Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAHVE TELVELERİMİZİ ATMAYALIM ! PROJENİN ADI: Kahve Telvelerimizi Atmayalım ! GİRİŞ DENEYSEL TARTIŞMA -SONUÇ *Prof.Dr.Turgut GÜNDÜZ, Kantitatif Analiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAHVE TELVELERİMİZİ ATMAYALIM ! PROJENİN ADI: Kahve Telvelerimizi Atmayalım ! GİRİŞ DENEYSEL TARTIŞMA -SONUÇ *Prof.Dr.Turgut GÜNDÜZ, Kantitatif Analiz."— Sunum transkripti:

1 KAHVE TELVELERİMİZİ ATMAYALIM ! PROJENİN ADI: Kahve Telvelerimizi Atmayalım ! GİRİŞ DENEYSEL TARTIŞMA -SONUÇ *Prof.Dr.Turgut GÜNDÜZ, Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Kürsüsü, 1993. *Yüksel Abalı, Ramazan Gümüş, Seher Vatansever, Nurtaç Ersöz, V.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu 2009 - Diyarbakır, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MANİSA. *Çiğdem AYDIN, Fırat ÖZEL, Pars Eğitim ve Danışmanlık Gıda Analizleri, http://firatozel.files.wordpress.com/2011/11/gc4b1da-analizleri.pdf http://firatozel.files.wordpress.com/2011/11/gc4b1da-analizleri.pdf *Deney 5, Organik Kimya Föyleri, Anadolu Üniversitesi. *Material Safety Data Sheet Ethyl ether, Chloroform & Petroleum ether MSDS, http://www.sciencelab.com/.http://www.sciencelab.com/ ÇÖZÜCÜ dietil eterpetrol eterikloroform çalışmalar elde edilen yağ miktarları (g) oleik asit miktarları (% asitlik) elde edilen yağ miktarları (g) oleik asit miktarları (% asitlik) elde edilen yağ miktarları (g) oleik asit miktarları (% asitlik) 1 3,382,105,861,806,901,80 2 2,461,763,521,646,541,76 3 2,142,695,301,766,981,64 4 2,742,224,821,645,721,76 Ortalama değerleri 2,682,194,881,716,541,74 Standart sapma 0,530,381,000,080,580,07  Ticari olarak satılan bir kahve markasının evde içilmesi sonucu elde edilen telveler toplanarak 80-90 °C sıcaklıkta yaklaşık 4 saat kurutuldu..  100’er gram kahve telvesi; 300 mL petrol eteri, 300 mL dietil eter ve 300 mL kloroform içerisine konularak 3 saat çalkalama işlemi yapıldı.  Alınan yağ tabakası kısmında kalan çözücüyü uzaklaştırmak için su banyosunda buharlaştırma işlemi yapıldı.  Elde edilen yağlardan 1’er gram tartılarak, 25 mL etanol + 25 mL dietil eter karışımında çözüldü.  4-5 damla fenolftalein damlatılarak standartlaştırılmış 0,1 N etanollü KOH çözeltisi ile titre edildi. Yöntem 1 Yöntem 2 PROJENİN AMACI: Yağlı içeriği olan bitkisel atık maddelerden farklı çözücülerle çalkalama yapılarak özütleme işlemi sonucunda elde edilen yağlardaki asitliğin oleik asit cinsinden belirlenerek kullanımına uygunluğu hakkında bilgi edinilmesi. Proje çalışmamızın konusu; Türk kahvesi telvesinin farklı çözücülerle çalkalama yapılarak özütlenmesi ile elde edilen yağlarda yağ asitliği tayinidir. Yağ özütlenmesi işlemlerinde yaygın olarak kullanılan soxhlet özütleme cihazı kullanılmadan basit çalkalama yöntemi uygulanarak atık olarak değerlendirilebilecek kahve telvesi içinde mevcut olan yağların özütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Çözücü seçiminde, yanıcı olmaması ve solunumu daha az etkilemesi özellikleri yanında kloroformun, kahve telveleri ile daha homojen olarak karışması ve çökelmeye engel olması daha iyi verimle yağ özütlenmesinde kullanılabilirliğini verilerden değerlendirebiliriz. KAYNAKLAR Telve içinde içerisindeki serbest yağ asitleri NaOH ile muamele edildiğinde sabunlaşma reaksiyonu sonucu ortamdan uzaklaştırılır. Bu aşamada elde edilen sabun tortusu ise sabun sanayisinde kullanılır. Yağ asitleri yağ endüstrisinde istenilmeyen bir kavramdır. Yağların kalitesinde önemli yer teşkil ederler. Yağ asit değeri bir yağda ne kadar düşük ise yağın kalitesi o kadar iyidir. Endüstride yağda bulunan yağ asitlerini gidermek için sabunlaşma tepkimelerinden yararlanılmaktadır. Bizim çalışmamızda; diğer çalışmalardan ayrılan birinci yön, özütleme işleminde çalkalama yönteminin uygulanması, ikinci yön ise çözücü olarak dietil eter, petrol eteri ve kloroform ile ayrı deneyler yapılmasıdır.


"KAHVE TELVELERİMİZİ ATMAYALIM ! PROJENİN ADI: Kahve Telvelerimizi Atmayalım ! GİRİŞ DENEYSEL TARTIŞMA -SONUÇ *Prof.Dr.Turgut GÜNDÜZ, Kantitatif Analiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları