Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi"— Sunum transkripti:

1 İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi 02.09.2015
2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi HOŞGELDİNİZ

2 Toplantının Amacı Toplantımızın amacı Sözleşme imzalanmasından sonra,
Sözleşmeleri imzalamadan önce, destek sözleşmesi, proje süreçleri, proje ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgilendirme Sözleşme imzalanmasından sonra, Eğitim Toplantıları (KAYS, Proje Uygulama, Satın Alma ve Görünürlük Eğitimleri) 29 Eylül 2015 Salı YÖRESEL MDP Eğitim, Saat 10:00 30 Eylül 2015 Çarşamba KOBİ MDP Eğitim , Saat 10:00 İhtiyaç olduğu durumlarda duyurulacak tarihlerde eğitimler ayrıca düzenlenecektir. ( Muhasebe Eğitimi)

3 Çok Önemlidir. Proje sürecinde,
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Proje sürecinde, Sözleşmede belirtilen süre ve bütçe içerisinde taahhüt edilen faaliyetlerin yerine getirilmesi beklenilmektedir. Bu nedenle, Doğru bir finansal planlama ve ödeme takvimi oluşturulması, Proje faaliyetlerinin başarılı olarak yönetimi, Proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin tabii olan mevzuata (Ajans Satınalma Rehberi, Yeni Destek Yönetim Kılavuzu vb.) uygun olarak gerçekleştirilmesi, İzleme uzmanı ile iletişim Çok Önemlidir.

4 Proje Yürütme Sürecindeki Temel Aktörler
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Proje Yürütme Sürecindeki Temel Aktörler Ajans Yararlanıcı İzleme Uzmanı Proje Koordinatörü İzleme Uzmanı : Projenin başından sonuna kadar Yararlanıcının doğrudan ve ilk aşamada temasa geçeceği kişi İzleme Değerlendirme ve Raporlama Biriminde görevli uzmanlardır. Görevleri ise projelerin takibi, kontrolü ve gerektiği takdirde de Yararlanıcının yönlendirilmesidir.

5 Proje Koordinatörünün e-posta da dahil olmak üzere
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Proje Koordinatörü : Projenin başından sonuna kadar Ajansın doğrudan ve ilk aşamada temasa geçeceği kişidir. KAYS ile ilgili bilgilerin sisteme girilmesini sağlayacak kişidir. Proje Koordinatörünün e-posta da dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin değişmesi halinde en kısa zamanda Ajansa bildirilmesi gerekmektedir. !!! İzleme uzmanları proje koordinatörü olarak 1 kişi ile iletişime geçecek. Projenizin başarısı için; Proje koordinatörü & İzleme Uzmanıyla, Kurumunuz/firmanız yetkilisi & proje koordinatörünün sürekli iletişim halinde olması önemlidir.

6 Görünürlük Destek yararlanıcısı, uygulamakta olduğu projede Ajansın desteğini açıkça göstermelidir. Görünürlük kapsamında metal levha ve tabela nihai ödemeden sonraki 3 yıl boyunca kullanılacaktır. (Yasal süre 6 aydır.) Bastırılan kitap, broşür ve diğer tanıtım materyallerinin üzerinde de görünürlük işaretleri olmalıdır.

7 Projenin Finansmanı Ajans tarafından; Ön Ödeme ( %40) Ara Ödeme (%40)
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Projenin Finansmanı Ödeme prosedürleri ve ödemelerin oranları genel olarak aşağıda belirlenen şekilde yapılacaktır. Ajans tarafından; Ön Ödeme ( %40) Ara Ödeme (%40) Nihai Ödeme (%20)

8 2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
Ön Ödeme Sözleşme imzalanmasından sonraki 45 gün içinde yapılacak ilk izleme ziyareti sonrasında, Proje değerlendirmesine göre desteğin %40’ı Avans şeklinde, Proje hesabına (!Proje için açılmış ayrı bir hesap OTOMATİK REPO HESABI!!!) yatırılır.

9 Ara Ödeme Hakediş sistemine göre, Sözleşmede belirlenen dönemde,
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Ara Ödeme Hakediş sistemine göre, Sözleşmede belirlenen dönemde, Sunulan Ara Raporun incelenmesi sonucunda yapılır. Ara ödemede, -Yararlanıcı tarafından ödemenin fiilen yapılmış olması, veya harcamaya esas mal/hizmetin alınmış, yapım işi ise tamamlanmış olmasını kanıtlayan belgelerin sunulması (fatura, sözleşme vb. borçlandırıcı evraklar), - Söz konusu ödemeye esas olan faaliyetlerin gerçekleşmiş olması (mal veya hizmetin alındığının yerinde tespiti, makine ve teçhizatın çalışır vaziyette görülmesi vb.) yeterli olacaktır.

10 Hakediş sistemine göre,
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Nihai Ödeme Hakediş sistemine göre, Sözleşmede belirlenen dönemde,(faaliyetlerin tamamlanması sonrasında, proje bitiş tarihi beklenmeksizin nihai rapor sunularak talep edilebilir.) Sunulan Nihai Raporun incelenmesi sonucunda yapılır. Nihai ödemenin yapılabilmesi için tüm faturaların proje süresi içinde kestirilmiş olması ve ödemelerinin fiilen yapılmış olması ve malın/hizmetin teslim alınmış olması veya yapım işinin tamamlanmış olması ön koşuldur. Ara ve nihai rapor, teknik ve mali olmak üzere iki bölümden oluşur ve ödeme talebi ile birlikte ajansa sunulur.

11 2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
Ödeme BAKKA Yararlanıcı Oran Ön (a) (b) 40% Ara (c) (d) Nihai (e) (f) 20% Örnek: Proje Bütçesi TL, Destek Oranı: %50 olan yararlanıcının sağlayacağı eş finansman TL’dir. Geriye kalan TL ajans tarafından verilir. Ön Ödeme: TL(a) ajans tarafından Avans olarak yatırılır. ( Yani ‘nin % 40’ı) Ara Ödeme: Yararlanıcı TL ( a + c + d) kadar harcama yaparak Ara Rapor verdiği varsayılırsa, ara rapor vermeden önce yaptığı harcama tutarının eş finansmana karşılık gelen kısmını ( TL) proje hesabına nakit olarak yatırılmalıdır. Bunun karşılığında , Bu harcamanın %50sine karşılık gelen TL destek ödemesi haketmiş olur. Ön ödemesi TL yapıldığı için ; (c) kadar ödeme olan TL inceleme sonucunda ödenir. ( % 40 ) Nihai Ödeme: Yararlanıcı TL ( e + f ) tutarında harcama yaptıktan sonra Nihai Rapor verir . (Ortak hesaptan fiili transfer şart-Çek senet vb. ödeme araçları uygun değil ) TL (e) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.

12 2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
Ödeme BAKKA Yararlanıcı Oran Ön (a) (b) 40% Ara (c) (d) 50% Nihai (e) (f) 10% Örnek: Proje Bütçesi TL, Destek Oranı: %50 Yararlanıcının sağlayacağı eş finansman TL’dir. Geriye kalan TL ajans tarafından verilir. Ön Ödeme: (a) ajans tarafından Avans olarak yatırılır. ( Yani ‘nin % 40’ı) Ara Ödeme: Yararlanıcı ( a + c + d) kadar harcama yaparak Ara Rapor verir. Ara rapor vermeden önce yaptığı harcama tutarının eş finansmana karşılık gelen kısmını ( TL) proje hesabına nakit olarak yatırılmalıdır. Bunun karşılığında TL nin % 50 sine karşılık gelen destek ödemesi haketmiş olur. Ön ödeme olarak TL ödendiği için ; (c) kadar ödeme olan inceleme sonucunda ödenir. ( % 50 ) Nihai Ödeme: Yararlanıcı ( e + f ) tutarında harcama yaptıktan sonra Nihai Rapor verir .(fiili transfer şart hepsi için-Ara ödemede şart olmayan fiili transferler nihai de incelenecek ) 6.000 (e) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.

13 Ödemelere İlişkin Önemli Konular
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Ödemelere İlişkin Önemli Konular Satın Alma Kurallarına uygun yapılmamış tüm harcamalar Uygun Olmayan Maliyet olarak değerlendirilmektedir. Tüm harcamaların banka hesabından fiili olarak yapılmalıdır. Çek, senet, bono vb. ödeme araçları kabul edilmemektedir. Projede bütçesi olmayan ve proje faaliyetleri ile ilişkili olmayan tüm harcamalar Uygun Olmayan Maliyet olarak değerlendirilmektedir. Tüm faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin ödemeler proje dönemi içerisinde yapılmalıdır. (Mali denetim haricindeki tüm ödemeler) *( Mali denetim ödemesi Nihai Rapor verme süresine kadar (1 ay içerisinde) yapılmalıdır! )

14 Ödemelere İlişkin Önemli Konular
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Ödemelere İlişkin Önemli Konular Tüm maliyetler, yararlanıcı ve/veya ortakları tarafından gerçekleştirilmiş harcamalar olmalıdır. Destek Sözleşmesinde belirlenen destek miktarı ve oranın üzerinde ödeme yapılamayacaktır. Türkiye Halk Bankası A.Ş., şubeleri nezdinde işletmenize ait otomatik repo tanımı olan bir proje hesabının açılması gerekmektedir.(gelir getirici hesap-4UC kodlu) Yapılacak tüm ödemelerin belirlenen bankada yararlanıcı tarafından açılacak olan proje hesabından yapılması gerekmektedir. Proje hesabından yapılmayan ödemeler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecek ve verilecek olan destek miktarında dikkate alınmayacaktır. İstisnası yoktur.

15 2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
Satın Alımlar Yararlanıcılar Satın Alma Rehberine göre satın alma işlemlerini yapacaklardır. Satın alma takviminin oluşturulması, Proje kapsamında öngörülen alımların proje süresince tamamlanabilmesi, Satın alım usullerinin (İhale ve/veya Doğrudan Temin) belirlenmesi için, gereklidir.

16 AJANS Satın Alma Rehberine göre satın alma usulleri
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı AJANS Satın Alma Rehberine göre satın alma usulleri TL altı Doğrudan Temin Usulü TL ile TL arası Pazarlık Usulü TL’nin üzeri Açık İhale Usulü Doğrudan temin sınırı içerisinde kalmak için mal/hizmet alımı ve yapım işi kısımlara bölünemez. (Suni bölünme) Benzer veya aynı grup içerisinde yer alabilecek alımlarınızın lotlandırılarak tercihen açık ihale yöntemi ile satın alınması gerekmektedir. (İlk İzleme Ziyareti)

17 Sözleşme Değişiklikleri
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Sözleşme Değişiklikleri Proje bütçesinde değişiklik yapılmaması esastır. Projenin başlangıçtaki haliyle uygulanılması istenilmekle birlikte sözleşmede değişiklik yapılması mümkündür. Sözleşme, iki farklı yolla değiştirilebilir. Bildirim Mektubu: Küçük Değişikliklerde Zeyilname: Büyük Değişikliklerde DİKKAT: Değişiklik ihtiyacı doğması durumunda önce izleme uzmanına danışınız!

18 Hangi Durumlarda Verilebilir!
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Bildirim Mektubu Küçük değişiklikleri ajansın ön onayı olmadan uygulayabilirsiniz. Değişiklik ve gerekçesi takip eden 10 gün içinde Ajansa bildirilmelidir. Hangi Durumlarda Verilebilir! Bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler, Değişikliğin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olduğu değişiklikler, Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenmiş halindeki) uygun maliyetlerinin yüzde 15’i veya altında olduğu değişiklikler.

19 2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
Zeyilname Değişiklik talebi ve gerekçesi Ajansa iletilir. Ajans kabul ederse Zeyilname imzalandıktan sonra uygulamaya geçilir. Talep Edilebilecek Durumlar; Faaliyetlerdeki önemli değişiklikler, Ana bütçe başlıkları arasında, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerinin yüzde 15’ini aşan değişiklikler,

20 4. Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi,
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 3. Bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması, 4. Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi, 5. Proje ortaklarının, iştirakçilerinin çekilmesi ya da eklenmesi, 6. Mücbir hallerde, Zeyilname talep edilebilir. Mücbir haller dışında sözleşme süresi uzatılamaz. Mücbir sebeplerin varlığı halinde ise proje süresi altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

21 Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Ajansın verdiği destekler kapsamında, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; Deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler, Proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri, Genel kanuni grev, Genel salgın hastalık, Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

22 Sözleşme Özel Koşullarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar !
İstihdam hedefinin tutmaması durumunda desteğin %5’i Ara/Nihai Raporlar ve Proje Sonrası Değerlendirme Raporlarının süresi içerisinde teslim edilmemesi durumunda desteğin %5’i Proje bitiminden itibaren 3 yıl boyunca görünürlük yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda desteğin %5’i Projenin yürütülebilmesi için elzem olmayan bir faaliyetin veya performans göstergesinin gerçekleştirilmemesi durumunda desteğin %3’ü Projenin başvuru sahibinin haksız fiili durumları veya Ajans tarafından tek taraflı feshi durumunda desteğin %10’una kadar cezaî müeyyide uygulanacaktır.

23 İzleme Uzmanlarının Sorumlu Olduğu Projeler

24 Fethi TATLI (0 507 770 54 27) KOBİ - M Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-M/0010 Pano ve Türevleri İmalatında Yeni Teknoloji Kullanımı Yoluyla Verimliliğin Arttırılması PIM-EL ELEKTRIK PANOVE MAK.SAN.VE TIC.LTD.STI. TR81/15/KOBİ-M/0003 CNC MAKİNE PARKURUNUN DESTEKLENEREK, ÜRETİM MİKTARININ ARTIRILMASI, HADDEHANE MAKİNE VE EKİPMANLARININ ÜRETİMİNE BAŞLANMASI BTE MAKİNA METAL İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

25 Fethi TATLI (0 507 770 54 27) KOBİ - D Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0037 YÜKSELEN MAKİNE TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİM KAPASİTESİ, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE KALİTESİNİ ARTTIRARAK REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRME Ilgın Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi TR81/15/KOBİ-D/0008 ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI İLE KATMA DEĞERİ YÜKSEK MOBİLYA İMALATI Şenay Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti TR81/15/KOBİ-D/0022 Gül Orman Ürünleri,Mobilya Sektöründeki Üretim Ve Hizmet Kalitesini Markalaştırıyor SELAHATTİN GÜL TR81/15/KOBİ-D/0051 AMASRA NORTHDOOR OTEL ile KONGRE TURİZMİNE HAZIRLANIYOR Pelenkoğlu Demir Çelik İnş. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. TR81/15/KOBİ-D/0080 Asansör Aksamı Üretiminde Kapasite ve Kalite Artırımı ALİ YALÇINKAYA TR81/15/KOBİ-D/0034 Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği için bölgemizin ilk metal hurda pres hattının kurulumu Ünallar Çelik Boru Profil İnş.Loj.Mut.Haddecilik İth.İhr.Ltd.Şti. TR81/15/KOBİ-D/0060 Modern ve Yeni Tasarımlarımızla Ahşap Kapı Üretiminde Markalaşıyoruz CEMBAY İNŞAAT GEMİ İNŞA TURİZM METAL TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ TR81/15/KOBİ-D/0049 DURGUT MOBİLYA YENİ ÜRETİM HATTI İLE KALİTE MONİLYALAR ÜRETİYOR DURGUT MOBİLYA/HATİCE DURGUT

26 Fethi TATLI (0 507 770 54 27) KOBİ – D (YEDEK LİSTE) Referans No
Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0059 ÖKSÜZ MERMER İLE TR81 BÖLGESİNDE İLK KEZ 0 ATIKLI DOĞAL TAŞ İŞLEMESİNE BAŞLANIYOR ÖKSÜZ MERMER İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81/15/KOBİ-D/0047 Makine Ekipman Modernizasyonu ile Üretim Kapasitesinin Artırılması ARTKIY MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TR81/15/KOBİ-D/0013 EKMEK ÜRETİM SÜREÇLERİNİN FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK MODERNİZASYONU İLE TR 81 BÖLGESİNDE KARA FIRIN LEZZETİNDE EKMEK ÜRETİMİ AY EKMEK SANAYİ TİCARET A.Ş

27 Ahmet Kubilay ÇAĞLI (0530 244 15 42) KOBİ - M Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-M/0009 MAKİNE PARKURUMUZUN MODERNİZASYONU İLE ÜRETİMDE DIŞA BAĞLILIĞIMIZIN BERTARAF EDİLMESİ VE ÜRETİM VERİMLİLİĞİMİZİN ARTIRILMASI TİMKO MAKİNE İML. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TR81/15/KOBİ-M/0013 ARTIK ÜRETİMLERİMİZ DAHA KATMA DEĞERLİ... Nur-iş Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28 Ahmet Kubilay ÇAĞLI (0530 244 15 42) KOBİ - D Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0067 Mevcut Üretim Tesisin Modernizasyonu ve "R" Sınıfı Tekrar Kullanılabilir Maske Üretim Hattının Kurulması Projesi M.F.A İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL TEKSTİL İMALAT TİC.SAN.LTD.ŞTİ TR81/15/KOBİ-D/0076 Asansör Denge Ağırlığında Ürün Çeşitlendirme Projesi Tekin Günce-Tekgün Metal Asansör TR81/15/KOBİ-D/0073 İLERİ TEKNOLOJİ İLE DAHA VERİMLİ, DAHA YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM PROJESİ SEDA GIDA İŞ MAK.MÜH.İNŞ PETR.ÜR.DOĞALGAZ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ TR81/15/KOBİ-D/0057 Ar-Ge Biriminin Kurulmasıyla Ürün Çeşitliliği Sağlama ve Endüstriyel Tasarım Tescilli Yeni Ürünler Geliştirme Projesi MALKOÇOĞLU MOBİLYA YAKUP MALKOÇ TR81/15/KOBİ-D/0079 Yenice Orman Ürünleri nde Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi YENORSAN YENİCE ORMAN ÜRÜNLERİ AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TR81/15/KOBİ-D/0017 Turizm İşletmelerinde Enerji Tasarrufunda Öncülük Edilmesi, Hizmet Kalitesi ve Koşullarının İyileştirilmesi Projesi ALTAN DURASI - OTEL PERLA TR81/15/KOBİ-D/0085 YENİ BİR ÜRETİM PARKURU KURULARAK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTMASI VE ÇEVREYE DUYARLI BİR ÜRETİM YAPILMASI. Sayılı İnşaat Nakliyat Harfiyat Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi

29 Ahmet Kubilay ÇAĞLI (0530 244 15 42) KOBİ – D (Yedek Liste)
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0002 Başoğlu Orman kapasite artırımı ve makine modernizasyon projesi Başoğlu Orman Ürünleri sanayi Ticaret A.Ş TR81/15/KOBİ-D/0041 SAFRANBOLU BRİKET ODUN VE MANGAL KÖMÜRÜ KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR ALKOR İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

30 Ahmet Kubilay ÇAĞLI (0530 244 15 42) Yöresel Değerler (Yedek Liste)
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/YÖRESEL/0021 Beycuma Tekrar Yünleniyor Zonguldak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği TR81/15/YÖRESEL/0031 Alaplı da Arıcılığın Teşviki Projesi Alaplı Ziraat Odası Başkanlığı TR81/15/YÖRESEL/0072 Geleneksel Simgeler Modern Tasarımlarda Hayat Buluyor Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası

31 Şahin BAŞ (0533 087 81 08) KOBİ - M Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-M/0002 BÖLGENİN TEK ELEKTRİK MAKİNELERİ ÜRETİCİSİ ARTIK DAHA REKABETÇİ... TEORİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81/15/KOBİ-M/0012 ER-TEKSAN MODERNİZASYON VE KALKINMA PLANI ER-TEKSAN MAKİNA METAL VE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TR81/15/KOBİ-M/0006 KUSURSUZ KESİM, MÜKEMMEL HIZ VE YÜKSEK PERFORMANS İLE ŞEN YARINLAR ŞEN ZİRAİ ALETLERİ İMALATI OTO YEDEK PARÇA DEMİR-LAÇ-NAK ZİRAİ İLAÇLAR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

32 Şahin BAŞ (0533 087 81 08) KOBİ - D Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0083 Asansör Kılavuz Rayı Talaşlı Yüzey İşleme Modernizasyon Projesi ÇELİKOĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81/15/KOBİ-D/0072 asas ŞAHİN DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81/15/KOBİ-D/0014 GÜMÜŞKONAK OTEL BAKKA DESTEĞİ İLE BÜYÜYOR SEDAT KARAOĞLU TR81/15/KOBİ-D/0081 Yeni Ürün ile Rekabet Gücünün Artırılması Aygünsan Demir Çelik Tic. Ltd. Şti. TR81/15/KOBİ-D/0056 ARGE'Sİ TAMAMLANMIŞ, TÜRKİYE'DE İLK KORNET KEK ÜRETİMİ AYBİENNA GIDA PAZ.ÜRETİM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

33 Şahin BAŞ (0533 087 81 08) KOBİ – D (Yedek Liste) Referans No
Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0058 Ürün Çeşitliliğini ve Üretim Kapasitesini Artırıcı Üretim Proses Modernizasyonu EKİNCİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TR81/15/KOBİ-D/0052 Ürün Portföyünü Artırma ve Kapasiteyi Geliştirme Projesi TİMURÇİN SAYLAR TR81/15/KOBİ-D/0046 SAFRANBOLU'DA ÇEVREYE DUYARLI KONSEPT İLE 3 YILDIZLI OTEL HİZMET KALİTESİNİN VE MARKA DEĞERİNİN ARTIRILMASI Aygür Otelcilik ve Turizm İnş. A.Ş. TR81/15/KOBİ-D/0068 ÜRETEREK BÜYÜME VE YENİ PAZARLAR CKS Teknik Kauçuk Metal Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

34 Şahin BAŞ (0533 087 81 08) Yöresel Değerler
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/YÖRESEL/0059 Üreten Eller Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yöresel Değerler (Yedek Liste) Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/YÖRESEL/0015 KOYUN KEÇİLER OTLAKTA SUYA KAVUŞUYOR Karabük İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

35 KUYUMCUOĞLU METAL İMALAT TİCARET – RÜSTEM KUYUMCUOĞLU
Metin YÖRÜK ( ) KOBİ - M Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-M/0005 Uluslararası Standartlarda Yenilikçi Üretim Yöntemleri ile Makine İmalatı Projesi YÜKSEL OTOMASYON ENDÜSTRİYEL METAL MAKİNE İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. TR81/15/KOBİ-M/0007 FİBER LAZER KESİM TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞIN GİDERİLMESİ VE MAKİNE SANAYİNİN AR-GE ALTYAPISINA KATKI KUYUMCUOĞLU METAL İMALAT TİCARET – RÜSTEM KUYUMCUOĞLU

36 Metin YÖRÜK (0533 087 81 07) KOBİ - D Referans No Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0077 AR-GE İLE ÇEVREYE DUYARLI MORG ÜRETİMİNDE KAPASİTE VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İLE BÖLGE İHRACATININ ARTTIRILMASI PROJESİ RECEP TAŞKIRAN-YILDIZ SOĞUTMA TR81/15/KOBİ-D/0084 Üretim Hattının Modernizasyonu ile Üretim Kapasitesinin Artırılması Sevim Nakliyat ve Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi TR81/15/KOBİ-D/0004 Devrek Pınar Orman Kapasite Artırımı ve Makine Modernizasyon projesi Devrek Pınar Orman Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm ve Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti TR81/15/KOBİ-D/0035 Refrakter Hammadde ve Ürün Süreç Kontrol İşlemlerinde Standardizasyon Amacıyla İleri Teknoloji Analiz Cihazı Temini SELKO ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TR81/15/KOBİ-D/0029 UZUN ÖMÜRLÜ GIDA İÇİN PAKETLEME VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI. MEYRA HALKMAR MARKETÇİLİK GIDA PAZ.TAŞ.DAY.TÜK.MAL.EĞİTİM İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TR81/15/KOBİ-D/0005 Kadıoğlu Şehzade Konakları Yeni Tefrişatıyla Nitelikli Konaklama Hizmeti Sunuyor Safran Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TR81/15/KOBİ-D/0021 Yeni üretim hatlarının kurulması yoluyla ürün çeşitliliğinin ve pazar payının arttırılması Ereğli Dilme Sanayi ve Ticaret A.Ş

37 Metin YÖRÜK (0533 087 81 07) KOBİ – D (Yedek Liste) Referans No
Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/KOBİ-D/0036 ARMODEL MOBİLYA SERİ ÜRETİME GEÇEREK GÖKÇEBEY'DE İSTİHDAM SAĞLIYOR ÖZGÜR ÇAPCI TR81/15/KOBİ-D/0031 Seramik Yüzey Kalitesinin Oluşturulduğu Sırlama Prosesinde Yeni Makine Teknolojisi ile Verimlilik ve Kalite Artışı Sağlama BARTIN SERAMİK SAN. TİC. A.Ş. TR81/15/KOBİ-D/0003 AYDEMİR KERESTE KAPASİTE ARTIRIM VE MAKİNE MODERNİZASYON PROJESİ AYDEMİR KERESTE İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

38 Metin YÖRÜK (0533 087 81 07) Yöresel Değerler
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/YÖRESEL/0039 Devrek'te Un Sanata Dönüşüyor Devrek Ticaret ve Sanayi Odası TR81/15/YÖRESEL/0052 Çaycuma da Katma Değeri Yüksek Ahşap Ürün Üretimi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası TR81/15/YÖRESEL/0055 BARTIN MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yöresel Değerler (Yedek Liste) Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı TR81/15/YÖRESEL/0020 Modern Ekipman Verimliliği Arttırıyor Zonguldak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

39 Sözleşme İmza Aşamasında Getirilecek Belgeler
2015 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Sözleşme İmza Aşamasında Getirilecek Belgeler 1. Mali Kimlik Formu (EK VI) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri nezdinde ‘otomatik repo hesabı’ talimatı olan projeye özel bir hesap açılacaktır. 2. Kimlik Beyan Formu (EK VII) • Gerçek Kişiler (Şahıs İşletmeleri) İçin EK VII-A • Tüzel Kişiler İçin EK VII-C 3. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösteren Belge ( ‘Türkiye geneli’ ibaresi ve “İhale Konusu Olmayan İşler” hakkında olmalıdır) 4. Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren Belge ( 6183 Sayılı kanun ya da Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında gibi ibareler bulunmayacaktır ) 5. Projenin Uygulama Yerinin Mülkiyetini Gösteren Belge 6. Teminat Mektubu (EK XIII) ( Destek tutarının %10’u )

40 8. Çalışan Durumunu Gösteren SGK Belgesi (Barkodlu belge)
2013 Yılı Mali Destek Programı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı 7. Kesinleşmiş Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair Belge (EK U3) 8. Çalışan Durumunu Gösteren SGK Belgesi (Barkodlu belge) 9. ÇED Raporu veya ÇED gerekli değildir belgesi 10. Diğer İzin Belgeleri ( İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vb.) 11. Yönetim Organı Kararı (EK U1) 12. Damga Vergisi Yatırıldığına Dair Belge (proje toplam bütçesinin binde 9,48’i nispetinde sözleşmeden doğan damga vergisinin ödendiğine dair Vergi Dairesi Makbuzu) 13. Başvuru Sahipleri başvuru sırasında fotokopi olarak sundukları ve yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır.

41 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TEŞEKKÜRLER… T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Tel: 0(372) (pbx) Faks: 0(372)


"İzleme,Değerlendirme ve Raporlama Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları