Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTP206– Görsel Programlama II Değişkenler 1. İçerik Değişkenler 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTP206– Görsel Programlama II Değişkenler 1. İçerik Değişkenler 2."— Sunum transkripti:

1 BTP206– Görsel Programlama II Değişkenler 1

2 İçerik Değişkenler 2

3 Programınızda, kullanılan verinin tipi tanımlanmak zorundadır(int, string, v.b.) Nesne tabanlı programlama dillerinde, kullanılan verinin erişim seviyesi de tanımlanmak zorundadır (public, private, v.b.). Bu erişim aynı zamanda scope(Alan) olarak da bilinir. 3

4 Visual C# Veri Tipleri Visual C# içinde, 2 adet veri tipi kategorisi bulunur: – Value types(Değişken tipleri) – Reference types(Referans tipleri) 4

5 Tam Değişken Tipleri TipDeğer aralığıBoyut byte0 to 2551 bit sbyte–128 to 1271 bit charU+0000 to U+FFFF2 bit short–32768 to 327672 bit ushort0 to 655352 bit int–2,147,483,648 to 2,147,483,6474 bit uint0 to 4,294,967,2954 bit long–9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 8 bit ulong0 to 18,446,744,073,709,551,6158 bit 5

6 Ondalıklı Değişken Tipleri TipDeğer aralığıHassaslıkBoyut float±1.5 × 10− 45 to ±3.4 × 10 38 7 digits32 bit double±5.0 × 10− 324 to ±1.7 × 10 308 15-16 digits64 bit decimal±1.0 × 10− 28 to ±7.9 × 10 28 28-29 digits128 bit 6 * Decimal değişken tipi para birimi olarak kullanılır.

7 Diğer Değişken Tipleri TipAçıklama boolBoolean değişkenlerini saklar. True ya da false enumSayım tipi olarak düşünülebilir. Örnek: enum Days {Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun}; structClass(Sınıf) kavramının hafif olan versiyonudur. 7

8 Referans Tipleri TipAçıklama stringUnicode karakter dizisi objectC# içerisindeki herşey otomatik yada manuel olarak object sınıfından türer. classNesneleri temsil eder. delegateMetod imzası (C içerisindeki fonksiyon pointerları gibi) interfaceBir interface(arayüz) sadece metodların, özelliklerin, olayların ve indeksleyicilerin yansımalarını içerir. 8

9 Type Casting(Tip dönüştürme) Tip dönüştürme iki yolu vardır: Implicit ve Explicit Implicit dönüşümleri derleyici tarafından otomatik olarak yapılır. – Genişleme dönüşümü – Veri kaybı yok – Örnek: float tipini double tipine dönüştürme Explicit dönüşümleri programcının onayını gerektirir – Daralma dönüşümü – Veri kaybolabilir – Örnek: double tipini float tipine dönüştürme 9

10 Güvenli dönüşümler TipGüvenli bir şekilde dönüşecekleri byteshort, int, long, float, double, decimal shortint, long, float, double, decimal intlong, float, double, decimal longfloat, double, decimal floatdouble decimal 10

11 Explicitly(Açıkça) veri tipi dönüşümü En basit yol olarak C yazımı kullanılır: – double d = 2.3; – int i = (int) d; Convert sınıfı kullanarak da yapılır: – double d = 2.3; – int i = Convert.ToInt32(d); 11

12 Convert sınıfının bazı ortak metodları MetodDönüştürdüğü Tip ToBooleanbool ToBytebyte ToSBytesbyte ToCharchar ToDateTimeDateTime ToInt16short ToInt32int ToInt64long 12

13 Convert sınıfının bazı ortak metodları MetodDönüştürdüğü Tip ToDecimaldecimal ToDoubledouble ToSinglefloat ToStringstring ToUInt16ushort ToUInt32uint ToUInt64ulong 13

14 Değişkenleri tanımlamak Veritipi değişken_ismi = başlangıç_değeri; – int a; – string str = "BTP206"; – double m = 10, n = 20; – long k, l = 100; Visual C# katı yazım kuralları olan bir programlama dilidir.; Bu yüzden, kullanılan değişkenlerin veri tipi mutlaka tanımlanmalıdır. Buna ek olarak, Visual C# içerisinde tanımlanan değişkenlere kullanılmadan önce bir başlangıç değeri verilmelidir. 14

15 Değişkenler nerede tanımlanır? Değişkenler, metodların üst kısmında sınıf tanımlamasının içinde tanımlanır. 15

16 Diziler string[] strMyArray; strMyArray = new string[10]; Elemanlara erişim: strMyArray[0] = "BTP206"; strMyArray[1] = "Görsel Programlama"; 16

17 Çok Boyutlu Diziler int[,] intMeasurements; intMeasurements = new int[3, 2]; Elemanlara erişim: intMeasurements[0, 0] = 1; intMeasurements[2, 1] = 6; 17

18 Constants(Sabitler) Programın çalıştığı sürede, değeri değişmeyen değişkenler kullanılmak istenebilir. Bunu sağlamak için const anahtar kelimesi kullanılır: const double PI = 3.14159; 18

19 Egzersiz Bir onay kutusunun görünüp görünmemesini saklayan bir boolean değişkeni tanımlayın. Bu değişkenin değerini “Confirm on exit” menü öğesine tıklandığında değiştirin. FormClosing olayını seçin ve içine aşağıdaki kod bloğunu yazın. 19

20 FormClosing Event if (m_blnPromptOnExit) { if (MessageBox.Show(“Close the Picture Viewer program?”, “Confirm Exit”, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No) { e.Cancel = true; } 20

21 Aritmetik İşlemler C dekine benzer aritmetik işlemler kullanılır. Daha detaylı bilgi edinmek için kitabınızın 12. bölümüne bakmanız gerekmektedir. 21

22 String İşlemler Length SubString() IndexOf() Trim(), TrimStart(), TrimEnd(), Remove() Replace() 22

23 Date/Time İşlemler DateTime dateMyBirthday = new DateTime(2008,7,22); AddDays(), AddHours(), etc. ToLongDateString() ToShortDateString() ToLongTimeString() ToShortTimeString() 23

24 Date/Time İşlemler DateTime.Today DateTime.Now 24


"BTP206– Görsel Programlama II Değişkenler 1. İçerik Değişkenler 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları