Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI

2 Daim düşünceliydi. Susması konuşmasından uzun sürerdi Lüzumsuz yere konuşmazdı Konuştuğunda ne fazla ne eksik söz kullanırdı Dünya işleri için kızmazdı

3 Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı Kötü söz söylemezdi
Affediciliği tabii idi,intikam almazdı Düşmanlarını affetmekle kalmaz,onlara şeref ve değer verirdi Kimseyle çekişmezdi Boş şeylerle uğraşmazdı

4 Umanı umutsuzluğa düşürmezdi.
Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı. Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz,ayıplamazdı Kimsenin kusurunu araştırmazdı Kimseye hakkında hayırlı olmayan söz söylemezdi

5 Yanında en son konuşan kişiyi ilk önce konuşan gibi dikkatle dinlerdi.
Her zaman ağırbaşlıydı Konuşurken çevresindekileri kuşatırdı Kelimeleri, parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı Yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır,iki yana sallanmazdı

6 Adımlarını geniş atar,yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilirdi
Vakar ve sükunetle rahatça yürürdü Dostlarına şöyle derdi dünyada garip bir kimse ya da yolcu gibi ol Her zaman hüzünlü,fakat mütebessim bir haletle dururdu Adet üzere sarf edilen hiç bir kötü sözü ağzına almamıştı Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz,bağırmazdı

7 Fakirlerle birlikte yerdi,öyle ki onlardan ayırt edilmezdi
Sade kıyafetler giyer,gösterişten hoşlanmazdı Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmezdi Bulunduğu mecliste ayrıcalıklı bir yere oturmazdı

8 Sabahları evinden çıkarken şöyle derdi:İlahi,doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan,kanmaktan ve kandırılmaktan,haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan,saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığınırım Sıradan değildi.Ama sıradan insanlar gibi yaşardı

9 Yürürken sahabelerinin gerisinde yürürdü Birisiyle karşılaştığı zaman önce kendisi selam verirdi Rasûlullah Aleyhisselâm daima düşünceli idi. Kendisinin susması, konuşmasından uzun sürerdi.

10 Rasûlullah Aleyhisselâm lüzumsuz yere konuşmazdı
Rasûlullah Aleyhisselâm lüzumsuz yere konuşmazdı. Söze başlarken de sözü bitirirken de Allah’ın ismini anardı. Konuşurken kısa ve özlü kelimelerle konuşurdu.

11 Rasûlullah’ın sözleri hep gerçek ve yerinde idi
Rasûlullah’ın sözleri hep gerçek ve yerinde idi. Rasûlullah Aleyhisselâm konuşurken ne fazla ne de eksik söz kullanırdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, kimseyi hor görmezdi.

12 En ufak nimete bile saygı gösterirdi
En ufak nimete bile saygı gösterirdi. Dünya için, dünya işleri için kızmazdı; fakat bir hak çiğnenmek istendiği zaman, onun öcünü almadıkça hiçbir şey kızgınlığının önüne geçemezdi.

13 Kendi şahsı için asla kızmaz ve öç almazdı
Kendi şahsı için asla kızmaz ve öç almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, bütün eliyle işaret ederdi. Hayret ve taaccüp ettiği zaman elinin duruşunu tersine çevirir, yani avucu göğe doğru ise onu yere doğru, yere doğru ise onu göğe doğru çevirirdi.

14 Konuşurken el hareketi yapar, sağ elinin avucunu sol elinin başparmağının iç tarafına vurur dururdu. Kızdığı zaman kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızgınlığını belli etmezdi. En fazla gülmesi gülümsemekti. Gülümserken de ağzındaki dişleri inci taneleri gibi görünürdü

15 Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre; Peygamberimiz Aleyhisselâm insanların en güzel ahlaklısı idi. Hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Çarşı ve pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğü kötülükle karşılamazdı. Fakat affeder ve bağışlardı.

16 İnsanların en naziği, en iyi huylusu ve en güleci idi.
Allah yolunda cihat dışında ne bir hizmetçiye, ne bir cariyeye ne de bir kimseye el kaldırmıştır.

17 GÜZEL AHLAKLA İLİGİLİ KUR’ANDA GEÇEN AYETLER

18 BAKARA SURESİ Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pâk eylesin. Hiç şüphesiz Azîz sensin, hikmet sahibi Sensin Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size âyetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde, aralarında meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde, kendilerini kocalarıyla nikâhlanacaklar diye sıkıştırıp, engellemeyin. İşte bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür. Bu, sizin hakkınızda daha hayırlı ve daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz AL-İ İMRAN SURESİ 77 - Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır.

19 164 - Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden, onlara kendi âyetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitab ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. NİSA 49 - Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez. ENFAL 53 - Bu, Allah'ın bir kavme verdiği nimeti, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmemesinden dolayıdır. Gerçekten de Allah hakkiyle işiten, herşeyi bilendir

20 NUR SURESİ 21 - Ey iman edenler. Şeytanın adımlarını takip etmeyin
NUR SURESİ 21 - Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. KALEM 4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. FATIR 18 - Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun. Fakat sen ancak o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar. Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir. Nihayet dönüş Allah'adır.

21 GÜZEL AHLAKLA İLGİLİ HADİSLER

22 'Sizden biri öfkelendiğinde ayakta ise otursun. Öfkesi geçerse ne ala
'Sizden biri öfkelendiğinde ayakta ise otursun.Öfkesi geçerse ne ala!Yoksa uzanıp yatsın'' Sufyan bin abdullah es-sakafi'den (r.a) şöyle rivayet edilir Resulallah'a (a.s.m) Ya rasulallah,en çok neden korkmalı ve endişe etmeliyim? diye sordum. Resulallah (a.s.m) dilini tuttu ve ''İŞTE BU!'' diye buyurdu. ''Hangi halde bulunursan bulun,Allahtan kork.Yaptığın kötü bir işin arkasından bir iyilik yap ki, o, onu yok etsin.İnsanlara güzel ahlakla muamele et,iyilikle davran''

23 Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil,öfke halinde nefsine hakim olandır Küçüklerimize şefkat,büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir Her duyduğunu söylemesi,kişiye günah olarak yeter Hiç kimse öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin' Allah yolunda muhabbet edenler, Arşı Alâ etrafında yakuttan kürsüler üzerinde olurlar.

24 Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap
Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle. Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder" İmanın kemali, güzel ahlakladır.

25 Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi
Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi. Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz. Allah Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever.

26 Peygamber Efendimiz (sav)’in Sevgi, Merhamet ve Adalet ile İlgili Sözleri Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur. Mümin kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler. Size vermekte olduğu nimetlerinden ötürü Allah'ı sevin, beni de Allah beni sevdiği için seviniz.

27 Allah uğrunda birbirine muhabbet eden kimseler, O’nun gölgesinden başka gölge olmayan günde, O’unu Arş-ı Alâsının gölgesindedirler. Kendilerine nurdan kürsüler kurulur. Onların Rableri ile olan meclislerine, Peygamberler, sıddıklar ve şehidler bie imrenirler. Mümin kendisi için sevdiğini kardeşi için de arzular. Hediyeleşin, birbirinizi sevin. Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hasıl eder. Ziyaretleşin, hediyeleşin. Çünkü ziyaret sevgiyi perçinler, hediye de kalpteki kötü duyguları söker atar.

28 Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları kardeşler olunuz. Sizden önceki toplumların derdi size de bulaştı: Haset ve kin. Kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın.

29 Mü’minler birbirlerine muhabbetli ve hayırlıdır, evleri ve bedenleri ayrı olsa da. Facirler ise birbirlerini aldatıcıdırlar. Evleri ve bedenleri toplu olsa da. Ve birbirleriyle mücadele ederler. Merhamet edin, merhamet olunasınız. Af edin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere.

30 Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin
Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin. Allah yoluna birbirlerini sevenler, arşın gölgesinden başka gölge olmayan o günde, arşın gölgesindedirler. Nurdan münberler üzerinde. Onların mekanlarına Nebiler ve Sıddıklar gıbta ederler.

31 GÜZEL AHLAKLA İLGİLİ OLAY

32 Peygamber Efendimizin Örnek Davranışları İle İlgili örnekler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) davranışlarıyla herkese örnek olmuş bir peygamberdi. Peygamber Efendimizin örnek davranışlarından birkaç olayı aşağıda okuyabilirsiniz. Bir gün bir sepet hurma getirip: -Buyur ya Resulallah turfanda hurma, dediler. Peygamberimiz, “Hurmalar oldu mu ki?” diye sordu. Hayır, olmadı; ama bizim bahçemiz sıcak bir dere içinde bu yüzden ilk hurma bizde erişir. Kimse yemeden size getirdik ki en önce siz yiyesiniz turfanda hurmayı. Peygamberimiz uzakta oynayan çocukları gösterdi, “Götürün bu turfanda hurmaları şu oynayan çocuklar yesinler. Ben komşularımın yemediğini yemem. Ne zaman komşularımız da hurma yemeye başlarsa işte o zaman ben de gönül rahatlığı içinde hurma yiyebilirim.” buyurdu. Peygamberimiz yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Yine bir gün davet ettiği muhtaçlara önceden hazırladığı yardımı sırayla dağıtmış, alanlar da dağılıp gitmişlerdi ki, tam o sırada bir başka yoksul uzaklardan koşarak gelip kendisine verilecek bir şey kalmadığını anlayınca üzülmüştü. Peygamberimiz üzülen bu yoksula, “Üzülme.” dedi: “Sana da bir çare bulabiliriz.” Bulduğu çareyi de şöyle açıkladı: “Buradan doğruca Medine çarşısına git, ihtiyaçlarını satan dükkanlara gir, ne lazımsa al, sonra da de ki: “Mal benim, borç Resulüllah’ındır! Yeter ki çocuklarını sevindir, sen de üzülme!” Adam ‘Olur mu böyle bir şey?’ demek isteyince, Efendimiz onu dükkanlara doğru yönlendirirken tembihini tekrarladı. “Unutma!” dedi, “Mal benim borç Resulüllah’ın, diyeceksin. Mal sana, ödemesi bana ait olacaktır.” buyurdu. Hz Ömer anlatıyor: Bir gün Rasul Ekrem esirler arasında çocuğundan ayrılmış bir kadın gördü Kadın çocuğunun hasretinden rast gelen çocuğu kucağına alıyor,onu sevip emziriyordu Rasul-i ekrem ashabına: “Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı ” diye sordu Ashab “asla ” cevabını verdi Bunun üzerine Rasul-i ekrem : ” O halde biliniz ki;Allah’ın kullarına merhameti,bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır” buyurdu.   

33 HAZIRLAYANLAR MEDİNE OKUR MERYEM OKUR EMRULLAH DERİNCE

34 UMARIM SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ BU SLAYTI BEĞENİRSİNZ
UMARIM SİZLER İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ BU SLAYTI BEĞENİRSİNZ. BİZLER ÇOK MUTLU OLACAZ. SAYGILARIMIZLA


"PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK DAVRANIŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları