Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS-LYS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ - EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ Hazırlayan-Sunan: Pınar GÖCEN - Eğitimde Görme Engelliler Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS-LYS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ - EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ Hazırlayan-Sunan: Pınar GÖCEN - Eğitimde Görme Engelliler Derneği."— Sunum transkripti:

1 YGS-LYS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ - EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ Hazırlayan-Sunan: Pınar GÖCEN - Eğitimde Görme Engelliler Derneği

2 EGED'in edindiği ÖSYM verileri - 2014 Yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) başvuran toplam kişi sayısı ve engelli adayların durumu:  Toplam: 2.086.115  Engelli adaylar: 5.025  Görme engelli adaylar: 1.587

3 EGED'in edindiği ÖSYM verileri - 2014 Yılında Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) başvuran toplam kişi sayısı ve engelli adayların durumu:  Toplam: 946.252  Engelli adaylar: 1.519  Görme engelli: 510

4 EGED'in YÖK'ten edindiği veriler - 2014 Kasım dönemi toplam ve engelli üniversite öğrenci sayıları:  Toplam: 6.025.539  Engelli: 13.887  Görme engelli: 4975

5 Mevcut durum:  Teknolojinin gelişimi bilgiye erişim yöntemlerini hızla arttırsa da, halen görme engelli bireylerin eğitim süreçleri ve kaynak temininde güçlükler yaşanmakta. Eğitim kademeleri ilerledikçe görme engelli öğrencilerin mevcudu da düşmekte.

6 Çıkış noktamız:  Büyük şehirdekiler kısmen daha şanslı da olsa; ülkemizde üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli adaylar mevcut dershanelerden yeterince yararlanamamakta, yeterli yönlendirme alamamakta ve güncel ve erişilebilir kaynak sorunu yaşamakta.

7 Amaç:  YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi, internet imkanına sahip olan ve üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrencilerin derslerine katkıda bulunmak ve hazırlık sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.

8 Projenin arka planı:  YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi, henüz derneğimiz kurulmadan önce, Görme Engelli Öğrenciler Platformu olarak örgütlendiğimiz dönemde, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminin 2. yarısında pilot bir çalışma olarak başladı.

9  Projemiz sonraki dönemlerde daha fazla öğrenci ve öğretmenle yoluna devam etti. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında projeye başvuru yapan öğrenci sayısı 70'e yaklaştı. Tamamen gönüllülük esasına göre yapılan bu çalışma için derslere katılan öğrencilerden ücret alınmıyor.

10

11

12 Ne oldu?  Kursiyerlerimiz, herhangi bir ek masrafa gerek duymadan, bulundukları ev ortamında, destekleyici olarak canlı derslere katıldılar, aynı sınava hazırlanan arkadaşlarıyla paylaşım ortamı oluşturdular.

13 Öğreticiler:  Şu ana kadar, projemizde ders veren öğreticilerin çoğunluğunu görme engelli üniversite öğrencileri ya da mezunlarıyla öğretmenlik yapan kişiler oluşturdu. Ancak gören kişiler de matematik ve coğrafya gibi alanlarda dersler verdiler. Bu faaliyetlere katılan öğreticilerimiz tamamen gönüllülük esasına göre çalıştılar.

14 Birden fazla öğretici:  Olası teknik sorun ya da başka aksilikler nedeniyle derslerin aksamaması açısından her dersten tek öğretmen yerine birkaç öğretmenle çalıştık.

15 Başvuru formları:  Projeye kursiyer veya öğretici olarak katılmak isteyenler, internet sitesinde bulunan başvuru formlarını doldurdular. Bu formlar Uzaktan Eğitim Komisyonunca değerlendirildi. Gerektiğinde mülakat yapmak suretiyle projeye dahil edildiler.

16 Kullanılan yazılım ve donanımlar:  Dersler TeamTalk adlı ücretsiz bir sesli konferans yazılımı aracılığıyla gerçekleşiyor. Derslerin yürütülmesinde şu ana kadar Akdeniz Üniversitesi tarafından tahsis edilen sunucudan yararlanıldı.

17

18 Gereksinimler:  Derslere katılmak isteyen öğrenci ve öğretmenlerin yalnızca güçlü bir internet bağlantısına, bir hoparlöre ve mikrofona gereksinimi var.

19 Erişilebilen işletim sistemleri:  İlgili yazılım Windows işletim sisteminin yanı sıra artık Android ve Mac üzerinden de kullanılabiliyor. Böylece mobil ortamda da derslere katılım mümkün olabiliyor.

20 Uygulama:  İlgili yazılımda, öğretmenler canlı olarak ders verebiliyor. Öğrenciler sesli ya da yazılı olarak derse katılım sağlayabiliyor. Online olarak sınıf ortamı sağlanabiliyor. Aynı anda birden çok ders işlenebiliyor.

21 Verilen dersler:  Coğrafya  Felsefe Grubu  Fen Bilimleri  Matematik  Tarih  Türkçe  Türk Dili ve Edebiyatı  Yabancı Dil - İngilizce (talep olursa)

22 Ders kaynakları:  YGS ve LYS müfredatının baştan sona okutulduğu proje kapsamında, son sınav sistemine göre hazırlanmış metin halinde ya da sesli deneme sınavlarıyla eğitim süreci desteklenmekte. Yardımcı kaynaklar ve soru bankaları açısından, hem eldeki veriler değerlendirilmekte, hem de bunlara yenileri eklenmekte.

23 Kaynak çokluğu değil, erişilebilir ve nitelikli kaynak:  Görme engelli öğrenciler taranmış ya da online ortamda bulunan erişilebilir olmayan kaynakları erişilebilir hale getirmek için çabalamakta. Bu nedenle, kaynak çokluğunun değil, nitelikli kaynakların başarıyı artırdığını bildiğimizden, öğrencinin herhangi bir düzeltmede bulunmadan, alıp çözeceği tarzda kaynakları paylaşmayı uygun görüyoruz.

24 Deneme sınavları:  Belli aralıklarda, canlı olarak deneme sınavları gerçekleştirilerek öğrencilerin mevcut durumlarını görmeleri sağlanmakta. Bunun için özellikle gören gönüllülerimizin desteğine başvurulmakta.

25 Kursiyerlerimizden beklentilerimiz:  Kurslarımızdan yararlanmak isteyen öğrencilerimizden, derslere devamlı olarak katılmalarını ve dersin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalarını bekliyoruz.

26 Öğreticilerden beklentilerimiz:  Gönüllü öğretici olarak projemize katılmak isteyen kişilerde; ders verecekleri alana hakim bulunmak, üniversite öğrencisi, mezunu veya öğretmenlik mesleğini yapıyor olmak ve mümkün olduğunca sürekli katılım sağlamak özelliklerini arıyoruz.

27 YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi İşleyiş Yönergesi:  Bu yönergenin amacı, YGS-LYS Uzaktan Eğitim Projesi'ndeki derslerin daha etkin ve verimli sürdürülmesini sağlamaktır. Komisyonumuz bu yönerge esaslarına göre daha disiplinli bir süreç yürütmeyi amaçlıyor.

28 Başarılarımız:  Proje kapsamında kurs alan yaklaşık 20 öğrenci, üniversitelerimizin çeşitli örgün ve açık öğretim fakültelerine yerleşti.

29

30 Ne durumdayız?  Projemiz halen gönüllü öğretici ve kursiyer kayıtlarını almaya devam ediyor. Derslerin ise okulların açılmasıyla beraber başlaması planlanıyor.

31 Neye ihtiyaç duyuyoruz?  Projenin yaygınlaştırılarak daha fazla öğrenciye ulaşmasına,

32 Neye ihtiyaç duyuyoruz?  Ders kaynakları seslendirilmesi, deneme sınavları yapılması veya ders anlatımı gibi hususlarda gönüllü desteğine,

33 Neye ihtiyaç duyuyoruz?  Ders kaynağı seslendirilebilmesi için gerekli yazılım, donanım ya da ortamlara,

34 Neye ihtiyaç duyuyoruz?  Projenin geliştirilebilmesi için her türlü görüş, öneri ve eleştiriye...

35  Hazırlayan-Sunan: Pınar GÖCEN - Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyesi (EGED)  İletişim : gocenpinar@gmail.comgocenpinar@gmail.com  Ayrıntılı Bilgi : www.eged.org/universitehazirlik


"YGS-LYS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ - EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ Hazırlayan-Sunan: Pınar GÖCEN - Eğitimde Görme Engelliler Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları