Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ"— Sunum transkripti:

1 EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

2 DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR
HAZIRLAYANLAR SUNANLAR Tuğçe TAŞKAN Hilal DİLER Cemile KIVRAK Kani TOKAÇ Nur Naziye YUCAL Şule ÖZSAĞLICAK Melek TEKİNARSLAN DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR

3 Amaç Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Sonuç SUNUM AKIŞI

4 Amaç Egzersizin nabız, tansiyon ve solunum hızına etkileri
Egzersiz hızına, cinsiyete ve vücut indeksine göre nabız, tansiyon ve solunum hızında fark olup olmadığı araştırıldı Amaç

5 Egzersiz: Fiziksel gelişimi amaçlayan planlı yapılandırılmış, istemli ve sürekli aktivitelerdir Giriş

6 Giriş Egzersizin Nabza Etkisi:
Kalbin, kanı damarlara her pompalayışında damarlarda getirdiği etkiye nabız denir Egzersiz yaparken bedenin daha çok oksijene ve besine ihtiyacı olur. Bu nedenle nabız sayısı da artar Giriş

7 Giriş Egzersizin Solunum Hızına Etkisi:
Kişinin 1 dakikada alıp verdiği soluk sayısına solunum hızı denir Dinlenme durumundaki sağlıklı bir insanın dakikadaki soluk alıp verme sayısı oranındadır Egzersiz yaparken soluk alıp verme sıklığı artar Giriş

8 Giriş Egzersizin Tansiyona Etkisi:
Sağlıklı kişilerde kısa süreli bir egzersiz sistolik tansiyonu yükseltirken, diastolik tansiyonda önemli bir değişiklik olmaz Giriş

9 Yöntem Deneysel Klinik Çalışma
Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sağlıklı Yaşam Kliniğinde Eylül 2012 içerisinde yapılmıştır Tabakalanmış rastgele örnekleme yöntemi ile 36 kişi seçildi Yöntem

10 Yöntem Bağımlı Değişkenler: Bağımsız Değişkenler: Nabız, Kan Basıncı
Solunum Hızı Bağımsız Değişkenler: Cinsiyet, Vücut İndeksi Egzersiz Hızı Yöntem

11 Egzersiz öncesi ve sonrası bakılan nabız, sistolik tansiyon ve solunum hızı egzersizden sonra artmıştır (sırasıyla p<0,0001, p=0,001 ve p<0,0001) Egzersiz öncesi ve sonrası diastolik tansiyon karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur (p=0,870 ve p=0,564) Bulgular

12 Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir
Cinsiyet Vücut kitle indeksi Egzersiz hızı Bayan (n=18) Erkek p <25 (n=29) >25 (n=7) 5 km/h (n=20) 10 km/h (n=16) Ağırlık, kg 57±7,4 72,5±10 <0,0001  60,7±8,5 81,4±7,7 67,8±12,2 61±10,1 0,084   Boy, cm 161,2±5,2 177,3±6,7 168,5±10,8 172,7±7,1  0,324 170±7,6 168,5±12,7 0,658 Egzersiz öncesi Nabız sayısı/dk 91,6±11,6 78,8±12,9 0,004 87,9±12,9 74±11,5 0,014 85,8±16,2 84,3±10,2 0,749  Solunum sayısı 24,2±4,3 24±3,4 0,894  23,9±3,9 25±3,6 0,668  20±2,8 24,6±3,6  0,102 Sistolik KB, mmHg 110±6,8 117,7±12,6 0,028 111,7±10 122,8±9,5 0,012 114,5±11,9 113,1±9,4 0,703  Diyastolik KB, mmHg 72,7±13,1 72,2±5,4 0,870 71,3±10,2 77,1±7,5 0,173  73,5±10,8 71,2±8,8 Egzersiz sonrası 122,5±19,5 107,8±20,6 0,036 115,1±20,7 115,4±24,4 0,975 105,2±16,5 127,6±20,1 0,001 43,2±13,2 33,6±7,1  0,065 39±11,4 32±8  0,330 24±0,0 39,6±10,5 0,058 Sistolik KB, mmHg 121,6±20,3 127,2±14,4 0,352 125,1±18,4 121,4±11,6 0,621 118±15,7 132,5±16,9 0,034 75,5±10,9 73,3±11,8 0,564 73,1±10 80±15,2 0,151  75±13,5 73,7±8 0,747 Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir

13 Cinsiyet özellikle egzersiz öncesi ve sonrası nabzı ve egzersiz öncesi sistolik tansiyonu etkilemektedir. Araştırmamızda da egzersiz öncesi ve sonrası nabız ortalaması kadınlarda erkeklere göre daha fazladır 12 yaşın üzerindeki popülasyonda yapılan bir araştırmada da kadınlarda kalp atış hızının (nabız) erkeklere göre daha fazla olduğu gösterilmiştir Tartışma

14 Bilindiği gibi egzersiz yaparken vücudun oksijen ihtiyacı arttığından ve kandaki karbondioksit miktarı yükseldiğinden dolayı soluk alıp verme sıklığı ve nabız hızı artar Çalışmamızda koşu hızı egzersiz sonrası nabzı, solunum hızını ve sistolik tansiyonu etkilemesine rağmen diastolik tansiyonu etkilememiştir Tartışma

15 Vücut indeksi egzersiz öncesi nabzı ve egzersiz öncesi sistolik tansiyonu etkilemiştir ancak beklenin aksine egzersiz sonrası değerler üzerine bir etkisi görülmedi Tartışma

16 Sonuç Çalışmamıza göre:
Cinsiyet kısa süreli egzersizde sadece nabız üzerine etkili, Kısa süreli egzersiz diastolik tansiyonu etkilemiyor Vücut kitle indeksinin vital bulgular üzerine kısa süreli egzersizde herhangi bir fark oluşturmuyor Sonuç

17 TEŞEKKÜRLER


"EGZERSİZİN VİTAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları