Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK ve AR-GE DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK ve AR-GE DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK ve AR-GE DESTEKLERİ
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK ve AR-GE DESTEKLERİ 2014

2 KOSGEB NEDİR? KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

3 KOSGEB, T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ BİR KAMU KURULUŞU OLUP,
20 NİSAN 1990 tarihinde SAYILI YASA ile kurulmuştur. 2009 yılına kadar sadece imalat yapan işletmelere destek verilmiştir.

4 KOSGEB KURULUŞ KANUNUNDA,
5 MAYIS 2009 tarih ve 5891 sayılı kanun ile değişiklikler yapılarak 18 EYLÜL 2009/15431 sayılı BAKANLAR KURULU kararında belirtilen bazı sektörler de destek kapsamına alınmıştır. (Hizmet ve ticaret sektörleri)

5 DESTEKLENEN SEKTÖRLER
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI İMALAT İNŞAAT TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

6 DESTEKLENMEYEN SEKTÖRLER
A Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 65.1 Sigorta 68.31 Gayrimenkul acenteleri 85 Eğitim 86 İnsan sağlığı hizmetleri

7 DESTEKLENMEYEN SEKTÖRLER
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri 59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri 7

8 DESTEKLENMEYEN SEKTÖRLER
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği 75.00 Veterinerlik hizmetleri 93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 8

9 Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Desteği’nden yararlanmak için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamak gerekir.

10 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

11 Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Kapsamı
a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme – 8 saat, b) Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) – 18 saat, c) Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları – 24 saat, d) Modül 4: İş planının yazılması – 20 saat

12 EĞİTİM KATILIM BELGESİ
Eğitime %80 oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır. Katılım Belgesi, diğer illerdeki KOSGEB birimlerinde de geçerlidir. Katılım Belgesinin geçerlilik süresi sınırsızdır.

13 Girişimcilik eğitimleri; KOSGEB, İş Kurumu, ÜNİVERSİTELER, belediyeler, odalar, dernekler, özel idareler ve kalkınma ajansları tarafından gerçekleştirilebilir.

14 Yeni Girişimci Desteği
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak Katılım Belgesini almış olanlar başvurabilir. İŞGEM’de yer alan işletmeler başvurabilir. Eğitim Katılım Belgesi aldıktan sonra iş yerini kurmak ve üzerinden 2 yıl geçmemiş olması gerekir. Katılım Belgesi bulunan girişimcinin ortaklık payının %30’dan fazla olması gerekir. Birden fazla ortağın Katılım Belgesi varsa, 1 tanesi destek alabilir.

15 DESTEK BAŞVURU BELGELERİ
Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu Girişimci İş Planı Formu İmza sirküleri Sicil gazetesi Eğitim Katılım Belgesi Alınacak makine, techizat ve ofis donanımının proforma faturaları

16 DESTEK BAŞVURU AŞAMALARI
Başvuru belgeleri KOSGEB biriminde incelenir. Ön değerlendirmede eksiklik bulunursa düzeltilmesi istenir. Ön değerlendirme sonucu olumlu ise başvuru KURUL’a sevkedilir. İşletme kurula davet edilir. Kurul başvuruyu kabul edebilir/ reddedebilir/ düzeltme isteyebilir.

17 Başvurusu kabul edilen işletme, KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. (www
Başvurusu kabul edilen işletme, KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. (www.kosgeb.gov.tr) Taahhütname imzalanır.

18 DESTEK MİKTARLARI İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ
İşletme kuruluş aşaması noter masrafları ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, İlgili odalara kayıt yaptırılması, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, Yazar kasa alımı ÜST LİMİT 3000 TL, % 70 (%80) destek verilir.

19 MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ
12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları desteklenir. Destek ödemesi yapılmadan önce, işletme ziyaret edilerek tespit yapılır. Satın alınacak makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. İkinci el makinanın yaşını gösteren belge veya ilk faturasının ibrazı gereklidir. ÜST LİMİT TL, % 70 (%80) destek verilir.

20 İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ
24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine destek verilir. Aylık maksimum 1000 TL, ÜST LİMİT TL, % 70 (%80) destek verilir.

21 DESTEKLENEN İŞLETME GİDERLERİ
Personel net ücretleri Kira, Elektrik, Su, Isıtma, Telekomünikasyon, Üretim amaçlı kullanılan makinelerin yakıt giderleri desteklenir. (İşletme sahibinin 1. derece akrabasından almış olduğu malzemeler ve personel gideri desteklenmez.)

22 SABİT YATIRIM DESTEĞİ ÜST LİMİT 70000 TL, % 70 (%80) destek verilir.
24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için TEMİNAT karşılığı geri ödemeli destek verilir. İşletme ziyaret edilerek tespit yapılır. ÜST LİMİT TL, % 70 (%80) destek verilir.

23 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) % 70 (Kadın veya özürlü girişimci:%80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

24 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN Destek Ödeme Talep Formu Fatura ve diğer belgeler Ödeme dekontu veya kredi kartı ekstresi ile KOSGEB’e başvurulur. (elden ödeme kabul edilmez) SGK (Bağkur) veya vergi borcu olanların destek ödemeleri, borç destek tutarından mahsup edilerek ödenir. Makine ve techizatların destek ödemesi tedarikçiye yapılabilir.

25 GERİ ÖDEMELER Geri ödemeli desteklerde BANKA TEMİNAT MEKTUBU alınır. Geri ödemeler destek başlama tarihinden itibaren 24 ay ödemesiz, 3’er aylık 8 taksitte faizsiz olarak KOSGEB’e ödenir. Gecikmelerde yasal faiz uygulanır. Taksit gecikmelerinde uyarı yazılır. Uyarıdan itibaren 7 gün içinde ödenmezse teminat nakde çevrilir.

26 İZLEME İşletmeler alınan malları 3 sene boyunca satamaz.
3 sene içinde değişik zamanlarda KOSGEB işletmeyi ziyaret ederek, destek izlemesi yapılır.

27 KOSGEB’E KAYIT İÇİN Kayıt işlemi internetten yapılmaktadır. (www.kosgeb.gov.tr) Gerekli evraklar şunlardır: İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi Oda Faaliyet Belgesi Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi Kurumlar /Gelir Vergisi Beyannamesi veya Hesap Özeti SSK Tahakkuk fişleri /Eğer SSK Numarası yoksa BAĞKUR dökümü

28 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

29 AR-GE DESTEK PROGRAMI İki alt programdan oluşur:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin desteklenmesi, Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasının desteklenmesi.

30 1- Ar-Ge ve İnovasyon Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Programı Başvuru Evrakları Ar-Ge Proje Başvuru Formu Proje Personellerinin Özgeçmişleri Alınacak Makine, Techizat ve Hammaddeye ait proforma fatura Alınacak Makine, Techizatın Teknik Özellikleri İmza Beyannamesi 30

31 Başvuru Aşamaları Kurul projeyi kabul edebilir,
Başvuru formu ve ekleri, Ön Değerlendirme sonucunda uygun değilse revize istenir. Ön Değerlendirme sonucu uygun ise başvuru Kurula havale edilir. Proje başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir. Yapılan değerlendirmelerde, Frascati ve Oslo Kılavuzları da dikkate alınır. Kurul projeyi kabul edebilir, reddedebilir, revizyon isteyebilir, İlgili üniversite biriminden görüş talep edebilir

32 Proje kabul edilirse; Başvuru sahibine 60 gün süre verilir,
Başvuru sahibi girişimci önce işini kurar, Sonra KOSGEB’e kayıt olur, Proje ile ilgili Taahhütname verir.

33 Proje Süresi ve Destek Oranı
En az 12 ay, En çok 24 aydır. Destek oranı % 75’tir. Sadece Başlangıç Sermayesi Desteği %100’dür.

34 AR-GE DESTEKLERİ 1- KİRA DESTEĞİ Başvuruyu girişimci olarak yapanlara, Geri Ödemesiz Kira Desteği verilir. Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) proje süresince aylık azami 500 TL olmak üzere toplam TL’dir.

35 Üst limiti; geri ödemesiz 100.000 TL, geri ödemeli 200.000 TL
2- MAKİNE-TECHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI GİDERLER DESTEĞİ İşletmeye prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve hizmet/işçilik giderleri için destek sağlanır. Üst limiti; geri ödemesiz TL, geri ödemeli TL Toplam TL’dir. Destek ödemesi yapılmadan önce, işletme ziyaret edilerek Tespit Tutanağı düzenlenir.

36 3- PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Projede çalısması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için destek sağlanır. Net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL doktora mezunlarına TL olmak üzere, toplam üst limiti TL’dir.

37 4- PROJE GELİSTİRME DESTEĞİ
Proje kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti / teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve Belgelendirme giderleri için toplam üst limiti TL destek verilir.

38 4.1 Proje Danışmanlık Desteği
Teknik, tasarım, finans, proje yönetimi v.b. konularda yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden alınır, üst limiti TL’dir.

39 4.2 Eğitim Desteği yurt içi/yurt dısı kurum/kuruluşlardan alınır,
üst limiti TL’dir.

40 4.3 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerini almak için yapılan giderleri kapsar. üst limiti TL’dir. TPE ve Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

41 4.4 Proje Tanıtım Desteği Projenin tanıtımı için yaptırılan;
brosür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinlikleri kapsar. üst limiti TL’dir.

42 Proje konusuyla ilgili
4.5 Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre konferans sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar. destek üst limiti Her bir yurt dısı ziyareti için TL, toplam üst limiti TL’dir. yurt dısı ziyaretine, projede görevli personel gider.

43 4.6 Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği
kamu kurum/kuruluşları üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan konularda test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ve ürün belgelendirme giderleri desteklenir. üst limiti TL’dir.

44 5 - BASLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ
Girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar. Üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencileri Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar Öğretim elemanları yararlanabilir. 2 ay içerisinde destek başvurusunda bulunmak zorundadır. üst limiti TL’dir.

45 PROJE İZLENMESİ Projeyi izlemek üzere üniversiteden bir izleyici belirlenir. İzleyici, proje süresince, 3’er aylık dönemler halinde Dönemsel İzleme Raporu hazırlar. Raporda projenin ilerleyişi ile ilgili olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür. Projenin başarılı olarak tamamlandığına kurul karar verir.

46 2 - Endüstriyel Uygulama Programı
KİMLER YARARLANABİLİR; Ar-Ge projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalısması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

47 BAŞVURU AŞAMALARI Proje başvurusu ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Uygun bulunan proje, Kurula sevkedilir. Başvuru sahibi, Kurul’a davet edilir. Uygun bulunan proje sahipleri Taahhütname verir. Proje süresi en çok 18 aydır. Destek oranı % 75’tir.

48 Endüstriyel Uygulama Programı kapsamındaki destekler
1- KİRA DESTEĞİ Sadece girişimcilere verilir, işletmelere verilmez. proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) TL Toplam üst limit proje süresince azami TL

49 2- MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ
Üst limiti; geri ödemesiz TL, geri ödemeli TL olmak üzere toplam TL’dir. Destek ödemesi yapılmadan önce isletme ziyaret edilerek Tespit Tutanağı düzenlenir.

50 3- PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Projede çalısması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Aylık; meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisans mezunlarına TL, lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL. ve doktora programı mezunlarına TL olmak üzere toplam üst limiti TL desteklenebilir.

51 Kurul tarafından uygun görülmeyen hususlar desteklenmez.
Projenin son durumu degerlendirilerek başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına KURUL karar verilir. Proje KOSGEB tarafından 6 ayda bir izlenir.

52 DESTEK ÖDEMELERİ İşletme fatura, dekont ve diğer evraklarla KOSGEB’e başvurur. Tedarikçiye yapılan tüm ödemeler bankadan yapılır. SGK ve vergi borcu olan işletmelerin destekleri borçlarına mahsup edilir.

53 GERİ ÖDEMELİ DESTEKLERDE TEMİNAT VE GERİ ÖDEME
Geri ödemeli desteklerde bankadan kesin teminat mektubu istenir. Yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

54 Ar-Ge ve İnovasyon Programı
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği 54

55 Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

56 SAYGILARIMIZLA ADEM AYPAR MÜDÜR KÜTAHYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ


"GİRİŞİMCİLİK ve AR-GE DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları