Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Int.Dr. Elif ERTEM Int.Dr. Volkan BAYINDIR Int.Dr. Ufuk DİNÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Int.Dr. Elif ERTEM Int.Dr. Volkan BAYINDIR Int.Dr. Ufuk DİNÇER."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Int.Dr. Elif ERTEM Int.Dr. Volkan BAYINDIR Int.Dr. Ufuk DİNÇER

2 Toplumun kadın ve erkeklere verdiği roller, görevler ve sorumluluklar Toplumsal Cinsiyet

3

4 Biyolojik cinsiyet ; kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir

5 “Toplumsal cinsiyet” ise, bu farklılıkların toplumsal ilişkilere taşınmasıdır

6 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kişinin cinsiyet temelli olarak ayrımcılığa uğramaması toplumsal yaşamın her alanında eşit olarak yer alması

7 7 “Eşitlik” “aynılık” değildir

8 8 Kadın ve erkeklerin  Karar almada,  Seçimlerinde,  Hizmetleri elde etmede,  Fırsatlara erişimde ve kullanmada,  Kaynaklara erişimde ve kullanmada, eşit konumda olmalarıdır. CİNSİYET EŞİTLİĞİ NEDİR?

9 9 Kadınlar ve erkekler aynı dünyaya geliriz. Peki dünyada aynı biçimde mi yaşarız?

10 10  İsimler  Nüfus cüzdanları  Giysiler  Oda dekorasyonları  Oyuncaklar

11 11 Kız Duygu Sevgi Nazlı Gönül Pınar Gül Çiçek Yaprak … Oğlan Mert Yiğit Hakan Yılmaz Şahin Hıncal Yaman Savaş …

12 12  Elinin hamuru ile erkek işine karışma.  Er kocarsa koç olur, kadın kocarsa hiç olur.  Oğlan babadan öğrenir sohbet ile gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra dizmeyi.  Kızını dövmeyen dizini döver.  Dişi yalanmazsa erkek dolanmaz.  Adamı ar, avratı er zapt eder.  Avrat attır, gemini boş tutma.  Yuvayı dişi kuş yapar. ATASÖZLERİ

13 13 İsimlendirmeler, beklentiler, onaylama ya da cezalandırmalar, çocukların çok küçük yaştan itibaren birtakım kalıplara uygun biçimlenmelerini sağlar. Bunlara cinsiyet kalıpları denir.

14 TOPLUMDA KADIN VE ERKEK İÇİN UYGUN GÖRÜLEN BAZI ÖZELLİKLERE BAKALIM

15 “Erkekler güçlü, kadınlar narindir” “Aslında kadınlar zayıf görünür ama erkekleri ellerinde oynatırlar” “Kadınlar anne oldukları için sevecen ve vericidirler” “Kadınlar anlaşılmazdır” “kadınlar fitnecidir” “erkekler rasyoneldir” “erkekler saldırgandır” Erkek adam ağlamaz! Erkek gibi mert ol!

16 Bunlar gibi bazı yaygın inanışların ortadan kalkabilmesi için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını birbirinden ayırmak gerekmektedir.

17 Kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarına dayanarak onların toplumda oynadıkları rolün “doğal ve kaçınılmaz” olduğunu ileri süren eğilimlerden kaçınmak önem arz etmektedir.

18 Bu ayrım kadınların ve erkeklerin onları kadın ya da erkek yapan özelliklerinden önemli bir kısmının toplumsal olarak belirlendiğini dolayısıyla değişebileceğini vurgulamaktadır.

19 BEBEKLİK VE ÇOCUKLUK  Cinsiyet seçimli düşük  Dişi genital mütilasyonu  Beslenme sorunları ERGENLİK VE ERİŞKİNLİK  İstenmeyen gebelikler, erken gebelikler, güvenli olmayan düşük, korunmasız cinsel ilişki, CYBH  Cinsel taciz / istismar  Paralı seks  Sigara ve madde kullanımı YAŞLILIK  Morbidite artışı/yaşam kalitesi sorunları

20 Dünya ölçeğinde her 3 kadından biri bugün şiddetin değişik biçimlerine maruz kalmaktadır. (Heise, Ellsberg, Gottemoeller, 1999).

21 KADINA YÖNELİK ŞİDDET ŞİDDET ÖLDÜRÜR!

22  Tüm dünyadaki kadın ölümlerinin %7 ’si şiddet ile ilişkilidir. DSÖ,1998

23 Aile içinde Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Görünümleri Psikolojik Şiddet Ekonomik Şiddet Cinsel Şiddet Fiziksel Şiddet

24 PSİKOLOJİK ŞİDDET Duygusal istismar yoluyla;  Aşağılamak  Suçlamak  Delirdiğini düşündürmek  Lakap takmak  Küçük düşürmek Çocukları kullanarak  Çocuklarla ilgili olarak kendini suçlu hissettirmek  Mesajları iletmek için çocukları kullanmak  Çocuklara şiddet uygulamak

25 İzole ederek Yaptıklarını, görüştüğü ve konuştuğu kişileri, okuduklarını, gittiği yerleri denetlemek Dışarıyla ilişkisini sınırlandırmak Yaptıklarını haklı göstermek için kıskançlığı kullanmak Gözdağı vererek Mimiklerle veya eylemde bulunmak suretiyle gözdağı vermek Bir şeyleri kırmak, eşyaları parçalamak Hayvanlara işkence etmek Silah göstermek

26 İnkar ederek, suçlayarak, küçümseyerek  Şiddeti hafife almak  Şiddet olmadığını söylemek  Şiddet davranışının nedenini diğer insanlara veya olaylara yüklemek  Kadına, şiddetin nedeninin kendisi olduğunu söylemek

27 “Erkeklik ayrıcalıklarını” kullanarak  Önemli kararları tek başına almak  Evin efendisi gibi davranmak  Kadınlık ve erkeklik rollerini sık sık hatırlatmak  Kadına hizmetçi gibi davranmak

28 CİNSEL ŞİDDET  Kadını istemediği yerde zamanda ve biçimde cinsel ilişkiye zorlamak  Çocuk doğurmaya/doğurmamaya zorlamak  Fuhuşa zorlamak  Cinsel organlarına zarar vermek  Cinsel yolla hastalık bulaştırmak

29 EKONOMİK ŞİDDET  Para harcamasının kısıtlanması  Çalışmasına izin verilmemesi  Zorla çalıştırılması  Ekonomik konulardaki kararların erkek tarafından tek başına alınması  Az para çok iş!  Kadının parasının elinden alınması  İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olunması  Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinliklerin engellenmesi

30 FİZİKSEL ŞİDDET FİZİKSEL ŞİDDET  İtip kakmak, tartaklamak, tokatlamak, tekmelemek,  Kesici ve vurucu aletlerle bedene zarar vermek  Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak  Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak

31  Aile içi şiddet Kadınların %84 ‘ü tokatlanmakta ◦ %70 'i yumruklanmakta ◦ %43 'ü hastanelik edilene dek dövülmekte ◦ %55 'i ölümle tehdit edilmekte Ev, şiddetin en çok yaşandığı mekandır.  Saldırgan, çoğunlukla ya kocadır ya da kadınların yakın duygusal ilişkide olduğu erkeklerdir. Birleşmiş Milletler CEDAW komitesine sunulmak üzere hazırlanan ikinci ve üçüncü birleştirilmiş periyodik Türkiye raporu-1993

32 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008: Her 4 kadından 1’ i kadınların eşleri tarafından çeşitli nedenlerle dövülmelerini haklı bulmaktadır. kırsal bölgede her 3 kadından 1 ‘i düşük eğitim grubunda her 2 kadından 1’i Şiddet nedenleri: Kadının  Yemeği yakması  Kocasına karşılık vermesi  Cinsel ilişkiyi reddetmesi  Lüzumsuz para harcaması

33 2012’de işlenen kadın cinayetlerinin yarısı kocaları/partnerleri ya da aile üyelerinden biri tarafından gerçekleştirilmektedir. (UNODC, 2012)

34 Türkiye’de her beş kadından 2’si fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009).

35 Her 4 kadından 1’i fiziksel şiddet nedeniyle yaralanmaktadır ( KSGM, 2009).

36 Her 10 gebe kadından 1’i fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009).

37 Her 2 kadından 1’i duygusal şiddet yaşamaktadır (KSGM, 2009).

38 Cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3’tür ( KSGM, 2009).

39 Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5’tir ( KSGM, 2009).

40 1. Aile içinde kadına yönelik şiddet abartılan bir sorundur. 2. Aile içinde kadına yönelik şiddet sadece aileyi ilgilendiren bir sorunudur. 3. Aile içinde kadına yönelik şiddet zamanla kendiliğinden sona erer. 4. Alkol ve madde bağımlılığı kadına yönelik şiddetin nedenidir. 6. Kadına şiddet uygulayan erkekler şiddet davranışını kontrol edemez, buna engel olamaz. 7. Aile içinde kadına yönelik şiddet çoğunlukla düşük gelirli ailelerde yaşanır. 8. Şiddet uygulayan erkekleri de kadınlar yetiştirmektedir, bu sorun kadınlardan kaynaklanmaktadır. 9. Çocuk olursa şiddet biter. 10. Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak ede r. ŞİDDETE İLİŞKİN YAYGIN İNANIŞLAR

41 Toplumsal cinsiyetin kadınlara etkileri hakkında bildiklerimiz

42 ÜLKEMİZDE BU KONU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

43 . Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu ilk 10 yılda Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen reformlar, bir yandan kadının yurttaşlık hakları kazanmasını diğer yandan Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamış, böylece büyük bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir

44 . Laik hukukun benimsenmesi ile kadınların; -eğitim, -çalışma yaşamı, -siyaset gibi kamu alanlarına açılması mümkün kılınmış ve eşitlikçi kamu politikaları ile devlet bu katılımı özendirmiş ve desteklemiştir.

45 Bu reformlardan Türk kadınını doğrudan etkileyenlerin başında 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1925 yılında kabul edilen Kıyafet Kanunu, 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunudur Türk kadınlarına 1930’da yerel, 1934‟de de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı birçok batı ülkesinden önce tanınmıştır. 1980’li yıllarda ivme kazanan kadın hareketi, kadın bakış açısının gelişmesine ve yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.

46 Teşekkürler..


"Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Int.Dr. Elif ERTEM Int.Dr. Volkan BAYINDIR Int.Dr. Ufuk DİNÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları