Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarım İşçisi Kadınlarda Yaş İzlemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarım İşçisi Kadınlarda Yaş İzlemi"— Sunum transkripti:

1 Tarım İşçisi Kadınlarda 15-49 Yaş İzlemi
3. Oturum

2 Öğrenim Hedefleri; 15-49 yaş kadın izlem ve muayenelerinin önemini açıklayabilmeli, MTİ kadınlara gebeliği önleyici yöntem danışmanlığının önemini açıklayabilmeli, Genel gebeliği önleyici yöntem danışmanlığının basamaklarını sayabilmeli, Gebeliği önleyici yönteme özel danışmanlık basamaklarını sayabilmeli. Pap/Smear testinin yapılış amacı ve uygulanma için gerekli şartları açıklayabilmeli,

3 Öğrenim Hedefleri; Pap/Smear testinin nasıl yapıldığını maket üzerinde gösterebilmeli, Kendi kendine meme muayenesinin( KKMM) önemini açıklayabilmeli, Ruh sağlığı taramasının önemini açıklayabilmeli, Kadına yönelik şiddeti tanımlayabilmeli ve önleme stratejilerini tartışabilmeli

4 15-49 Yaş Tarım İşçisi Kadınların İzlemi
Erken ölüm ve hastalıkları önlemede en etkili müdahalelerden biri toplumun tümüne ulaştırılması gereken temel sağlık hizmetidir ( TSH). TSH kapsamında gebelik öncesi, gebelik sırası ve doğum sonrası yapılan izlemler önem taşır. GEBELİK ÖNCESİ DÖNEMDE: (15-49 yaş izlemleri kapsamında) kadının yaşadığı çevre ve davranışları değerlendirilerek kendisi ve bebeği için tehlike oluşturabilecek durumlar saptanmalı, uygun danışmanlık, destek tedavi ve taramalar yapılmalıdır.

5 AP İle İlgili Danışmanlık Konuları:
Yöntemin etkililiği, Olumlu ve olumsuz yönleri, Kimlerin kullanabileceği, kimlerin kullanmaması gerektiği, Nasıl kullanıldığı, Yöntemi bıraktıktan sonra gebeliğin ne kadar zamanda geri dönebileceği, Yöntemin cinsel yaşama etkisi, İstenmeyen etkileri, Tehlike işaretleri, İzlem zamanlarıdır

6 AP yöntemi seçiminde; Öykü Fizik muayene Laboratuar

7 AP yöntemi seçiminde; Öykü: Başvuru öyküsü Menstrüasyon öyküsü
Doğurganlık öyküsü Aile planlaması öyküsü Genel öykü Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar/genital yol enfeksiyonları (CYBE /GYE) Fizik muayene: Meme Muayenesi Pelvik/Genital Muayene Servikal Kanser Taraması CYBE Risk Değ: Öykü ve Fizik Muayene Kan Basıncı Ölçme Laboratuar: BhCG, KCFT Hb/Htc CYBE / HIV Tarama

8 15-49 Yaş Döneminde Risk Oluşturabilecek Durumlar
Servikal kanser Meme kanseri Ruh sağlığı Şiddet

9 Kadına Özgü Kanser Taraması
Servikal Ca için Pap-smear: Dünyada serviks kanseri kadın kanserleri arasında meme kanserinden sonra 2. sırada, mortalite de ise 4. sıradadır. Düşük ve orta düzey gelişmiş ülkelerde daha yaygın görülmektedir. Human Papilloma Virüsü (HPV) servikal kansere yol açan en önemli etkendir. Gelişmiş ülkelerde Pap smear tetkiki ile servikal kanser görülme insidansında çarpıcı bir azalma görülmüştür.

10 SERVİKAL KANSER Servix Kanseri - Risk Faktörleri:
Küçük yaşta evlilik ve gebelik, Çok sayıda cinsel eş, Sigara alışkanlığı, İmmünsupresyon (örneğin HIV). Son 5 yıl içinde Pap sürüntüsü taramasında orta derecede displazi, İlk menarştan sonraki bir yıl içinde cinsel ilişki, Önceden hiç tarama yapılmamış olması, Düşük sosyoekonomik durum

11 Mevsimlik tarım işçisi kadınlarda servikal kanser riski;
Erken yaşta evlenmeye bağlı erken yaşta cinsel ilişkinin başlaması, İlk gebelik ve doğum yaşının 20 yaşın altında olması, Üç ve üzerinde çocuk doğurma, Sağlıksız koşullarda yaşamaya bağlı jinekolojik enfeksiyonların sık görülmesi.

12 Servikal Kanserden Korunma
Aile hekimi/hemşire/ebenin; Kadınlara ilk cinsel ilişkiden ortalama üç yıl sonra, 30 yaşından sonra da 5 yılda bir PAP testi yaptırmaları konusunda danışmanlık vermelidir Kadınları KETEM’e yönlendirmeleri ve PAP test sonucunu isteyerek yaş izlem veri tabanına kaydetmeleri gerekir. İlinizde Kanser Erken Tanı ve Tedavi Merkezi’nin yerini öğrenerek kadınları bu merkeze yönlendirilmelidir.

13 Kadına Özgü Kanser Taraması Meme Kanseri
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve kanser mortalitesinde ilk sırada yer alan kanser türüdür. Meme kanseri taramasında MEME MUAYENESİ (Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), Klinik Meme Muayenesi) oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

14 Mevsimlik tarım işçisi her on kadından dokuzu meme muayenesini bilmemektedir. Bu nedenle…
20 yaşından sonra KKMM kadına öğretilerek her ay düzenli yapması istenmeli, Klinik Meme Muayenesinin sağlık personeli tarafından yapılması sağlanmalı, Mammografi taramasına 40 yaşında başlanmalı, 40-69 yaş arası kadınlarda iki yılda bir mammografi yapılması sağlanmalıdır.

15 Meme Kanseri- Risk Faktörleri
İleri yaş Kişisel meme kanseri hikayesi Ailede meme kanseri hikayesi Uzun fertil çağ süresi Hiç doğurmamış veya emzirmemiş olmak Sosyoekonomik seviyenin yüksekliği Alkol kullanılması Sigara Obezite ve yağlı beslenme

16 Kendi Kendine Meme Muayenesi

17 Kendi Kendine Meme Muayenesi
Gözle Muayene Palpasyanla muayene

18 Ruh sağlığını değerlendirme:
Pestisit Kötü yaşam koşulları Travmalar Aile içi şiddet Ruhsal bozuklukların görülme sıklığını artırmaktadır

19 15-49 Yaş Döneminde Risk Oluşturabilecek Durumlar
Kadına yönelik şiddet: Şiddet türleri!!!

20 Kadına yönelik şiddet Mevsimlik tarım işçisi iki kadından biri hayatının herhangi bir döneminde fiziksel, duygusal, ekonomik ya da cinsel şiddete uğramaktadır. Ayrıca %55’i izinsiz sağlık hizmetine başvuramamaktadır. Kadınlar başta eşleri olmak üzere, kardeşleri, erkek çocukları hatta damatları tarafından şiddete uğrayabilmektedir.

21 Kadına yönelik şiddet Türk Ceza Kanunu’nun 280. maddesi uyarınca; bir hekim, hemşire ya da ebe görevini yaparken şiddetle ilgili yapması gereken müdahaleleri yapmamışsa 1 yıl hapis cezası almaktadır. Çünkü şiddet fiziksel, ruhsal hastalıklara hatta erken ölümlere neden olan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle hizmet sunarken “kadına yönelik şiddetin” varlığı hatırlanmalı, uygun bir yaklaşımla kadına yönelik şiddet sorgulama formları kullanılmalıdır

22 SAĞLIKLI YAŞAM HERKESİN HAKKI


"Tarım İşçisi Kadınlarda Yaş İzlemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları