Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ
Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi

2 Astronominin Penceresi
BİLGİ ve SEVGİ PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR

3 AMAÇ Bilim Tarihine Astronominin Penceresinden bakmak
Bilimin insanlık tarihi ile değişim/ gelişimini izlemeye çalışmak Doğu ile Batının bilimsel süreçlerini kıyaslamaya çalışmak Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde ki durumu görmeye çalışmak Bilim Tarihi için ilgi uyandırmaya çalışmak!!!

4 Astronominin Penceresi
GÖKBİLİM TARİHİ İNSANIN GENİŞLEYEN UFKUNUN TARİHİDİR. Edwin HUBBLE 1929

5 Astronominin Penceresi
Bilim ve Sanat, itibar görmediği toprakları terk eder. İbn Sina ( )

6 Astronominin Penceresi
Yontma Taş Dönemi: (M.Ö ) Korkular, Bilgisizlik, Doğayı Anlayabilme, Avcılık, Ateş, Mağarada yaşam,…) Cilalı Taş Dönemi: (M.Ö ) Yerleşik düzen, tarım, değiş-tokuş, alet yapımı, Tekerleğin kullanımı, kemik takvimi, hiyeroglif,…

7 Astronominin Penceresi
Mısır: Nil Nehri (M.Ö ) Sulama, Kanal, Geometri, Mühendislik, Piramitler, Matematik, Tıp, Astronomi,… Mezopotamya : Fırat ve Dicle: Sümer(M.Ö ), Akad( M.Ö ), Babil (M.Ö ). Matematik, Astronomi, Astroloji, Tapınaklar, Cebir, Mitoloji,…

8 Astronominin Penceresi
Hint (M.Ö ) Çin (M.Ö ) Her iki uygarlıkta da: Matematik, Astronomi, Tıp, Felsefe, Kozmoloji,…

9 Astronominin Penceresi
Eski Yunan Helen Dönemi (M.Ö. 1000) Helenistik Dönem (M.Ö. 330) Ortaçağ ( yy) Rönesans (14.yy- 1632!!!, Kepler’in Kitabı) Modern Bilim (Bilimsel Devrim). (17.yy----)

10 Astronomini Penceresi
Mısır ve Mezopotamya Uygarlığı: Deneysel ve Gözlemsel Bilgi Toplama. Eski Yunan Uygarlığı: Evreni anlayabilme ve açıklayabilme sisteminin kurulması.

11 Astronomin Penceresi Ortaçağ Dönemi:
BATI: Hıristiyanlık dogmaları ile Eski Yunan Felsefesini bağdaştırılması çabaları DOĞU: Bilimsel etkinliği yükselen İslam Dünyası Modern Bilim Dönemi: Avrupa ve Rönesans

12 Astronominin Penceresi
Helen Dönemi (M.Ö. 1000). İyonya (Milet: Söke-Milas), Mitoloji, Astronomi, Kozmoloji: Yeni bir doğa ve evren TASARIMI ve açıklaması.

13 Astronominin Penceresi
DOĞA FELSEFESİ Dünya’yı oluşturan TEMEL MADDELER nelerdir? Su, Hava, Belirsizlik, Tohum, Atom. Milet OKULU(---M.Ö. 494): Matematik ve Felsefe öğretisi.

14 Astronominin Penceresi
THALES (M.Ö ) Dünya su üzerinde yüzen bir DİSKTİR. 28.Mayıs. 585 Güneş Tutulması: Mısırda öğrendi!!! İlk madde SU’dur, katı, sıvı ve gaz durumlarında bulunur!!! Su yoksa yaşam yoktur!!! Her şey CANLIDIR ve TANRILARLA doludur.

15 Astronominin Penceresi
ANAKSİMANDROS (M.Ö ) Thales’in öğrencisi. İlk made; sonsuz, sınırsız, gözlenemeyen bir maddedir!!! Dünya bir küredir ve hareket etmez. Dünya Evrenin MERKEZİDİR. Yıldızlar ve gezegenler; Dünya etrafında DÖNEN bir küreye çakılıdır. İnsanlar denizlerde balıklarla birlikte oluşmuş sonra karaya çıkmışlardır!!!

16 Astronominin Penceresi
ANAKSİMENES (M.Ö ) Anaksimandros’un öğrencisi. İlk Made HAVA’dır!!! Dünya, hava içinde DÜZ BİR TEPSİ şeklindedir. Güneş, Dünyanın altına inmez, Dünyanın yüksek kısımları tarafından örtülünce GECE olur. İnsanın RUHU vardır ve havadan oluşur.

17 Astronominin Penceresi
ANAKSAGORAS ( M.Ö ) İyonyalı, İzmir’de doğdu, Atina’ya yerleşti. Güneş bir ATEŞ küresidir. Yer, disk şeklindedir. Evren başlangıçta kargaşadan ibarettir, NOUS (Akıl) ve RUH bir düzen kurdurmuştur.

18 Astronominin Penceresi
Pythagoras (M.Ö. ? ) Güney İtalya’nın Kroton kentinde yaşadı. Evrenin ilk maddesi SAYILARDIR!!! Çünkü evrende matematiksel bir uyum, orantı vardır. Evrenin merkezinde ATEŞ (Zeus’un bekçisi) vardır, Dünya bir YILDIZDIR, ateş etrafında dönerken gece ve gündüz oluşur Sonra; Ay, Güneş, gezegenler sıralanır

19 Astronominin Penceresi
Gezegenler, müzikteki aralıklara göre sıralanırlar Dolanımları sırasında harmonik sesler çıkarırlar Evrenin müziği vardır Ölümlüler bu müziği DUYAMAZLAR.

20 Astronominin Penceresi
Demokritos (M.Ö ) İyonyalı ATOMCU!!! Evrende ki her şey; ATOMLARIN rasgele birleşmesi ile oluşur. Bir nesnenin var olması benzer atomların birleşmesi, yok olması ise bunların dağılmasıdır.

21 Astronominin Penceresi
ATİNA OKULLARI V. yy da Atina: Persleri yenmişler, Zengin, Demokrasi üst düzeyde, her fikre saygı, düşünce akımlarının tartışılması serbest Sonuç: Düşünürler burada toplanıyor.

22 Astronominin Penceresi
Platon ( M.Ö ) Doğa olaylarını KURAMSAL AKIL çözer Duyum ve Deney sonra gelir. Geometri: Salt akıl yürütmeye dayanır, deneye ve duyuma gereksinim duymaz.

23 Astronominin Penceresi
Platon Doğanım Geometrileştirilmesi!!! Doğa bilimlerine bir geometri problemi gibi bakmak gerekir. Evren: Geometrik ve ahenkli bir bütündür.

24 Astronominin Penceresi
Platon Evreni: Evren küreseldir Merkezinde, küresel ve hareketsiz DÜNYA vardır. Evren ekseni etrafında 24 saatte döner!!! Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve sabit yıldızlar, Dünya Merkezli kürelerde dolanırlar.

25 Astronominin Pencersi
ARİSTOTALES (M.Ö ) Platon’un öğrencisi 1000 yıldan fazla süre için İNSANLIĞIN Dogmatik SERÜVENİ Kitapları: Astronomi, Fizik, Botanik, Zooloji, Kozmoloji, Mantık, Metafizik, …

26 Astronominin Penceresi
Aristotales Evren Modeli: 1000 yıllık İNANIŞ!!! Evren Küresel ve sonludur. Evrenin merkezi DÜNYADIR. Evren tektir ve her yeri doldurur!!! Sonra AY gelir. Göksel Bölge AY ile başlar Sonra GÜNEŞ ve 5 gezegen sıralanır. Hepsi kristal bir küre içinde dönerler.

27 Astronominin Penceresi
Aristotales Evreni Ay altı Evren: Yer’den Ay’a kadar ki kısım: Burada her türlü DEĞİŞİM vardır ve toprak, su, hava ve ateşten oluşur. Ay üstü Evren: Buradaki cisimler ETER’den oluşur, Gezegenlerin yapışık olduğu saydam küreler eter’den oluşur. Küre hareket edince gezenler de hareket eder. Bu hareketi Tanrı verir.

28 Astronominin Penceresi
Pontuslu Herakleides (M.Ö ) Platon’un öğrencisi Evren Modeli: Evren sınırsızdır Dünya Evrenin merkezi değildir ve kendi ekseni etrafında döner

29 Astronominin Penceresi
HENİSTİK DÖNEM Büyük İskender (M.Ö ) imparatorluğu, Antik Yunan birikimini uzak doğuya ve Mısır’a kadar yaymıştır. Bunun sonucu yeni bir uygarlık doğmuştur. Helenistik Uygarlık. Merkezi: İSKENDERİYE (M.Ö. 331).

30 Astronominin Penceresi
İSKENDERİYE Kütüphanesi (M.Ö.331- M.S. 415) Müze, Araştırma Merkezi: M.S. V.yy kadar var oldu. Kurucu: I. Ptolemaios (M.Ö ) eser !!! Homeros, Platon, Hipokrat, Aristotales, Öklid, Aristarkus, Arşimed, Batlamyus, Galenos,…

31 Astronominin Penceresi
Sisamlı Aristarkhos (M.Ö ) Yeni Astronomi!!! Evrenin Merkezi GÜNEŞTİR !!! Diğer cisimler onun etrafında DAİRESEL Yörüngelerde döner !!! Aristotales Evrenine ters düştüğü için kabul görmedi!!! KOPERNİK( ) geliştirdi.

32 Astronominin Penceresi
ORTAÇAĞ ( ) Erken Ortaçağ (4-10.yy) Yüksek Ortaçağ ( yy) Geç Ortaçağ ( yy)

33 Astronominin Penceresi
Klaudyos Ptolemais= BATLAMYUS (M.S ) Kitap: Almagest= El-Mecisti Astronomi, Mantık, Matematik, Optik, Coğrafya, Müzik,… (13 Cilt)

34 Astronominin Penceresinden
Evren Modeli: Gök bir KÜREDİR ve sabit bir eksen etrafında döner. Yer, Gök kürenin merkezinde bir küredir. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn Güneş, Ay, Yıldızlar Mükemmel çember yörüngelerde dönerler.

35

36 Astronominin Penceresi
İSLAM DÜNYASINDA BİLİM M.S. 642 İskenderiye Müslümanların eline geçiyor. İslam coğrafyası: İran, Güney Akdeniz kıyıları, İspanya.

37 Astronominin Penceresi
M.S. 8-9.yy tüm Latince eserler Arapçaya çevrildi. Aristotales ve Batlamyus Evren modeli temel alınıyor.

38 Astronominin Pencersi
El Mansur (---775) Abbasi Halifesi 762 de Bağdat’ı alıyor ve Başkent yapıyor. Yunan felsefe ve bilim eserlerini ARAPÇAYA çevirtiyor. Aristotales’in; Mantık, Aritmetik, Geometri, Astronomi eserleri Arapça olarak yayımlanıyor.

39 Astronominin Penceresi
El Mem’un ( ) Abbasi Halifesi Şemmasiye Gözlemevi (Bağdat), 828 Kasiyun Gözlemevi (Şam), 830 Beytü’l- Hikmet (Bilgelik Evi), 830

40 Astronominin Penceresi
Fergani ( ) Batlamyus’un Almagest isimli kitabını ARAPÇAYA çevirdi. İslam dünyası Mısır Astronomisi ile buluştu. Kitap: Gökbilimin Esasları. 15.yy kadar Avrupa’da okutulmuş ve referans olmuştur. Latince ve İbraniceye çevrilmiştir.

41 Astronominin Penceresi
Cabir el- Battani ( ) Harran da doğmuştur Suriye’de Rakka kentinde GÖZLEMEVİ kurdu ( ). Zic el- Şabi ( Yıldız Bilimi Üzerine) kitabını yazdı. Güneş Yılı: 365 gün 5 saat 46 dakika!!! Bu kitap 18 yy. kadar Avrupa’da kullanıldı.

42 Astronominin Penceresinden
İbn Sina ( ) Tıp Kanunu ve Şifa Kitabı yazmıştır. Latinceye çevrilmiş ve 17.yy kadar Avrupa’da okutulmuştur.

43 Astronominin Penceresinden
İbn Heysen (Al Hazen) ( ) Basra’da doğdu, Mısır’da yaşadı. Optik Kitabı ( Kitap-ül- Menazır) yazdı. Mercek ve Işığın Kırılması konularını anlatır. 12. ve 13. yy da Latinceye çevrildi ve 17. yy kadar Avrupa’da okutuldu.

44 Astronominin Penceresi
Nasirüddin-i TUSİ ( ) İlhanlı Hükündarı Hülagu Bağdat’ı alıyor (1258). Tusi, Hulagu’nun veziri. MERAGA Gözlemevi (1559-? 1604) kitap !!! Kitap: İlhanlı Zici

45 Astronominin Penceresi
Uluğ Bey ve Semerkand Gözlemevi ve Medresesi. Timur İmparatorluğu ( ) Uluğ Bey ( ). Timur’un torunu. Gözlemevi ( ). Gıyasüddin Cemşid el-Kaşi. Kadızade-i Rumi. Ali Kuşçu. Uluğ Bey Zici. 17.yy kadar kullanıldı.

46 Astronominin Penceresi
İslam Bilim ve Kültürünün Avrupa’ya gidişi. I. Haçlı Seferi ( ) II. Haçlı Seferi ( ) III. Haçlı Seferi ( )

47 Astronominin Penceresi
Bahtlı Adelard ( ) Usturlabı anlatan kitap yazmış ve Batı’ya tanıtmıştır. Arap Bilimini Batı’ya götüren en önemli bilgindir. Questiones Naturales (Doğaya İlişkin Sorular)

48 Astronominin Penceresi
İbn Rüşd ( ) Endülüs Emevi Devletinin Başkenti CORDOBA’da ki Kütüphane’de yetişti. Aristotales felsefesinin takipçisi: Aristo felsefesi insan zihninin gerçeği algılayabileceği son noktadır!!!

49 Astronominin Penceresi
Cremonali Gerard ( ) Arapça ve Latince bilmektedir. TOLEDO Kütüphanesinde yetişmiştir. Batlamyus, El-Kindi, Harezmi, İbn Sina, İbn Heysen’in kitaplarını Latinceye çevirmiştir.

50 Astronominin Penceresi
II. Rugerro ( ) Sicilya Kralı PALERMO Kütüphanesi. Yunanca ve Arapça’dan Latinceye çeviriler.

51 Astronominin Penceresi
El-İdrisi ( ) : Coğrafya uzmanı Palermo’da çalıştı. Kitap: Dünyanın Aşılmış Ufuklarında Zevkli Bir Gezinti !!! 1592 ye kadar Avrupa’da ders kitabı Fransızca’ya çevrildi!!!

52 Astronominin Penceresi
Leonardo Fibonacci ( ) İtalya Pisa’da doğdu. Yunan, Roma, Hint ve Arap kaynaklarından MATEMATİK öğrendi. Avrupa Matematiğinin öncüsü. Fibonacci Sayıları: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamıdır!!!

53 Astronominin Penceresi
Abanolu Peter ( ) Aristotales’in evren modeline yeni yorum: Gökkürenin en dışında ki yıldızlar sabit değildir hareket ederler. Gök cismi: Süreklidir, bozulmaz, sonsuz yaşam sürer ve asla yaşlanmaz!

54 Astronominin Penceresi
12. yy gelindiğinde: Bilim, Felsefe ve Kültür alanında Arapça ve Yunanca yazılmış hemen tüm ünlü eserler Latinceye çevrilmiş. Astronomi, Optik, Geometri, Astroloji, Zooloji, Botanik, Tıp, Eczacılık, Mekanik, Coğrafya, Felsefe,…

55 Astronominin Penceresi
12. yy gelinceye kadar: Manastırlar, katedraller, bunlara bağlı okullar, Yunan ve Arap Bilim ve Felsefesinin Avrupa’da BİLGİ BİRİKİMİNİ sağladı.

56 Astronominin Penceresi
13. yy geldiğinde: Katedral ve Manastır okulları yerine ÜNİVERSİTELER ve BİLİM MERKEZLERİ kuruluyor. Çevrilen ve yazılan kitaplar ve konuları Üniversitelerin müfredatları oluyor. Üniversite ve Merkezlerin kurucuları: İmparatorlar, Krallar, Şehir Devletlerinin güçlü yöneticileri, Din Adamları.

57 Astronominin Penceresi
Salerno Tıp Okulu 10.yy. Salerno Üniversitesi 12.yy. Bologna Üniversitesi (1088) Paris Üniversitesi (1150) Oxford Üniversitesi (1162) Palenzia Üniversitesi (1178) Reggio Üniversitesi (1188) Vicenza Üniversitesi (1204)

58 Astronominin Penceresi
Cambridge Üniversitesi (1209) Salamanca Üniversitesi (1218) Padova Üniversitesi (1222) 13.yy ikinci yarısında: 10 Üniversite. 14. yy da 25 Üniversite 15.yy da 35 Üniversite 1500 lere gelindiğinde Avrupa’da 85 üniversite.

59 Astronominin Penceresi
Paris Üniversitesi: Temel Bilimler, Hukuk, Tıp, Teoloji. Bologna Üniversitesi: Hukuk, Tıp Oxford Üniversitesi: Doğa Bilimleri, Felsefe

60 Astronominin Penceresi
DERSLER. Tıp: Hipokrat, Galenos Astronomi: Aristotales, Batlamyus Felsefe: Aristotales

61 Astronomi Penceresi 1299 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU.
1331 Orhan Bey İznik’te ilk Osmanlı Medresini kurdu. Avrupada Veba salgını (25 milyon ölü) İtalya’da Rönesans

62 Astronomi Penceresi 1450 Johonnes Gutenberg ilk basım makinesini yaptı. Yeni Çağ 1472 Ali Kuşçu İstanbul’a geldi ve Medresede ders vermeye başladı. Nicolaus Copernicus 1492 Leonardo da Vinchi uçan makine maketi yaptı. 1512 Copernicus,Güneş Merkezli Evren Kuramını tanıttı.

63 Astronomi Penceresi ve İŞİN ÖZETİ
Nicolaus Copernicus Giordano Bruno Galileo Galilei Johannes Kepler Takiyüddin Tycho Brahe

64 Astronominin Penceresi
Sanayi Devrimi İngiltere 16, 17, 18. yy BİLİM ve TEKNOLOJİ

65 Sanayi Devrimi Ada Devleti Deniz gücü Avrupa’nın finans merkezi
Doğal kaynakların adaya taşınması Kıta Avrupa’sında ki derebeylik, mezhep ve savaşlardan uzak oluş Daha ÖZGÜR bir ortam. Beyin göçü alması Ve BİLİM ve TEKNOLOJİ sonucu SANAYİ.

66 Astronomi Pencersi 1576 Tycho Brahe,Uranienborg Gözlemevini kurdu.
Takiyüddin, İstanbul Gözlemevini kurdu. İstanbul Gözlemevi, III.Murat tarafından yıktırıldı. Zacharias Janssen,mikroskopu icat etti.

67 Astronomi Penceresi Kepler, gezegenlerin yörüngeleri ile ilgili yasasını yazdı. Brahe ve Kepler Pragda birlikte çalışıyor. Giordano Bruno: Güneşin döndüğünü, yıldızların sabit olmadığını Güneşe benzediğini ve evrenin sonsuz olduğunu söyledi ve yakılarak idam edildi.

68 Astronomi Penceresi 1608 Galileo astronomik teleskobu yaptı.
Kilise Galileo’nun çalışmlarını yasakladı. Hezarfen Ahmet Çelebi Galata’dan Üsküdara uçtu. Isaac Newton.

69 Astronomi Penceresi 1643 Toricelli, cıvalı termometreyi icat etti.
Edmund Halley. 1665 Newton, Diferansiyel ve İntegral hesabı buldu.Kepler yasalarının Fizik açıklamasını yaptı. 1666 Paris Gözlemevi. 1675 Greenwich Gözlemevi.

70 Astyronomi Penceresi 1704 Halley Kuyruklu yıldızının keşfi.
Berlin Gözlemevi. Lale Devri. St.Petersburg Akademisi kuruldu.

71 Astronomi Penceresi İbrahim Müteferrika İstanbul’da ilk matbaayı kurdu.Matbaa 1746 da kapatıldı.(19 yıl!) Berlin Bilim Akademisi kuruldu. Mühendishane-i Bahri Humayun kuruldu. Yakın Çağ. Mühendishane-i Berri Humayun.

72 Astronominin Penceresi
1763. James Watt, Buharlı Makine. (İskoçya) 1812 Buharlı Makineler Lokomotiflerde kullanılmaya başladı (İngiltere) 1840 Buharlı Makineler Gemilerde kullanılmaya başladı. (ABD) 1844 Telgraf hizmeti başladı. S. Morse (ABD). 1876 Telefon hizmeti başladı. G. Bell (ABD).

73 Astronominin Penceresi
Toplumsal Sınıf Yapısı Değişti Burjuva sınıfı daha zenginleşti ve güçlendi İşçi sınıfı fakirdi ama bilinçlenmeye başladı Oy hakkı, sendika ve grev hakları yoktu Sosyalizme ve Bilimsel Sosyalizme adım atıldı Kentleşme hızlandı

74 Astronomi Penceresi 1824 Beethoven 9. senfonisimi besteledi.
Giovanni Schiaparelli. Atina Üniversitesi kuruldu. Charles Darvin,Evrim kuramını yazdı.

75 Astronomi Penceresi İstanbul Darü’l Fünun’u açıldı.1871 de kapatıldı.(8 yıl!) Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi.) kuruldu. James Clerk Maxwell ışığın elektromanyetik bir olgu olduğunu ileri sürdü. Fatih Gökmen. Giovanni Schiparelli,Mars yüzeyinde kanallar olduğunu ileri sürdü.

76 Astronomi Penceresi 1879-1955 Albert Einstein.
Mustafa Kemal ATATÜRK Edwin.P.Hubble. Sanayi-i Nefise(Güzel Sanatlar Akademisi) kuruldu.

77 Astronomi Penceresi 1895 Wilhem Rontgen,x ışınlarını buldu.
Ferdinand von Zeppelin, başarı ile ilk balonu yaptı ve uçurdu. Wright kardeşler ilk motorlu uçağı yaptı. Einstein ilk kez Görelilik Kuramını yazdı.1915 yılında tamamlandı.

78 Astronomi Penceresi Osmanlıda Posta,Telgraf ve Telefon Nezareti kuruldu.1911 de telefon halk tarafından kullanılmaya başlandı. Wernher Von Braun. Darülbedayi-i Osmani (Konservatuar) kuruldu. Darülelhan ( Müzik Okulu) kuruldu.

79 Astronomi Penceresi California’daki Wilson dağında cm çaplı aynalı teleskop kuruldu ve gözlemlere başlandı. Nat King Cole. 23 Nisan TBMM açıldı. Prof.Dr.Feza Gürsey.

80 Astronomi Penceresi 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı.
Bohr atom modeli. 29 Ekim Cumhuriyetin ilanı. 26 Aralık Devlet Meteoroloji Enstitüsü. 01 Ocak Yeni takvim ve saat kullanımı. 17 Aralık R.H.Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.

81 Astronomi Penceresi 1926-1984 Miles Davis.
Prof.Dr.Erdal İNÖNÜ. 12 Temmuz Devlet İstatistik Enstitüsü kuruldu. 12 Temmuz Ford 15 milyonuncu otomobili üretti. 20 Mayıs Latin rakamları kabul edildi.

82 Astronomi Penceresi 01 Kasım 1928 Türk Alfabesi kabul edildi.
New York Modern Sanatlar Müzesi açıldı. İstanbul-Ankara telefon görüşmeleri başladı. Edwin Hubble,kırmızıya kaymayı buldu ve evrenin genişlediği anlaşıldı.

83 Astronomi Penceresi 01 Nisan 1931 Metrik ölçü sistemine geçildi.
15 Nisan TTK kuruldu. 12 Temmuz 1932 TDK kuruldu. 01.Ağustos.1933 İstanbul Üniversitesi Cahit Arf, Haesse-Arf Teoremini yazdı. İdil Biret.

84 Astronomi Penceresi 20 Kasım 1943 İTÜ kuruldu.
16 Temmuz Atom bombası denemesi New Mexico. 25 Ekim IMF kuruldu. 25 Ekim Bell laboratuvarında transistor 10 Haziran Mt.Palomar teleskopu çalışmaya başladı. Uzay Çağı.

85

86 Astronominin Pencerasi
1575 İstanbul Gözlemevi 1911 Kandilli Rasathanesi 1933 İ.Ü. Astronomi Enstitüsü 1937 Ortaöğretimde Astronomi ve Jeoloji dersleri okutulmaya başlıyor. 1944 A.Ü. Astronomi Kürsüsü. 1962 E.Ü. Astronomi Bölümü 1968 ODTÜ Fizik Bölümünde Astrofizik.

87

88 Astronominin Penceresi
1974 Ortaöğretimde Astronomi ve Jeoloji derslerinin ‘’SEÇİMLİK’’ yapılması 1976 Çukurova Üniversitesinde Astrofizik. 1979 TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi açılışı 1985 Boğaziçi Üniversitesinde Astrofizik. 1987 İnönü Üniversitesinde Astrofizik. 1992 Akdeniz Üniversitesinde Astrofizik. 1997 Kayseri Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

89

90 Astronominin Penceresi
1999 Sabancı Üniversitesinde Astrofizik. 2001 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi. 2004 İstanbul Kültür Üniversitesinde Astrofizik 2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2012 Erzurum ATATÜRK Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ?

91

92 TUG

93

94 Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK

95 Prof. Dr. Zeki ASLAN. Kurucu Müdür!!!

96 Kurucu Müdür. Prof. Dr. Zeki Aslan.

97 Antalya Astronomi Şenliği

98 TUG Açılışı. 1997

99 Amatör Astronomi Sempozyumu
Dr. Janet Akyüz MATTEI anısına

100 TUG

101 Amatör Teleskop Yapımı Çalıştayı, İKÜ I. 2007 , II. 2009
April 22, 2017

102 STARFEST 2009 April 22, 2017

103 Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Gözlemevi
April 22, 2017

104 CERN : (1953)

105 CERN European Organization for Nuclear Reserch Center.

106 CERN Öğrenciler

107 Prof. Dr. Peter Higgs (1929---)

108 Astronominin Pencersi
Prof. Dr. Peter Higgs Higgs Bozonunu KURAMSAL olarak 1964 yılında buldu. tarihinde CERN’de DENEYLE elde edildi tarihinde Fizik NOBELİ.

109 ESA: Rosetta/ Philae 14.Kasım.2014
67 Churyumov-Gerasimenko KY.

110 Astronominin Penceresi

111 NASA: Kepler Uydusu

112 Kepler Uydusu Gökadamız’da Güneş benzeri yıldızda GEZEGEN arıyor!!! 3600 gezegen aday belirledi 961 gezegen buldu

113 NASA:James Webb Uzay Teleskobu. 2018

114 Astronominin Penceresi

115 “ Nullius in Verba ” Kimseye İNANMA Kendin ARAŞTIR.
The Royal Society. 1645

116 Astronominin Penceesi
SABRINIZ için TEŞEKKÜR EDERİM.


"ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları