Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Merkezi Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Merkezi Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 Risk Merkezi Aralık 2014

2 Risk Merkezi Risk Merkezi, Bankacılık Kanununa ilave edilen Ek Madde 1 maddesine istinaden, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde 2011 yılında kurulmuştur. Kanuna ilave edilen madde ile, Merkez Bankası nezdinde yürütülen Risk Merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Birliğine devredilmiştir. Kanuna istinaden Risk Merkezi Yönetmelikleri hazırlanarak 2012 yılında yayımlanmıştır. Risk Merkezi, halihazırda bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan oluşan 192 üyesine hizmet vermektedir. TBB Risk Merkezi, 9 üyeden oluşan Risk Merkezi Yönetimi tarafından yönetilmektedir TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

3 Diğer Finansal Kuruluşlar**
Organizasyon Yapısı TBB Yönetim Kurulu Risk Merkezi Yönetimi 1 Üye / BDDK* 1 Üye / TCMB* 5 Üye / TBB Üyesi Bankalar** 1 Üye / Katılım Bankaları** 1 Üye / Diğer Finansal Kuruluşlar** *BDDK ve TCMB tarafından atanıyor. **Risk Merkezi üyeleri tarafından aday gönderilmekte ve TBB Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmaktadır. TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

4 Risk Merkezi Üyeleri Kredi Sigortası Şirketleri Bankalar
Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Garanti Fonu Faktoring Şirketleri Borsa İstanbul Varlık Yönetim Şirketleri Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği Finansman Şirketleri TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

5 Risk Merkezi Risk Merkezi operasyonları:
-Risk Merkezi üyelerinden ve kamu ve özel kuruluşlardan bilgi toplama. -Üyelerle bilgi paylaşımı. -Müşterilere rapor hizmeti. -Üyelere ve kamuoyuna istatistiki rapor hizmeti. T.C. Merkez Bankası nezdinde yer alan Risk Merkezi bilgileri TBB Risk Merkezine devredildi. TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

6 Risk Merkezi ile KKB Arasındaki İlişki
Bankacılık Kanununda yer alan hükme istinaden BDDK’nın verdiği onay kapsamında, Risk Merkezinin tüm operasyonlarını vekaleten KKB yürütmektedir. Risk Merkezi ile KKB arasında Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

7 RM tarafından Toplanan ve Paylaşılan Bilgiler
Toplanan Bilgiler Paylaşılan Bilgiler (Toplu veya Münferit) Bireysel/Ticari Nitelikli Bilgiler (kredi limit-risk bilgileri ve takipteki krediler, teminat, şirket künye bilgileri) Bireysel/Ticari Nitelikli Bilgiler (kredi limit-risk bilgileri ve takipteki krediler, teminat, şirket künye bilgileri) Protestolu Senet Protestolu Senet Karşılıksız Çek Ödenmiş Çek Karşılıksız Çek Ödenmiş Çek Türev İşlemleri Türev İşlemleri TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

8 Risk Merkezi Raporu Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporu Çek Raporu Protestolu Senet Raporu TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

9 Başvuru & Teslim Kanalları
Rapor Başvuru Kanalları Rapor Teslim Kanalları Şahsen Başvuru (Risk Merkezi ofisi veya banka şubeleri) Şahsen Teslim (Risk Merkezi ofisi veya banka şubeleri) ) Posta ile Başvuru Posta ile Teslim ile Başvuru ile Teslim Sayfasından Teslim TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

10 Kamuoyu/Üyeler ile Paylaşılan İstatistiki Rapor
Çekler Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Protestolu Senetler TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

11 Gerçekleştirilen Projeler
İçsel Derecelendirme bilgilerinin toplanması ve BDDK ile paylaşılması-Ocak 2014 KKB nezdinde yer alan Bireysel Büro (KRS)/Kurumsal Büro (KRM)/İleri Keşide tarihli Çek uygulamalarının devir alınması -Şubat 2014 Türev İşlemlere ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması -Temmuz 2014 Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Notlarının toplanması ve paylaşılması-Aralık 2014 TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

12 Devam Eden Projeler Ödenen Senetlere ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması –Mart 2015 Kredi taleplerinin ve kabul/ret durumlarının toplanması ve paylaşılması –Mart 2015 Bankaya çeki ibraz eden son ciranta bilgisinin toplanması ve paylaşılması –Nisan 2015 Çeklere ilişkin ihtiyati tedbir kararlarının toplanması ve paylaşılması –Nisan 2015 Çek Yasaklısı bilgilerinin paylaşılması içerisinde Bireysel Büro (KRS) uygulamasında günlük bildirim ve paylaşıma geçilmesi Mart-Haziran dönemi içerisinde Bireysel Büro (KRS) ve Kurumsal Büro (KRM) uygulamalarına tüm Risk Merkezi üyelerinin dahil edilmesi içerisinde TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

13 Yürütülen Projeler Ortak Kredi Veri Tabanı Kurulması
Bankaların Basel II Kredi Riski Gelişmiş Yöntemleri’ne ilişkin yürütmekte oldukları çalışmalarında ve Risk Yönetimi uygulamalarında yararlanılmak üzere, Türk piyasalarını ve ürün yapısını yansıtan, ortak bir veri tabanı oluşturulması Hedef Ortak Veri Tabanı ile, kredi riski gelişmiş yöntemler için kullanılan temerrüt olasılığı (TO), temerrüt halinde kayıp (THK), temerrüt tutarı (TT) gibi parametrelerin sektör için gösterge olacak şekilde hesaplanabilmesi THK, TT parametrelerinin Temel Gelişmiş Yöntem hesaplanmasında sektör verisi olarak kullanılabilmesi BDDK tarafından bankaların içsel modelleri değerlendirilirken ilgili parametrelerden gösterge olarak yararlanılabilmesi Temerrüt verisi eksik veya temerrüt sayısı düşük portföyler için bankalara veri sağlayabilmesi TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

14 Diğer Kuruluşlarla Yürütülen Projeler
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kurumsal müşterilere ilişkin bilgi talebi (işletmelerde çalışan sayısı, prim ödenen çalışan sayısı) , Maliye Bakanlığı’ndan kurumsal müşterilere ilişkin bilgi talebi (şirket ciro bilgisi, vergi, işe başlama tarihi, vb.) Telekomünikasyon sektöründen müşterilere ilişkin bilgi talebi TBB Risk Merkezi / Aralık 2014

15 Öneri ve Uygulama ile ilgili sorularınız için
Teşekkür Ederiz Öneri ve Uygulama ile ilgili sorularınız için TBB Risk Merkezi / Aralık 2014


"Risk Merkezi Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları