Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı. SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı. SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında."— Sunum transkripti:

1 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2 SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 2014 yılında proje teklifine çıkılmamıştır.

3 SODES’in amacı nedir Programın amacı; Yerelde yaşayan özellikle engelliler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere dezavantajlı kesimlerin faydalanmasını sağlamak ve toplumda yaşam standardı yakalamak.

4 2013 Yılı Değerlendirilmesi  Yılın Projesi  Örnek Projeler

5 2015 yılı SODES Yol Haritası  Sözleşme Öncesi Evrakların Teslimi  Projede varsa eş-finansman tutarlarının SODES adına açılan hesaba yatırılması  Finansman Sözleşmesi İmzalanması  Sözleşme Damga Vergisi tutarlarının hesaplara aktarılması  Projelerce Sözleşme Damga Vergisi Tutarlarının Proje tarafından bankaya yazılan resmi yazı aracılığı ile Defterdarlığa yatırılması  Proje Yürütücüsünce SODES Ofisine projenin başlatılma yazısının gönderilmesi

6 İlk temin edilecekler Projeye yürütücü kurum/kuruluşun işlemleri karıştırılmaz.  Proje adına açılmış gelen/giden evrak defteri  İlk demirbaş alımından sonra proje adına açılmış demirbaş defteri

7 Proje adına yapılacak işlemler Örnek;  Projenizin Numarası : 2015-68-0021  Projenizin Adı : Gülağaç Kadın Eğitim Merkezleri 2015-68-0021 Gülağaç Kadın Eğitim Merkezleri Projesi

8 Sözleşme Öncesi Gerekli Evraklar  1.Proje Yürütücüleri hakkında genel bilgi içeren formun iki (2) nüsha olarak tanzim edilecektir.  2.Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi (ler)in isim (ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza yazısı iki (2) nüsha olarak hazırlanacaktır.  3.Aksaray Valiliği, 2015 yılı SODES programında aktaracağı ödemeleri Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ çerçevesindeki bankalardan birinde açtığı SODES Proje hesabı üzerinden gerçekleştirecektir. Bu nedenle proje sahipleri proje adına hesap açtıracaklardır. Banka Hesapları Ziraat Bankası ilgili şubesine açılacaktır.

9 Sözleşme Öncesi Gerekli Evraklar  4.Proje yürütücüsü tarafından İlgili Vergi Dairesinden Proje adına açılmış Vergi Numarası alınacaktır.  5.Proje Koordinatörlerine ait görevlendirme yazıları iki (2) nüsha olarak hazırlanacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerde proje koordinatörü görevlendirmeleri en üst amirin oluru ile yapılacaktır. STK’larda proje koordinatörü görevlendirmesi yönetim kurulu kararı ile yapılacak ve ilgili STK başkanının imzası ile Valiliğimize bildirilecektir.  6.Proje Yürütücü tarafından Kamu Kurum/Kuruluşları için Kimlik Beyan Formu iki (2) nüsha olarak tanzim edilecektir.

10 Sözleşme Öncesi Gerekli Evraklar  7.Proje Yürütücü tarafından STK’lar için Kimlik Beyan Formu iki (2) nüsha olarak tanzim edilecektir.  8.Proje Yürütücü tarafından Mali Kimlik Formu iki (2) nüsha olarak tanzim edilecektir.  9.Proje Yürütücü tarafından Mali Kontrol Taahhütnamesi Muvafakat- namesi Formu iki (2) nüsha olarak tanzim edilecektir.

11 Eş-finansman Tutarlarının Yatırılması  Kamu Kurum ve Kuruluşları eş-finansman gösteremezler.  Proje başvurusunda taahhüt edilmiş olan eş finansmanlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde proje adına açılmış banka hesabına aktarılır, dekontu SODES Koordinasyon Birimine teslim edilir ve faaliyetlerine başlar.

12 Proje Kapsamında Mal Alımı  Sivil Toplum Kuruluşları tüm alımlarını doğrudan temin usulü ile kamu kurumları ise tabii oldukları mevzuata göre ihalelerini yaparlar.  Yapılan ihalelere Koordinasyon Biriminden 1 temsilci gözlemci olarak katılabilir.  Ayrıca Proje yürütücüsü yapılacak olan mal ve hizmet alımından önce fiyat araştırmalarını dosya halinde SODES Koordinasyon Birimine sunar.

13 Proje Kapsamında Personel Alımı  Proje yürütücüsü proje kapsamında istihdam edilecek personel ve mesleki eğitim kurslarından faydalanacak kursiyerlerin alımını İş-kur’ a kayıtlı işsizler arasından alır.  Personel maaşları ve kursiyer ödemeleri başvuru dosyasında öngörülmüş olan brüt tutarlar üzerinden ödenir.

14 Proje Kapsamında Yapılan Harcamalar  Bütçe harcama yetkilisi kurumun en yetkili amiridir.  Bütçe harcamaları güncel başvuru dosyaları üzerinden yapılmalıdır.  Başvuru dosyasında öngörülmüş olan bütçe kalemleri; mal ve hizmetlerin alımlarında brüt tutarlarıdır.

15 Muhasebeleştirme  SODES proje hesabı kurum hesaplarından ayrı tutulur ve her kurum muhasebesini kendi muhasebecisine tutturur.  Bu yükümlülükten dolayı muhasebeciye SODES kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

16 Ödeneklerin Aktarılması  Her kurum/kuruluş kendi mevzuatına göre alım işlemlerini gerçekleştirir.  Ödeme evrakları düzenlenir.  Ayın son haftası ödeme evrakları SODES Ofisine kontrol için getirilir.  Ödenekler hesaplara aktarılır  Ödemeler proje hesaplarından mal alımı yapılan kişi/kurumlara ödenir.

17 Projelerce Ödemelerin Yapılması  Her ödemenin mutlaka faturası olmalıdır.  Elden ödeme yapılmaz.  Tüm ödemeler Hesabın açıldığı bankaya Resmi Yazı yazılarak yapılır.  Yapılan her ödemeden (2) iki nüsha dekont alınır.  Dekontlardan biri Proje Dosyasına diğeri SODES Ofisine teslim edilir.  Her ay sonu Hesap ekstresi alınarak bir kopyası SODES Ofisine teslim edilir.

18 Projelerce Ödemelerin Yapılması  Elektrik, Telefon, İnternet, Su vb. abonelikler için proje adına açılmış vergi numarası ile abone olunur.  Kiralama işlemlerinde mutlaka sözleşme yapılır. Sözleşme damga vergisi Defterdarlığa ödenir. Ay sonu ödeme evrakları arasına sözleşmenin bir fotokopisi eklenir.  Proje adına açılmayan hiçbir abonelik/sözleşme bedeli ödenmez.

19 SODES Kapsamında Mal Alımı Projede öngörülmüş olan mal ve hizmetlerin alımı Valilik internet sitesi aksaray.gov.tr ve aksaraysodes.gov.tr sitelerinde duyurularak başlar.  2.000 TL’nin altındaki alımlarda duyuru zorunluluğu bulunmamaktadır.  2.000 TL’nin üstünde 10.000 TL’nin altındaki alımlarda 1 hafta,  10.000 TL’nin üstündeki alımlarda ise 15 gün süre ile duyuru yapılması zorunludur.

20 KURSLAR  Yapılacak kurslarda her kursiyer için devam çizelgesi oluşturulmak zorundadır.  Sodes uygulama usul ve esasları gereğince 15 günden fazla devamsızlık yapan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir ve yerine yeni kursiyer alınması sağlanır.

21 Proje Kapsamında Alınan Demirbaşlar  Proje kapsamındaki faaliyetler proje yürütücüsü tarafından 3 yıl boyunca devam ettirilmek zorundadır.  Alınan demirbaşlara ise SODES etiketi yapıştırılır ve yürütücü kurumun demirbaş envanterine kayıt edilir.  Demirbaşlar 3 yıl o faaliyet için kullanılmak zorundadır.  Alınan demirbaşlar satılamaz ve Valiliğin izni olmadıkça herhangi bir kurum ya da kuruluşa devredilemez.

22 Raporlamalar  Valilik tarafından yapılan her ödemeden sonra proje yürütücüsü ilerleme raporlarını Sodes-Bis sistemine girip evraklarını teslim etmek zorundadır.  En az 3 ilerleme 1 nihai rapor girilmesi gerekmektedir

23 Ek Belgeler Yapılan harcama evraklarının yanı sıra;  Hesap açılış tarihinden itibaren alınmış hesap ekstresi,  Proje kapsamında alınan demirbaşların demirbaş kayıt defteri,  STK lar için alınan karar fotokopileri,  Gelen-giden evrak kayıtları,  Proje faaliyetlerini belgeler nitelikte çekilmiş fotoğraflar videolar ve son olarak raporda yer alan belgelerin Dijital arşivi.

24 Görünürlülük Kuralları  Her proje yürütücüsü SODES görünürlük kurallarına uygun bir tabelayı faaliyet göstereceği binaya ve ofise asmak zorundadır.  Proje ortakları projeye ne şekilde destek olursa olsun logosu SODES tabelasında yer alamaz

25 Görünürlülük Kuralları PROJESİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR YÜRÜTÜCÜK URUM LOGOSU

26

27

28

29

30

31

32

33

34 İletişim Bilgilerimiz Telefon/Fax 0 382 215 00 92 Web aksaraysodes.gov.tr Email aksaraysodes@gmail.com Twitter aksaraysodes

35 Katılımınız için Teşekkür ederiz.


"2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı. SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları