Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

2 GİZLİLİK AMAÇ: Kamu kurum ve kuruluşlarının; güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmaktır.

3 GİZLİLİK DERECELİ YAZI, DOKÜMAN VE MALZEMEDE OLMASI GEREKENLER
Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve damgalanır. Eklerde aynı gizlilik derecesini taşır. Gizlilik derecesi doküman kabının üst ve alt kenar ortasına vurulacak damganın harfleri 12 mm olmalıdır. KIRMIZI ıstampa ile damga vurulur.

4 ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Müdürlüğü
ÖRNEK GİZLİ T.C. ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: B.10.4.İSM / Konu: İnceleme. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : tarih ve B054VLK / sayılı yazı. İlgi sayılı yazılarınız doğrultusunda; okulumuz personeli …….. hakkında yapılması istenilen disiplin işlemi tamamlanarak sonucu dosya ekinde sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. İbrahim ŞAHİN Müdür Ek: 1 Dosya

5 KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ
1-Aktif Tedbirler: Gerek görülen yer ve tesisler içinde veya çevresinde alınan tedbirler ve koruyucu gözetim engelleridir. 2-Pasif Tedbirler: a) Gizlilik disiplini ve sır saklama b) Bilgi ve doküman güvenliği c) Muhabere ve elektronik güvenliği d) Sansür e) Gizleme ve kamuflaj şeklinde yapılır.

6 GENEL OLARAK GİZLİLİK 1-Sır Saklamakla
2-Hayati önemi olan; belgelerin, evrakın, dokümanın,malzemenin, tesislerin korunması için alınacak güvenlik tertip ve tedbirleriyle mümkün olabilir. 3-Alınacak tertip ve tedbirler; Fiziki olarak alınan güvenlik tertip ve tedbirleri, personel güvenliği, bilgi, belge, malzeme güvenliği muhabere emniyeti ile gerçekleşebilir.

7 STANDART FİZİKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Çevre engelleri tesis etmek Koruyucu aydınlatma Muhabere ve alarm sistemleri kurmak Kimlik tespiti ve kontrol (personel-araç-paket) Nöbet işleri Bu güvenlik tedbirleri çok önemli tesis ve malzemenin çevresinde alınmak suretiyle sağlanır.

8 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
Girişlerde : Daimi giriş kartları Geçici giriş kartları Ziyaretçi giriş kartları ile sağlanır.

9 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
Daire içinde: Geçici veya ziyaretçi kartı ile girenlerin ilgili yerlere gitmelerinin sağlanması Gizlilik derecesi olan yerlere Girilmesine izin verilmeyen yerlere girmelerinin önlenmesiyle temin edilir.

10 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
Personel Güvenliği Personel seçimi Güvenlik soruşturması Güvenlik belgesi verilmesi Güvenlik öğretimi Devamlı kontrol yapılarak sağlanabilir.

11 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
Bilgi, evrak, belge, doküman ve malzeme güvenliği: Muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli belge, evrak, doküman ve malzemenin düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine ve elde edilmesine engel olmaktır.

12 GİZLİLİK DERECELİ VE KONTROLLÜ EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER VE UYGULANACAK ESASLAR
Her evrak genel olarak 2 grupta toplanır: a) Senetsiz el değiştirecek evrak b) Senetle el değiştirecek evrak 1)Kontrolsüz Evrak 2)Kontrollü Evrak

13 KONTROLSÜZ EVRAK Gizli ve özel gizlilik derecesine giren evraktır. Bunlar senetle teslim alınır, senetle teslim edilir.

14 KONTROLLÜ EVRAK “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli evrak ve mesajlardır.

15 MUHABERE GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Telli ve telsiz bütün haberleşme araçlarını kapsar.

16 MADDİ GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Emin yerde bulundurma Nöbetçilerle koruma Kontrol ve depolama İmha yolu ile koruma

17 GÖNDERME GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Kodlama Emin kurye İç içe zarflama

18 ŞİFRE GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Açık ve kapalı metin aynı yerde bulunmaz Şifrelenmiş metin açık olarak gönderilmez Şifre malzemesinin imhası yakılarak yapılır

19 TELEFON VE TELEX Çok gizli konular Telefonla görüşülmez
Faxla gönderilecek bilgiler şifrelendirilmelidir

20 YAZIŞMALARDA KULLANILAN TERİMLER

21 ARŞİV Kurumların faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu amaçla saklanan evrak, Söz konusu dokümantasyona bakan kurum Bu evrakları barındıran yerlerdir.

22 COSMİC (Kozmik) NATO içinde gizli yazışmalarda dikkati çekmek üzere kullanılan bir güvenlik işaretidir.

23 ÇOK GİZLİ İzinsiz olarak açıklandığı takdirde milletimize, müttefiklerimize hayati bakımdan son derece zarar verecek olan, güvenlik bakımından son derece önemli bilgi, evrak ve malzeme çok gizli olarak değerlendirilir.

24 EVRAK Doküman ve mesajlardır.

25 HİZMETE ÖZEL ÇOK GİZLİ, GİZLİ veya ÖZEL olarak tasnif edilen hususlar dışındaki konular güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren bilgi ve dokümanlar HİZMETE ÖZEL olarak derecelendirilir.

26 KİŞİYE ÖZEL Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın gittiği yerde ve belirli şahısların açabileceği, bunların dışında herhangi bir şahıs tarafından açılamayacağını ifade eder.

27 KRİPTO Anlam içeriği başkalarının anlayamayacağı şekilde düzenlenmiş gizli haberleşmeye yarayan işaretler dizgisidir. Gizlilik ve gizliliğin önemi

28 KURYE Muhtelif gizlilik derecesini ihtiva eden her evrakı, gereği bir kurumdan diğer kuruma götürüp getirme, teslim etme ve teslim alma görev ve sorumluluğunu taşıyan şahıstır.

29 LAHİKA Evrakın ekini tamamlayıcı mahiyette olan cetvel, yönerge, şema, kroki gibi yazılara denir.

30 MESAJ Açık veya kapalı olarak her türlü muhabere vasıtası ile gönderilmek üzere hazırlanmış, kısaca ifade edilen bir fikir ve düşüncedir.

31 RAPOR Sözle veya yazı ile gönderilen ifade, cetvel veya grafik şeklinde olan bilgilerdir.

32 SENETLİ DOKÜMAN Kayıt sonunda senetle teslim edilen kontrollü ve kontrolsüz dokümanlardır.

33 SENETSİZ DOKÜMAN Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan, hizmete özel gizlilik derecesini taşıyan dokümanlardır. Alınıp verilmesi zimmet defteri ile yapılır. SON


"GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları