Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıllı SODES Uygulama Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıllı SODES Uygulama Süreci"— Sunum transkripti:

1 2015 - Yıllı SODES Uygulama Süreci

2 BAŞLANGIÇ SODES programı 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ise İçanadolu Bölgesinde bazı illeri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

3 AMAÇ Programın amacı; Yerelde yaşayan özellikle engelliler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere dezavantajlı kesimlerin faydalanmasını sağlamak ve toplumda yaşam standardı yakalamak.

4 Uygulama Sürecinde Esas Alınacak Kriterler
2015 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında adresinde yer alan 2015 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacaktır.

5 2015 Yılı Usul ve Esaslarına Nasıl Ulaşılır?

6 2015 Yılı Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.

7 Valilik, yapılan izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projenin durdurulmasına veya iptal edilmesine karar verebilir.

8 Ek Süre Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü Valilik makamına tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek projenin bitiş tarihinden geçerli olmak üzere en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir.

9 Finansman Sözleşmesi Valilik ile Proje yürütücüsü arasında proje ile ilgili finansman sözleşmesi imzalanacak. Böylece Proje uygulama süreci başlamış olur.

10 Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar
Ayrıntılı proje takvimi proje koordinasyon merkezine gönderilecek. Proje başlama yazısı yazılacak. (Proje yürütücüsü tarafından)

11 Proje Yürütücüleri Projede görevli olan;
Koordinatör, idari destek personeli ve yardımcı hizmetlinin kimlik bilgileri ve hesap numaraları dosya halinde gönderilecek. Proje harcama yetkilisinin kimlik bilgileri Projede görevli diğer kişilerin kimlik bilgileri Projede imza yetkisine sahip kişilerin (Dernek başkanı vs.) imza sirküsü (Noter onaylı) Proje Koordinasyon Merkezine ulaştırılacak.

12 Proje Banka Hesap Numarası
Proje hesap numarası resmi yazı ile gönderilecek. (Yeni açılan bir hesap numarası olacak, eskisi kabul edilmeyecek) Eş finansman olan projelerde, proje hesabına paranın yatırıldığına dair ödeme dekontu finansman sözleşmesinden önce getirilecek. Proje kapsamında çalıştırılan kişiler için vergi dairesinde stopaj kaydı açıldığına dair belge PKM’ye ulaştırılacak.

13 İlk Ödeneğin Aktarılması
Proje finansman sözleşmelerinin imzalanmasından ve proje yürütücüleri tarafından eş finansman dekontlarının Koordinasyon Merkezine teslim edilmesinden sonra en yakın tarihte proje bütçesinin ilk kısmını Proje hesaplarına aktarılır.

14 Ödenek Aktarımı Her ödenek aktarımında yapılan alımların faturaları incelenip denetlendikten bir sonraki dilim ödeneği aktarılacaktır. Her dilim ödemeleriyle ilgili dosyalar ayrı ayrı tutulacaktır. (Örnek: 1. Dilim ödemeleri TL’lik ise bu alımlarla ilgili evraklar bir sonraki dilimdeki ödemelerdeki dosyalarla birleştirilmemelidir.) Projenin başlamasından itibaren ay ay banka hesap ekstreleri alınacak ve dosyalanacak.

15 Personel Bilgileri Projede görevli olan sözleşmeli personel ile ilgili özlük dosyası tutulacak. Proje yürütücüsü ile görevlendirilen personel arasında yapılan sözleşmeler ve her türlü ödeme ile ilgili belgeler dosyada tutulacak.

16 Görünürlük Kuralları Her proje yürütücüsü sodes görünürlük kurallarına uygun bir tabelayı faaliyet göstereceği binaya ve ofise asmak zorundadır. Proje ortakları projeye ne şekilde destek olursa olsun logosu sodes tabelasında yer alamaz.

17 Görünürlük Kuralları Proje kapsamında yapılan her faaliyetle ilgili fotoğraf ve videolar dijital ortamda arşivlenecek ve bir kopyası Proje Koordinasyon Merkezine ulaştırılacak.

18 Kursiyerler ve Kayıt Defteri
Yapılacak kurslarla ilgili 18 yaşından küçük kursiyerler için veli izin belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi olacak. Derneklerin; dernek kayıt defterleri tutulacak, resmi yazışma kurallarına uyulacak. Proje başvuru formu dosyada bulunacak. Revizyon olması durumunda yeni hali imzalanarak üstüne eklenecek.

19 PROJEDE İHALE KURALLARI

20 Her alım için ayrı ayrı ihale dosyası tutulacak;

21 İhale Dosyasında Bulunması Gerekenler
İhale onayı Piyasa araştırma tutanakları Teklif mektupları Harcama onayı Yaklaşık maliyet hesap cetveli

22

23

24

25

26

27

28

29 İhale Dosyasında Bulunması Gerekenler
Her ihale için Faturalar ve ödeme dekontları ayrı ayrı dosya olarak tutulacak. Mal ve hizmet alımlarında kurum yeterlilik belgesi istenilecek. (İhaleyi alan firmadan istenecek) Mal ve hizmet alımlarında teknik şartname belgesi istenilecek. (Proje yürütücüsünden istenecek)

30 Dikkat Edilmesi Gerekenler
Proje kapsamında yapılacak olan; ihale, konferans, gezi, piknik vb. etkinliklerde Proje Koordinasyon Merkezi uzmanlarından en az bir temsilci bulunacak. Bunun için etkinlikten önce resmi yazı ve telefonla haber verilmelidir.

31 Şırnak Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi
TEŞEKKÜRLER T.C Şırnak Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi


"Yıllı SODES Uygulama Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları