Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI BÜTÇE. Yeni Fırsatlar Programı Bütçenin 3 zorunlu bölümü vardır. Proje bütçesi Maliyetlerin doğrulanması Beklenen fon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI BÜTÇE. Yeni Fırsatlar Programı Bütçenin 3 zorunlu bölümü vardır. Proje bütçesi Maliyetlerin doğrulanması Beklenen fon."— Sunum transkripti:

1 YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI BÜTÇE

2 Yeni Fırsatlar Programı Bütçenin 3 zorunlu bölümü vardır. Proje bütçesi Maliyetlerin doğrulanması Beklenen fon kaynakları

3 Yeni Fırsatlar Programı Proje Bütçesi Proje maliyetleri nelerdir? Beklenen fon kaynakları Proje maliyetlerini kim karşılayacak? Toplamlar birbirine eşit olmalıdır!

4 Yeni Fırsatlar Programı Genel Kurallar Başvuru formunun içinde yer alan Bütçe Sözleşmenin bir eki olacaktır.  Verilen hibenin toplam miktarı proje uygulaması esnasında artırılamaz.  Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra Sadece bütçe kalemleri arasında ya da aynı kalem içinde sınırlı transferler mümkündür.

5 Yeni Fırsatlar Programı Genel Kurallar(2) Standart örneği kullanın Standart formatı değiştimeyin! Maliyetler ve beklenen kaynaklar EURO cinsinden bütçelenmelidir Program Gereklerine uyunuz!

6 Yeni Fırsatlar Programı Proje Maliyetleri nelerdir? Bütçenin Hazırlanması (Bölüm I) Bölüm I Proje Bütçesi (Maliyetlerin dökümü)

7 Yeni Fırsatlar Programı Proje Bütçesi HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliy et Maliy et 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Techizat ve mallar 4. Yerel ofis / Faaliyet giderleri 5. Diğer maliyetler, hizmetler 6. Diğer 7. Faaliyetin Doğrudan maliyetleri alttoplamı 8 İdari giderler Toplam uygun maliyetler  7 Bütçe başlığı  Tüm proje maliyetleri bu başlıklar altında dağıtılmalıdır

8 Yeni Fırsatlar Programı Proje Bütçesi HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliy et Maliye t 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Techizat ve mallar 4. Yerel ofis / Faaliyet giderleri 5. Diğer maliyetler, hizmetler 6. Diğer 7. Faaliyetin Doğrudan Maliyetleri alttoplamı 8 İdari giderler Toplam uygun maliyetler Her bütçe başlığı alt başlıklara bölünmüştür. 2.1. Uluslararası seyahat 2.2. yerel ulaşım Bütçe başlıklarını ya da alt başlıkları silmeyin yada yenilerini eklemeyin!

9 Yeni Fırsatlar Programı Proje Bütçesi HarcamalarBirimBirim aded i Birim maliy et Maliy et Tüm bütçe sütunları doldurulmalıdır. Şunları Belirtiniz: 1. Harcamanın ismi – bütçe kalemi (yani bilgisayar, proje koordinatörü, vb. 2. Ölçme biriminin ne olduğunu(yani adam ay, nüsha, vb.) 3. Birim adedinin kaç olduğunu (ör 3) 4. Birim maliyetinin ne olduğunu - birim fiyatı (ör. 1000€) 5. Maliyetin hesaplanması (ör 3x1000=3000€)

10 Yeni Fırsatlar Programı Proje Bütçesi HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliy et Maliye t 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Techizat ve mallar 4. Yerel ofis / faaliyet giderleri 5. Diper maliyetler / hizmetler 6. Diğer 7. Doğrudan maliyetlerin alttoplamı 8 İdari giderler Toplam uygun maliyetler 2.1. Uluslararası seyahat 2.2. yerel ulaşım Doldurun:  Bütçe kalemleri  Ölçme birimi  Birim Adedi  Birim maliyeti  Maliyetler Uçak Van- Ankara - Van Uçuş 52001000

11 Yeni Fırsatlar Programı Süreç 1.Faaliyetlerin detaylı tanımlarını gözden geçirin 2.Tüm girdilerin miktalarını belirleyiniz 3.Birim fiyatları piyasa araştırmasına dayandırarak belirleyin 4.Bütçeyi hazırlayın 5.Aşağıdakileri kontrol edin: Proje uygulaması için gerekli tüm girdiler bütçeye dahil edilmiş mi? Tüm program şartlarına uyulmuş mu?

12 Yeni Fırsatlar Programı Önemli Kurallar (1) 1.Sadece MFİB tarafından ödenecek değil,tüm proje maliyetlerini dahil edin. 2.Maliyetlerin deta ylı dökümünü ekleyin. 3.B ütçelenmiş miktarlar gerçekçi olmalıdır ve proje faaliyetleri ile uyumlu olmaldır. 4.Birim fiyatları no rmal piyasa oranlarını geçmemelidir.

13 Yeni Fırsatlar Programı Önemli Kurallar (2) 5.Sadece uygun maliyetleri dahil edin:  Faaliyetlerin uygulanması için gerekli olan  Proje uygulanması esnasında gerçekleşecek maliyetler  Para için değer ve maliyet etkinliği kuralları ile uyumlu maliyetler Bkz. Başvuranlar için Rehber Bölüm 2.1.4 Evet

14 Yeni Fırsatlar Programı Önemli Kurallar (3) 6. Aşağıdakileri dahil etmeyin:  Proje teklifinin hazırlamak için gerekli maliyetler  Başka bir çerçeveden finanse edilen maliyetler  Arazi yada bina satınalınması için gerekli maliyetler  Borç ödeme ve gerçekleşmesi mümkün kayıpları, döviz kuru kayıpları, KDV dahil vergileri ödeme maliyetleri  Hibe alınması için gerekli maliyetler  Ayni maliyetler – gönüllü çalışmalar, amortisman, vb. Bkz. Başvuranlar için Rehber Bölüm 2.1.4 Hayır

15 Yeni Fırsatlar Programı 1. İnsan kaynakları (1)  İlgili Kategoriler şunlardır: o Teknik personel - Projenin ana faaliyetlerinden sorumlu personel- Proje koordinatörü, özel bir faaliyet için gerekli uzmanlar, vb. o İdari personel projenin uygulanması esnasında teknik ekibi destekler - sekreter, muhasebeci, vb.  Eğer personel tam zamanlı olarak projede çalışmıyorsa,çalışma oranı yüzde olarak belirtilmelidir ve birim adedinde yansıtılmalıdır. (birim maliyetinde degil).  Personel Maaşları Hİbe alan kuruluş ve ortaklarının nomal şartlarda ödediklerinden daha fazla olmamalıdır.  Belirtilen maaşlar sosyal sigorta primlerini içermelidir.

16 Yeni Fırsatlar Programı 1. İnsan kaynakları (2)  Harcırahlar konaklama, yemekler, muhtelif masraflar ve yerel ulaşımı kapsar.  Harcırahlar kalınan gece başına hesaplanır.  Yerel uzmanlar için harcırahlar normal yerel oranlardan daha fazla olmamalıdır ya da kuruluşun kendi çalışanlarına ödediğinden daha fazla olmamalıdır.  Yabancı uzmanlar için harcırahlar Avrupa Komisyonu tarafından belirtilenden daha fazla olamaz.( Bkz. Başvuranlar için Rehber Ek D )

17 Yeni Fırsatlar Programı 1. İnsan kaynakları (örnek) HarcamalarBiri m Birim adedi Birim mali yet Mali yet 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt miktarlar, yerel uzmanlar) 1.1.1 Teknik Yetkili AB İşgücü piyasası uzmanı (4 ay boyunca zamanın %25’i kadar) Ay başına 1700 Eğitim müdürü (tam zamanlı) Ay başına 780056005600 1.1.2 İdari/destek personeli Proje ofis asistanı Ay başına 85004000 4 ay boyunca zamanın %25i kadar = 1 adam ay

18 Yeni Fırsatlar Programı 2. Seyahat Harcamalar BirimBirim adedi Birim maliy eti maliy etler 2. Seyahat 2.1. Uluslararası Seyahat Uçak Ankara – Stockholm (5 kişi gidiş-dönüş bilet) Uçuş başına 5700350 0 2.2 Yerel Ulaşım Otobüs İstanbul - AnkaraSeyah at başına 550500 Belirtiniz:  kalkış ve varış yerini  ulaşım aracını (uçak, tren, otobus vb. )

19 Yeni Fırsatlar Programı 3. Techizat ve malzemeler Sadece proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan techizatı dahil ediniz. İkinci el teçhizat alımı uygun maliyet değildir. Teçhizatlar uygun ülke menşeli olmalıdır – Türkiye, AB, CARDS, MEDA, Bulgaristan ve Romanya Marka belirtmeyiniz Maliyetleri oldugunda az yada fazla tahmin etmeyiniz – bunları piyasa oranlarına dayandırınız.

20 Yeni Fırsatlar Programı 3. Teçhizat ve malzemeler HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliy eti maliyet ler 3. Teçhizat ve maliyetler 3.2 mobilya, bilgisayar vb Bilgisayarlaradet512006000 Yazıcılaradet55003000 Fiyat nakliye masraflarını ve kurma masraflarını kapsamalıdır.

21 Yeni Fırsatlar Programı 4. Yerel Ofis / Faaliyet giderleri Sadece yeni bir proje ofisi kurulması için gerekli masrafları içerir.(başvuru sahibi ve ortakların ofislerinden farklı olmak kaydıyla) HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliyet i Maliyetl er 4. Yerel ofis/faaliyet giderleri 4.1 Araba maliyetleri 4.2 Ofis kirası Proje Ofisi Kirası - Bodrum Ay başına 105005000 4.3 Kırtasiye – ofis ihtiyaçları 4.4 Diğer hizmetler (tel/fax, elektrik/ısınma, bakım) Örnek Başvuru sahibi İzmir’dendir ve Bodrum’ da yerel bir proje ofisi açması gerekir.

22 Yeni Fırsatlar Programı 5. Diğer maliyetler, hizmetler HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliyeti Maliyetler 5. Diğer maliyetler, hizmetler 5.1 Yayınlar İş rehberikopya50042000 5.2 Çalışmalar, araştırmalar 5.3 Denetleme maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tecümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans / seminer maliyetleri 5.8 Tanınma faaliyetleri Yayınlar, çalışmalar ve araştırmalar, konferanslar ve seminerler alt yüklenicilerle sözleşme imzalandıktan sonra bütçelenecektir.

23 Yeni Fırsatlar Programı Altyüklenici faaliyetleri Altyüklenicilik proje faaliyetlerinin bir kısmının yürütülmesi için dış kuruluşlara yapılan ödemelerdir.Örneğin,bir kuruluşun sizin için başından sonuna değin bir semineri organize etmesi gibi ya da sizin için bir firmanın bir seri yayın basması gibi Eğer yayınların basılması, araştırmaların yapılması ve seminer ve konferansların düzenlenmesi gibi işleri alt- yüklenicilere vermeyecekseniz 5.1,5.2, ve 5.7 bölümlerini doldurmayın.Bunun yerine, maliyetleri kendi bileşen kısımlarına dökmeli ve bütçe formunda ilgili bölümlere dağıtmalısınız. Altyüklenici hizmetleri ve tadilat hizmetleri toplam proje maliyetinin %XX’ sini geçmemelidir. AB’nin dış yardım için satınalma prosedürleri alt yüklenici sözleşmelerine uygulanmalıdır. (bkz. Standart Hibe Sözleşmesi Ek IV ).

24 Yeni Fırsatlar Programı 6. Diğer (maliyetler) HarcamalarBirimBirim adedi Birim maliye ti Maliye etler 6. Diğer Eğitim binasının tadilatı (bkz. Ekteki detaylı özellikler 5000 Toplam proje maliyetlerinin %5’ini geçmemelidir. Eğer bir maliyeti nereye koyacağınızı bilmiyorsanız, son çare olarak her zaman Bölüm 6 Diğer Maliyetler’i kullanabilirsiniz.

25 Yeni Fırsatlar Programı 8. İdari maliyetler İdari maliyetler İdari maliyetler genel gider maliyetlerine katkıdan oluşur aksi takdirde bu maliyetler özel proje maliyetleri olarak dahil edilemezdi: örneğine, ana ofis kirası ve işletme giderleri, kırtasiye masrafları, kopyalama masrafları bütçede idari maliyetler altında ne tür hacamalar yapacağını belirtmek zorunda değildir, Başvuru sahibi bütçede idari maliyetler altında ne tür hacamalar yapacağını belirtmek zorunda değildir, ancak tüm harcamalar ilgili destekleyici belgelerle desteklenmek zorundadır.

26 Yeni Fırsatlar Programı 8. İdari Maliyetler HarcamalarMaliyetler 1. İnsan Kaynakları 60 300 2. Seyahat 3 800 3. Techizat ve malzemeler 11 250 4. Yerel ofis/faaliyetgiderleri 0 5. Diğer maliyetler, hizmetler 6 350 6. Diğer 3 910 7. Doğrudan Maliyetler alttoplamı 85 610 8 İdari Maliyetler (%5) 4 281 Toplam uygun maliyetler 89 891 İdari maliyetler toplam doğrudan maliyetlerin %7’sinden daha fazla olamaz. Bu durumda 5,992’den daha az (85,610x0.07)

27 Yeni Fırsatlar Programı Bölüm II Maliyetlerin Doğrulanması

28 Yeni Fırsatlar Programı Maliyetlerin Doğrulanması Her bütçe kalemi için detaylı maliyet gerekçelendirmesi sunun yani:  Yayın : yayının ilgili olduğu faaliyet, ön basım faaliyetleri, renkler, dağıtım araçları vb.  Arabayla yapılan yerel seyahatler – Seyahatin ilgili oldugu faaliyet, varış noktaları ve km cinsinden uzaklıklar, benzin tüketimi, benzim masrafı vb.  Teçhizat – özellikleri üzerine bir kaç detay verin

29 Yeni Fırsatlar Programı Maliyetlerin Doğrulanması (2) Başvuru formunun diğer kısımlarında belirtilen bilgileri tekrarlamayın! Belirtin: Belirtilen kalemin proje uygulaması için önemini Maliyetlerin ülkedeki gerçek piyasa durumuna uygunlugunu

30 Yeni Fırsatlar Programı Bölüm III Beklenen Fon Kaynakları Proje maliyetlerini kim karşılayacak?

31 Yeni Fırsatlar Programı Beklenen Fon Kaynakları mikta rYüzde EURtoplam % Başvuru sahibinin mali katkısı Bu başvuruda Komisyon’dan talep edilen katkı Diğer Avrupa Kurumları yada AB Üyesi Ülkelerden gelen katkılar Diğer kuruluşlardan gelen katkılar: İsim Conditi ons Toplam Katkılar Faaliyet den elde edilen doğrudan hasılat GENEL TOPLAM 10 000 € ‘ya eşit yada daha fazla 375 000 € ‘ya eşit yada daha az %90’dan az ya da eşit

32 Yeni Fırsatlar Programı Beklenen Fon Kaynakları Mikta ryüzde EURtoplam % Başvuru sahibinin Bu başvuruda Komisyon’dan talep edilen katkı Diğer Avrupa Kurumlarından ya da AB üyesi ülkelerden gelen katkılar Diğer kuruluşlardan gelen katkılar: İsim Conditi ons TOPLAM KATKILAR Faaliyetin Elde edilen toplam hasıla GENEL TOPLAM Miktarı girin Toplam proje maliyetinin yuzdelerini hesaplayın Miktar giriniz Toplam Proje Maliyetinin yüzdesini hesaplayın Ortak ve sponsorların isimlerini girin

33 Yeni Fırsatlar Programı Bir kere daha Lütfen, Teklifte belirtilen tüm faaliyetlerin maliyetlendirildiğini kontrol edin! Lütfen, Faaliyetler bölümünde tanımlanmamış kalemlerin dahil etmediğinizi kontrol edin! Maliyetler ve katkılar gerçekçi olmalıdır! Sınırlara uyunuz! Hesap hatalarını kontrol ediniz !


"YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI BÜTÇE. Yeni Fırsatlar Programı Bütçenin 3 zorunlu bölümü vardır. Proje bütçesi Maliyetlerin doğrulanması Beklenen fon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları