Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI 2015-2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI 2015-2016."— Sunum transkripti:

1 MERSİN İLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI

2 GÜNDEM Açılış Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planlarının Görüşülmesi Ve Onaylanması Rehberlik Öğretmeni Olmayan Okullara Yönelik Yapılacak Çalışmaların Planlanması İlkokullarda Rehberlik Saatinin Kaldırılması İle Rehberlik İlkokullarda Rehberlik Çalışmalarının Yürütülmesi İçin Alınacak Önlemler İlçe Psikososyal Müdahale Ekiplerinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılacak Çalışmalar Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması Ve Önlenmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitiminin Yaygınlaştırılması İçin Yapılacak Çalışmalar Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (Tbm) Çalışmalarının Planlanması Okul Rehberlik Servislerinin Etkin Bir Şekilde Çalışabilmeleri İçin Alınacak Önlemler İdareci Ve Öğretmenlere "Rehberlik Anlayışı Kazandırma" Çalışmalarının Planlanması Dilek Ve Temenniler Kapanış

3 2015-2016 AKDENİZ RAM RPDH YILLIK ÇERÇEVE PLAN TASLAĞIGENEL AÇIKLAMALAR
2012 yılında eğitim sitemine geçilmesi, rehberlik saatinin haftalık ders çizelgesinden kademeli olarak kaldırılması, 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama adı altında haftalık ders çizelgesinde bir ders konulmasına bağlı olarak çerçeve planlarda da bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir. Hazırlanan bu çerçeve planda hem Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen ve uygulamada olan programlara yer verilmekle birlikte aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak verilmesi gereken kazanımlara yer verilmiştir.

4 Hazırlanan çerçeve plan örnek olduğundan;
Her okul, bulunduğu bölgenin özellikleri ve öğrencilerin/öğretmenlerin/velilerin rehberlik ihtiyaçlarını dikkate alarak çerçeve plan üzerinde değişiklik yapabilir. Etkinliklerin seçiminde; öğrencilerin yaş ve gelişim dönemi özellikleri ile kazanıma uygunluğu dikkate alınmalıdır. Kazanımların işleniş sırası sınıfların özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve rehberlik öğretmeninin uygulaması gereken etkinlikler dikkate alınarak gerekli düzenlemelerle değiştirilebilir.

5 PLAN İÇERİSİNDE YER ALAN BÖLÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ÇERÇEVE PROGRAM BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. Grup Rehberliği: Bireysel Planlama: Müdahale Hizmetleri Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik Ve Profesyonel Gelişim Diğer

6 A-GRUP REHBERLİĞİ: İki Bölümden Oluşmaktadır. 1. SINIF BÖLÜMÜ. 2
A-GRUP REHBERLİĞİ: İki Bölümden Oluşmaktadır 1.SINIF BÖLÜMÜ 2.OKUL BÖLÜMÜ

7 1.Sınıf bölümü; Ortaokul ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programı: Rehberlik ve kariyer planlama dersi programında yer alan kazanımlara yönelik sınıf rehber öğretmeni tarafından yürütülen rehberlik etkinliklerini kapsar. Özel yetkinlik gerektiren kazanımlar da bu bölümde yer alır ancak uygulaması rehberlik öğretmeni tarafından gerçekleştirilir. Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Öğretim Programının Uygulanması bölümünün ilk iki maddesi şöyle der: 1) İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi” haftada bir saat okutulacak bir derstir. Bu dersi şube rehber öğretmen okutmakla görevlidir. Şube rehber öğretmen, programda yer alan kazanımların işleniş dağılımını bu dersin toplam saatini dikkate alarak planlamalıdır. 2) Okul rehber öğretmeni programın kazanımlarının ölçülmesinde, çocukların yetenek, ilgi ve değerlerinin belirlenmesinde şube rehber öğretmenlerine gerekli desteği sağlamalıdır.

8 2.Okul bölümü; Sınıf rehberlik programı dışında, Rehberlik öğretmeni tarafından okul genelinde ya da sınıflar düzeyinde öğrencilere yönelik düzenlenen ve rehberlik öğretmeni tarafından yürütülen grup rehberliği etkinliklerini kapsar. Okul rehberlik öğretmeninin uygun gördüğü ve/veya okul ve sınıf düzeyinde uygun görülen rehberlik etkinliklerinin planlamasına bu bölümde yer verilmesi ve Rehberlik Öğretmeni tarafından gerçekleştirilmesi. Okul idaresinin bu çalışmaların etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için her türlü tedbiri alması ve imkanları sağlaması,

9 B-BİREYSEL PLANLAMA:

10 Öğrencilerin eğitsel ve mesleki geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla; Bireyi tanıma, Yöneltme, Yerleştirme ve İzleme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, bireysel görüşmeler, bireysel ya da grup test veya ölçeklerinin uygulanması, sonuçlar hakkında geribildirim verilmesi gibi tüm etkinlikler bu bölümde yer alır.

11 C-MÜDAHALE HİZMETLERİ:
Herhangi bir yeterlik alanında, sınıf rehberliği dışında yardım gerektiren, sorun yaşayan öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla gerçekleştirilen Etkinlikler ile bu hizmetlerden yararlanacak öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar bu bölümde yer alır

12 Bireysel ya da grupla psikolojik danışma,
Krize müdahale vb. Bu hizmetlerden yararlanacak öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar; Ayrıca önleyici müdahale kapsamında sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik çalışmalar; “Psikoeğitim”, “Psikososyal Müdahale Hizmetleri”, “Temel Önleme” Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi çalışması” vb.) Not: Okul Kriz ve Krize Müdahale Yönetim Ekibi, Okul Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kurulu, mutlaka oluşturulmalı ve “Temel Önleme ” çalışmalarına ağırlık verilmesi, Psikoeğitim programının mutlaka uygulanması ve başta idare olmak üzere tüm okul personelinin işbirliği ve desteğinin oluşması önemlidir.

13 D-PROGRAM GELİŞTİRME, ARAŞTIRMA, MÜŞAVİRLİK VE PROFESYONEL GELİŞİM:

14 Okul ve sınıf rehberlik programlarının; planlanması, hazırlanması,
uygulanması ve değerlendirmesine yönelik etkinlikler, Araştırma etkinlikleri, Kurullar, Toplantılar, Kongre, Sempozyum vb. gibi bilimsel etkinlikler katılma, Hizmet içi eğitime katılma, Veli, öğretmen ve yöneticilere müşavirlik, Halkla ilişkiler gibi tüm etkinlikler bu grupta yer alırlar. Not: Okul terki Psikoeğitim Danışmanlık Tedbiri Kararları XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ Programların değerlendirilmesine yönelik toplantılar.

15 E-Diğer: Programın diğer unsurları içerisine yerleştirilemeyen etkinlikler; Belirli Gün ve Haftalar vb

16 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Program örnek çerçeve niteliği taşımakta olup, grup rehberliği etkinlikleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından yaşanılan çevre ve okul-öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Etkinlikler öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine göre farklı kaynaklardan seçilebilir. Okul grup rehberliği etkinlikleri ile sınıf grup rehberliği etkinlikleri aynı haftalarda benzerlik gösterecek şekilde planlanmıştır. Ancak okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapılarak etkisini artırmaya yönelik farklı zamanlarda planlama yapılabilir. Çerçeve planda yer alan TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı) eğitim öğretim yılında bir proje kapsamında yürütüldüğünden sonraki yıllarda okul grup rehberliği etkinlikleri bölümüne koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında çalışmalar eklenebilir.

17 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam)
Okul Psikososyal Müdahale Ekibi; madde bağımlılığı, şiddet, travma, taciz vb. durumlara müdahale ve çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Önceki yıllarda ayrı ayrı hazırlanan eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi eylem planı, psikososyal müdahale eylem planı, okul grup rehberliği bölümünde, müdahale çalışmaları ise çerçeve planda müdahale hizmetleri başlığı altına yerleştirilecektir. Danışmanlık tedbiri uygulamalarına yönelik çalışmaların yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi ve raporların zamanında hazırlanarak gönderilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Rehberlik öğretmeni okulda ilgili mevzuat doğrultusunda kurulan kurul ve komisyonlarda yönetmeliklerin belirttiği hususlarda alanı ile ilgili görev alır.

18 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam)
Aile ziyaretleri; müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeninden oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Gerektiğinde muhtar, din görevlisi, aile hekimi gibi aileyi tanıyan ve aile ile iletişim kurulmasında kolaylaştırıcı rol oynayacak bireylerden de destek alınır. Yapılan ziyarete ilişkin kayıtlar tutulmalıdır. Özel eğitim okullarında farklı engel türlerine yönelik ortak program hazırlandığından rehberlik öğretmeninin öğrenci yeterliliklerine göre etkinlikleri belirlemesi gerekmektedir. Özellikle aile rehberliği faaliyetlerinde özel eğitim öğretmeni ile işbirliği yapılmalıdır.

19 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam)
Rehberlik öğretmeni olmayan okullarda, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu okullarının ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden müşavirlik hizmeti alarak planlarını hazırlar. Rehberlik öğretmeni öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınav kaygısı, öfke kontrolü, atılganlık vb. konularda yapılandırılmış grup oturumlarına planda yer verebilir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hizmet standardını sağlamak ve hizmetlerin etkililiğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak illere dağıtımı yapılan ve adresinde yayınlanan “Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Uygulama Kılavuzu”ndan da yararlanılması uygun olacaktır.

20 GÜNDEM MADDE -3- Rehberlik Öğretmeni Olmayan Okullara Yönelik Yapılacak Çalışmaların Planlanması
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 44 – Rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehberlik ve araştırma merkeziyle koordineli çalışır. Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumları sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri kapsamında, yürütme kurulu aracılığıyla rehberlik ve araştırma merkezleriyle iş birliği içinde çalışır. 1. Okul müdürü/Md. Yad. , her sınıf düzeyinden bir öğretmen ,öğrenci temsilcisi ve okul aile birliği başkanından oluşan OKUL REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU OLUŞTURULMALIDIR. Okulda yürütülecek tüm faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi bu komisyon tarafından yapılacaktır.

21 GÜNDEM MADDE-4- İlkokullarda Rehberlik Saatinin Kaldırılması İle Rehberlik İlkokullarda Rehberlik Çalışmalarının Yürütülmesi İçin Alınacak Önlemler 2012 yılında eğitim sitemine geçilmesi, rehberlik saatinin haftalık ders çizelgesinden kademeli olarak kaldırılması, 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama adı altında haftalık ders çizelgesinde bir ders konulmasına bağlı olarak çerçeve planlarda da bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir. İlkokullar serbest etkinlik dersinin bir saatini Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme kurulunda alacakları bir kararla rehberlik saati olarak kullanabilirler.

22 GÜNDEM MADDE-5- İlçe Psikososyal Müdahale Ekiplerinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılacak Çalışmalar
İLGİ; MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünün 24/08/2015 tarihli ve sayılı yazısı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18/08/2015 tarih ve sayılı yazısı Psikososyal Okul Projesi kapsamında mahalli hizmetiçi eğitim kapsamında düzenlenmesi ve eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde tüm rehberlik öğretmenlerine verilmesi hususunda…

23 6)Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması Ve Önlenmesine Yönelik
Yapılacak Çalışmalar 7)Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitiminin Yaygınlaştırılması İçin Yapılacak Çalışmalar 8)Çocuk Koruma Kanunu Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar 9)Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Çalışmalarının Planlanması 10)Okul Rehberlik Servislerinin Etkin Bir Şekilde Çalışabilmeleri İçin Alınacak Önlemler 11)İdareci Ve Öğretmenlere "Rehberlik Anlayışı Kazandırma“ Çalışmalarının Planlanması 12)Dilek Ve Temenniler 13)Kapanış


"MERSİN İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İL DANIŞMA KOMİSYONU TOPLANTISI 2015-2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları