Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi d.kocer@iku.edu.tr

2 Astronominin Penceresi BİLGİ ve SEVGİ PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR

3 AMAÇ Bilim Tarihine Astronominin Penceresinden bakmak Bilimin insanlık tarihi ile değişim/ gelişimini izlemeye çalışmak Doğu ile Batının bilimsel süreçlerini kıyaslamaya çalışmak Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde ki durumu görmeye çalışmak Bilim Tarihi için ilgi uyandırmaya çalışmak!!!

4 Astronominin Penceresi GÖKBİLİM TARİHİ İNSANIN GENİŞLEYEN UFKUNUN TARİHİDİR. Edwin HUBBLE 1929

5 Astronominin Penceresi Bilim ve Sanat, itibar görmediği toprakları terk eder. İbn Sina (980- 1037)

6 Astronominin Penceresi Yontma Taş Dönemi: (M.Ö. 600.000- 8000) Korkular, Bilgisizlik, Doğayı Anlayabilme, Avcılık, Ateş, Mağarada yaşam,…) Cilalı Taş Dönemi: (M.Ö. 8000- 3000) Yerleşik düzen, tarım, değiş-tokuş, alet yapımı, Tekerleğin kullanımı, kemik takvimi, hiyeroglif,…

7 Astronominin Penceresi Mısır: Nil Nehri (M.Ö. 7000---) Sulama, Kanal, Geometri, Mühendislik, Piramitler, Matematik, Tıp, Astronomi,… Mezopotamya : Fırat ve Dicle: Sümer(M.Ö.3500-2000), Akad( M.Ö. 2350- 2150), Babil (M.Ö. 1900-539). Matematik, Astronomi, Astroloji, Tapınaklar, Cebir, Mitoloji,…

8 Astronominin Penceresi Hint (M.Ö. 6000---) Çin (M.Ö. 6000---) Her iki uygarlıkta da: Matematik, Astronomi, Tıp, Felsefe, Kozmoloji,…

9 Astronominin Penceresi Eski Yunan Helen Dönemi (M.Ö. 1000) Helenistik Dönem (M.Ö. 330) Ortaçağ ( 2-15. yy) Rönesans (14.yy- 1632!!!, Kepler’in Kitabı) Modern Bilim (Bilimsel Devrim). (17.yy----)

10 Astronomini Penceresi Mısır ve Mezopotamya Uygarlığı: Deneysel ve Gözlemsel Bilgi Toplama. Eski Yunan Uygarlığı: Evreni anlayabilme ve açıklayabilme sisteminin kurulması.

11 Astronomin Penceresi Ortaçağ Dönemi: BATI: Hıristiyanlık dogmaları ile Eski Yunan Felsefesini bağdaştırılması çabaları DOĞU: Bilimsel etkinliği yükselen İslam Dünyası Modern Bilim Dönemi: Avrupa ve Rönesans

12 Astronominin Penceresi Helen Dönemi (M.Ö. 1000). İyonya (Milet: Söke-Milas), Mitoloji, Astronomi, Kozmoloji: Yeni bir doğa ve evren TASARIMI ve açıklaması.

13 Astronominin Penceresi DOĞA FELSEFESİ Dünya’yı oluşturan TEMEL MADDELER nelerdir? Su, Hava, Belirsizlik, Tohum, Atom. Milet OKULU(---M.Ö. 494): Matematik ve Felsefe öğretisi.

14 Astronominin Penceresi THALES (M.Ö. 624-548) Dünya su üzerinde yüzen bir DİSKTİR. 28.Mayıs. 585 Güneş Tutulması: Mısırda öğrendi!!! İlk madde SU’dur, katı, sıvı ve gaz durumlarında bulunur!!! Su yoksa yaşam yoktur!!! Her şey CANLIDIR ve TANRILARLA doludur.

15 Astronominin Penceresi ANAKSİMANDROS (M.Ö. 610- 545) Thales’in öğrencisi. İlk made; sonsuz, sınırsız, gözlenemeyen bir maddedir!!! Dünya bir küredir ve hareket etmez. Dünya Evrenin MERKEZİDİR. Yıldızlar ve gezegenler; Dünya etrafında DÖNEN bir küreye çakılıdır. İnsanlar denizlerde balıklarla birlikte oluşmuş sonra karaya çıkmışlardır!!!

16 Astronominin Penceresi ANAKSİMENES (M.Ö. 585- 525) Anaksimandros’un öğrencisi. İlk Made HAVA’dır!!! Dünya, hava içinde DÜZ BİR TEPSİ şeklindedir. Güneş, Dünyanın altına inmez, Dünyanın yüksek kısımları tarafından örtülünce GECE olur. İnsanın RUHU vardır ve havadan oluşur.

17 Astronominin Penceresi ANAKSAGORAS ( M.Ö. 500-420) İyonyalı, İzmir’de doğdu, Atina’ya yerleşti. Güneş bir ATEŞ küresidir. Yer, disk şeklindedir. Evren başlangıçta kargaşadan ibarettir, NOUS (Akıl) ve RUH bir düzen kurdurmuştur.

18 Astronominin Penceresi Pythagoras (M.Ö. ?532- 497) Güney İtalya’nın Kroton kentinde yaşadı. Evrenin ilk maddesi SAYILARDIR!!! Çünkü evrende matematiksel bir uyum, orantı vardır. Evrenin merkezinde ATEŞ (Zeus’un bekçisi) vardır, Dünya bir YILDIZDIR, ateş etrafında dönerken gece ve gündüz oluşur Sonra; Ay, Güneş, gezegenler sıralanır

19 Astronominin Penceresi Gezegenler, müzikteki aralıklara göre sıralanırlar Dolanımları sırasında harmonik sesler çıkarırlar Evrenin müziği vardır Ölümlüler bu müziği DUYAMAZLAR.

20 Astronominin Penceresi Demokritos (M.Ö. 460- 370) İyonyalı ATOMCU!!! Evrende ki her şey; ATOMLARIN rasgele birleşmesi ile oluşur. Bir nesnenin var olması benzer atomların birleşmesi, yok olması ise bunların dağılmasıdır.

21 Astronominin Penceresi ATİNA OKULLARI V. yy da Atina: Persleri yenmişler, Zengin, Demokrasi üst düzeyde, her fikre saygı, düşünce akımlarının tartışılması serbest Sonuç: Düşünürler burada toplanıyor.

22 Astronominin Penceresi Platon ( M.Ö. 428-347) Doğa olaylarını KURAMSAL AKIL çözer Duyum ve Deney sonra gelir. Geometri: Salt akıl yürütmeye dayanır, deneye ve duyuma gereksinim duymaz.

23 Astronominin Penceresi Platon Doğanım Geometrileştirilmesi!!! Doğa bilimlerine bir geometri problemi gibi bakmak gerekir. Evren: Geometrik ve ahenkli bir bütündür.

24 Astronominin Penceresi Platon Evreni: Evren küreseldir Merkezinde, küresel ve hareketsiz DÜNYA vardır. Evren ekseni etrafında 24 saatte döner!!! Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve sabit yıldızlar, Dünya Merkezli kürelerde dolanırlar.

25 Astronominin Pencersi ARİSTOTALES (M.Ö. 384-322) Platon’un öğrencisi 1000 yıldan fazla süre için İNSANLIĞIN Dogmatik SERÜVENİ Kitapları: Astronomi, Fizik, Botanik, Zooloji, Kozmoloji, Mantık, Metafizik, …

26 Astronominin Penceresi Aristotales Evren Modeli: 1000 yıllık İNANIŞ!!! Evren Küresel ve sonludur. Evrenin merkezi DÜNYADIR. Evren tektir ve her yeri doldurur!!! Sonra AY gelir. Göksel Bölge AY ile başlar Sonra GÜNEŞ ve 5 gezegen sıralanır. Hepsi kristal bir küre içinde dönerler.

27 Astronominin Penceresi Aristotales Evreni Ay altı Evren: Yer’den Ay’a kadar ki kısım: Burada her türlü DEĞİŞİM vardır ve toprak, su, hava ve ateşten oluşur. Ay üstü Evren: Buradaki cisimler ETER’den oluşur, Gezegenlerin yapışık olduğu saydam küreler eter’den oluşur. Küre hareket edince gezenler de hareket eder. Bu hareketi Tanrı verir.

28 Astronominin Penceresi Pontuslu Herakleides (M.Ö. 390-339) Platon’un öğrencisi Evren Modeli: Evren sınırsızdır Dünya Evrenin merkezi değildir ve kendi ekseni etrafında döner

29 Astronominin Penceresi HENİSTİK DÖNEM Büyük İskender (M.Ö. 334-323) imparatorluğu, Antik Yunan birikimini uzak doğuya ve Mısır’a kadar yaymıştır. Bunun sonucu yeni bir uygarlık doğmuştur. Helenistik Uygarlık. Merkezi: İSKENDERİYE (M.Ö. 331).

30 Astronominin Penceresi İSKENDERİYE Kütüphanesi (M.Ö.331- M.S. 415) Müze, Araştırma Merkezi: M.S. V.yy kadar var oldu. Kurucu: I. Ptolemaios (M.Ö. 305- 281) 500 000 eser !!! Homeros, Platon, Hipokrat, Aristotales, Öklid, Aristarkus, Arşimed, Batlamyus, Galenos,…

31 Astronominin Penceresi Sisamlı Aristarkhos (M.Ö. 310-230) Yeni Astronomi!!! Evrenin Merkezi GÜNEŞTİR !!! Diğer cisimler onun etrafında DAİRESEL Yörüngelerde döner !!! Aristotales Evrenine ters düştüğü için kabul görmedi!!! KOPERNİK(1473-1543) geliştirdi.

32 Astronominin Penceresi ORTAÇAĞ (477-1453) Erken Ortaçağ (4-10.yy) Yüksek Ortaçağ (11-12. yy) Geç Ortaçağ (13-14. yy)

33 Astronominin Penceresi Klaudyos Ptolemais= BATLAMYUS (M.S. 100-170) Kitap: Almagest= El-Mecisti Astronomi, Mantık, Matematik, Optik, Coğrafya, Müzik,… (13 Cilt)

34 Astronominin Penceresinden Evren Modeli: Gök bir KÜREDİR ve sabit bir eksen etrafında döner. Yer, Gök kürenin merkezinde bir küredir. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn Güneş, Ay, Yıldızlar Mükemmel çember yörüngelerde dönerler.

35

36 Astronominin Penceresi İSLAM DÜNYASINDA BİLİM M.S. 642 İskenderiye Müslümanların eline geçiyor. İslam coğrafyası: İran, Güney Akdeniz kıyıları, İspanya.

37 Astronominin Penceresi M.S. 8-9.yy tüm Latince eserler Arapçaya çevrildi. Aristotales ve Batlamyus Evren modeli temel alınıyor.

38 Astronominin Pencersi El Mansur (---775) Abbasi Halifesi 762 de Bağdat’ı alıyor ve Başkent yapıyor. Yunan felsefe ve bilim eserlerini ARAPÇAYA çevirtiyor. Aristotales’in; Mantık, Aritmetik, Geometri, Astronomi eserleri Arapça olarak yayımlanıyor.

39 Astronominin Penceresi El Mem’un (813- 833) Abbasi Halifesi Şemmasiye Gözlemevi (Bağdat), 828 Kasiyun Gözlemevi (Şam), 830 Beytü’l- Hikmet (Bilgelik Evi), 830

40 Astronominin Penceresi Fergani ( --- 861) Batlamyus’un Almagest isimli kitabını ARAPÇAYA çevirdi. İslam dünyası Mısır Astronomisi ile buluştu. Kitap: Gökbilimin Esasları. 15.yy kadar Avrupa’da okutulmuş ve referans olmuştur. Latince ve İbraniceye çevrilmiştir.

41 Astronominin Penceresi Cabir el- Battani ( 850- 929) Harran da doğmuştur Suriye’de Rakka kentinde GÖZLEMEVİ kurdu (877-929). Zic el- Şabi ( Yıldız Bilimi Üzerine) kitabını yazdı. Güneş Yılı: 365 gün 5 saat 46 dakika!!! Bu kitap 18 yy. kadar Avrupa’da kullanıldı.

42 Astronominin Penceresinden İbn Sina ( 980-1037) Tıp Kanunu ve Şifa Kitabı yazmıştır. Latinceye çevrilmiş ve 17.yy kadar Avrupa’da okutulmuştur.

43 Astronominin Penceresinden İbn Heysen (Al Hazen) (965-1041) Basra’da doğdu, Mısır’da yaşadı. Optik Kitabı ( Kitap-ül- Menazır) yazdı. Mercek ve Işığın Kırılması konularını anlatır. 12. ve 13. yy da Latinceye çevrildi ve 17. yy kadar Avrupa’da okutuldu.

44 Astronominin Penceresi Nasirüddin-i TUSİ (1201-1274) İlhanlı Hükündarı Hülagu Bağdat’ı alıyor (1258). Tusi, Hulagu’nun veziri. MERAGA Gözlemevi (1559-? 1604) 400.000 kitap !!! Kitap: İlhanlı Zici

45 Astronominin Penceresi Uluğ Bey ve Semerkand Gözlemevi ve Medresesi. Timur İmparatorluğu (1370-1507) Uluğ Bey (1393- 1449). Timur’un torunu. Gözlemevi (1421----). Gıyasüddin Cemşid el-Kaşi. Kadızade-i Rumi. Ali Kuşçu. Uluğ Bey Zici. 17.yy kadar kullanıldı.

46 Astronominin Penceresi İslam Bilim ve Kültürünün Avrupa’ya gidişi. I. Haçlı Seferi (1096-1099) II. Haçlı Seferi (1147-1149) III. Haçlı Seferi (1189- 1192)

47 Astronominin Penceresi Bahtlı Adelard (1116- 1142) Usturlabı anlatan kitap yazmış ve Batı’ya tanıtmıştır. Arap Bilimini Batı’ya götüren en önemli bilgindir. Questiones Naturales (Doğaya İlişkin Sorular)

48 Astronominin Penceresi İbn Rüşd (1126- 1198) Endülüs Emevi Devletinin Başkenti CORDOBA’da ki Kütüphane’de yetişti. Aristotales felsefesinin takipçisi: Aristo felsefesi insan zihninin gerçeği algılayabileceği son noktadır!!!

49 Astronominin Penceresi Cremonali Gerard ( 1114-1187) Arapça ve Latince bilmektedir. TOLEDO Kütüphanesinde yetişmiştir. Batlamyus, El-Kindi, Harezmi, İbn Sina, İbn Heysen’in kitaplarını Latinceye çevirmiştir.

50 Astronominin Penceresi II. Rugerro (1095- 1154) Sicilya Kralı PALERMO Kütüphanesi. Yunanca ve Arapça’dan Latinceye çeviriler.

51 Astronominin Penceresi El-İdrisi (1099-1166) : Coğrafya uzmanı Palermo’da çalıştı. Kitap: Dünyanın Aşılmış Ufuklarında Zevkli Bir Gezinti !!! 1592 ye kadar Avrupa’da ders kitabı. 1830-40 Fransızca’ya çevrildi!!!

52 Astronominin Penceresi Leonardo Fibonacci (1170- 1240) İtalya Pisa’da doğdu. Yunan, Roma, Hint ve Arap kaynaklarından MATEMATİK öğrendi. Avrupa Matematiğinin öncüsü. Fibonacci Sayıları: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamıdır!!!

53 Astronominin Penceresi Abanolu Peter (1250-1313) Aristotales’in evren modeline yeni yorum: Gökkürenin en dışında ki yıldızlar sabit değildir hareket ederler. Gök cismi: Süreklidir, bozulmaz, sonsuz yaşam sürer ve asla yaşlanmaz!

54 Astronominin Penceresi 12. yy gelindiğinde: Bilim, Felsefe ve Kültür alanında Arapça ve Yunanca yazılmış hemen tüm ünlü eserler Latinceye çevrilmiş. Astronomi, Optik, Geometri, Astroloji, Zooloji, Botanik, Tıp, Eczacılık, Mekanik, Coğrafya, Felsefe,…

55 Astronominin Penceresi 12. yy gelinceye kadar: Manastırlar, katedraller, bunlara bağlı okullar, Yunan ve Arap Bilim ve Felsefesinin Avrupa’da BİLGİ BİRİKİMİNİ sağladı.

56 Astronominin Penceresi 13. yy geldiğinde: Katedral ve Manastır okulları yerine ÜNİVERSİTELER ve BİLİM MERKEZLERİ kuruluyor. Çevrilen ve yazılan kitaplar ve konuları Üniversitelerin müfredatları oluyor. Üniversite ve Merkezlerin kurucuları: İmparatorlar, Krallar, Şehir Devletlerinin güçlü yöneticileri, Din Adamları.

57 Astronominin Penceresi Salerno Tıp Okulu 10.yy. Salerno Üniversitesi 12.yy. Bologna Üniversitesi (1088) Paris Üniversitesi (1150) Oxford Üniversitesi (1162) Palenzia Üniversitesi (1178) Reggio Üniversitesi (1188) Vicenza Üniversitesi (1204)

58 Astronominin Penceresi Cambridge Üniversitesi (1209) Salamanca Üniversitesi (1218) Padova Üniversitesi (1222) 13.yy ikinci yarısında: 10 Üniversite. 14. yy da 25 Üniversite 15.yy da 35 Üniversite 1500 lere gelindiğinde Avrupa’da 85 üniversite.

59 Astronominin Penceresi Paris Üniversitesi: Temel Bilimler, Hukuk, Tıp, Teoloji. Bologna Üniversitesi: Hukuk, Tıp Oxford Üniversitesi: Doğa Bilimleri, Felsefe

60 Astronominin Penceresi DERSLER. Tıp: Hipokrat, Galenos Astronomi: Aristotales, Batlamyus Felsefe: Aristotales

61 Astronomi Penceresi 1299 OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU. 1331 Orhan Bey İznik’te ilk Osmanlı Medresini kurdu. 1347-1350 Avrupada Veba salgını (25 milyon ölü) 1400-1600 İtalya’da Rönesans

62 Astronomi Penceresi 1450 Johonnes Gutenberg ilk basım makinesini yaptı. 1453-1789 Yeni Çağ 1472 Ali Kuşçu İstanbul’a geldi ve Medresede ders vermeye başladı. 1473-1543 Nicolaus Copernicus 1492 Leonardo da Vinchi uçan makine maketi yaptı. 1512 Copernicus,Güneş Merkezli Evren Kuramını tanıttı.

63 Astronomi Penceresi ve İŞİN ÖZETİ 1473-1543 Nicolaus Copernicus 1548-1600 Giordano Bruno 1564-1642 Galileo Galilei 1571-1630 Johannes Kepler 1521-1585 Takiyüddin 1546-1601 Tycho Brahe

64 Astronominin Penceresi Sanayi Devrimi İngiltere 16, 17, 18. yy BİLİM ve TEKNOLOJİ

65 Sanayi Devrimi Ada Devleti Deniz gücü Avrupa’nın finans merkezi Doğal kaynakların adaya taşınması Kıta Avrupa’sında ki derebeylik, mezhep ve savaşlardan uzak oluş Daha ÖZGÜR bir ortam. Beyin göçü alması Ve BİLİM ve TEKNOLOJİ sonucu SANAYİ.

66 Astronomi Pencersi 1576 Tycho Brahe,Uranienborg Gözlemevini kurdu. 1575 Takiyüddin, İstanbul Gözlemevini kurdu. 1580 İstanbul Gözlemevi, III.Murat tarafından yıktırıldı. 1590 Zacharias Janssen,mikroskopu icat etti.

67 Astronomi Penceresi 1596 Kepler, gezegenlerin yörüngeleri ile ilgili yasasını yazdı. 1600 Brahe ve Kepler Pragda birlikte çalışıyor. 1600 Giordano Bruno: Güneşin döndüğünü, yıldızların sabit olmadığını Güneşe benzediğini ve evrenin sonsuz olduğunu söyledi ve yakılarak idam edildi.

68 Astronomi Penceresi 1608 Galileo astronomik teleskobu yaptı. 1616 Kilise Galileo’nun çalışmlarını yasakladı. 1634 Hezarfen Ahmet Çelebi Galata’dan Üsküdara uçtu. 1642-1727 Isaac Newton.

69 Astronomi Penceresi 1643 Toricelli, cıvalı termometreyi icat etti. 1656-1742 Edmund Halley. 1665 Newton, Diferansiyel ve İntegral hesabı buldu.Kepler yasalarının Fizik açıklamasını yaptı. 1666 Paris Gözlemevi. 1675 Greenwich Gözlemevi.

70 Astyronomi Penceresi 1704 Halley Kuyruklu yıldızının keşfi. 1705 Berlin Gözlemevi. 1718-1730 Lale Devri. 1725 St.Petersburg Akademisi kuruldu.

71 Astronomi Penceresi 1727 İbrahim Müteferrika İstanbul’da ilk matbaayı kurdu.Matbaa 1746 da kapatıldı.(19 yıl!) 1740 Berlin Bilim Akademisi kuruldu. 1773 Mühendishane-i Bahri Humayun kuruldu. 1790-1949 Yakın Çağ. 1795 Mühendishane-i Berri Humayun.

72 Astronominin Penceresi 1763. James Watt, Buharlı Makine. (İskoçya) 1812 Buharlı Makineler Lokomotiflerde kullanılmaya başladı (İngiltere) 1840 Buharlı Makineler Gemilerde kullanılmaya başladı. (ABD) 1844 Telgraf hizmeti başladı. S. Morse (ABD). 1876 Telefon hizmeti başladı. G. Bell (ABD).

73 Astronominin Penceresi Toplumsal Sınıf Yapısı Değişti Burjuva sınıfı daha zenginleşti ve güçlendi İşçi sınıfı fakirdi ama bilinçlenmeye başladı Oy hakkı, sendika ve grev hakları yoktu Sosyalizme ve Bilimsel Sosyalizme adım atıldı Kentleşme hızlandı

74 Astronomi Penceresi 1824 Beethoven 9. senfonisimi besteledi. 1835-1910 Giovanni Schiaparelli. 1837 Atina Üniversitesi kuruldu. 1859 Charles Darvin,Evrim kuramını yazdı.

75 Astronomi Penceresi 1863 İstanbul Darü’l Fünun’u açıldı.1871 de kapatıldı.(8 yıl!) 1868 Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi.) kuruldu. 1873 James Clerk Maxwell ışığın elektromanyetik bir olgu olduğunu ileri sürdü. 1877-1955 Fatih Gökmen. 1877 Giovanni Schiparelli,Mars yüzeyinde kanallar olduğunu ileri sürdü.

76 Astronomi Penceresi 1879-1955 Albert Einstein. 1881-1938 Mustafa Kemal ATATÜRK 1889-1953 Edwin.P.Hubble. 1883 Sanayi-i Nefise(Güzel Sanatlar Akademisi) kuruldu.

77 Astronomi Penceresi 1895 Wilhem Rontgen,x ışınlarını buldu. 1900 Ferdinand von Zeppelin, başarı ile ilk balonu yaptı ve uçurdu. 1903 Wright kardeşler ilk motorlu uçağı yaptı. 1904 Einstein ilk kez Görelilik Kuramını yazdı.1915 yılında tamamlandı.

78 Astronomi Penceresi 1909 Osmanlıda Posta,Telgraf ve Telefon Nezareti kuruldu.1911 de telefon halk tarafından kullanılmaya başlandı. 1912-1977 Wernher Von Braun. 1914 Darülbedayi-i Osmani (Konservatuar) kuruldu. 1917 Darülelhan ( Müzik Okulu) kuruldu.

79 Astronomi Penceresi 1917 California’daki Wilson dağında 120 cm çaplı aynalı teleskop kuruldu ve gözlemlere başlandı. 1919-1965 Nat King Cole. 23 Nisan 1920 TBMM açıldı. 1921-1992 Prof.Dr.Feza Gürsey.

80 Astronomi Penceresi 1922 Bohr atom modeli. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı. 26 Aralık 1925 Devlet Meteoroloji Enstitüsü. 01 Ocak 1926 Yeni takvim ve saat kullanımı. 17 Aralık 1926 R.H.Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.

81 Astronomi Penceresi 1926-1984 Miles Davis. 1926-2006 Prof.Dr.Erdal İNÖNÜ. 12 Temmuz 1927 Devlet İstatistik Enstitüsü kuruldu. 12 Temmuz 1927 Ford 15 milyonuncu otomobili üretti. 20 Mayıs 1928 Latin rakamları kabul edildi.

82 Astronomi Penceresi 01 Kasım 1928 Türk Alfabesi kabul edildi. 1929 New York Modern Sanatlar Müzesi açıldı. 1929 İstanbul-Ankara telefon görüşmeleri başladı. 1929 Edwin Hubble,kırmızıya kaymayı buldu ve evrenin genişlediği anlaşıldı.

83 Astronomi Penceresi 01 Nisan 1931 Metrik ölçü sistemine geçildi. 15 Nisan 1931 TTK kuruldu. 12 Temmuz 1932 TDK kuruldu. 01.Ağustos.1933 İstanbul Üniversitesi 1938 Cahit Arf, Haesse-Arf Teoremini yazdı. 1941 İdil Biret.

84 Astronomi Penceresi 20 Kasım 1943 İTÜ kuruldu. 16 Temmuz 1945 Atom bombası denemesi New Mexico. 25 Ekim 1947 IMF kuruldu. 25 Ekim 1947 Bell laboratuvarında transistor 10 Haziran 1948 Mt.Palomar teleskopu çalışmaya başladı. 1949 - Uzay Çağı.

85

86 Astronominin Pencerasi 1575 İstanbul Gözlemevi 1911 Kandilli Rasathanesi 1933 İ.Ü. Astronomi Enstitüsü 1937 Ortaöğretimde Astronomi ve Jeoloji dersleri okutulmaya başlıyor. 1944 A.Ü. Astronomi Kürsüsü. 1962 E.Ü. Astronomi Bölümü 1968 ODTÜ Fizik Bölümünde Astrofizik.

87 87

88 Astronominin Penceresi 1974 Ortaöğretimde Astronomi ve Jeoloji derslerinin ‘’SEÇİMLİK’’ yapılması 1976 Çukurova Üniversitesinde Astrofizik. 1979 TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi açılışı 1985 Boğaziçi Üniversitesinde Astrofizik. 1987 İnönü Üniversitesinde Astrofizik. 1992 Akdeniz Üniversitesinde Astrofizik. 1997 Kayseri Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

89 89

90 Astronominin Penceresi 1999 Sabancı Üniversitesinde Astrofizik. 2001 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi. 2004 İstanbul Kültür Üniversitesinde Astrofizik 2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 2012 Erzurum ATATÜRK Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ?

91 91

92 TUG

93

94 Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK

95 Prof. Dr. Zeki ASLAN. Kurucu Müdür!!!

96 Kurucu Müdür. Prof. Dr. Zeki Aslan.

97 97 Antalya Astronomi Şenliği

98 TUG Açılışı. 1997

99 99 Amatör Astronomi Sempozyumu Dr. Janet Akyüz MATTEI anısına http://fen-edebiyat.iku.edu.tr/aas2005

100 TUG

101 Amatör Teleskop Yapımı Çalıştayı, İKÜ I. 2007, II. 2009 October 1, 2015 101

102 STARFEST 2009 October 1, 2015 102

103 Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Gözlemevi October 1, 2015 103

104 CERN : (1953)

105 CERN European Organization for Nuclear Reserch Center.

106 CERN Öğrenciler

107 Prof. Dr. Peter Higgs (1929---)

108 Astronominin Pencersi Prof. Dr. Peter Higgs Higgs Bozonunu KURAMSAL olarak 1964 yılında buldu. 14.03.2013 tarihinde CERN’de DENEYLE elde edildi 08.10. 2013 tarihinde Fizik NOBELİ.

109 ESA: Rosetta/ Philae 14.Kasım.2014 67 Churyumov-Gerasimenko KY.

110 Astronominin Penceresi

111 NASA: Kepler Uydusu. 07.03.2009

112 Kepler Uydusu Gökadamız’da 150.000 Güneş benzeri yıldızda GEZEGEN arıyor!!! 3600 gezegen aday belirledi 961 gezegen buldu

113 NASA:James Webb Uzay Teleskobu. 2018

114 Astronominin Penceresi

115 “ Nullius in Verba ” Kimseye İNANMA Kendin ARAŞTIR. The Royal Society. 1645

116 Astronominin Penceesi SABRINIZ için TEŞEKKÜR EDERİM.


"ASTRONOMİ PENCERESİNDEN BİLİM TARİHİNE BAKIŞ Prof. Dr. Dursun KOÇER İstanbul Kültür Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları