Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi. 2 İçerik  Ağ Terminolojisi  Bandgenişliği  Ağ Modelleri  Ağ Topolojileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi. 2 İçerik  Ağ Terminolojisi  Bandgenişliği  Ağ Modelleri  Ağ Topolojileri."— Sunum transkripti:

1 1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi

2 2 İçerik  Ağ Terminolojisi  Bandgenişliği  Ağ Modelleri  Ağ Topolojileri

3 Ağ Terminolojisi

4 4 Ağ Cihazları

5 5 Ağ Protokolleri  Protokol,ağda etkili bir iletişim sağlamak için oluşturulan kurallar veya anlaşmalar bütünüdür. Aynı isimli katmanlar birbirleri ile iletişim kurabilirler. Katmanlarda kullanılan kurallar bu katmana ait protokolleri oluşturur.

6 6 Yerel Alan Ağı (Local Area Network)

7 7 Geniş Alan Ağı (Wide Area Network)

8 8 Metropolitan Alan Ağı (Metropolitan Area Network)

9 9 Kayıt Alan Ağı (Storage Area Network)

10 10 Sanal Özel Ağlar (Virtual Private Networks) VPN, Virtual Private Network'ün (Sanal Özel Ağ) kısaltması olup, ağlara güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknolojidir. Sanal bir ağ uzantısı yarattığından uzaktan bağlanan makine konuk gibi değil, ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünür.ağlara Firmalar tarafından yaygın olarak kullanılan VPN, yöneticilerin, uzak ofislerin, bayi, acenta, satış temsilcilerinin güvenli bir şekilde özel ağlara bağlanmalarını sağlar.

11 11 Intranet ve Extranet (Intra- and Extranets) İntranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. İntranet'ler Ağ geçitleri (İng: gateways) ile diğer ağlara bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır. bilgisayarlarıLANWANTCPIPAğ geçitleri

12 12 Intranet ve Extranet (Intra- and Extranets) Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya şirket dışından herhangi birileri tarafından ağınıza güvenli erişim sağlar. Şirketin dışındaki insanlarla irtibat halinde olabilmenizi sağlar ve belge yönetimi, dosya ve fotoğraf değişimi, posta, duyurular, bilgi edinme talebi, müşteri proje güncelleme, etkinlik takvimi, online katalog, fiyatlandırma, irtibat yönetimi, müşteri geribildirimi gibi bir çok işinin gerçekleştirilmesine imkan tanır.

13 Bandgenişliği

14 14 Bandgenişliğinin Önemi  Sonlu  Para Tasarrufu  Ağ performansını ölçmek için anahtar ölçüt  İnterneti anlamak için iyi bir anahtar  Sürekli artıyor

15 15 Bandgenişliği Yaklaşımı: Pipe

16 16 Digital Bangenişliği  Birim zamanda bir yerden başka bir yere ne kadar bilgi akışı gerçekleşir…

17 17 Kısıtlamalar

18 18 Veri Transfer Hesaplamaları

19 Ağ Modelleri

20 20 Ağı Katmanlarla Analiz Ne akıyor ? Veri Ne akıyor ? Veri Farklı akış formları nelerdir ? Text, Graphic, Video... Farklı akış formları nelerdir ? Text, Graphic, Video... Akışı hangi kurallar düzenliyor ? Standard, Protocol... Akışı hangi kurallar düzenliyor ? Standard, Protocol... Akış nerede gerçekleşiyor ? Cable, Atmosphere... Akış nerede gerçekleşiyor ? Cable, Atmosphere...

21 21 Neden Katmanlı Bir Model?  Karmaşıklığı azaltır.  Ara yüzleri standartlaştırır.  Modüler mühendisliği kolaylaştırır.  Teknoloji uyumunu gerçekleştirir.  Evrimi hızlandırır.  Öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırır.

22 22 OSI model

23 23 Fiziksel Katman Fiziksel katman iletişim kanalı üzerinden (işlenmemiş) bitlerin gönderimiyle ilgilenir. Bu katmanın tasarım sorunları bir tarafın gönderdiği 1 bitinin öbür tarafta yine 1 biti olarak algılanmasını garantilemekle ilgilidir.

24 24 Veri Bağlantı Bu katmanın temel görevi bir (işlenmemiş) iletişim ortamını üstündeki ağ katmanının kullanımı için iletişim hatalarından arındırıl- mış bir ortama dönüştürmektir.

25 25 Ağ Katmanı Ağ katmanı alt ağın çalışmasını kontrol eder. Temel bir tasarım problemi paketlerin göndericiden alıcıya nasıl yönlendirilecekleri- dir.

26 26 Taşıma Katmanı Taşıma katmanının temel görevi üst katmandan gelen veriyi ihtiyaç halinde daha kısa veri birimlerine bölerek ağ katmanına iletmek ve tüm parçaların öbür bilgisayarda aynı sırada bir araya getirilmesini garantilemektir.

27 27 Oturum Katmanı Bu katman farklı bilgisayarlardaki kullanıcıların aralarında oturum kurmasını sağlar.

28 28 Sunum Katmanı Sunuş katmanı gönderilen verinin sözdizimi ve anlambilimsel yapısıyla (semantics) ilgilenir.

29 29 Uygulama Katmanı Uygulama katmanı kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan protokolleri içerir. Web erişimi sağlayan HTTP (HyperText Transfer Protocol) bunlara örnek verilebilir.

30 30 TCP/IP model Uygulama Katmanı: Bütün üst-seviye protokolleri içerir. Virtual terminal (TELNET), dosya transferi (FTP) ve elektronik posta (SMTP) vb.

31 31 TCP/IP model Taşıma Katmanı: OSI referans modelindeki taşıma katmanı gibi, kaynak ve hedef host bilgisayarlarındaki eş görevli birimler arasında iletişim kurulmasına izin verir.

32 32 TCP/IP model Internet Katmanı: Bu katmanın görevi host bilgisayarların herhangi bir ağdan paketler göndermesini ve muhtemelen başka bir ağdaki alıcıya bu paketlerin birbirinden bağımsız ulaşmasını sağlamaktır.

33 33 TCP/IP model Ağ Erişim(Hosttan Ağa) Katmanı: TCP/IP modeli burada ne olacağını, host bilgisayarın, ağa bazı protokolleri kullanarak IP paketleri göndereceği dışında tanımlamaz. Bu protokoller tanımlanmamıştır ve hosttan hosta ve ağdan ağa farklılık gösterebilir.

34 34 Karşılaştırma

35 35 Encapsulation(Zarflama)

36 36 Topoloji nedir?  Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.  Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)  Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

37 37 Ağ topoloji türleri  Doğrusal (Bus Topology)  Halka (Ring Topology) Star-wired ring  Yıldız (Star Topology) Star-wired bus  Ağaç (Tree Topology)  Karmaşık (Mesh Topology)

38 38 Topoloji

39 39 Doğrusal-Taşıt (Bus) Topoloji  Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node- terminali/cihazı) temsil etmektedir.  Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

40 40

41 41 Doğrusal Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)  Avantajları: Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır Daha az uzunlukta kablo gerektirir.  Dezavantajları Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır. Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir. Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır. Çarpışma

42 42 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)  Ethernet ve IEEE 802.3 standartlarında kullanılan bir protokol.IEEE 802.3  Çarpışmayı bulma (Collision Detect) Bir ethernet kartı bilgi göndereceği zaman ağ trafiğini izler. Ağ kablosunda veri yoksa verisini kabloya bırakır. Eğer kabloda veri varsa diğer veri hedefine gidinceye kadar beklenir. Ardından veriyi gönderir. Eğer bu işlemler başarısız olursa çarpışma meydana gelir.

43 43 IEEE  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur.  Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

44 44 En çok kullanılan 802 standartları StandartHız Erişim Metodu TopolojilerKablo Ethernet (IEEE 802.3) 10, 100 veya 1000 Mbps CSMA/CDDoğrusalKoaksiyel veya UTP Token Ring (IEEE 802.5) 4 veya 6 Mbps Token passing (Jeton dolaşımı) Halka ve Star-wired ring STP veya UTP FDDI (IEEE 802.8) 100 veya 200 Mbps Token passing (Jeton dolaşımı) Halka ve Star-wired ring Fiber optik veya UTP Kablosuz (Wireless) (IEEE 802.11) 1, 22 veya 54 Mbps CSMA/CDHücreselKablosuz

45 FDDI (Fiber Distrubuted Data Interface ) Çift Halka, biri yedek. Bir ağda genel olarak 100 Mbps'da ve 500 terminali destekler???

46 46 Çarpışma (Collision)

47 47 Halka(Token Ring) Topoloji  IBM tarafından geliştirilmiştir.  Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.

48 48 Halka(Token Ring) Topoloji  Token (Jeton) (3 byte’lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

49 49

50 50 Halka Topoloji  Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.  Çarpışma olasılığı düşüktür.  Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır.  İlk halka topolojiler; 4 Mbps (CAT3 UTP), daha sonra 16 Mbps(CAT4 ve üstü veya STP Tip 4) çalışmaktadır. Halka topolojiye uygun ethernet kartları; 4 veya 16 Mbps’da çalışır.

51 51 Halka Topoloji  Star-Wired Ring  Star-wired ring’de denilebilir. Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak jetonlar dairesel olarak ağda ilerler. Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU (Multistation Access Unit) veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır. Bu MAU’da veriler dairesel olarak gider.  Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir.  Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu alır.

52 52 Halka Topoloji  Star-Wired Ring

53 53 Halka Topoloji  Star-Wired Ring Klasik Halka topolojisi

54 54 Halka Topoloji  Star-Wired Ring Star-Wired Ring topoloji

55 55 MAU

56 56 İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.

57 57 Yıldız (Star) Topoloji  Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.

58 58 Yıldız (Star) Topoloji

59 59 Star-wired bus ~ Yıldız Topoloji

60 60 Yıldız Topoloji (Avantaj ve Dezavantajları)  Avantajları: Ağı kurmak kolaydır Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez. Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.  Dezavantajları Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir. Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir. Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

61 61 Doğrusal -Halka -Yıldız

62 62 Ağaç (Tree) Topoloji  Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.  Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

63 63 Ağaç (Tree) Topoloji  Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır.

64 64 Ağaç Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)  Avantajları: Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.  Dezavantajları Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır. Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir. Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

65 65

66 66 Karmaşık (Mesh) Topoloji  Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır.  Daha çok WAN’da kullanılır.  LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez. Gerçek Mesh topoloji

67 67 Karmaşık (Mesh) Topoloji  Hybrid mesh topoloji, karmaşık ağlarda (veritabanı sunucularının uzak mesafeler arası bağlantıları vb.) kullanılır.

68 68 Doğrusal (Bus) Halka (Ring) Yıldız (Star) Ağaç (Tree) Karmaşık (Mesh)

69 69 TopolojiKurulumDüzenleme Sorun çözme Veri aktarımında problem DoğrusalÇok kolayKısmen zorZorTek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler HalkaKısmen Kolay Kısmen zorKolayHalkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler YıldızKolay, ancak zaman alıcı Kolay Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler AğaçZor KolayOldukça az KarmaşıkZor KolayOldukça az


"1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi. 2 İçerik  Ağ Terminolojisi  Bandgenişliği  Ağ Modelleri  Ağ Topolojileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları