Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ. DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR HAZIRLAYANLAR Kani TOKAÇ Nur Naziye YUCAL Şule ÖZSAĞLICAK Melek TEKİNARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ. DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR HAZIRLAYANLAR Kani TOKAÇ Nur Naziye YUCAL Şule ÖZSAĞLICAK Melek TEKİNARSLAN."— Sunum transkripti:

1 EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

2 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR HAZIRLAYANLAR Kani TOKAÇ Nur Naziye YUCAL Şule ÖZSAĞLICAK Melek TEKİNARSLAN SUNANLAR Tuğçe TAŞKAN Hilal DİLER Cemile KIVRAK 2

3 SUNUM AKIŞI Amaç Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Sonuç 3

4 Amaç Egzersizin nabız, tansiyon ve solunum hızına etkileri Egzersiz hızına, cinsiyete ve vücut indeksine göre nabız, tansiyon ve solunum hızında fark olup olmadığı araştırıldı 4

5 Giriş Egzersiz: Fiziksel gelişimi amaçlayan planlı yapılandırılmış, istemli ve sürekli aktivitelerdir 5

6 Giriş Egzersizin Nabza Etkisi: Kalbin, kanı damarlara her pompalayışında damarlarda getirdiği etkiye nabız denir Egzersiz yaparken bedenin daha çok oksijene ve besine ihtiyacı olur. Bu nedenle nabız sayısı da artar 6

7 Giriş Egzersizin Solunum Hızına Etkisi: Kişinin 1 dakikada alıp verdiği soluk sayısına solunum hızı denir Dinlenme durumundaki sağlıklı bir insanın dakikadaki soluk alıp verme sayısı 12-18 oranındadır Egzersiz yaparken soluk alıp verme sıklığı artar 7

8 Giriş Egzersizin Tansiyona Etkisi: Sağlıklı kişilerde kısa süreli bir egzersiz sistolik tansiyonu yükseltirken, diastolik tansiyonda önemli bir değişiklik olmaz 8

9 Yöntem Deneysel Klinik Çalışma Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sağlıklı Yaşam Kliniğinde Eylül 2012 içerisinde yapılmıştır Tabakalanmış rastgele örnekleme yöntemi ile 36 kişi seçildi 9

10 Yöntem Bağımlı Değişkenler: Nabız, Kan Basıncı Solunum Hızı Bağımsız Değişkenler: Cinsiyet, Vücut İndeksi Egzersiz Hızı 10

11 Bulgular Egzersiz öncesi ve sonrası bakılan nabız, sistolik tansiyon ve solunum hızı egzersizden sonra artmıştır (sırasıyla p<0,0001, p=0,001 ve p<0,0001) Egzersiz öncesi ve sonrası diastolik tansiyon karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur (p=0,870 ve p=0,564) 11

12 CinsiyetVücut kitle indeksiEgzersiz hızı Bayan (n=18) Erkek (n=18) p <25 (n=29) >25 (n=7) p 5 km/h (n=20) 10 km/h (n=16) p Ağırlık, kg 57±7,472,5±10<0,0001 60,7±8,581,4±7,7<0,0001 67,8±12,261±10,10,084 Boy, cm 161,2±5,2177,3±6,7<0,0001 168,5±10,8172,7±7,1 0,324170±7,6168,5±12,70,658 Egzersiz öncesi Nabız sayısı/dk 91,6±11,678,8±12,90,00487,9±12,974±11,50,01485,8±16,284,3±10,20,749 Solunum sayısı 24,2±4,324±3,40,894 23,9±3,925±3,60,668 20±2,824,6±3,6 0,102 Sistolik KB, mmHg 110±6,8117,7±12,60,028111,7±10122,8±9,50,012114,5±11,9113,1±9,40,703 Diyastolik KB, mmHg 72,7±13,172,2±5,40,87071,3±10,277,1±7,50,173 73,5±10,871,2±8,80,870 Egzersiz sonrası Nabız sayısı/dk 122,5±19,5107,8±20,60,036115,1±20,7115,4±24,40,975105,2±16,5127,6±20,1 0,001 Solunum sayısı 43,2±13,233,6±7,1 0,06539±11,432±8 0,33024±0,039,6±10,5 0,058 Sistolik KB, mmHg 121,6±20,3127,2±14,40,352125,1±18,4121,4±11,60,621118±15,7132,5±16,90,034 Diyastolik KB, mmHg 75,5±10,973,3±11,80,56473,1±1080±15,20,151 75±13,573,7±80,747 Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir

13 Tartışma Cinsiyet özellikle egzersiz öncesi ve sonrası nabzı ve egzersiz öncesi sistolik tansiyonu etkilemektedir. Araştırmamızda da egzersiz öncesi ve sonrası nabız ortalaması kadınlarda erkeklere göre daha fazladır 12 yaşın üzerindeki popülasyonda yapılan bir araştırmada da kadınlarda kalp atış hızının (nabız) erkeklere göre daha fazla olduğu gösterilmiştir 13

14 Tartışma Bilindiği gibi egzersiz yaparken vücudun oksijen ihtiyacı arttığından ve kandaki karbondioksit miktarı yükseldiğinden dolayı soluk alıp verme sıklığı ve nabız hızı artar Çalışmamızda koşu hızı egzersiz sonrası nabzı, solunum hızını ve sistolik tansiyonu etkilemesine rağmen diastolik tansiyonu etkilememiştir 14

15 Tartışma Vücut indeksi egzersiz öncesi nabzı ve egzersiz öncesi sistolik tansiyonu etkilemiştir ancak beklenin aksine egzersiz sonrası değerler üzerine bir etkisi görülmedi 15

16 Sonuç Çalışmamıza göre: Cinsiyet kısa süreli egzersizde sadece nabız üzerine etkili, Kısa süreli egzersiz diastolik tansiyonu etkilemiyor Vücut kitle indeksinin vital bulgular üzerine kısa süreli egzersizde herhangi bir fark oluşturmuyor 16

17 TEŞEKKÜRLER 17


"EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ. DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR HAZIRLAYANLAR Kani TOKAÇ Nur Naziye YUCAL Şule ÖZSAĞLICAK Melek TEKİNARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları