Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: M. Cesim KARAMAN Güm. Muh. Ks.A.V Güm. Muh. Ks.A.V TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: M. Cesim KARAMAN Güm. Muh. Ks.A.V Güm. Muh. Ks.A.V TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: M. Cesim KARAMAN Güm. Muh. Ks.A.V Güm. Muh. Ks.A.V TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI

2 GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILAN TEKNİK CİHAZLAR

3 TEKNİK CİHAZLARIN GENEL KULLANIM AMACI TEKNİK CİHAZLARIN GENEL KULLANIM AMACI Gümrük kontrolünün daha kısa zamanda ve daha az (işgücü) kişiyle yapılması Yasal faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin Gümrük işlemlerindeki zaman kaybını en aza indirmek Yasadışı(Kaçakçılık) faaliyetlerin tespit edilmesi

4 1. 1.Tarama Sistemleri 2. 2. Kaçak Eşya Tespit Cihazları 3. 3.Algılama Cihazları 4. 4.İzleme-­ ‐ Takip Cihazları 5. 5.Diğer TEKNİK CİHAZ KATEGORİLERİ

5 AMACI; Yasadışı eşya, araç ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, kara sınır kapılarında ve limanlarda kullanılan, eşyanın fizikli muayeneye tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. TARAMA SİSTEMLERİ

6 ÇEŞİTLERİ; Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Yarı Sabit) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Yarı Sabit) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Mobil) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Mobil) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Gamma-Ray) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Gamma-Ray) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Backscatter) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Backscatter) Tren Tarama Sistemi Tren Tarama Sistemi Bagaj Tarama Sistemi(Sabit) Bagaj Tarama Sistemi(Sabit) Bagaj Tarama Sistemi(Mobil) Bagaj Tarama Sistemi(Mobil) TARAMA SİSTEMLERİ

7 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (YARI SABİT)

8 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 2003 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Sistem X-ışını üretmektedir. Sistem X-ışını üretmektedir. 6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışmaktadır. 6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışmaktadır. En az 300 mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. İlk alınan 3 sistem haricindekiler organik/inorganik madde ayrımını renkli görüntü sağlayarak yapabilmektedir. Tek kaynak kullanmaktadır. Tarama yapılan alan radyasyon güvenliği açısından kapalıdır. ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (YARI SABİT) ADEDİ ADEDİ: 15 ORTALAMA FİYATI: 3.500.000- 4.500.000 TL

9 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)

10 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 2003 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Sistem X-ışını üretmektedir. Sistem X-ışını üretmektedir. 2,5-6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışan iki türü bulunmaktadır. 2,5 MeV sistemin 200 mm, 6 MeV sistemin 300 mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. Tek kaynak kullanmaktadır. Radyasyon güvenliği için belirili bir emniyet alanına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaca ve risk değerlendirmelerine göre başka gümrük kapısına taşınabilmektedir. ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (MOBİL) ADEDİ ADEDİ: 2 ORTALAMA FİYATI: 2.500.000 TL

11 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (GAMMA-RAY)

12 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 2005 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. 1 adet sistem, Pendik Ro-Ro Limanında bulunmaktadır. Doğal radyasyon kaynağı(Kobalt 60)kullanmaktadır. Doğal radyasyon kaynağı(Kobalt 60)kullanmaktadır. 2,5-6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışan iki türü bulunmaktadır. Çelik penatrasyonu ortalama 150 mm’dir. Boş araçları taramada ve insan kaçakçılığını önlemede etkilidir. ADEDİ ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI: 2.000.000 TL

13 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (BACKSCATTER)

14 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 2007 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Işının maddeden saçılma özelliği sayesinde imaj üreten, düşük maliyetli ve mobil bir X-Ray sitemidir. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. 225KeV(KiloelektronVolt) enerjiye sahiptir. Sistemim penatrasyonu düşük (60mm) olmasına rağmen fotoğraf kalitesinde görüntü alabilmektedir. Küçük araç ve boş konteynerlerin taramamasında etkilidir. Açık alanlarda tarama yapılabilmektedir. ADEDİ ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI:1.200.000 TL(ABD Hibe)

15 TREN TARAMA SİSTEMİ

16 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; Tren belli bir süratte ilerlerken en az 300 mm’lik çelik penatrasyonu sağlamaktadır. Lokomotif makinistin zarar görmemesi için taranmamaktadır. Sisteme entegre Radyasyon Tespit Sistemi vardır. ADEDİ ADEDİ: 0 ORTALAMA FİYATI:3.870.000 Euro(Proje)

17 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (SABİT)

18 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (SABİT) ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 2002 yılından bu yana kullanılmakla beraber bütçe imkanları ile 2009 yılından itibaren alımı gerçekleştirilmektedir. Tek ve Çift kaynak teknolojisi kullanılmaktadır. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. Çift kaynaklı sistemlerde iki farklı açıdan görüntü elde edilmektedir. En az 30mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. ADEDİ ADEDİ: 38 ORTALAMA FİYATI:100.000-150.000 TL.

19 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)

20 ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; AB destekli Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII projesi kapsamında 15 adet sistemin alımı planmaktadır. Tek ve Çift kaynak teknolojisi kullanılmaktadır. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. Çift kaynaklı sistemlerde iki farklı açıdan görüntü elde edilmektedir. En az 30mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. ADEDİ ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI:300.000-400.000 TL. BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)

21 KAÇAK EŞYA TESPİT CİHAZLARI ÇEŞİTLERİ; Fiberoskop Videoskop Narkotik Patlayıcı İz Dedektörü Yoğunluk Ölçüm Cihazı

22 FİBERSCOPE CİHAZLARI

23 Gözle görülmeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemede kullanılmaktadır. FİBERSCOPE CİHAZLARI ÖZELLİKLERİ ; ÖZELLİKLERİ ; 1992 yılından itibaren kullanılmaktadır. Yüksek derecede ışık veren bir merceğin takılı olduğu fiber kablo vasıtasıyla, gözle görülmeyen ve ulaşılması güç bölgelerdeki objelerin görüntülenmesini sağlar. AMACI ; ADEDİ ADEDİ: 21 ORTALAMA FİYATI: 15.000 TL.

24 FİBERSCOPE CİHAZLARI

25 VİDEOSCOPE CİHAZI

26 AMACI: Gözle görülemeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemede kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; 2001 yılından itibaren kullanılmaktadır. Fiberoskopların daha gelişmiş versiyonudur. Joystik ile verilen komutlara duyarlı, hareketli ve ışıklı kamera başlığından alınan görüntüler, LCD ekrandan canlı olarak izlenip resim ve video olarak kayıt edilebilmektedir. Mobil ve sırtta taşımalı iki çeşidi vardır. VİDEOSCOPE CİHAZI ADEDİ ADEDİ: 51 ORTALAMA FİYATI:50.000-60.000 TL.

27 VİDEOSCOPE CİHAZI

28 NARKOTİK VE PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ

29 AMACI ; Narkotik ve patlayıcı maddeleri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Narkotik ve patlayıcı maddeleri bıraktıkları mikroskobik izlerden tespit ve teşhis edebilir. Milyarda bir seviyedeki bir maddeyi tespit edebilir. Yük, araç veya şahıs üzerinden alınan numune üzerinde analiz yapar ve cihazın kütüphanesinde tanımlı maddelerle eşleştirmek suretiyle eşyanın türünü belirler. Parçacık ve buhar modu ile çalışır. ADEDİ ADEDİ: 42 ORTALAMA FİYATI:45.000-70.000 TL.

30 YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI.

31 AMACI ; Araç, konteyner veya yükte gizli bölmeleri ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla kullanılır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Yoğunluk farklarını ölçerek taranan yüzeyin arkasındaki kaçak eşya veya gizli bölmenin muhtemel varlığına sesli veya görsel uyarı yolu ile işaret eder. İnsan ve çevre sağlığına etki etmeyen küçük bir radyasyon kaynağı barındırır. ADEDİ ADEDİ: 86 ORTALAMA FİYATI:14.000-18.000 TL.

32 ALGILAMA CİHAZLARI ÇEŞİTLERİ ; Radyasyon Portal Dedektörü Radyasyon El Dedektörü Kişisel Radyasyon Dedektörü Metal El Dedektörü XRF Metal Analiz Dedektörü CO2 Ölçüm Cihazı TAPDK Sahte Bandrol Tespit Cihazı Ulusal Marker Tespit Cihazı

33 RADYASYON PORTAL DEDEKTÖRÜ

34

35 AMACI ; Radyoaktif maddelerin yasal ticaretini kontrol altına almak ve yasadışı faaliyetlerini önlemek amacıyla genellikle kara sınır kapılarına ve limanlarda kullanılan, araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp yapmadığının kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; 2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Tespit edilen radyoaktif salınım hem yerel hem de Ankara TAEK acil durum merkezinden izlenebilmektedir. ADEDİ ADEDİ: 51 ORTALAMA FİYATI:hibe TL. RADYASYON PORTAL DEDEKTÖRÜ

36 RADYASYON EL DEDEKTÖRÜ

37 AMACI ; Portal radyasyon detektörlerinden alınan alarmların daha yakından incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; 2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Eşya veya taşıt içindeki radyasyonu ölçmede kullanılır.Ölçüm dedektöre isabet eden her bir radyoaktif parçacık veya ışınımının sayılması işle gerçekleşir. Tespit edilen alarm değerleri bildirim formuna işlendikten sonra TAEK’e fakslanır ve TAEK’ten gelecek cevaba göre işlem yapılır. ADEDİ ADEDİ: 38 ORTALAMA FİYATI: 5.000 TL. RADYASYON EL DEDEKTÖRÜ

38 KİŞİSEL RADYASYON DEDEKTÖRÜ

39 AMACI ; İnsan sağlığına tehlikeli radyasyon kaynağına yaklaşılması durumunda, Gümrük Muhafaza Memur ve Amirleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; 2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Gümrük Muhafaza personeli tarafından taşınmaktadır. ADEDİ ADEDİ: 105 ORTALAMA FİYATI: 5.000 TL. KİŞİSEL RADYASYON DEDEKTÖRÜ

40 METAL EL DEDEKTÖRÜ

41 AMACI ; Gümrük kapılarının yolcu salonlarında şüphelenilen yolcular ile nezarethanelere alınan şüphelilerin üst aramasında kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Metale duyarlı olup, tanımlanan obje büyüklüğüne göre şahısların üst aramasında metal eşyaların bulunduğu bölgeye göre görsel ve sesli alarm vererek arama işlemini kolaylaştırır. ADEDİ ADEDİ: 59 ORTALAMA FİYATI: 500 TL. METAL EL DEDEKTÖRÜ

42 XRF METAL ANALİZ DEDEKTÖRÜ

43 AMACI ; Analiz edilen metalin cinsini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. Üzerinde entegre avuç içi bilgisayar bulunmaktadır. Aynı anda birden fazla elementi teşhis edebilmektedir. Çalışırken X ışını yaymaktadır. ADEDİ ADEDİ: 7 ORTALAMA FİYATI: 20.000 TL.

44 CO2 ÖLÇÜM CİHAZI

45 AMACI ; Araç ve konteyner içersinde gizlenen canlı insan veya hayvanların tespiti için kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Kapalı mekanlarda solunum nedeniyle yayılan karbondioksit gazını ölçmektedir.. ADEDİ ADEDİ: 18 ORTALAMA FİYATI: 2.500 TL.

46 TAPDK SAHTE BANDROL TESPİT CİHAZI

47 AMACI ; Sigara ve alkol kaçakçılığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Sigara ve alkollü içeceklerin bandrollerinde yapılan inceleme ile elde edilebilen ürün yılı, mamülün özellikleri gibi bilgiler dahilinde bandrolün geçerli olup olmadığına ilişkin kontrol yapmaktadır.. ADEDİ ADEDİ: 25 ORTALAMA FİYATI: 1.000 TL.

48 ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZI

49 AMACI ; Akaryakıt (Benzin, Motorin) kaçakçılığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ ; Bir tür ‘işaretleyici-renklendirici’ olan ulusal marker uygulaması kapsamında, Türkiye piyasasında dolaşıma giren benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli nitelikte ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir kimyasal maddde (marker) enjekte edilmekte olup, numunesi alınan akaryakıtın marker seviyesinin geçerli olup olmadığına ilişkin kontrol yapılmaktadır. ADEDİ ADEDİ: 40 ORTALAMA FİYATI: ? TL. ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZI

50 X-RAY TARAMA GÖRÜNTÜLERİ

51

52

53 İZLEME-TAKİP CİHAZLARI

54 GİZLİ İZLEME SİSTEMLERİ

55 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ CİHAZLARI

56 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 1250 adet mobil ünite bulunmaktadır. 1250 adet mobil ünite bulunmaktadır. Mobil üniteler TIR dorselerinin altına ya da çekici nin üst kısmına yerleşilmektedir. Mobil üniteler TIR dorselerinin altına ya da çekici nin üst kısmına yerleşilmektedir. ATS programı, alarmlar üretmekte ve operatörlere analiz yapma imkanı tanımaktadır. ATS programı, alarmlar üretmekte ve operatörlere analiz yapma imkanı tanımaktadır. Araçların takibi, Genel Müdürlük Komuta Kontrol Merkezi ve Gümrük Muhafaza idareleri tarafından yapılmaktadır

57 DİĞER TEKNİK CİHAZLAR Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarlar Elektrikli joplar Ani Müdahale ve hizmet botları Termal, gece görüş kameraları Navigasyon ve GPS Cihazları vb.

58 İlginiz için teşekkür ederim. İlginiz için teşekkür ederim.


"Hazırlayan: M. Cesim KARAMAN Güm. Muh. Ks.A.V Güm. Muh. Ks.A.V TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları