Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI
Hazırlayan: M. Cesim KARAMAN Güm. Muh. Ks.A.V

2 GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILAN
TEKNİK CİHAZLAR

3 TEKNİK CİHAZLARIN GENEL KULLANIM AMACI
Gümrük kontrolünün daha kısa zamanda ve daha az (işgücü) kişiyle yapılması Yasal faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin Gümrük işlemlerindeki zaman kaybını en aza indirmek Yasadışı(Kaçakçılık) faaliyetlerin tespit edilmesi

4 TEKNİK CİHAZ KATEGORİLERİ
Tarama  Sistemleri  Kaçak  Eşya  Tespit  Cihazları   Algılama  Cihazları   İzleme-­‐Takip  Cihazları   Diğer  

5 TARAMA SİSTEMLERİ AMACI; Yasadışı eşya, araç ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, kara sınır kapılarında ve limanlarda kullanılan, eşyanın fizikli muayeneye tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

6 TARAMA SİSTEMLERİ ÇEŞİTLERİ;
Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Yarı Sabit) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (Mobil) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Gamma-Ray) Araç ve Konteyner Tarama Sistemi(Backscatter) Tren Tarama Sistemi Bagaj Tarama Sistemi(Sabit) Bagaj Tarama Sistemi(Mobil)

7 ARAÇ  VE  KONTEYNER  TARAMA  SİSTEMİ  (YARI  SABİT)  

8 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (YARI SABİT)
ÖZELLİKLERİ ;  2003 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Sistem X-ışını üretmektedir.   6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışmaktadır. En az 300 mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. İlk alınan 3 sistem haricindekiler organik/inorganik madde ayrımını renkli görüntü sağlayarak yapabilmektedir. Tek kaynak kullanmaktadır. Tarama yapılan alan radyasyon güvenliği açısından kapalıdır. ADEDİ: 15 ORTALAMA FİYATI: TL

9 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)

10 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)
ÖZELLİKLERİ ;  2003 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Sistem X-ışını üretmektedir.  2,5-6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışan iki türü bulunmaktadır. 2,5 MeV sistemin 200 mm, 6 MeV sistemin 300 mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. Tek kaynak kullanmaktadır. Radyasyon güvenliği için belirili bir emniyet alanına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaca ve risk değerlendirmelerine göre başka gümrük kapısına taşınabilmektedir. ADEDİ: 2 ORTALAMA FİYATI: TL

11 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (GAMMA-RAY)

12 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (GAMMA-RAY)
ÖZELLİKLERİ ;  2005 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. 1 adet sistem, Pendik Ro-Ro Limanında bulunmaktadır. Doğal radyasyon kaynağı(Kobalt 60)kullanmaktadır.  2,5-6 MeV(Megaelektonvolt) enerji ile çalışan iki türü bulunmaktadır. Çelik penatrasyonu ortalama 150 mm’dir. Boş araçları taramada ve insan kaçakçılığını önlemede etkilidir. ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI: TL

13 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (BACKSCATTER)

14 ARAÇ VE KONTEYNER TARAMA SİSTEMİ (BACKSCATTER)
ÖZELLİKLERİ ;  2007 yılının başından itibaren kullanılmaktadır. Işının maddeden saçılma özelliği sayesinde imaj üreten, düşük maliyetli ve mobil bir X-Ray sitemidir. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. 225KeV(KiloelektronVolt) enerjiye sahiptir. Sistemim penatrasyonu düşük (60mm) olmasına rağmen fotoğraf kalitesinde görüntü alabilmektedir. Küçük araç ve boş konteynerlerin taramamasında etkilidir. Açık alanlarda tarama yapılabilmektedir. ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI: TL(ABD Hibe)

15 TREN TARAMA SİSTEMİ

16 TREN TARAMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ ;
Tren belli bir süratte ilerlerken en az 300 mm’lik çelik penatrasyonu sağlamaktadır. Lokomotif makinistin zarar görmemesi için taranmamaktadır. Sisteme entegre Radyasyon Tespit Sistemi vardır. ADEDİ: 0 ORTALAMA FİYATI: Euro(Proje)

17 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (SABİT)

18 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (SABİT) ÖZELLİKLERİ ;
2002 yılından bu yana kullanılmakla beraber bütçe imkanları ile 2009 yılından itibaren alımı gerçekleştirilmektedir. Tek ve Çift kaynak teknolojisi kullanılmaktadır. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. Çift kaynaklı sistemlerde iki farklı açıdan görüntü elde edilmektedir. En az 30mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. ADEDİ: 38 ORTALAMA FİYATI: TL.

19 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)

20 BAGAJ TARAMA SİSTEMİ (MOBİL)
ÖZELLİKLERİ ;  AB destekli Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII projesi kapsamında 15 adet sistemin alımı planmaktadır. Tek ve Çift kaynak teknolojisi kullanılmaktadır. Organik/inorganik madde ayrımı yapabilmektedir. Çift kaynaklı sistemlerde iki farklı açıdan görüntü elde edilmektedir. En az 30mm çelik penatrasyonu sağlamaktadır. ADEDİ: 1 ORTALAMA FİYATI: TL.

21 KAÇAK EŞYA TESPİT CİHAZLARI
ÇEŞİTLERİ; Fiberoskop Videoskop Narkotik Patlayıcı İz Dedektörü Yoğunluk Ölçüm Cihazı

22 FİBERSCOPE CİHAZLARI

23 FİBERSCOPE CİHAZLARI AMACI;
Gözle görülmeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemede kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  1992 yılından itibaren kullanılmaktadır. Yüksek derecede ışık veren bir merceğin takılı olduğu fiber kablo vasıtasıyla, gözle görülmeyen ve ulaşılması güç bölgelerdeki objelerin görüntülenmesini sağlar. ADEDİ: 21 ORTALAMA FİYATI: TL.

24 FİBERSCOPE CİHAZLARI

25 VİDEOSCOPE CİHAZI

26 VİDEOSCOPE CİHAZI AMACI:
Gözle görülemeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemede kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  2001 yılından itibaren kullanılmaktadır. Fiberoskopların daha gelişmiş versiyonudur. Joystik ile verilen komutlara duyarlı, hareketli ve ışıklı kamera başlığından alınan görüntüler, LCD ekrandan canlı olarak izlenip resim ve video olarak kayıt edilebilmektedir. Mobil ve sırtta taşımalı iki çeşidi vardır. ADEDİ: 51 ORTALAMA FİYATI: TL.

27 VİDEOSCOPE CİHAZI

28 NARKOTİK VE PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ

29 NARKOTİK VE PATLAYICI İZ DEDEKTÖRÜ
AMACI ; Narkotik ve patlayıcı maddeleri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  Narkotik ve patlayıcı maddeleri bıraktıkları mikroskobik izlerden tespit ve teşhis edebilir. Milyarda bir seviyedeki bir maddeyi tespit edebilir. Yük, araç veya şahıs üzerinden alınan numune üzerinde analiz yapar ve cihazın kütüphanesinde tanımlı maddelerle eşleştirmek suretiyle eşyanın türünü belirler. Parçacık ve buhar modu ile çalışır. ADEDİ: 42 ORTALAMA FİYATI: TL.

30 YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI
.

31 YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI
AMACI ; Araç, konteyner veya yükte gizli bölmeleri ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla kullanılır. ÖZELLİKLERİ ;  Yoğunluk farklarını ölçerek taranan yüzeyin arkasındaki kaçak eşya veya gizli bölmenin muhtemel varlığına sesli veya görsel uyarı yolu ile işaret eder. İnsan ve çevre sağlığına etki etmeyen küçük bir radyasyon kaynağı barındırır. ADEDİ: 86 ORTALAMA FİYATI: TL.

32 ALGILAMA CİHAZLARI ÇEŞİTLERİ ; Radyasyon Portal Dedektörü
Radyasyon El Dedektörü Kişisel Radyasyon Dedektörü Metal El Dedektörü XRF Metal Analiz Dedektörü CO2 Ölçüm Cihazı TAPDK Sahte Bandrol Tespit Cihazı Ulusal Marker Tespit Cihazı

33 RADYASYON PORTAL DEDEKTÖRÜ

34 RADYASYON PORTAL DEDEKTÖRÜ

35 RADYASYON PORTAL DEDEKTÖRÜ
AMACI ; Radyoaktif maddelerin yasal ticaretini kontrol altına almak ve yasadışı faaliyetlerini önlemek amacıyla genellikle kara sınır kapılarına ve limanlarda kullanılan, araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp yapmadığının kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Tespit edilen radyoaktif salınım hem yerel hem de Ankara TAEK acil durum merkezinden izlenebilmektedir. ADEDİ: 51 ORTALAMA FİYATI:hibe TL.

36 RADYASYON EL DEDEKTÖRÜ

37 RADYASYON EL DEDEKTÖRÜ
AMACI ; Portal radyasyon detektörlerinden alınan alarmların daha yakından incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.. ÖZELLİKLERİ ;  2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Eşya veya taşıt içindeki radyasyonu ölçmede kullanılır.Ölçüm dedektöre isabet eden her bir radyoaktif parçacık veya ışınımının sayılması işle gerçekleşir. Tespit edilen alarm değerleri bildirim formuna işlendikten sonra TAEK’e fakslanır ve TAEK’ten gelecek cevaba göre işlem yapılır. ADEDİ: 38 ORTALAMA FİYATI: TL.

38 KİŞİSEL RADYASYON DEDEKTÖRÜ

39 KİŞİSEL RADYASYON DEDEKTÖRÜ
AMACI ; İnsan sağlığına tehlikeli radyasyon kaynağına yaklaşılması durumunda, Gümrük Muhafaza Memur ve Amirleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  2002 yılından itibaren kullanılmaktadır. Gümrük Muhafaza personeli tarafından taşınmaktadır. ADEDİ: 105 ORTALAMA FİYATI: TL.

40 METAL EL DEDEKTÖRÜ

41 METAL EL DEDEKTÖRÜ AMACI ;
Gümrük kapılarının yolcu salonlarında şüphelenilen yolcular ile nezarethanelere alınan şüphelilerin üst aramasında kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  Metale duyarlı olup, tanımlanan obje büyüklüğüne göre şahısların üst aramasında metal eşyaların bulunduğu bölgeye göre görsel ve sesli alarm vererek arama işlemini kolaylaştırır. ADEDİ: 59 ORTALAMA FİYATI: 500 TL.

42 XRF METAL ANALİZ DEDEKTÖRÜ

43 XRF METAL ANALİZ DEDEKTÖRÜ
AMACI ; Analiz edilen metalin cinsini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. Üzerinde entegre avuç içi bilgisayar bulunmaktadır. Aynı anda birden fazla elementi teşhis edebilmektedir. Çalışırken X ışını yaymaktadır. ADEDİ: 7 ORTALAMA FİYATI: TL.

44 CO2 ÖLÇÜM CİHAZI

45 CO2 ÖLÇÜM CİHAZI AMACI ; Araç ve konteyner içersinde gizlenen canlı insan veya hayvanların tespiti için kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  Kapalı mekanlarda solunum nedeniyle yayılan karbondioksit gazını ölçmektedir.. ADEDİ: 18 ORTALAMA FİYATI: TL.

46 TAPDK SAHTE BANDROL TESPİT CİHAZI

47 TAPDK SAHTE BANDROL TESPİT CİHAZI
AMACI ; Sigara ve alkol kaçakçılığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  Sigara ve alkollü içeceklerin bandrollerinde yapılan inceleme ile elde edilebilen ürün yılı, mamülün özellikleri gibi bilgiler dahilinde bandrolün geçerli olup olmadığına ilişkin kontrol yapmaktadır.. ADEDİ: 25 ORTALAMA FİYATI: TL.

48 ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZI

49 ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZI
AMACI ; Akaryakıt (Benzin, Motorin) kaçakçılığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. ÖZELLİKLERİ ;  Bir tür ‘işaretleyici-renklendirici’ olan ulusal marker uygulaması kapsamında, Türkiye piyasasında dolaşıma giren benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli nitelikte ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir kimyasal maddde (marker) enjekte edilmekte olup, numunesi alınan akaryakıtın marker seviyesinin geçerli olup olmadığına ilişkin kontrol yapılmaktadır. ADEDİ: 40 ORTALAMA FİYATI: ? TL.

50 X-RAY TARAMA GÖRÜNTÜLERİ

51 X-RAY TARAMA GÖRÜNTÜLERİ

52 X-RAY TARAMA GÖRÜNTÜLERİ

53 İZLEME-TAKİP CİHAZLARI

54 GİZLİ İZLEME SİSTEMLERİ

55 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ CİHAZLARI

56 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 1250 adet mobil ünite bulunmaktadır.
Mobil  üniteler  TIR  dorselerinin  altına  ya  da  çekicinin üst  kısmına  yerleşilmektedir.   ATS  programı,  alarmlar  üretmekte  ve  operatörlere   analiz yapma  imkanı  tanımaktadır.   Araçların  takibi,  Genel  Müdürlük  Komuta  Kontrol  Merkezi  ve  Gümrük  Muhafaza  idareleri  tarafından   yapılmaktadır

57 DİĞER TEKNİK CİHAZLAR Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarlar
Elektrikli joplar Ani Müdahale ve hizmet botları Termal, gece görüş kameraları Navigasyon ve GPS Cihazları vb.

58 İlginiz için teşekkür ederim.


"TEKNİK CİHAZLAR VE KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları