Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI MEB / PKMB 1984.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI MEB / PKMB 1984."— Sunum transkripti:

1 PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI MEB / PKMB 1984

2 PKMB Ön Başvuruları yapılmış ve 2008 AB IPA-1 Bütçesinden kabul edilmiş Fişinin hazırlandığı Projeler

3 PKMB Okul Öncesi Eğitimin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Amacı: Proje, özellikle sosyo-ekonomik standartları düşük olan yerleşim yerlerindeki çocukların sosyo-kültürel ve zihinsel gelişimleri açısından önemli olan okul öncesi eğitime erken kayıtlarını teşvik etmek ve okul öncesi eğitimin şartlarının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Süresi: 36 Ay Bütçesi: 7 Milyon Avro Kaynağı: AB IPA-1 (Hibe)

4 PKMB Özel Eğitimin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Amacı: Özel Eğitimin kalitesini artırarak özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal uyum düzeyinin artırılması ve aktif vatandaş olmaları sağlanarak sosyal riskin azaltılması hedeflenmektedir. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 7 Milyon Avro Kaynağı: AB IPA-1 (Hibe)

5 PKMB AB IPA-4 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kapsamında 2007-2009 yıllarında desteklenecek Projeler

6 PKMB Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Amacı: Hayat boyu öğrenme stratejilerine uygun, farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki insanlara, özellikle kadınlara yönelik gelişen teknolojiye ve iş gücü piyasasının taleplerine uygun, nitelikli eğitime erişimi artırmak, AB standartlarına göre sertifikalandıracağı kurumsal bir çatı oluşturmak. Bu çatı, ülkede yaygınlaştırılacak olan Hayat Boyu öğrenmenin uygulanması yaklaşımı için bir model olacaktır. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 15 Milyon Avro Kaynağı: AB IPA-4 (Hibe)

7 PKMB Okullaşma oranlarının Özellikle kız Çocuklarının Okullaşma oranlarının Arttırılması Projesi Amacı: Eğitimin önemi hakkındaki bilincin arttırılması ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için özellikle kız çocukları için Orta Öğretim seviyesinde okullaşmanın arttırılması. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 16.011.764 € Kaynağı: AB IPA-4 (Hibe)

8 PKMB Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriğinin ve Niteliğinin İyileştirilmesi Projesi Amacı: Özellikle mesleki ve teknik eğitimde Müfredat, Öğretmen, Öğrenme çevresi ve Okul yöneticileri açısından eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, Eğitim sisteminin farklı programlar arsındaki yatay ve dikey geçişleri kolaylaştırılmak suretiyle daha esnek hale getirilmesi. Sosyal ortaklar, Mesleki Eğitim Kurumları ile özel sektör arasındaki işbirliğinin arttırılması. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 20 Milyon Avro Kaynağı: AB IPA-4 (Hibe)

9 PKMB Fizibilite Çalışmaları Devam Eden Projeler

10 PKMB Mesleki Eğitim Kampüsleri Projesi Amacı: İçerisinde aynı öğretim seviyesindeki farklı türden okul ve bölümlerini barındıran; Güvenli, daha modern ve donanımlı sınıflar, yüksek kapasiteli pansiyonları, açık-kapalı spor kompleksleri, konferans, seminer, tiyatro salonları, Geniş bant kablosuz internetli kapsamlı kütüphanesi, yemekhane, restoran, sağlık ocağı, personeli için lojman ve sosyal tesisleri gibi daha fazla ağaç ve yeşil alanı mimarisinde bulunduran eğitim yerleşkesi modellerini oluşturmak. Süresi: 60 Ay Bütçesi: 600 Milyon Avro Kaynağı: Dünya Bankası (Kredi) Avrupa Yatırım Bankası (Kredi) Japon Kalkınma Bankası (Kredi)

11 PKMB Mesleki Eğitimde Öğretmenlerin Yeterliklerinin Geliştirilmesi Projesi Amacı: Meslek Teknik Eğitimde; araştıran, öğrenmeyi öğretebilen, Sektörle irtibatı sağlayabilen, teknolojiyi kullanabilen, sürekli kendini yenileyen, bilgiyi transfer eden, Sivil toplum örgütleri ile projeler üretip, geliştirebilen, Öğretmelere sahip olmaktır. Süresi: 36 Ay Bütçesi: 9 Milyon Avro Kaynağı: AB IPA-1 (Hibe)

12 PKMB Stratejik Alanlarda Ortaöğrenim Seviyesinde Müfredat Geliştirme Projesi Amacı: Fen liselerinde uygulanan Fen ağırlıklı derslere artı olarak, belirlenen (Nanoteknoloji, BİT ve Gen Teknolojisi vb.) stratejik alanlarla ilgili uygulamalı mesleki modüllerden oluşan müfredat geliştirerek Zeki, nitelikli ve seçilmiş öğrencilerin Yüksek teknolojiye sahip bu alanlarda ortağretim seviyesinde eğitim almasını sağlayıp, Ulusal bilime alt yapı oluşturmaktır. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 5 Milyon Avro Kaynağı: TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı Toplumda Bilim Alanı Hibe Fonu

13 PKMB Ortaöğretim seviyesinde Kız Mesleki Eğitiminin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Amacı: Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi düşük illerdeki Ortaöğrenim seviyesindeki kız çocuklarının Eğitim ve Mesleki yeterliklerinin gelişimi için Kız Meslek Lisesi okullarının sayısını artırmak amaçlanmıştır. Süresi: 48 Ay Bütçesi: 50 Milyon Avro Kaynağı: Dünya Bankası (Kredi) Avrupa Yatırım Bankası (Kredi)

14 PKMB Mesleki Ortaöğretim kurumlarının Donanımsal Kapasitesinin Güçlendirilme Projesi Amacı: Yenilenen ve Güçlendirilen Modüler Mesleki Eğitim Müfredatının çıktıların kalitesini artırmak ve uygulamalı mesleki eğitime yönelik Atölye ve Laboratuarların donanımsal kapasitesini artırmak. Süresi: 48 Ay Bütçesi: 100 Milyon Avro Kaynağı: Dünya Bankası (Kredi) Avrupa Yatırım Bankası (Kredi)

15 PKMB Okul Merkezli Yönetimin ve Okul Aile Birliklerinin Güçlendirilmesi Projesi Amacı: Türk eğitim sistemi okullarının yeniden yapılandırılması ve etkili okul özelliklerini kazanması, okul toplumu üyeleri (Okul Aile birlikleri, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, uzmanlar, veliler, iş ve okul çevresi grupları) arasında etkili bir demokratik iletişim ve karar alma sürecinin gerçekleştirilmesi, katılım ve özerkliğe dayalı yeni bir paradigmanın ortaya konulması amaçlanmıştır. Süresi: 36 Ay Bütçesi: 10 Milyon Avro Kaynağı: Dünya Bankası (Kredi) Avrupa Yatırım Bankası (Kredi)

16 PKMB Eğitim Denetiminin Modernizasyonu Projesi Amacı: Denetim her kurum için önemlidir ancak eğitim için ayrı bir önemi vardır. Eğitim denetiminin daha iyi yapılabilmesi için gelişmiş bir denetim sistemine ihtiyaç vardır. Mevcut denetim sistemimizde bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu problemlerin çözümü için denetim sistemimizin AB standartları ile karşılaştırılarak günün şartlarına göre gelişmesi amaçlanmıştır. Süresi: 24 Ay Bütçesi: 3 Milyon Avro Kaynağı: TÜBİTAK 1007 KAMAG

17 PKMB Hayat Boyu Tam İstihdam Projesi Amacı: Sosyal ve Kültürel Medeniyet için; İnsanların hangi yaşta olursa olsun hayatının bütün evrelerinde, kendi tercihleri doğrultusunda, istediği bilgi ve becerileri kazanmasına imkan veren ve bu yeterlikleri ile profesyonel veya gönüllü olarak istihdam edilmesi planlanan bir sistemin oluşturulması amaçlanmıştır. Süresi: 5 Yıl Bütçesi: 5 Milyar YTL Kaynağı: Ulusal Kaynaklar


"PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI MEB / PKMB 1984." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları