Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARI (2011-2012)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARI (2011-2012)"— Sunum transkripti:

1 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARI (2011-2012)

2 Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Dumlupınar Üniversitesinin diğer birimler tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans, konser vs. gibi her türlü programın gerek organizesinde, gerek icrasında etkin görev almış; etkinliğin ilanı, düzen ve tertibi, yer, araç, gereç temini vb. hususlarda ilgili birimlere yardımcı olmuştur. SEMPOZYUM, KONFERANS, PANEL VB. ETKİNLİKLER

3 MEDYA İLE YAZILI VE GÖRÜNTÜLÜ HABER PAYLAŞIMI Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, üniversitemizin çevreye, halka ve üniversitemize tanıtılmasında, etkinliklerinin duyurulmasında önemli görevler üstlenmiş, bu amaçla hazırlanan basın açıklamaları, duyurular ayrıca faaliyetler ve kamuoyunda olumlu algı oluşturacak bazı gelişmeler yazılı ve görüntülü şekilde haberleştirilmiş, rektörlük makamının onayıyla yazılı, fotoğraflı ve görüntülü olarak medya ile paylaşılarak yerel ve ulusal yazılı ve görsel basında yayınlanması sağlanmıştır.

4 Üniversitemiz web sitesinde basına geçilen haberler düzenlenerek web sitesi haber bölümünde yayınlanmaktadır. Üniversitemiz etkinlikleri web sitesi etkinlikler bölümünde birimimizce güncellenmektedir. ÜNİVERSİTEMİZ WEB SİTESİNDE HABER VE DUYURULARIN YAYINLANMASI

5 Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği tarafından Dumlupınar Üniversitesi’ni ilgilendiren her türlü davetiye, tebrik, ilan, afiş gibi malzemelerin grafik tasarımı, hazırlanması, basımı ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır. GRAFİK TASARIM BASKI VE DAVETİYE DAĞITIMI

6 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Dumlupınar Üniversitesi’nin Açılış ve Mezuniyet Törenlerini düzenleyerek, bu törenlerin ilan ve icrasını gerçekleştirmiştir. Üniversitemizde düzenlenen etkinliklerde salon düzenini sağlanmakta ve gelen protokol konuklarını yerleştirilmektedir. ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE KOORDİNESİ

7 Konferans, Seminer, Panel, Sergi, vb.tüm etkinliklerin duyurularının üniversitemiz birimlerine duyurulması ile ilgili yazışmaları yaparak, etkinliklerin duyurusunun yapılabilmesi için hazırlanan davetiyeleri zarflamak, etiketlemek, postaya verilecek olan davetiyelerin zimmetlerini hazırlayarak hazırlanan davetiyelerin dağıtılmasında kuryelik görevi yapılmıştır. Etkinliklerde kullanılacak salonlar, ilgili birimlere bildirilerek salon tahsislerini yapılmıştır. Üniversitemiz personeline güncel duyurular e-postalarına güncel olarak geçilerek bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. ETKİNLİKLERİN DUYURULMASI

8 Üniversitemizde yapılan her türlü etkinliklerde kamera ve fotoğraf çekimi yapılarak, çekilen kasetler cd ortamına aktarılmış ve üniversitenin etkinliklerinin video ve fotoğraf arşivinin oluşturmasına katkı sağlanmıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında 130 video görüntü arşivi oluşturulmuştur. (EK-1) KAMERA VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE ARŞİVİ

9 Üniversitemizin tanıtımlarında kullanmak amacıyla üniversitemiz birimlerini en iyi tanıcı şekilde tanıtım filmi ve fragmanı hazırlanmıştır. Ayrıca üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılı münasebetiyle “20.yıl “filmi hazırlanmıştır. TANITIM VE 20. YIL FİLMİ HAZIRLANMASI

10 Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, kendi alanı ile ilgili üniversite içi ve dışı yazışmaları yapmış; yükseköğrenim üst kuruluşları, diğer üniversiteler, basın yayın organları, resmi, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla Dumlupınar Üniversitesi arasındaki ilgili yazışmaları yapmış, ilişkileri düzenlemiştir. YAZIŞMALAR

11 Günlük gazeteleri taranarak üniversitemiz ile ilgili haberlerin fotokopileri çekilmiş ve Rektörlük makamına sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir. Taranan haberler bilgisayar ortamına aktarılıp arşivlenmesi sağlanmıştır. GÜNLÜK GAZETELERİ TAKİP ETMEK VE ARŞİVLEMEK

12 Bakanlar Kurulu Kararınca 19.04.2005 tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Birimimizde, başvuru dilekçelerine, gerekli araştırmalar ve yazışmalar yaparak ilgili kişilere istedikleri bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına her yılın ilk ayında Bilgi Edinme Hakkı kullanımıyla ilgili yıllık rapor ile ilgili yazışmalar yapılmaktadır. Başbakanlık Bilgi İşlem Merkezi (BİMER) tarafından birimimize gönderilen Üniversitemiz ile ilgili e-postalar takip edilerek, 3071 sayılı kanun gereğince gerekli araştırmalar yapılarak kişilere istedikleri bilgiler verilmiş yada ilgi dilekçe ilgili birimlere yönlendirilmiştir. BİLGİ EDİNME

13 Üniversitemiz Akademik Yıl Faaliyet Raporunun düzenlenmesi konusundaki işlemlerin takip edilerek Raporun hazırlanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara dağıtımını yapmak. FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI

14 Üniversitemizin yapacak olduğu etkinlikleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Bilgi Sisteminde https://faaliyet.yok.gov.tr/ sayfasında yayınlanmasını sağlanmak, https://faaliyet.yok.gov.tr/ ETKİNLİKLERİN YÖK FAALİYET SAYFASINA GİRİLMESİ

15 “Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme Üniversiteler Arası Etkinliklerde İşbirliği ve Ortak Girişimlerde Bulunmaya Yönelik” ADIM Üniversiteleri adı altında yapılan toplantıların sekretaryalığını yapmaktadır. ADIM ÜNİVERSİTELERİ TOPLANTILARI

16 Yeni atanan ve görevde yükselen öğretim üyelerine, medya kuruluşlarının kuruluş günleri ile ilgili olarak ilgili basın kuruluşlarına tebrik yazıları yazılmıştır. Yükseköğretim Kurulu tarafından periyodik zamanlarda istenilen, üniversitemizde düzenlenen etkinlikler ile ilgili üç aylık faaliyet raporunu hazırlanmıştır. TEBRİK YAZILARI

17 VİDEO GÖRÜNTÜSÜ ALINARAK ARŞİVİ VE HABERİ YAPILAN ETKİNLİK LİSTESİ

18

19

20

21

22

23


"DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ ETKİNLİK VE ÇALIŞMALARI (2011-2012)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları