Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osman Malkoç Temmuz 2011.  Orta Do ğ u ve Türkiye’nin ilk ve en büyük zincir fabrikası olan ATLI, Topkapı’da 1951 yılında Kollektif Ş irket olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osman Malkoç Temmuz 2011.  Orta Do ğ u ve Türkiye’nin ilk ve en büyük zincir fabrikası olan ATLI, Topkapı’da 1951 yılında Kollektif Ş irket olarak."— Sunum transkripti:

1 Osman Malkoç Temmuz 2011

2

3

4  Orta Do ğ u ve Türkiye’nin ilk ve en büyük zincir fabrikası olan ATLI, Topkapı’da 1951 yılında Kollektif Ş irket olarak kurulmu ş, 1956 yılında Anonim Ş irkete dönü ş türülmü ş. ( 60 YILLIK B İ R Ş İ RKET!!)  1968 yılına gelindi ğ inde, geni ş bir zincir üretim gamının yanı sıra raptiye, toplu i ğ ne ve ata ş üretimiyle ATLI, bölgesinin en büyük tel mamülleri üreticisi haline gelmi ş tir.

5  1968 yılında Türk sanayine anahtar teslimi endüstriyel tesisler üretmek gayesiyle makine fabrikasını kurmu ş tur.  Dünya zincir üretim sanayindeki geli ş meleri daima yakından takip etmi ş, teknolojik düzeyini dünya standartlarında tutmak için sürekli olarak yaptı ğ ı yatırımlarla makine parkını revize etmi ş ATLI’da bugün “5 yıldan eski tornavida” bile bulunmamaktadır.

6  Ø3 mm. İ la Ø26 mm. Tel çapı gamında üretim yapan ATLI, yüksek dayanımlı kaldırma, sapan ve ceraskal zincirleri, maden ve konveyor zincirleri, kalibre zincirler, galvanizli deniz zincirleri ve her türlü amaç için kullanılan sanayii zincirlerini, Avrupa ve Amerikan standartlarına uygun olarak üretmektedir. ATLI, yüksek dayanımlı kaldırma zincirleri için Alman Norddeutsche Metall- Berufsgenossen Schaft tarafından dünyada sayılı zincir üreticisine verilen, H kalite damgasının 51 numarasının sahibidir.

7  Bugün dünyanın en modern zincir üretim teknolojisi ile donanmı ş ATLI, sahip oldu ğ u ISO 9001:2000 belgesi ile toplam kalite yönetim anlayı ş ı do ğ rultusunda, 10.000 m2 kapalı alanda, 6500 ton/ yıllık üretim kapasitesi ve deneyimli uzman kadrosu ile Türk Sanayii’nin yüzakı olmaya devam etmektedir.

8  ATLI   TAKMAT İ K ( 1986)  H İ MALAYA,  MONTBLACK

9  PEERLES (1917 Minesota - USA)  TSUBAKI-Japan  pewag- Austria  ZENAX- Hindistan  RUDONG CHAIN WORKS JIANGSU- CHINA  KONIG-Italya  RUD (135 yllık) Germany  GUNNEBO- İ sveç  PWB ANCHOR  TJ

10  EN BÜYÜK İ K İ RAK İ B İ ; Z İ NTA Ş VE E Ğİ NL İ O Ğ LU  TOPLU İĞ NE/ İĞ NE ÜRET İ M İ NDE : DAF ( 2009), BALKAYA ( 1986- Son KAPAS İ TES İ 1. 200ton/Yıl) ve Ç İ N den İ THALAT.  TAKMAT İ K RAK İ PLER İ : YILDIZ, Z İ NTA Ş, KNK, JOPE, OTO UZAY, CONSON

11  Türkiye Ta ş kömürü Kurumu Türkiye Kömür İş letmeleri Türkiye Ta ş kömürü Kurumu Türkiye Kömür İş letmeleri  Karayolları Genel Müdürlü ğ ü Karayolları Genel Müdürlü ğ ü  Türkiye Elektrik A. Ş. Türkiye Elektrik A. Ş.  Ere ğ li Demirçelik İş letmeleri Ere ğ li Demirçelik İş letmeleri  Karabük Demirçelik İş letmeleri Karabük Demirçelik İş letmeleri  İ skenderun Demirçelik İş letmeleri İ skenderun Demirçelik İş letmeleri  Türkiye Ş eker Fabrikaları Türkiye Ş eker Fabrikaları  Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü  Mercedes Benz Türk A. Ş. Mercedes Benz Türk A. Ş.  Man A. Ş. Man A. Ş.  Ford Otosan Ford Otosan  Otoyol A. Ş. Otoyol A. Ş.  Otokar A. Ş. Otokar A. Ş.  Uzel Makina A. Ş. Uzel Makina A. Ş.  Renault Mais A. Ş. Renault Mais A. Ş.  Askam A. Ş. Askam A. Ş.

12  Amerika Birle ş ik Devletleri Amerika Birle ş ik Devletleri  Fransa Fransa  İ talya İ talya  Almanya Almanya  İ sveç İ sveç  İ ngiltere İ ngiltere  Bulgaristan  Filipinler

13 AVANTAJLARI / ARTILARIDEZAVANTAJLARI / EKS İ LER İ Çalı ş an bir tesistir. Ta ş ınma sonrası hemen devreye alınabilir. Çalı ş anların Tazminatları yükü ISO 9001 mevcut, ONORM ( Ostereiches Normen) ISO 14001-18001 Belgesiz. Gerekli üretim izni- vs lerin hazır olması. Ta ş ınma öncesi stok yapmayı gerektirir. Uzun geçmi ş, maliyetlerde nerelere odaklanması gerekti ğ ini bilme imkanı ATLI Havlu Attı ğ ından beri rakipler piyasaya hakimiyet artı ş ı Üretim/yerle ş im hatalarını düzeltme imkanı Tecrübeli ve kilit operatörlerin İ STANBUL dan ayrılmama talebi Pazarı ve Mü ş teri PORTFÖYÜ HAZIRDIR. Hazır ve makine yapacak kadar yüksek know-how

14  SATIŞ LİSTESİNDE YAKLAŞIK 45 ANA MAKİNA VAR )  SATIŞ LİSTESİNDE GÖZÜKMEYEN ANCAK İLAVE EDİLMESİ GEREKEN EKİPMAN LİSTESİ;  İSİMLER ( ATLI-TAKMATİK VS )  FORKLİFTLER  TRAFO ( 3600Kva)  ELEKTRİK DAĞITIM VE KOMPANİZASYON PANOLARI  MALZEME NAKİL METAL KASALARI,  CRANE LER  ZEMİNDEKİ RAYLAR,  YEDEK KALIPLAR,  TEL ÇEKME MAKİNASI  JENERTÖR  FIRINLAR,  KAPLAMA HAVUZLARI,  OFIS MOBİLYALARI VE TELEFON SANTRALİ

15  Mevcut organizasyon ş emasında GM: Naki Erenyol dan sonra ;  3 MÜDÜR Pozisyonu ve Bir ş ef pozisyonu mevcuttur, ayrıca KYS adı verilen NATO, UK, Germany, Belgium mü ş terileri için Verify-denetçi - onaycı 2-3 ki ş ilik bir kadrosu mevcuttur.  Müdürler; Kalite Güvence, Üretim Ve Ticaret Müdür olmak üzere, İ nsan Kaynaklarında sorumlu bir Ş ef vardır.  Bu yapı ve profildeki bir ş irket için yeterli olup, sahadaki kilit personel olarak Rıdvan Mutlu ( Üpk uzmanı )ve Haldun Beyza ( Ticaret Md.) olarak bilinmektedir.  Üretim mühendisleri mevcut olup, çalı ş ma için gelecekte Metalürji ve Makine Mühendisleri tercih edilmelidir.

16  SAP Mevcuttur. Çok önemli bir avantajdır!!  EN SON KATILDI Ğ I FUAR; 2006 CNR OTOMOT İ V ( 2006 dan sonra kendini göstermemi ş )  TA Ş INMA İ Ç İ N YAKLA Ş IK 15 TIR GEREKECEKT İ R.  TES İ S İ N ATIKSU ÇIKI Ş I VAR!  Ç İ NKO KAPLAMA TES İ S İ VAR.  P İ R İ NÇ KAPLAMA TES İ S İ VAR.

17  Dip Not: 2007 yılında ihracatı 4 milyon TL, İTHALATI 890.000USD, İÇ SATIŞI 10 milyon TL ( bu kapasitedeki fabrika ve organizasyon için çok düşük değerler olup aslında şirketin potansiyeli 125-150milyon TL gerçekleştirecek güçtedir.  2005-2008 yılları arasında Brüt karları %33 lerden %26 lara gerilemiştir.  4-5 yıl önceki Pazar payları:  Araç zincirlerinde %42,  Ticari zincirlerde %58  Kaldırma zincirlerine %88 seviyesinde gerçekleşmiştir.

18  “Raiffeisen INVESTMENT” (Etiler- İ ST. adresli ) ATLI’nın tanıtım sunum dosyasını hazırlamı ş ve daha önce yurtdı ş ına pazarlamaya çalı ş mı ş.  Tezgahlar 1973 ( birkaç fonksiyonunda sorun olmayan makine dı ş ında di ğ erleri 1991- 2007 yılı yapımıdır.

19  Düzgün link, Kayış zincirleri, Kamyon tekerleri için zincirler, araçlar için 4*4, kar küreyicilerin zincirleri, Yükleyicileri zincirleri,  Bükümlü link, Kaldırma zincirleri, Madencilik zincirleri  DIN 5684 (çap:4-22mm) (yük kaldırma zinciri)  DIN EN 818-2 (çap: 4-26mm)  DIN EN 818-8 ( Grad 100 - çap 4-26)  DIN 755 ( çap:2-13)  DIN 762 ( çap:10-20)  DIN 763 ( çap: 4-16)  DIN 764 ( çap10-16)  YÜKSEK GERİLİMLİ MADENCİLİK ZİNCİRİ DIN 22252 ( çap 6-26)

20  Akyüz Demirçelik,  Metalpres,  Egeçelik,  Dizdar Motor,  Çolako ğ lu Metal,  İ zmit Tel çelik,  Schmolz Belik – Bickenbach,  Voest-Alpina Austria Draht

21 Bu tesisin geçmişi, müşteri portföyü, listede olan olmayan tüm değerleri dikkate alındığında çok çok uygun bir yatırım olup, sadece SAP nin DEĞERİ 700.000TL olduğu düşünülürse, diğer yardımcı işletmelerde dikkate alındığında pazarlık için tüm tesisin ve isim hakkının topluca görüşülmesi daha uygun gözükmektedir.  3600Kva kapasitesinde bir trafonun temin süresi ve bedeli dikkate alındığında çok daha net anlaşılmaktadır.  Daha iyi üretim için yaklaşık 0,8-0,9 Milyon EURO luk Yatırım bütçesi öngörülmelidir.


"Osman Malkoç Temmuz 2011.  Orta Do ğ u ve Türkiye’nin ilk ve en büyük zincir fabrikası olan ATLI, Topkapı’da 1951 yılında Kollektif Ş irket olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları