3 – Müdür/uzman kadro yansıması (6) Portföy tamamından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı___________. Faaliyet planından olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ____________. Uygulanan faaliyetten olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı ___________. Öğretmen yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Toplam 32’den olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı __________. Olumlu olarak değerlendirilen talep ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı en az 20 olmalıdır.

26 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi ADIM 1 – Evrak kontrolü EK 2 (Seçenek 1/Seçenek 2) – Uygulanan Çalıştay/Hareket Araştırması Formu – s.69 - 75 ADIM 2 – Çalıştay raporu değerlendirilmesi ve bununla ilgili konuşma (14) / Hareket araştırması (14) ADIM 3 – Müdür/uzman kadro yansıması (6) Uygulanan çalıştay/hareket araştırmasına ilişkin olumlu olarak cevap verilen talep sayısı______. Müdür/uzman kadro yansımasına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı____. Toplam 14 talepten, olumlu olarak değerlendirilen talep sayısı________. Olumlu olarak değerlendirilen taleplerin ortalaması %_____. Olumlu olarak değerlendirilen taleplerin sayısı en az 11 olmalıdır. EVALÜASYON NEYİ KAPSAR Tabela 5 kontrolü – Bütürme evalüasyonunda sunulacak olan müdür/uzman kadro evrakları.

27 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi EKLER EK1 – ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM ALANI – s.79 1.Çokkültürlülüğün tanıtılması 2.İnsan hakları, demokrasi, sosyal adalet ve eşitliğin tanıtılması 3.Önyargının, kalıplaşmış düşüncelerin ve ayırımcılığın azaltılması 4.Anlaşmazlıkların giderilmesi EK 2 – ÖĞRETMEN YANSIMASI FORMU – s. 80 - 83 EK 3 – MÜDÜR/UZMAN KADRO YANSIMASI FORMU– s. 84 - 89 EK 4 – KİŞİSEL GELİŞİM PLANI FORMU – s. 90 - 91

28 Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi TARTIŞMA!


"SERTİFİKASYONA İLİŞKİN İKİNCİ DANIŞMAN GÖRÜŞMESİ EEE PRATİKTE KULLANIM FAALİYETLERİNİN EVALÜASYONU Eğitimde Etniklerarası Entegrasyon Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları