Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS) ŞANLIURFA Eylül 2015 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Denetçi Eğitim Seminerleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS) ŞANLIURFA Eylül 2015 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Denetçi Eğitim Seminerleri."— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS) ŞANLIURFA Eylül 2015 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Denetçi Eğitim Seminerleri

2 WEB TABANLI (INTERNET) 7/24 KULLANIM SİSTEMİN YAPISI TAREKS

3 Sistemin Özellikleri KOLAY VE EŞANLI ERİŞİM –Web tabanlı ve 7/24 esasına dayalı –Tek başvuru ve e-haberleşme GÜVENLİ İLETİŞİM / VERİLERİN GİZLİLİĞİ –E-imza ve güncel kayıtlar –Yetkiye/amaca göre erişim GÜMRÜKLERLE ENTEGRASYON –Veri kullanımında standardizasyon –Gümrük idareleriyle veri değişimi TEK PENCERE UYGULAMASI –Aynı ekrandan tüm işlemlerin yapılması –Ön izin/fiili denetim/belge düzenleme v.b.

4 Sistemin İşleyişi 1.YETKİLENDİRME –Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri 2.BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ –Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler 3.GÜMRÜK İŞLEMLERİ –Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

5 Yetkilendirme 1.E-İMZA SERTİFİKASI ALINMASI 2.FİRMALARIN TANIMLANMASI 3.KULLANICI YETKİ BAŞVURUSU 4.BELGELERİN İBRAZI 5.ONAY SÜRECİ 6.GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

6 MEVZUAT –Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (2011/53) (29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete) –PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/25) AMAÇ –İşlemlerin e-ortamda güvenli bir şekilde yapılması –e-imzanın hukuki olarak ıslak imza niteliği –Aranan belgelerin kaldırılması/azalması SERTİFİKA TEMİNİ –Kamu (TÜBİTAK) ve özel sektör (diğer Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: E-GÜVEN; E-TRUST- E-TUĞRA) –+ Mobil imza –Mevcut olan nitelikli sertifikalar geçerli! E-İmza = Islak İmza

7 Çırçır prese fabrikalarının 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve fabrika adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir Pamuk Sorumlu Denetçisinin kullanıcı olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. Firmaları TAREKS de temsil edeceklerin, elektronik imza sertifikası almaları gerekmektedir (Pamuk Sorumlu Denetçisi için alınacaktır). Elektronik imza sertifikası bulunanlar TAREKS için de kullanabilirler. Elektronik imza sertifikası, aşağıdaki firmaların birisinden temin edebilir. - http://www.turktrust.com.tr/- 323 27 70-323 27-71 (Gaziantep)- 0 312 439 10 00 (Ankara)http://www.turktrust.com.tr/ - http://www.e-guven.com/ - 0 216 360 46 05 (İstanbul)-0 312 491 85 85 (Ankara)http://www.e-guven.com/ - http://www.e-tugra.com.tr/ - 0 212 416 45 78 (İstanbul)-0 312 472 21 13- 473 56 90 (Ankara)http://www.e-tugra.com.tr/

8 HANGİ FİRMALAR? –DTS Tebliği: (2011/53) kapsamı firmalar –PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamındaki firmalar (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/21) NE ZAMAN? –En kısa sürede sisteme kayıt (mevcut firmalar için) HANGİ İŞLEMLER? İlk Başvuru Güncelleme (Onay Öncesi) Firma Tanımlaması

9 Pamuk Sorumlu Denetçisi, elektronik imza sertifikası aldıktan sonra www.ekonomi.gov.tr adresinden E-İMZA UYGULAMALARINA girer. www.ekonomi.gov.tr

10 Firma tanımlamayı seçer.

11 Firma tanımlama uygulamasından, vergi numarası tanımlayarak diğer istenilen bilgileri sisteme girer. İlgili alanları firma bilgilerine göre doldurur ve kaydederek e-imza ile imzalar.

12 Firmanın MERKEZ bilgileri girilir Her vergi no için bir giriş yapılır ŞUBE BİLGİLERİ onay işlemleri sonrasında kaydedilir

13 Bilgiler kaydedilir ve E-İMZALANIR.

14 Not: Firma tanımlaması yapılarak e-imza ile onaylandıktan sonra güncelleme işlemleri ancak TAREKS üzerinden yapılabilir.

15 KİMLER? –TAREKS’de firmalar adına işlem yapacak temsilciler, Pamuk Sorumlu Denetçileri –Diğer amaçlar (işlemlerin takibi v.b.) NE ZAMAN? –Firma Tanımlanması ile birlikte HANGİ İŞLEMLER? –Firma Tanımlanmasında en az bir kullanıcı (Pamuk Sorumlu Denetçisi) için başvuru –Sonraki başvurular (aynı belgeler istenmez) Yetkilendirme Başvurusu

16 http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm e-imza uygulamaları menüsüne dönülerek e-imza sahibi kişi(Pamuk Sorumlu Denetçisi) için yetkilendirme başvurusu yapar.http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm

17  Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi seçilir.

18  Pamuk Sorumlu Denetçisi, aşağıdaki boşluklarda görüldüğü gibi kendi bilgilerini ve en alt temsil ettiği firma vergi no İle temsil ettiği firma adını girer ve devam ederek, e-imza sertifikası ile imzalar. Kullanıcı tipi FİRMA olarak belirtilir Yetkilendirme firmanın TAREKS’deki tüm işlemlerini kapsar

19 Bilgiler kaydedilir ve E-İMZALANIR.

20 NEREYE? –Firmalar için en uygun Grup Başkanlığı –Sonraki tüm işlemler aynı Grup Başkanlığı nezdinde takip edilmeli HANGİ BELGELER? –İmza Sirküleri, Ticaret Sicili, Vergi Mükellefiyet ve Taahhütname –Sonradan yapılan başvurularda içeriği aynı belgeler tekrar istenmez Belgelerin İbrazı

21 ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIĞI’NA GAZİANTEP 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (2011/53) uyarınca, firmamızın yetkilendirme başvurusu ve firma tanımlaması yapılarak, istenilen belgeler dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Bilgileri ve gereğini arz ederiz. …/…./20…. Firma Kaşe Yetkili İmza EKLER: İmza Sirküleri(Noter Onaylı) Ticaret Sicili Gazetesi(Oda veya Noter Onaylı) Taahhütname(Noter Onaylı) Vergi No. Belgesi(Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

22 BELGELER İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri), TAREKS Taahhütnamesi: Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanarak Bakanlık web sayfasında “E-İmza Uygulamaları” bölümünde veya aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterde her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek olan taahhütnamenin aslı; Vergi Dairesinden onaylı Vergi No. Yazısı (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

23

24  TAREKS TAAHHÜTNAMESİNDEKİ BAZI BÖLÜMLERİN AÇIKLAMALARI:

25 BELGELERİN KONTROLÜ –Grup Başkanlığına ibraz edilen belgeler kontrol edilir –Onay süreci TAREKS’de başlatılır ONAY –EKONOMİ-BİM tarafından onay işlemi tamamlanır –Sonuçlar firmaya e-posta ile bildirilir –E-posta ile yapılan bildirimler yasaldır ve sorumluluk firmaya aittir (diğer işlemlerde olduğu gibi) Onay İşlemleri

26 ONAY SONRASINDA TAREKS’DE YAPILIR BELGE İBRAZI GEREKTİRMEYEN –Teyit istemeyen bilgiler (adres, yetkili kişi, TKDYB vb) –Ayrıca belge ibrazı gerektirmez BELGE İBRAZI GEREKTİREN –Unvan ve Ticaret Sicili No. değişikliği –TAREKS’deki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır –İlgili belge(ler)in güncel hali Grup Başkanlığı’na sunulur Bilgi Güncelleme

27  E-İmza Uygulamalarına Giriş

28  Akıllı Kart veya Mobil İmza Seçilerek, İmzalar butonuna basılır.

29  Akıllı Kart PIN’i girilir.

30 TAREKS’de adına işlem yapılacak FİRMA seçilir

31  Uygulama şeçildikten sonra firma TAREKS işlemleri sayfasına girmiş olur.

32 Sistemin İşleyişi 1.YETKİLENDİRME –Sisteme giriş öncesinde tüm firma/kullanıcılar tarafından yapılması gereken başvuru/onay/güncelleme işlemleri 2.BAŞVURU VE DENETİM İŞLEMLERİ –Denetimlere yönelik takip edilmesi gereken başvuru, sorgulama, belge sunulması, risk analizi gibi süreçler 3.GÜMRÜK İŞLEMLERİ –Denetim sonuçlarının gümrük idarelerine beyan edilmesi ve bunların izlenmesi

33 Başvuru ve Denetim İşlemleri 1.TÜM BAŞVURULAR –İthalat Denetimleri –İhracat Denetimleri –İç Piyasa (Pamuk) Denetimleri 2.SORGULAMALAR 3.BİLGİ GÜNCELLEME / ŞUBE KAYITLARI 4.DENETİM BİRİMLERİ İLE İLETİŞİM

34 Sezonluk bildirim TAREKS üzerinden yapılır. Makine, depo, yardımcı cihaz vs. gibi durumlar sisteme kaydedilir. Çırçır prese fabrikası ile linter ve prese fabrikası işletenler faaliyete başlamadan en az iki hafta önce Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre bildirimde bulunmak ve pamukların tasnif ve kontrolü için bu Tebliğe uygun personel istihdam ettiğini ve yeterli altyapıya sahip olduğunu göstermek zorundadır. Bildirim için istenen bilgi ve belgeler ile TAREKS üzerinden başvurulur. Bildirim üzerine Bölge Müdürlüğünce yerinde ve sunulan belgeler üzerinde Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda, sınıflandırma ve kontrol şekline bağlı olarak Tebliğde belirtilen şartları yerine getirdiği tespit edilen çırçır prese ile linter ve prese fabrikalarının faaliyetine izin verilir.

35 Pamuk Kontrol Belgesi Kontrol başvurusu (1) Kontrole sunulacak partiler sondaj ya da tek balya yöntemine uygun olacak şekilde Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından hazırlanır. (2) TAREKS’te kullanıcı olarak yetkilendirilen Pamuk Sorumlu Denetçisi, mal sahibine ait her parti için Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden başvurusunu yapar. (3) Sondaj yöntemine göre kontrol başvurusunda çırçırlama şekli, grup, sınıf ve tipi; tek balya kontrol başvurusunda çırçırlama şekli ve grubu ile her balyanın sınıfı, tipi, elyaf uzunluğu (stapel) ve karakter özelliklerini içeren laboratuvar analiz raporundaki sonuçlar beyan edilir.

36 Pamuk Kontrol Belgesi (1) TAREKS üzerinden yapılan kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilir. Kontrol talepleri en geç iki gün içinde sonuçlandırılır. Ürün Denetmeni tarafından yapılan kontrol sonucunda pamukların ilgili mevzuatına uygun olması halinde Pamuk Kontrol Belgesi düzenlenir. (2) Tebliğe aykırı şekilde hazırlanan pamuklar için kontrol belgesi düzenlenmez ve bu Tebliğde öngörülen ilgili müeyyideler uygulanır. (3) Ürün Denetmeni görevlendirilmediği durumda, bu Tebliğe uygun olarak Sorumlu Denetçi tarafından sınıflandırılıp tiplendirildiği ve kontrol edildiği beyan edilen pamuklara kontrol belgesi düzenlenir. Balyalar üzerine Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından denetçinin adı-soyadı, belge numarası ve firma unvanı ile vergi numarasının bulunduğu kontrol mühürü vurulur.

37 Belgenin kullanımı (1) Preseli pamukların alım ve satımlarının Pamuk Kontrol Belgesi ile yapılması zorunludur. (2) Balya ve etiketin üzerindeki bilgiler Pamuk Kontrol Belgesine uymayan preseli pamukların alınıp satılması ve nakli yasaktır. Belgenin süresi (1) Pamuk Kontrol Belgesinin geçerlik süresi bir yıldır. Kontrol tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olan balyaların usulü dâhilinde yeniden tasnif ve kontrolü zorunludur.

38 Devir ve ifraz (1) Kontrolü yapılan parti için, belgenin geçerlik süresi içinde olmak ve belge kapsamında belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla, devir ve ifraz işlemleri yapılabilir. (2) Söz konusu işlemler için Pamuk Sorumlu Denetçisi tarafından TAREKS üzerinden başvurulur. (3) Devir veya ifraz işlemi öncesinde düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi yeni belge düzenlenmesi için Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve başka amaçlarla kullanılamaz.

39 Bildirimler (1) Pamuk Sorumlu Denetçisi, kontrol başvurusu ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar. (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir. (3) Düzenlenen Pamuk Kontrol Belgesi, gönderim masrafları belge sahibi işletme tarafından karşılanmak suretiyle, işletme tarafından beyan edilen adrese gönderilir veya elden teslim edilir. Pamuk Kontrol Başvurularında, kontrol başvurusu yapabilmek için Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ücret yatırılarak, sisteme dekont yada EFT bilgilerinin girilerek kredi yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem yapılamayacaktır (Örneğin Dahili pamuk kontrol belgesi ücreti 30 TLx 10 parti için olursa toplam 300 TL yatırılır ve kredi yüklemesi yapılır, sistem her kontrol başvurusunda otomatik olarak hesaptan düşecektir).

40 Başvuru Masrafları Pamuk Kontrol Belgesi, İfraz ve Devir, Sezonluk Bildirim gibi başvurularda, TAREKS’te işlem yapabilmek için Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ücret yatırılarak, sisteme dekont yada EFT bilgilerinin girilerek kredi yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem yapılamayacaktır. Örneğin Dahili pamuk kontrol belgesi ücreti 30 TLx 10 parti için olursa toplam 300 TL yatırılır ve kredi yüklemesi yapılır, sistem her kontrol başvurusunda otomatik olarak hesaptan düşecektir.

41 2.2- TAREKS Kapsamında Yapılacak Pamuk İşlemleri 2.2.1- Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat 20,00 TL 2.2.2 Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi Katılım 150,00 TL 2.2.3- Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi 250,00 TL 2.2.4- Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Süre Uzatım 100,00 TL 2.2.5- Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Zayii 100,00 TL 2.2.6- Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Yenileme 100,00 TL 2.2.7- Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Başvurusu 500,00 TL 2.2.8- Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Onayı 500,00 TL 2.2.9- Pamuk Kontrol Belgesi Başvurusu 30,00 TL 2.2.10- Pamuk Kontrol Belgesi Devir ve İfraz İşlemleri 15,00 TL 2.2.11- Pamuk Kontrol Belgesi Süre Uzatımı 20,00 TL 2.2.12- Pamuk Kontrol Belgesi Zayii 50,00 TL 2.2.13- İthalat Denetim Başvurusu 100,00 TL 2.2.14- İhracat Denetim Başvurusu 10,00 TL 2.2.15- İhracat Devir ve İfraz İşlemleri 10,00 TL 2.2.16- İhracat Süre Uzatımı 10,00 TL

42 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü BANKA HESAP BİLGİLERİ BANKA ADI Yetkilisi ve Telefonu ŞUBE ADIŞUBE KODU HESAP NUMARASI IBAN NO T.Vakıflar Bankası T.A.O. 0 312 222 39 62 T.C.Ekonomi Bakanlığı Bağlı Şubesi 709 158007294005 505 TR720001500158007294005505 T.Halk Bankası A.Ş. 0 312 229 46 08Necatibey Şubesi3865000029TR890001200938600005000029

43

44

45 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İletişim: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 GAZİANTEP (342) 221 21 42


"DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS) ŞANLIURFA Eylül 2015 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Denetçi Eğitim Seminerleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları