Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi

2 İçerik Ağ Terminolojisi Bandgenişliği Ağ Modelleri Ağ Topolojileri

3 Ağ Terminolojisi

4 Ağ Cihazları

5 Ağ Protokolleri Protokol,ağda etkili bir iletişim sağlamak için oluşturulan kurallar veya anlaşmalar bütünüdür. Aynı isimli katmanlar birbirleri ile iletişim kurabilirler. Katmanlarda kullanılan kurallar bu katmana ait protokolleri oluşturur.

6 Yerel Alan Ağı (Local Area Network)

7 Geniş Alan Ağı (Wide Area Network)

8 Metropolitan Alan Ağı (Metropolitan Area Network)

9 Kayıt Alan Ağı (Storage Area Network)

10 Sanal Özel Ağlar (Virtual Private Networks)
VPN, Virtual Private Network'ün (Sanal Özel Ağ) kısaltması olup, ağlara güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknolojidir. Sanal bir ağ uzantısı yarattığından uzaktan bağlanan makine konuk gibi değil, ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünür. Firmalar tarafından yaygın olarak kullanılan VPN, yöneticilerin, uzak ofislerin, bayi, acenta, satış temsilcilerinin güvenli bir şekilde özel ağlara bağlanmalarını sağlar.

11 Intranet ve Extranet (Intra- and Extranets)
İntranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. İntranet'ler Ağ geçitleri (İng: gateways) ile diğer ağlara bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.

12 Intranet ve Extranet (Intra- and Extranets)
Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya şirket dışından herhangi birileri tarafından ağınıza güvenli erişim sağlar. Şirketin dışındaki insanlarla irtibat halinde olabilmenizi sağlar ve belge yönetimi, dosya ve fotoğraf değişimi, posta, duyurular, bilgi edinme talebi, müşteri proje güncelleme, etkinlik takvimi, online katalog, fiyatlandırma, irtibat yönetimi, müşteri geribildirimi gibi bir çok işinin gerçekleştirilmesine imkan tanır.

13 Bandgenişliği

14 Bandgenişliğinin Önemi
Sonlu Para Tasarrufu Ağ performansını ölçmek için anahtar ölçüt İnterneti anlamak için iyi bir anahtar Sürekli artıyor

15 Bandgenişliği Yaklaşımı: Pipe

16 Digital Bangenişliği Birim zamanda bir yerden başka bir yere ne kadar bilgi akışı gerçekleşir…

17 Kısıtlamalar

18 Veri Transfer Hesaplamaları

19 Ağ Modelleri

20 Ağı Katmanlarla Analiz
Ne akıyor ? Veri Farklı akış formları nelerdir ? Text, Graphic, Video ... Akışı hangi kurallar düzenliyor ? Standard, Protocol ... Akış nerede gerçekleşiyor ? Cable, Atmosphere ...

21 Neden Katmanlı Bir Model?
Karmaşıklığı azaltır. Ara yüzleri standartlaştırır. Modüler mühendisliği kolaylaştırır. Teknoloji uyumunu gerçekleştirir. Evrimi hızlandırır. Öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırır.

22 OSI model

23 Fiziksel Katman Fiziksel katman iletişim kanalı üzerinden (işlenmemiş) bitlerin gönderimiyle ilgilenir. Bu katmanın tasarım sorunları bir tarafın gönderdiği 1 bitinin öbür tarafta yine 1 biti olarak algılanmasını garantilemekle ilgilidir.

24 Veri Bağlantı Bu katmanın temel görevi bir (işlenmemiş) iletişim ortamını üstündeki ağ katmanının kullanımı için iletişim hatalarından arındırıl-mış bir ortama dönüştürmektir.

25 Ağ Katmanı Ağ katmanı alt ağın çalışmasını kontrol eder. Temel bir tasarım problemi paketlerin göndericiden alıcıya nasıl yönlendirilecekleri-dir.

26 Taşıma Katmanı Taşıma katmanının temel görevi üst katmandan gelen veriyi ihtiyaç halinde daha kısa veri birimlerine bölerek ağ katmanına iletmek ve tüm parçaların öbür bilgisayarda aynı sırada bir araya getirilmesini garantilemektir.

27 Oturum Katmanı Bu katman farklı bilgisayarlardaki kullanıcıların aralarında oturum kurmasını sağlar.

28 Sunum Katmanı Sunuş katmanı gönderilen verinin sözdizimi ve anlambilimsel yapısıyla (semantics) ilgilenir.

29 Uygulama Katmanı Uygulama katmanı kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan protokolleri içerir. Web erişimi sağlayan HTTP (HyperText Transfer Protocol) bunlara örnek verilebilir.

30 TCP/IP model Uygulama Katmanı: Bütün üst-seviye protokolleri içerir. Virtual terminal (TELNET), dosya transferi (FTP) ve elektronik posta (SMTP) vb.

31 TCP/IP model Taşıma Katmanı: OSI referans modelindeki taşıma katmanı gibi, kaynak ve hedef host bilgisayarlarındaki eş görevli birimler arasında iletişim kurulmasına izin verir.

32 TCP/IP model Internet Katmanı: Bu katmanın görevi host bilgisayarların herhangi bir ağdan paketler göndermesini ve muhtemelen başka bir ağdaki alıcıya bu paketlerin birbirinden bağımsız ulaşmasını sağlamaktır.

33 TCP/IP model Ağ Erişim(Hosttan Ağa) Katmanı: TCP/IP modeli burada ne olacağını, host bilgisayarın, ağa bazı protokolleri kullanarak IP paketleri göndereceği dışında tanımlamaz. Bu protokoller tanımlanmamıştır ve hosttan hosta ve ağdan ağa farklılık gösterebilir.

34 Karşılaştırma

35 Encapsulation(Zarflama)

36 Topoloji nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman) Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

37 Ağ topoloji türleri Doğrusal (Bus Topology) Halka (Ring Topology)
Star-wired ring Yıldız (Star Topology) Star-wired bus Ağaç (Tree Topology) Karmaşık (Mesh Topology)

38 Topoloji

39 Doğrusal-Taşıt (Bus) Topoloji
Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir. Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

40

41 Doğrusal Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)
Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır Daha az uzunlukta kablo gerektirir. Dezavantajları Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır. Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir. Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır. Çarpışma

42 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)
Ethernet ve IEEE standartlarında kullanılan bir protokol. Çarpışmayı bulma (Collision Detect) Bir ethernet kartı bilgi göndereceği zaman ağ trafiğini izler. Ağ kablosunda veri yoksa verisini kabloya bırakır. Eğer kabloda veri varsa diğer veri hedefine gidinceye kadar beklenir. Ardından veriyi gönderir. Eğer bu işlemler başarısız olursa çarpışma meydana gelir.

43 IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

44 En çok kullanılan 802 standartları
Hız Erişim Metodu Topolojiler Kablo Ethernet (IEEE 802.3) 10, 100 veya 1000 Mbps CSMA/CD Doğrusal Koaksiyel veya UTP Token Ring (IEEE 802.5) 4 veya 6 Mbps Token passing (Jeton dolaşımı) Halka ve Star-wired ring STP veya UTP FDDI (IEEE 802.8) 100 veya 200 Mbps Fiber optik veya UTP Kablosuz (Wireless) (IEEE ) 1, 22 veya 54 Mbps Hücresel Kablosuz

45 FDDI (Fiber Distrubuted Data Interface )
Çift Halka, biri yedek. Bir ağda genel olarak 100 Mbps'da ve 500 terminali destekler???

46 Çarpışma (Collision)

47 Halka(Token Ring) Topoloji
IBM tarafından geliştirilmiştir. Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.

48 Halka(Token Ring) Topoloji
Token (Jeton) (3 byte’lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

49

50 Halka Topoloji Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Çarpışma olasılığı düşüktür. Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır. İlk halka topolojiler; 4 Mbps (CAT3 UTP), daha sonra 16 Mbps(CAT4 ve üstü veya STP Tip 4) çalışmaktadır. Halka topolojiye uygun ethernet kartları; 4 veya 16 Mbps’da çalışır.

51 Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Star-wired ring’de denilebilir. Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak jetonlar dairesel olarak ağda ilerler. Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU (Multistation Access Unit) veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır. Bu MAU’da veriler dairesel olarak gider. Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir. Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu alır.

52 Halka Topoloji  Star-Wired Ring

53 Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Klasik Halka topolojisi

54 Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Star-Wired Ring topoloji

55 MAU

56 İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.

57 Yıldız (Star) Topoloji
Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.

58 Yıldız (Star) Topoloji

59 Star-wired bus ~ Yıldız Topoloji

60 Yıldız Topoloji (Avantaj ve Dezavantajları)
Ağı kurmak kolaydır Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez. Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır. Dezavantajları Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir. Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir. Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

61 Doğrusal -Halka -Yıldız

62 Ağaç (Tree) Topoloji Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

63 Ağaç (Tree) Topoloji Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır.

64 Ağaç Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)
Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir. Dezavantajları Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır. Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir. Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

65

66 Karmaşık (Mesh) Topoloji
Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır. Daha çok WAN’da kullanılır. LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez. Gerçek Mesh topoloji

67 Karmaşık (Mesh) Topoloji
Hybrid mesh topoloji, karmaşık ağlarda (veritabanı sunucularının uzak mesafeler arası bağlantıları vb.) kullanılır.

68 Yıldız (Star) Doğrusal (Bus) Karmaşık (Mesh) Halka (Ring) Ağaç (Tree)

69 Topoloji Kurulum Düzenleme Sorun çözme Veri aktarımında problem Doğrusal Çok kolay Kısmen zor Zor Tek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler Halka Kısmen Kolay Kolay Halkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler Yıldız Kolay, ancak zaman alıcı Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler Ağaç Oldukça az Karmaşık


"1213701 - Bilgisayar Ağları Ağ Terminolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları