Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Endometrium kanserinde lenfadenektominin yeri ve önemi Prof. Dr. Turhan Uslu 12 Mayıs 2009 CBÜ Manisa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Endometrium kanserinde lenfadenektominin yeri ve önemi Prof. Dr. Turhan Uslu 12 Mayıs 2009 CBÜ Manisa."— Sunum transkripti:

1 1 Endometrium kanserinde lenfadenektominin yeri ve önemi Prof. Dr. Turhan Uslu 12 Mayıs 2009 CBÜ Manisa

2 2 Son 15 senede endometrium kanseri insidansı sabit kalırken hastalığa bağlı ölümler ikiye katlamıştır 1. Son 15 senede endometrium kanseri insidansı sabit kalırken hastalığa bağlı ölümler ikiye katlamıştır 1. Sebepler multifaktöriyel olmasına rağmen tedavide en tartışmalı konu histerektomi sırasında lenfadenektomi yapılmasının terapötik faydasıdır. Sebepler multifaktöriyel olmasına rağmen tedavide en tartışmalı konu histerektomi sırasında lenfadenektomi yapılmasının terapötik faydasıdır. 1 Podratz K et al: Staging and therapetic value of Lymphadenectomy in endometrial cancer. Gynecol Oncol 1998 ;70:163-164.

3 3 Endometrium Ca da rutin lenfadenektominin standart bir yaklaşım şekli olması tartışmalıdır. Yaş Medikal sorunlar (obezite, DM) Nodal metastazın az görülmesi Cerrahi yetenek/Eğitimsizlik Terapötik mi? Şekli?

4 4 Neden evreleme Uniform klinik terminoloji Uniform klinik terminoloji Primer ve adjuvan tedavi seçimi Primer ve adjuvan tedavi seçimi Prognoz tayini Prognoz tayini Tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Tedavi merkezleri arasında yeterli bilgi alışverişi sağlamak Tedavi merkezleri arasında yeterli bilgi alışverişi sağlamak Kanser araştırmalarına katkıda bulunmak Kanser araştırmalarına katkıda bulunmak

5 5 Cerrahi - Patolojik evrelemenin faydaları Gerçek anatomik tümör yaygınlığı Prognostik bilgi Adjuvant tedavi Grade ve histolojik tip

6 6 Gelecekte Biolojik belirteçler Genetik, Moleküler Diğer prognostik indikatörler Evrelemede rol oynayabilir

7 7 20. Yüzyılın büyük kısmında Endometrium kanseri klinik olarak evrelenmiştir.

8 8 <% 10 inoperabl Anestezi Kan bankaları Postoperatif bakım

9 9 FIGO CERRAHİ EVRELEME 1988 Evre Ia: Tümör endometriumda Evre Ib: ½ den az myometriyal invazyon Evre Ic: ½ den fazla myometriyal invazyon Evre IIa: Endoservikal glandüler tutulum Evre IIb: Servikal stromal invazyon Evre IIIa: Seroza ve/veya adneks invazyonu vardır ve/veya pozitif sitolojik bulgular vardır Evre IIIb: Vaginal metastaz Evre IIIc: Pelvik ve/veya paraaortik lenf nod metastazı Evre IVa: Mesane ve/veya barsak mukoza invazyonu EvreIVb: Uzak metastaz, intraabdominal ve/veya inguinal lenf nod metastazı

10 10 FIGO Annual reports Cerrahi evrelenen Endometrium kanseri Volume% 2143 2251 2372 24 (2000)94

11 11 Klinik  Cerrahi evreleme 5 yıllık Sağkalım CerrahiKlinik Evre 1 87,553,8 Evre 1 G3 7452,5 Evre 2 G123  Creasman WT: Controversies in FIGO staging of corpus Cancer. CME Journal of Gynecologic Oncology 2001;6:257-259

12 12 Lenfadenektomi Rolü ve kullanılırlığı (A.B.D.) Lenfadenektomi Merkez sayısı (n=48) % Rutin uygulayan 26/48 54,2 Selektif Kliniko- patolojik durumlarda 21/48 43,5 Hiç uygulamayan 1/48 2 Selektif Kliniko- patolojik durumlar % Grade 3 37,8 Derin Mİ 35,1 Klinik çalışmaya katılma (GOG) 10,8 Evre (>1b) 8,1 Palpabl nodlar 2,7 Spesifik histoloji 2,7 Maggino et al: An Analysis of Approaches to the Management of Endometrial Cancer in North America: A CTF Study GYNECOLOGIC ONCOLOGY 68, 274–279 (1998)

13 13 Sağlık KuruluşuLenfadenektomi oranı% 1. Basamak hastane27/16316,6 2. Basamak hastane119/41129 3. Basamak hastane78/19839,4 Merkezi Referans hastane (Üniversite vb.) 124/34735,7 Lenfadenektomi Sağlık Merkezi/Hastane  Cerrahi sonuç(Almanya) Hastane tipi ve kapasitesi Cerrahın tecrübesi Yetersiz veya Standart olmayan cerrahi Morbidite Mortalite Sağkalım Münstedt et al :Centralizing surgery for gynecologic oncology—A strategy assuring better quality treatment? Gynecologic Oncology 89 (2003) 4–8 (  2 lymph 26.8; df 3; P 0.001)

14 14 Vajinal histerektomi Tek başına? 1964-1991

15 15 Düşük riskli endometrium kanseri 1984 and 1993 1984 and 1993 N:328 N:328 Endometrioid korpus kanseri Endometrioid korpus kanseri Grade 1 veya 2 tumor, Grade 1 veya 2 tumor, Myometrial invazyon <50%, Myometrial invazyon <50%, Operasyon gözleminde ekstrauterin yayılım yok Operasyon gözleminde ekstrauterin yayılım yok Pelvic lymphadenectomy (57%), Pelvic lymphadenectomy (57%), +NM (5%). +NM (5%). Adjuvant RT (20%). Adjuvant RT (20%). Median follow-up 88 ay. Median follow-up 88 ay. 5-year hastalıksız sağkalım 97% and 96%, 5-year hastalıksız sağkalım 97% and 96%, Mariani A, Webb MJ, Keeney GL, Haddock MG, Calori G, Podratz KC. Low-risk corpus cancer: is lymphadenectomy or radiotherapy necessary? Am J Obstet Gynecol 2000;182:1506 –19. Sonuç: Grade 1,2 – Mİ <%50 - <2 cm Operasyon gözleminde ekstrauterin yayılım yok  Pelvik ve paraaortik LND yapılmayabilir

16 16 Endometruim kanserinde cerrahi evreleme (Konvansiyonel – Endoskopik) Sitoloji Sitoloji TAH + BSO TAH + BSO İnfrakolik omentektomi İnfrakolik omentektomi Pelvik – Paraaortik lenf nod disseksiyonu Pelvik – Paraaortik lenf nod disseksiyonu

17 17 Endometrium kanserinde Lenf nod tutulumu (GOG çalışması) Morrow CP, Bundy BN, Kurman RJ, Creasman WT, Heller P, Homesley HD, et al. Relationship between surgical- pathological risk factors and outcome in clinical Stage I and II carcinoma of the endometrium: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol 1991;40:55– 65. En önemli prognostik faktör. Nükslerin %50 si nod metastazı olan hastalarda görülür.

18 18 Evreleme Tehlikelimidir? Kimler evrelenmelidir? Retroperitoneal lenfadenektomi tedavi edici fayda sağlarmı? Ektrauterin hastalıkta nasıl bir operasyon uygulanmalıdır? Histolojik variantlar (papiller seröz,clear cell) nasıl tedavi edilmelidir? Laparoskopik yaklaşım yeterlimidir? Selektif lenf nodu biopsisi yeterlimidir?

19 19 Evreleme Tehlikelimidir? İyi yetişmiş tecrübeli cerrahlar tarafından hastalar güvenle evrelenebilir İyi yetişmiş tecrübeli cerrahlar tarafından hastalar güvenle evrelenebilir Operasyon süresi yaklaşık yarım saat kadar uzar Operasyon süresi yaklaşık yarım saat kadar uzar Kan kaybı, hastanede kalış süresi, tromboembolik komplikasyonlarda - belirgin farklılık olmaz Kan kaybı, hastanede kalış süresi, tromboembolik komplikasyonlarda - belirgin farklılık olmaz Laparoskopik asiste evreleme de uygun ellerde aynı etkinlikte kullanılabilir Laparoskopik asiste evreleme de uygun ellerde aynı etkinlikte kullanılabilir Hayat kalitesi - Daha az kan kaybı – hospitalizasyon süresi – maliyet – öğrenme süreci (50-100 vaka…) Hayat kalitesi - Daha az kan kaybı – hospitalizasyon süresi – maliyet – öğrenme süreci (50-100 vaka…) Eltabbakh GH, Shamonki MI, Moody JM, et al.: Laparoscopy as the primary modality for the treatment of women with endometrial cancer. Cancer 2001, 15:378–387. Eltabbakh GH, Shamonki MI, Moody JM, et al.: Hysterectomy for obese women with endometrial cancer: laparoscopy or laparotomy? Gynecol Oncol 2000, 78:329–335.

20 20 Kimler evrelenmelidir? Preoperatif Grade 1 hastalar bırakılmamalı ~%20 histolojik upgrade %17 Derin Myometrial inv. Creasman 1998 - Daniel 1988 - Obermair 1999 - Kucera 2000 Kompleks atipik hiperplazili - FROZEN ~%40 a kadar kanserle birlikte, %37 kötü prognostik faktörler Preoperatif Anormal PAP smear – Ekstrauterin hastalık riski SGO guidelines 2000 Ca 125 - Ekstrauterin hastalık riski Dotters 2000 Histolojik subtipler – Papiller seröz ve clear cell Cirisano 2000, Gehrig 2001

21 21 CA 125 optimal cut-off ?  Lenfadenektomi > 40 Chin-Hsiung Hsieh et al : Can a Preoperative CA 125 Level Be a Criterion for Full Pelvic Lymphadenectomy in Surgical Staging of Endometrial Cancer? Gynecologic Oncology 86, 28–33 (2002)

22 22 Görüntüleme yöntemleri Bilgisayarlı tomografi ekstrauterin hastalığı göstermekte yeterli değildir. Zerbe et al, 2000

23 23 Kimler evrelenmelidir? - TÜMÜ EVET Mariani et al, 2000 Kilgore et al, 1995 Chuang et al, 1994 Rose et al, 1992 Trimble et al (in selected cases), 1998 COSA-NZ-UK Endometrial Cancer Study Groups, 1996 EVET Kilgore et al,1995 COSA-NZ-UK Endometrial Cancer Study Groups, 1996 MRC-ASTEC Çalışması ? Lenfadenektominin terapötik faydası varmıdır? Sağkalım avantajı sağlarmı?

24 24 Sistematik lenfadenektomi Nod+ hastada terapötik avantaj sağlar mı? EVET Kilgore et al, 1995 Chuang et al, 1995 Onda et al, 1997 (+RT ve KT) Larson et al, 1998 (+KT veya E reseptör + se Progestin)

25 25 Neden cerrahi evreleme Klinik ve cerrahi evreleme arasındaki uyuşmazlık (~ %25) 23.2 % upstage 23.2 % upstage (Orretal, 1996) 25.7 % 25.7 % (Ayhan et al, 1994) (Ayhan et al, 1994)

26 26 Rutin  Selektif lenfadenektomi TAH+BSO+Selektif PPLND+PS 1 TAH+BSO+Selektif PPLND+PS 1 Genişletilmiş Cerrahi evreleme 2 : Genişletilmiş Cerrahi evreleme 2 : grade 3 lezyonlar, grade 2 tumors 2 cm in diameter, high-risk (adenosquamous, clear cell, or papillary serous carcinoma) histologic types, 50% myometrial invasion, or cervical extension 1 DiSaia PJ, Creasman WT. Adenocarcinoma of the uterus. In: DiSaia PJ, Creasman WT, editors. Clinical gynecologic oncology. 5th ed. St. Louis: Mosby–Year Book, 1997:134–67 2 Hacker NF. Uterine cancer. In: Berek JS, Hacker NF, editors. Practical gynecologic oncology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000:407–55.

27 27 Lenfadenektomi Topografik anatomi Lenfadenektomi Topografik anatomi

28 28 1Mariani A, Webb MJ, Keeney GL, Aletti G, Podratz KC. Predictors of lymphatic failure in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2002; 84(3):437–42. 2Mariani A, Webb MJ, Rao SK, Lesnick TG, Podratz KC. Significance of pathologic patterns of pelvic lymph node metastases in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2001;80(2):113–20 3 Podratz K et al: Staging and therapetic value of Lymphadenectomy in endometrial cancer. Gynecol Oncol 1998 ;70:163-164. Negatif lenf nodu örneklemesi yapılan hastalarda pelvis yan duvarında ve lenfatik alanlarda nüks görülmesi – selektif evrelemenin yetersizliğini göstermektedir. Yetersiz Lenf nodu sayısı ? 1 Sayıdan ziyade +NM/nod oranı önemli 2 Ayrıca terapötik fayda sağlamak için sistemik lenfadenektomi şarttır 3

29 29 Ne çeşit lenfadenektomi Palpabl nodlar (30% +) Creasman, Chung et al Palpabl nodlar (30% +) Creasman, Chung et al < 1 cm < 1 cm 47% + Girardi et al 56.6% + Ayhan et al Mikrometastazlar geleneksel lenf nod analizinde gözden kaçar! Mikrometastazlar geleneksel lenf nod analizinde gözden kaçar!  Sadece sistemik lenfadenektomi

30 30 Cerrahi olarak evrelenmiş hastalar Ib gr I --------- 3% NM + (Creasman et al) Ia gr I --------- 6% NM + (Ayhan et al) Ia------------- 4% NM + (Hasumiet et al 1996) I ---------------- 10% NM+ (Yokoyama et al 1997) Nüks 5% NM + (Hasumiet et al 1996) Başlangıç grade < 18% Final grade  Tüm hastalar cerrahi olarak evrelenmelidir

31 31 Paraaortik LND Gereklimi? Pelvik LN pozitifliği olan olguların % 30- 50’sinde paraaortik LN metaztazıda olacaktır Pelvik LN pozitifliği olan olguların % 30- 50’sinde paraaortik LN metaztazıda olacaktır Paraaortik LN metaztazı olan olguların %98’inde pelvik LN metastazı, ekstrauterin hastalık ve Mİ > 1/2 bulunur Paraaortik LN metaztazı olan olguların %98’inde pelvik LN metastazı, ekstrauterin hastalık ve Mİ > 1/2 bulunur  Tüm hastalar cerrahi olarak evrelenmelidir

32 32 Pelvik  Paraaortik NM+ 5 yıllık sağkalımlar Yokoyama Y et al: Indispensability of Pelvic and Paraaortic Lymphadenectomy in Endometrial Cancers GYNECOLOGIC ONCOLOGY 64, 411–417 (1997)

33 33 Hangi Hastaya Paraaortik LND Mariani A et al: Endometrial carcinoma: paraaortic dissemination Gynecologic Oncology 92 (2004) 833–838

34 34 12 24 36 48 60 ay 50 Mariani A, Webb M, Galli L, et al.: Potential therapeutic role of para-aortic lymphadenectomy in node positive endometrial cancer. Gynecol Oncol 2000, 76:348–356. Endometrium kanserinde Paraaortik lenfadenektominin terapötik rolü PAL + %76 PAL - %36 p:0.02

35 35 Paraaortik LND

36 36

37 37 Sistematik cerrahi evreleme Radyoterapiye yol gösterici olabilirmi? (1C, NM- ise) EVET Ayhan et al, 2002 (Cerrahi  RT) Rittenberg et al, 2003 (Cerrahi  Brakiterapi) Fanning et al, 2001 (G3,1C,2: Cerrahi + Brakiterapi)

38 38 AYRICA Para-aortik metastazı olan hastalara sistematik cerrahi Evreleme yapılmadıysa, Pelvik Radyoterapi bu bölgeyi içermediğinden hastalara sınırlı bir fayda sağlayacaktır. Yokoyama Y et al: Indispensability of Pelvic and Paraaortic Lymphadenectomy in Endometrial Cancers GYNECOLOGIC ONCOLOGY 64, 411–417 (1997)

39 39 Pelvik LND > 25 -30 vaka  <140 dk. Paraaortik daha fazla

40 40 Laparoscopic-Assisted Vaginal versus Abdominal Surgery in Patients with Endometrial Cancer—A Prospective Randomized Trial, Sabine Malur, M.D., Marc Possover, M.D., Wolfgang Michels, and Achim Schneider, M.D., Gynecologic Oncology 80, 239–244 (2001)

41 41 Eltabbakh GH et al, 2000

42 42 Adjuvan Radyoterapinin sağkalım avantajı varmıdır? HAYIR Aalders et al PORTEC GOG 99 ASTEC Ayhan et al 2002 (1C/G3) Sadece nüksleri azaltır

43 43 Risk groups Low risk Low risk Stage 1A or 1B, grade 1 or 2 Stage 1A or 1B, grade 1 or 2 Non serous and non clear cell carcinoma Non serous and non clear cell carcinoma Intermadiate risk Intermadiate risk Stage 1C grade 1-2; stage IIA grade 1-2 Stage 1C grade 1-2; stage IIA grade 1-2 Non serous and non clear cell carcinoma Non serous and non clear cell carcinoma High risk High risk Stage 1C or IIA grade 3; Stage IIB Stage 1C or IIA grade 3; Stage IIB Stage 3, or 4 disease Stage 3, or 4 disease Serous or clear cell carcinoma Serous or clear cell carcinoma RT X ? ±CT?

44 44 Evre 1 Adjuvan Radyoterapi Radyoterapiye bağlı nüks oranları düşük Sağkalım avantajı yok Radyoterapi morbiditeyi arttırıyor

45 45 GOG 99 Stage 1-2 EC (n=392) Stage 1-2 EC (n=392) TAH-BSO plus lymphadenectomy TAH-BSO plus lymphadenectomy Node negative Node negative Pelvic Radiotherapy (n=190) Randomize No further treatment (n=202) Keys et al, Gynecol Oncol 2004

46 46 GOG 99 1A,1B G1,G2 1A,1B G1,G2 TAH+BSO – nüksde RT TAH+BSO – nüksde RT Lenfadenektomi terapötik fayda sağlamaz – mikroskopik hastalıkta? Lenfadenektomi terapötik fayda sağlamaz – mikroskopik hastalıkta? 1B G3,1C G1,G2 1B G3,1C G1,G2 Yüksek nüks riski – Brakiterapi vs Pelvik RT? (Portec 2?) Yüksek nüks riski – Brakiterapi vs Pelvik RT? (Portec 2?) RT sağkalım avantajı sağlar RT sağkalım avantajı sağlar LND genişletilmiş alan RT gereksinimini sağlar LND genişletilmiş alan RT gereksinimini sağlar KemoRT? KemoRT?

47 47 GOG 99 PORTEC 1

48 48 ASTEC and EN.5 trial 905 pts, TAH-BSO 905 pts, TAH-BSO 30% lymphadenectomy 30% lymphadenectomy Pts with “high risk” pathology randomized Pts with “high risk” pathology randomized Pelvic Radiotherapy Randomize No further treatment 50% had BT in no-RT arm! 5 yr overall survival 84%, DFS 89% J Orton for ASTEC collaborators, ASCO and ESGO 2007

49 49 1408 pts clinical stage 1 1408 pts clinical stage 1 TAH + BSO Randomize TAH + BSO plus lymphadenectomy 9% N+, no minimum number of nodes 30% RT (both arms) J Orton for ASTEC collaborators, ASCO and ESGO 2007 ASTEC lymphadenectomy trial

50 50 ASTEC lymphadenectomy trial Results Results No OS difference 81 vs 80 % at 5 yrs No OS difference 81 vs 80 % at 5 yrs TAH+BSO better DFS TAH+BSO better DFS 79 vs 73 %HR 1.35 p=0.017 79 vs 73 %HR 1.35 p=0.017 No difference if >10 or >15 nodes No difference if >10 or >15 nodes LA more grade 2-3 toxicity 17 vs 12% LA more grade 2-3 toxicity 17 vs 12% Moderate to severe lymphedema 4 vs 0.3% Moderate to severe lymphedema 4 vs 0.3% No assosiation with RT No assosiation with RT 50

51 51 Role of lymphadenectomy Randomized trial ASTEC (1400 pts): No survival or DFS advatage No survival or DFS advatage More toxicity (8% lymphedema) More toxicity (8% lymphedema) Selection for adjuvant therapy? Only 5-9% node positive Only 5-9% node positive LVSI LVSI Move to risk-based therapy and less RT Move to risk-based therapy and less RT Briet Gynecol Oncol 2005, Kitchener ESGO 2005

52 52 514 pts clinical stage 1 514 pts clinical stage 1 TAH + BSO Randomize TAH + BSO plus lymphadenectomy (median 30 nodes) 3 vs 13% N+, no diference in patterns of relaps More side effects in LA arm – 10% lymphedema Benedetti Panici et at : JNCI 2008 Italian lymphadenectomy trial

53 53 Role of Lympadenectomy Should it be used for stage 1 disease ? Should it be used for stage 1 disease ? Low a priori risk (5-9%) Low a priori risk (5-9%) LVSI as a marker LVSI as a marker Low and intermediate risk: no EBRT Low and intermediate risk: no EBRT Randomized trials : no survival benefit Randomized trials : no survival benefit Potential role for High risk EC ? Potential role for High risk EC ? Debulking Debulking Serous/Clear cell Serous/Clear cell Role of imaging (PET-CT) Role of imaging (PET-CT) 53

54 54 Tam Cerrahi evreleme Takip  Nüks çıkınca RT Vajen nüksü %8 hastada görülür Nükslerin %50 si vaginada görülür Vaginal nüksü olan hastaların ~%70 i RT ile kurtarılır. %3 sağkalımda azalma

55 55 RT can be used as a very effective salvage treatment for the occasional patient with vaginal relapse Creutzberg CL, van Putten WLJ, Koper PC, et al. Survival after relapse in patients with endometrial cancer: results from a randomized trial. Gynecol Oncol 2003;89:201–9.

56 56 427 pts clinical stage I-IIA EC 427 pts clinical stage I-IIA EC Age >60 and IC grade 1-2 or IB grade 3 Age >60 and IC grade 1-2 or IB grade 3 Stage 2A TAH + BSO Stage 2A TAH + BSO Pelvic RT Randomize Vaginal brachytherapy PORTEC group ASCO and ESTRO 2005 PORTEC 2 trial

57 57 Endometrium Ca cerrahisi Subgruplar Papiller seröz ve Clear cell Over Ca cerrahisi = Geisler JP et al :What Staging Surgery Should Be Performed on Patients with Uterine Papillary Serous Carcinoma? Gynecologic Oncology 74, 465–467 (1999)

58 58 Proposed practical schema for Endometrial Cancer Low risk No treatment Low risk No treatment Intermediate risk Surveillance with Intermediate risk Surveillance with No LVSI Salvage EBRT Intermediate risk LVSI Chemotherapy Intermediate risk LVSI Chemotherapy High risk (Chemo±) EBRT High risk (Chemo±) EBRT High risk (unfit) EBRT High risk (unfit) EBRT

59 59 High risk EC unresolved issues Decreased survival : distant metastases Decreased survival : distant metastases Role of CT Role of CT Adjuvant CT replacing RT ? Adjuvant CT replacing RT ? Combinations of CT and RT ? Combinations of CT and RT ? Role of targeted therapies Role of targeted therapies QOL issues QOL issues Reducing toxicity Reducing toxicity Minimally invasive surgery, imaging Minimally invasive surgery, imaging IMRT IMRT 59

60 60 Lenfatik mapping ? Uterusun lenfatik yayılım şekli çok kompleks Çok yönlü lenf drenajı Radioisotoplar Tc 99 ? Cytokeratin ? Burke TW, Levenback C, Tornos C, Morris M, Wharton JT, Gershenson DM. Intraabdominal lymphatic mapping to direct selective pelvic and paraaortic lymphadenectomy in women with high-risk endometrial cancer: results of a pilot study. Gynecol Oncol 1996; 62(2):169–73. Niikura H et al: Sentinel lymph node detection in patients with endometrial cancer Gynecologic Oncology 92 (2004) 669–674 ?

61 Endometrial carcinoma Extend of disease at presentation Lymphadenectomy for the management of endometrial cancer 2009 The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd.

62 A systematic review of tests for lymph node status in primary endometrial cancer Tara J Selman, Christopher H Mann, Javier Zamora Khalid S Khan BMC Women's Health 2008

63 Is PET scan of help? FDG-PET had 60% sensitivity and 98% specificity and is only moderately sensitive inpredicting lymph node metastasis preoperatively FDG-PET had 60% sensitivity and 98% specificity and is only moderately sensitive inpredicting lymph node metastasis preoperatively In an effort to avoid complete systematic lymphadenectomy whenever possible, the sentinel lymph node (SLN) concept has been applied to the treatment of malignancies of various organs In an effort to avoid complete systematic lymphadenectomy whenever possible, the sentinel lymph node (SLN) concept has been applied to the treatment of malignancies of various organs

64 Mapping techniques Blue Dye Blue Dye Localization 5-15 min - Remain 60 min Localization 5-15 min - Remain 60 min Isosulfan blue Isosulfan blue Flourescein Flourescein Patent blue-V Patent blue-V Radiocolloid and lymphoscintigraphy Radiocolloid and lymphoscintigraphy Transit time upto 60 min Transit time upto 60 min Enhance accuracy – Hand-held gamma probe Enhance accuracy – Hand-held gamma probe Technetium-99m sulfur colloid (20-50 MBq) Technetium-99m sulfur colloid (20-50 MBq)

65 (A) Isosulfan blue (B) Methylene blue

66 Routes and modalities Cervical injection Cervical injection Hysteroscopic injection Hysteroscopic injection Lymphoscintigraphy Lymphoscintigraphy Fundal injection Fundal injection

67 The blue dye is injected into the cervical stroma

68 Deep cervical stromal injection of blue dye in a patient with endometrial cancer

69 69

70 70 Tedavi önerileri (lenf bezi evrelemesi yapılmayan olgular için) Memorian Sloan Kettering Evregrade1grade2grade3 IA - --/IVRT IB-/IVRT-/IVRTpelvik RT IC-IIBpelvik RTpelvik RTpelvik RT *IB grade 1-2 de IVRT: >60 yaş ve lenfovasküler invazyon varsa öneriliyor

71 71 Tedavi önerileri (lenf bezi evrelemesi yapılan olgular için) Evregrade1grade2grade3 IA - --/IVRT IB-/IVRT-/IVRTIVRT IC-IIBIVRTIVRTIVRT

72 72 DEJOG Genel 5 yıllık sağ kalım (n: 214)

73 73 Sonuçlar Cerrahi evreleme tümör yaygınlığını prognostik faktörleri ve nihai tedaviyi belirlemede önemlidir. Klinik Evre 1 gibi görünen hastaların % 25 inde ekstrauterin hastalık vardır. Klinik Evre 1 gibi görünen hastaların % 25 inde ekstrauterin hastalık vardır. Ca 125 full pelvik lenfadenektomi için yol gösterici olabilir. Ca 125 full pelvik lenfadenektomi için yol gösterici olabilir. Lenfatik mikrometastazların prognoz ve survival üzerindeki etkileri belirlenmeli Lenfatik mikrometastazların prognoz ve survival üzerindeki etkileri belirlenmeli Ekstrauterin hastalık ve/veya nüksleri belirlemede kullanılabilecek moleküler indikatörler bulununcaya kadar endometrial biopside G2 ve G3 gelen kanserler sistematik olarak evrelendirilmelidir. Tecrübeli cerrahların tedaviye/evrelendirmeye lenfadenektomi ilave etmesi komplikasyon ve morbidite oranlarını etkilemez Lenfadenektominin terapötik faydası daha da netleşmelidir.

74 74 Son söz Tüm Endometrium kanserli hastalar cerrahi olarak evrelendirilmelidir Sistemik Lenfadenektomi Standart cerrahi uygulanabilmesi ve sağkalım avantajı sebebiyle bu hastalar referans hastanelerde tedavi edilmelidirler

75 75


"1 Endometrium kanserinde lenfadenektominin yeri ve önemi Prof. Dr. Turhan Uslu 12 Mayıs 2009 CBÜ Manisa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları