Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Yapıları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Yapıları."— Sunum transkripti:

1 Veri Yapıları

2 Veri Yapıları Veri yapıları bilgisayar ortamında verilerin etkin olarak saklanması ve işlenmesi için kullanılan yapılardır. Karakter, Tamsayı ve Gerçel Sayı gibi değişkenler temel veri yapısı olarak kabul edilir. Karakterler bir araya gelerek sözceleri (string), sayılar bir araya gelerek dizileri (array) oluşturur. Seçilen veri yapısı algoritmanın doğru ve etkin çalışabilmesi için önemlidir.

3 Veri Yapısı ve Bilgi Yukarıdaki bit dizisi; Karakter dizisi (string) ise (ASCII): B A B A BCD (Binary Coded Decimal) ise: 16-bit tam sayı ise: 32-bit tam sayı ise: 32-bit gerçel sayı ise: x1066 4 2 4 1 4 2 4 1

4 Temel Veri Yapıları Karakterler Tamsayılar Ondalıklı (Gerçel) Sayılar
ASCII Her karakter 8 bit (28 = 256 farklı karakter) Unicode Her karakter 16 bit (216 = farklı karakter) Tamsayılar 8 bit short, short int, ShortInt, byte 16 bit integer, int, integer16, Int16 32 bit long, long int, LongInt, integer32, Int32 Ondalıklı (Gerçel) Sayılar 16 bit half (IEEE ) 32 bit single, float (C) 64 bit double, real (Pascal) 128 bit quad

5 Diziler String: Karakter dizileri (Sözce) Array: Sayı dizileri
Karakter sayısının tutulması (PASCAL) [ 6, t, r, a, k, y, a ] Sonlandırma karakterinin (\0) kullanılması (C) [ t, r, a, k, y, a, \0 ] Array: Sayı dizileri Tek boyutlu, İki boyutlu (matris), Çok boyutlu C A[1][3] A[0][2] PASCAL A[1,3] A[0,2] BASIC A(1,3) A(0,2)

6 Tanımlamalı Veri Yapıları
Temel veri yapılarının birleştirilmesi ile oluşturulmuş veri yapılarıdır. Bir tanımlamalı veri yapısının içinde başka bir tanımlamalı veri yapısı da yer alabilir. C dilinde tanımlamalı veri yapısı oluşturmak için struct deyimi kullanılır. struct kayit { char ad[15]; char soyad[25]; 25 char adres[150]; 150 unsigned short int yas; 1 }

7 Tanımlamalı Veri Yapıları
Bir struct veri yapısının boyutu, içinde yer alan tüm temel veri yapılarının boyutlarının toplamına eşittir. Birden çok değişkenin aynı bellek alanını kullanmasına izin veren union veri yapısının boyutu ise; içinde yer alan temel veri yapılarından en büyüğünün boyutuna eşittir. union kisiler { char ad[15]; 15 char soyad[25]; 25 unsigned long int tel; 4 }

8 Soyut Veri Yapıları Bir grup veriyi ve bu veriler üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri bir araya getiren yapıya soyut veri yapısı (abstract data type: ADT) denir. Kullanıcı için yapının içinin tamamen soyut olması (bilinmesinin gerekmemesi) nedeniyle soyut veri yapısı adını almıştır. En çok kullanılan soyut veri tipleri: kuyruk, yığın, bağlı liste ve ağaç’tır.

9 Kuyruk (Queue) Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (back) ve eleman çıkarmaların baştan (front) yapıldığı veri yapılarıdır. Bir eleman ekleneceği zaman kuyruğun sonuna eklenir. Bir eleman çıkarılacağı zaman kuyrukta bulunan ilk eleman çıkarılır. Bu eleman da kuyruktaki elemanlar içinde ilk eklenen elemandır. Bu nedenle kuyruklara FIFO (First-In First-Out = ilk giren ilk çıkar) listeleri de denilmektedir.

10 Kuyruk (Queue) Gerçek yaşamda da bankalarda, duraklarda, gişelerde, süpermarketlerde, otoyollarda kuyruklar oluşmaktadır. Kuyruğa ilk olarak girenler işlemlerini ilk olarak tamamlayıp kuyruktan çıkarlar. Veri yapılarındaki kuyruklar bu tür veri yapılarının simülasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca işlemci, yazıcı, disk gibi kaynaklar üzerindeki işlemlerin yürütülmesinde ve bilgisayar ağlarında paketlerin yönlendirilmesinde de kuyruklardan yararlanılmaktadır.

11 Kuyruk İşlemleri ve Tanımları
insert(q,x) : q kuyruğunun sonuna x elemanını ekler. (enqueue) x=remove(q) : q kuyruğunun başındaki elemanı silerek x'e atar. (dequeue)

12 Yığın (Stack) Eleman ekleme çıkarmaların en üstten (top) yapıldığı veri yapısına yığın (stack) adı verilir. Bir eleman ekleneceğinde yığının en üstüne konulur. Bir eleman çıkarılacağı zaman yığının en üstündeki eleman çıkarılır. Bu eleman da yığındaki elemanlar içindeki en son eklenen elemandır. Bu nedenle yığınlara LIFO (Last-In First-Out : son giren ilk çıkar) listeleri de denilir.

13 Yığın (Stack) Yığın yapısına gerçek yaşamdan örnek verirsek: üst üste konulan eşyaları taşımak için en üste konulan eşyayı (en son konulmuş olanı) ilk olarak almamız gerekir. Bir feribotun hem önünde hem arkasında araç indirme/bindirme kapısı varsa, o feribot FIFO düzeninde, sadece 1 kapısı varsa LIFO düzeninde araç indirip/bindirir. Bir web tarayıcısında önceki sayfalara dönmek ve bir uygulamada en son yapılan işlemleri geri almak gibi işlerde yığın yapısı kullanılabilir.

14 Yığın İşlemleri ve Tanımları
push(s,i) : s yığınının en üstüne i değerini eleman olarak ekler. i = pop(s) : s yığınının en üstündeki elemanı çıkartır ve değerini i değişkenine atar. stacktop : (yığıntan çıkarılmaksızın en üstteki elemanın değerini döndüren işlem, diğer adı peek)

15 Liste (List) Eleman ekleme ve çıkarma işlemlerinin herhangi bir sınırlama olmaksızın istenilen yerden yapılabildiği veri yapısıdır. Örneğin daha önce oluşturduğumuz bir bugün yapılacak işler listesine bir eleman eklerken, her zaman en sona veya en başa değil araya eleman eklememiz de gerekebilir. 10:30 Bilgisayar Müh. Giriş 1 Dersi 12:30 Bölüm Genel Kurulu Toplantısı 13:30 Veri Tabanı Yönetimi Dersi 16:30 Bilgisayar Müh. Giriş 1 Dersi (İ.Ö.)

16 Bağlı Liste (Linked List)
Kuyruk ve Yığın veri yapılarını diziler ile gerçekleştirmek mümkün olsa da, liste yapısını gerçekleştirmek için dizi çok uygun değildir. Araya eleman eklenmesi/çıkartılması gerektiğinde, o elemandan sonra gelen tüm elemanların birer kademe ileri/geri kaydırılması gereklidir. Bağlı liste yapısı, listedeki sıralamayı bir bağ ile göstererek bu gerekliliği ortadan kaldırmıştır.

17 Bağlı Liste (Linked List)
Listenin her bir elemanına düğüm (node) adı verilir. Düğümler, bilgi ve bağ (adres) alanlarından oluşmaktadırlar. Bağ alanında bir sonraki düğümün adresi genellikle bir işaretçi (pointer) ile saklanır. Eğer bilgi alanında kimlik no, ad, soyad gibi birden çok veri bulunuyorsa (bir struct yapısı gibi) ve bu alanlardan birkaç tanesine göre sıralama bilgisi tutulması gerekliyse, birden çok bağ alanı kullanılabilir.

18 Bağlı Liste Kullanmanın Avantajları
Yığın ve kuyrukların gerçekleştirilmesinde dizi kullanmanın dezavantajları: hiç kullanılmasa veya az kullanılsa bile sabit miktardaki belleğin bu yapılara ayrılması gerekir sabit bellek dolduğunda eleman eklenemez Bağlı listeler kullanılırsa bu problemler ortadan kalkmaktadır: Bellekten sabit miktarda bir yer ayrılmaz, ana bellek dolana kadar bu yapılara ekleme işlemi yapılabilir

19 Ağaç (Tree) Ağaç yapıları sıradüzensel (hiyerarşik) bir yapıyı gerçekleştirmek için kullanılır. Ağacın her bir elemanına da listede olduğu gibi düğüm (node) denir. En üstteki elemana kök düğüm (root node), en uçtaki elemanlara ise yaprak düğüm (leaf node) denir. Bir düğümü işaret eden (üst seviyedeki) düğüme ebeveyn düğüm (parent node), bir düğümün işaret ettiği (alt seviyedeki) düğümlere çocuk düğüm (child node) denir.

20 İkili Ağaç (Binary Tree)
Eğer bir ağaç yapısında her düğümün sadece iki çocuk düğümü olabiliyorsa ikili ağaç, ikiden çok çocuk düğümü olabiliyorsa çoklu ağaç denir. İlçe (yaprak) Şehir (ülkenin çocuğu, ilçenin ebeveyni) Ülke (kök) Türkiye İzmir Karşıyaka Bornova İstanbul Bakırköy Şişli * Gerçekte ülke, şehir ve ilçe bilgilerini çoklu ağaçlarda saklamak gerekir.

21 Ağaç (Tree) Arama ve sıralama işlemleri için kullanılan İkili Arama Ağacı (BST: Binary Search Tree) gibi özel ağaç türleri de vardır. Ağaç yapıları ikili veya çoklu bağlı listeler ile gerçekleştirilebilir. bağ1 veri bağ2 veri veri

22 Yığın Örneği: Palindorme
Verilen bir cümlenin palindorme olup olmadığını belirleyen algoritmayı oluşturunuz. Palindrome: Düzden ve tersten aynı okunan sözcükler. (Örn. kabak, a man a plan a canal panama, … gibi) Algoritma: İlk olarak cümledeki boşlukları silin. Daha sonra tüm cümleyi bir yığına yerleştirin. Daha sonra yığından tek tek çekme (pop) yapın boşlukları kaldırılmış cümlenin karakterleri ile çektiğiniz karakterleri birer birer karşılaştırın.

23 Yığın Örneği: Hanoi Kuleleri
Şekilde gördüğünüz diskleri ilk çubuktan üçüncü çubuğa yine aynı sıra ile (aşağıdan yukarı büyükten küçüğe) taşıyın. Bir defada sadece 1 disk alıp başka bir çubuğa yerleştirebilirsiniz. Küçük diskin üzerine büyük disk yerleştiremezsiniz.

24 Linear Search (Doğrusal arama)
x 3 location 8 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 4 1 7 5 2 9 3 6 8 i 8 7 1 4 2 3 5 6

25 Binary search (İkili arama)
x 14 location 7 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 i 6 7 1 m 7 5 8 6 j 10 8 7

26 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

27 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

28 Insertion Sort (Araya yerleştirme)
8 2 4 9 3 6

29 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

30 Insertion Sort (Araya yerleştirme)
8 2 4 9 3 6

31 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

32 Insertion Sort (Araya yerleştirme)
8 2 4 9 3 6

33 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

34 Insertion Sort (Araya yerleştirme)
8 2 4 9 3 6

35 Insertion Sort (Araya yerleştirme)

36 Insertion Sort (Araya yerleştirme)
8 2 4 9 3 6

37 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
77 42 35 12 101 5

38 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
Swap 42 77 77 42 35 12 101 5

39 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
Swap 35 77 42 77 35 12 101 5

40 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
Swap 12 77 42 35 77 12 101 5

41 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
42 35 12 77 101 5

42 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
Swap 5 101 42 35 12 77 101 5

43 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
101 42 35 12 77 5

44 Bubble Sort (Kabarcık sıralaması)
77 12 35 42 5 101 N - 1 5 42 12 35 77 101 42 5 35 12 77 101 42 35 5 12 77 101 42 35 12 5 77 101

45 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

46 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

47 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

48 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

49 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

50 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

51 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Comparison Data Movement Sorted

52 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 6 2 Largest Comparison Data Movement Sorted

53 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

54 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

55 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

56 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

57 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

58 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

59 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Comparison Data Movement Sorted

60 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
5 1 3 4 2 6 Largest Comparison Data Movement Sorted

61 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

62 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

63 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

64 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

65 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

66 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

67 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Largest Comparison Data Movement Sorted

68 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

69 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

70 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

71 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

72 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

73 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Largest Comparison Data Movement Sorted

74 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

75 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

76 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

77 Selection Sort 2 1 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

78 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
2 1 3 4 5 6 Largest Comparison Data Movement Sorted

79 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
1 2 3 4 5 6 Comparison Data Movement Sorted

80 Selection Sort (Seçmeli sıralama)
1 2 3 4 5 6 DONE! Comparison Data Movement Sorted

81 Merge Sort (Birleştirme sıralaması)
98 23 45 14 6 67 33 42

82 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42

83 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14

84 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23

85 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 Merge

86 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 23 Merge

87 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 23 98 Merge

88 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98

89 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 Merge

90 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 Merge

91 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 Merge

92 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 Merge

93 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 14 Merge

94 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 14 23 Merge

95 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 14 23 45 Merge

96 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 98 23 45 14 23 98 14 45 14 23 45 98 Merge

97 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 23 98 14 45 14 23 45 98

98 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 23 98 14 45 14 23 45 98

99 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 23 98 14 45 14 23 45 98 Merge

100 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 23 98 14 45 6 14 23 45 98 Merge

101 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 23 98 14 45 6 67 14 23 45 98 Merge

102 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 14 23 45 98

103 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 14 23 45 98 Merge

104 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 14 23 45 98 Merge

105 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 Merge

106 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 Merge

107 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 Merge

108 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 Merge

109 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 Merge

110 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 Merge

111 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 Merge

112 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 Merge

113 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 Merge

114 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 Merge

115 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 Merge

116 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 42 Merge

117 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 42 45 Merge

118 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 42 45 67 Merge

119 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 42 45 67 98 Merge

120 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 98 23 45 14 6 67 33 42 23 98 14 45 6 67 33 42 14 23 45 98 6 33 42 67 6 14 23 33 42 45 67 98

121 98 23 45 14 6 67 33 42 6 14 23 33 42 45 67 98

122 Quick Sort (Hızlı sıralama)


"Veri Yapıları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları