Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COST Ağlarının Ufuk 2020 Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COST Ağlarının Ufuk 2020 Projesi"— Sunum transkripti:

1 COST Ağlarının Ufuk 2020 Projesi
Oluşturmak için Kullanılması Prof. Dr. Mustafa Ersoz Selcuk University Faculty of Sciences, Department of Chemistry Konya, 42075, TURKEY TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP genel değerlendirme

2 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST nedir? AB araştırmacılar arasında işbirliğini desteklemek için 1971 de kurulmuş, Türkiye (35 üye) kurucular arasındadır. EU ötesi, (Horizon2020 ‘Cooperation’); Uluslararsı organizasyonlar, Ar-Ge Merkezleri, non-COST ülkeleri (i.e. USA, Rusya, Avustralya, Hindistan vb.) ‘’COST actions’’ (=projects), >340 devam eden, 4 yıl networking, her yıl ortalama 60 yeni aksiyon araştırmacı ( ESRs) COST aktivitelerine katılımı 2550 kısa dönem (STSM) ziyareti 4000 genç araştırmacının eğitimi (Training schools) 8600 araştırmacı çağrı dönemine katılımı (845 proje, 40 projenin desteklenmesi) COST, ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin (1001, 3501, diğer TÜBİTAK, AB, BAP vb) yürütücülerinin, COST a katılımı COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü, TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

3 Araştırmacılar için Niçin COST?
Yeni, yenilikçi ve disiplinler arası bilimsel işbirliği ağları Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere, yeni kavram ve sonuçları tetikleme Bütün araştırmacılara açık ‘’Bootom-up’’ prensibi, esnek İşbirliği ağı içerisinde Araştırma için Katma değeri ~2 milyar € / yıllık COST AB Araştırma Alanı (ERA) ve Stratejik öncelikli konularını oluşturma COST çalışmaları AB (HORIZON) programlarına dönüşmekte ve temel altyapısını oluşturma TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

4 MC ve Core grup Toplantıları
COST AKTİVİTELERİ MC ve Core grup Toplantıları WG toplantıları Çalıştay & Konferans Yayılım Faaliyetleri Eğitim faaliyetleri STSM H2020 toplantı, proje fikri? TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

5 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST İLKELERİ Mükemmeliyet & Kapsayıcılık Genç araştırmacılar Coğrafik dağılım Cinsiyet Uluslararası işbirliği COST aksiyon SME & Sanayi işbirliği TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

6 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
H2020 WP için 7 yıl 300 milyon Euro Değişen Dünyada Avrupa Birliği- Kapsayıcı, yenilikçi, Etkileşimci toplum Mükemmeliyetin yayınımı Geniş katılım Hedef Ar-Ge ve bilimsel yetkinliği düşük AB ülkelerinden araştırmacıların daha çok katılımı ve COST aksiyonlarında görev alması Araştırma altyapıları, bütçe ve kaynak dağılımının dengelenmesi AB de farklı bölgelerden bilim ve teknolojide mükemmeliyetin sağlanması TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

7 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

8 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

9 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106 Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI)) Cluster (küme) yaklaşımı Horizon 2020 programı kapsamında Bilgi ve yenilikçi topluluklar (Knowledge and Innovation Communities ) Avrupa yenilikçi ortaklıklar (European Innovation Partnerships) Uygulama odaklı (Application focused) TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

10 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106, Core grup olarak, COST amaç ve hedefleri kapsamında, Bilgi ve yenilikçi topluluklar (Knowledge and Innovation Communities (KIC) ve Avrupa yenilikçi Ortaklıklar (European Innovation Partnerships (EIP) vb, girişimler ile ilgili bilgilendirme HORIZON 2020 programı konusunda bilgilendirme; 2012, Round Tables (RT) toplantıları: 1) Gıda, Biyoteknoloji ve Biyomedikal 2) Enerji ve Çevre 3) Nanoteknoloji ve Nanobilim RTs, 3 ana grup altında, alt çalışma grupları seçmek amacıyla, Moderatorler, akademi (1) ve sanayi (1) den seçildi Sanayi ve akademinin çalışma ilgi alanlarının belirlenmesi Çalışma alanları akademik koordinatörler tarafından raporlandırıldı MC üyeleri arasında, her bir MC üyesi ve katılımcılar arasında gruplar oluşturuldu TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

11 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106 Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI)) COST MP1106, MC toplantısında; EC, DG Research den, bir uzman, Horizon 2020 programı konusunda geniş bir bilgilendirme Tema koordinatörleri tarafından, çalışma alanlarının revize edilmesi TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

12 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106 Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI)) Koordinatörlerin görevleri; Horizon 2020 çağrıları konusunda, grup üyelerini sürekli bilgilendirmek; Cluster alanına göre, ilgili çağrı konularını (Scopes, Expected impacts vb) tespit etmek MC toplantılarında, her bir Cluster için toplantı yapıp, proje fikirlerinin tartışılması Grup üyeleri arasında çağrı konusu hakkında bilgi toplamak Role Contribution Resources to be committed Propose industrial partner Colloboration/identification Bütçe (Toplantı organizasyonu, , k€) Konsorsiyum oluşturma amacıyla toplantı organize etmek Çağrı konusunda proje fikri olan kişileri toplantıya davet etmek Toplantıda Proje fikirlerinin tartışılması, TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

13 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106 Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI)) Idea Products TRLs Current knowledge Innovation (S&T) Industrial partner Leader/contact points Topics addressed in the calls Proposal objectives Partners Proje türlerine göre koordinatör; IA, industry, RIA and CSA, Üniversites TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

14 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

15 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
Öneriler; COST taki Cluster benzer yapıyı ülkemize uygulamak TÜBİTAK NMP tarafından koordine edilmesi Çağrı yayınlanınca ( ), akademi ve sanayi den katılımcılar ile birlikte proje fikirleri tartışılması Konsorsiyumları oluşturulması İkili ( Almanya, Hollanda, Belçika vb) işbirlikleri, çalıştayları, proje pazarları Üniversitelerde araştırmacıların bilgilendirilmesi, NMP Challenges kapsamında 4 iletişim grubu oluşturulması,   Bridging the gap between nanotechnology research and markets    Nanotechnology and Advanced Materials as enablers of applications in Health    Nanotechnology and Advanced Materials for low carbon energy technologies and Energy Efficiency    Manufacturing and Sustainable Process Industries TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

16 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
COST MP1106 Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications (SGI)) COST hakkında Öneriler; COST a katılım süresi COST Kick-off toplantısına Türk katılımcılarının katılımı Türk araştırmacıların COST projeleri hakkında bilgilendirilmesi Inclusiveness Targets, değerlendirilmeli Türk araştırmacıların Core (WG chair, STSM, Grant holder vb.) görev alması TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

17 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
TEŞEKKÜRLER TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

18 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
Relation to ‘’Nanomaterials and Nanotechnologies’’ NMBP : Novel hybrid materials for heterogeneous catalysis hybrid materials design for heterogeneous catalysis, surface functionalisation, synthesis, the formation of a robust structure based on covalent bonds between organic and inorganic components accessibility of the catalysis-active moiety by tailoring the morphology and the polarity of the resulting materials, according to the targeted conditions and application such as condensations and asymmetric reactions. to tune the cross-linking degree of the obtained hybrid materials by changing the synthetic parameters and synthesis route, to achieve different microstructures. scalable and adjustable for industrial scale, LCA analysis. Expected to focus on TRL 3 to 5 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

19 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
NMBP : Innovative and sustainable materials solutions for the substitution of critical raw materials in the electric power system innovative, sustainable and cost effective materials solutions for the substitution of (i) heavy rare earth elements used in permanent magnets (ii) CRM used in energy storage applications (iii) CRM used in catalysts for applications to generate electricity (iv) CRM in materials used in photovoltaic cells. Substitution of CRM in electronics including lighting applications is out of scope of this call topic. the cost effectiveness and commercial exploitation potential of the proposed solutions compared to state-of-the-art solutions currently available on the market should be convincingly assessed in the proposal. The sustainability of the materials solutions should be analysed through a life-cycle assessment. Recycling/reuse TRL; 3 to 5. The 2014 revision of the list of critical raw materials for the EU can be found at TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

20 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
NMBP : Architectured/Advanced material concepts for intelligent bulk material structures Address specific industrial needs and facilitate the implementation of smart materials for applications in transport, consumer goods and ICT. Extension of these applications to other industrial sectors such as e.g. Oil & Gas and Petrochemicals Development, processing and integration of smart materials with new functionalities, as e.g. for: advanced sensors (nanosensor technologies), damage detection, self-repair, self-actuation, self-sensing morphing, magnetic functionality (for non-magnetic materials), optical functionality, sound and vibration damping, thermal management in ICT applications. Bio-inspired solutions Modelling of the properties of relevance to manufacturing Lightweight advanced composites from different material classes, (like multiferroics, polymeric, ceramic, glass or metal matrix composites, organic fibrous materials). Development of nanomaterial based intelligent components. Demonstrate, feasibility of such technologies, in terms of cost, production and processing methodologies and reliability. Industrial and/or additional experimental partners. TRLs; 4 to 6 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

21 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
NMBP : advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods Development of innovative advanced material solutions (e.g. superhydrophobic nanomaterials and nanoscale systems, self-cleaning and self-healing systems, smart textile fabrics and papers, biomimetic, shape change materials, self-assembling systems, energy harvesters) Creative industry sectors, more sustainable, more comfortable, more secure and more functional. Creativity, cultural and societal values and the material innovation (e.g. increased performance, lightness, safety, sustainability, improved lifetime) to add value to products through the use of new intangible material functionalities (e.g. creative design, artistic expression, trend translation, enhanced sensations, cultural values). Proof of concept in terms of product and/or process (in compliance with EC Communication 2006/C323/01), but convincingly demonstrating scalability towards industrial needs. Improvement and commercial potential of the innovative technologies compared to state-of-the-art solutions currently available on the market convincingly assessed Life cycle of the final products The active participation of designers, artists, societal stakeholders, material scientists, materials suppliers, manufacturers and end users of the resulting products represents an added value. TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

22 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015
NMBP : Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation In the triangle of "manufacturing", "modelling", and "experimentation" Develop an open innovation environment for the optimisation of materials, materials behaviour and/or nano-device manufacturing processes, validation of materials models based on experimental characterisation. Characterisation tools and expertise Validation and measurement protocols protocols for the interpretation of raw experimental data and document reliable models agree standards for interpretation protocols. Meta data to describe all protocols wide spread participation. Representative number of players from public and industrial nanoscale characterisation laboratories, from manufacturers, and from the academic and industrial materials modelling communities. a credible business plan European Materials Modelling Council or the Characterisation cluster. Clustering activities. TRLs, 4 to 6 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı

23 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

24 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

25 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

26 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

27 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

28 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

29 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

30 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

31 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015

32 TÜBİTAK-HORIZON 2020, NMP Alanı İstişare Toplantısı 15.09.2015


"COST Ağlarının Ufuk 2020 Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları