Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Enfeksiyonları Doç.Dr.Ferhan KARADEMİR Ekim 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Enfeksiyonları Doç.Dr.Ferhan KARADEMİR Ekim 2006."— Sunum transkripti:

1 Hastane Enfeksiyonları Doç.Dr.Ferhan KARADEMİR Ekim 2006

2 Olgu 18 aylık kız hasta Konjenital kalp hastalığı (+) Ateş, öksürük, sık nefes alma Akciğer oskültasyonunda tubersufl ve ince raller Akciğer grafisinde infiltrasyon

3 Olgu VSD, KKY, Pnömoni Seftriakson Klinik bulgular düzeldi 4üncü günde ateş tekrar yükseldi AFR (+) Sepsis tanısıyla tekrar tedavi

4 Olgu Hastane enfeksiyonu Enfeksiyon kaynağı kateterler, iv uygulamalar Hemokültürde Serratia mercenses Karbapenem + TDP + Heparin İntravenöz sıvılarda Serratia mercenses Kontamine sıvılar

5 Tanım Hastaneye yatış öncesinde primer hastalığı dışında herhangi bir enfeksiyon bulgusu olmayan, yatıştan sonra ortaya çıkan enfeksiyon belirtilerine hastane enfeksiyonu denir.

6 Hastane enfeksiyonu hastaneye yatıştan 72 saat sonra ortaya çıkar.

7 Hastaneye yatan hastaların %10’unda hastane enfeksiyonu görülebilir.

8 Bulaşma; Enfekte materyalin bulaştığı sağlık personelinin eli yada aynı materyalin bulaştığı tıbbi malzemelerle olur.

9 Ayrıca Enfeksiyon solunum yolu salgılarının damlacık yolu ile yayılması sonucu ortaya çıkar.

10 Hastane ortamındaki bakteriyel etkenlerin inhalasyonu Ciltten kateter enfeksiyonunun yayılması İv. uygulamada kullanılan sıvıların kontaminasyonu bulaş kaynağıdır.

11 Epidemiyoloji 1.Eksojen hastane enfeksiyonu 2.Endojen hastane enfeksiyonu 3.Mikst hastane enfeksiyonu

12 Eksojen HE Personel Başka hastalar Hastanede solunan hava Besin maddeleri Su, ilaç, sıvılar

13 Endojen HE Hastanın kendisinin taşıdığı mikroorganizmalar yada flora elemanlarının hastanın savunma mekanizmalarında zayıflık olması sonucu gelişen enfeksiyonlardır.

14 Mikst HE Endojen HE + Eksojen HE

15 Predizpozan faktörler Cerrahi girişimler Yaygın yanık Ağır travmalar Sonda, kateter, kanül Greftler, valvül ve protezler

16 Risk Grupları Prematürite Malnütrisyon İmmun yetersizlik Kronik hastalıklar Konjenital patolojiler

17 Bulaşma Mekanizmalara Aeroseller ile bulaşma Ellerle bulaşma Kontamine tıbbi ve bakım malzemeleri ile bulaşma Portörlerden bulaşma

18 Tipleri 1.Enjeksiyonlar ve intravenöz uygulamalarla oluşan enfeksiyonlar 2.İnhalasyon ve nebulizasyon tedavisine bağlı gelişen enfeksiyonlar 3.Kontamine tıbbi malzeme ile gelişen enfeksiyonlar 4.Yenidoğanın HE’leri. 5.Post operetif hastane enfeksiyonları

19 Nebulize subuharı buhara yol açar ve bu nem bakterileri ortama yayar (bakteri filtresi yoksa). Alcaligenez Achromobacter Psöd. Cepacie Psöd. maltophilia

20 Yenidoğan HE’leri Fizyolojik immun yetersizlik Geniş spektrumlu ab. kullanımı Bakıcıların ellerinin idrar ve dışkı ile bulaşması Hava yolu ile yayılım

21 Yenidoğanın HE’leri En önemli enfeksiyon etkenleri ciltte kolonize olan bakteriler. Deride ve göbekte hastane stafilokok suşlarının kolonizasyonu Gastrointestinal florada patojen bakterilerin kolonizasyonu

22 Yenidoğanın HE’leri Kolonizasyonu engellemek için Personel el temizliği Laminer havalandırma Heksaklorofen banyosu

23 Yenidoğanın HE’leri Enfeksiyonlu çocukların yanına başka bebek alınmaması Stafilakok taşıyan kişilerin nazal antibiyotikli merhem kullanması En iyi kontrol mekanizmalarıdır.

24 Yenidoğanın HE’leri Enteropatojen E.Coli ve Salmonella enfeksiyonu Sepsis ve menenjit Geniş spektrumlu sonucuKlebsiella ve Psöd. Aureginosa

25 Yenidoğanın HE’leri Yoğun bakımda ciddi enfeksiyon varsa mutlaka bu iki mikroorganizma düşünülmelidir.

26 Yenidoğanın HE’leri Viral HE etkenleri önemli bir yayılma göstermez. İnf. ve RSV konjenital kardiyopatili yenidoğanlarda ağır hastalıklara Coxsackie virüsü fatal miyokardite yol açar.

27 Post Operatif HE’leri ve Enfeksiyon Komplikasyonları Entübasyongenel anestezipnömoni Sekonder nedenlere bağlı yara enfeksiyonlarıpost operatif HE (S. epidermidis, Staf aureus)

28 Korunmada Genel Kurallar Bakteriyel HE’den şüphekateter, iv. girişim malzemeleri, sıvılardan örnek alınmalı Sterilizasyon yöntemleri gözden geçirilmeli Yaraların yeterince temizlenmesi sağlanmalı Kimyasal dezenfektanların etkinliği, kontamine olup olmadığının saptanması

29 Korunmada Genel Kurallar BOL SU, SIVI SABUN, KAĞIT HAVLU EN İYİ YÖNTEM

30 Korunmada Genel Kurallar Ventilasyon LAMİNER AKIM yada TEK YÖNLÜ AKIM şeklinde olmalıdır.

31 HE’larını Önlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler El yıkama Portörlük araştırması Çamaşırlar 15-20 dk süreyle 100 °C’de Aspiratör tüpleri, oksijen başlıkları, diğer materyaller her kullanımdan sonra uygun dezenfektanlarla steril edilmeli

32 HE’larını Önlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler Tanısı şüpheli ölümOtopsiKültür Materyalleri Deri temizliği!!! Göbek bakımı!!!

33 HE’larından korunmak ve Sayısını Azaltmak İçin Suçiçeği gibi hastalıklarda tek kişilik odalar Maske Eldiven Kan değişimi ve açık yara ile ilgili uygulamalarda başlık

34 HE’larından korunmak ve Sayısını Azaltmak İçin Prematüre birimlerinde galoş HBsAg (+) olan bir hastada alınan kanlar atılmadan önce otoklava konmalıdır. Tbc, salmonella, staf enfeksiyonlarında atılacak materyal dezenfekte edilip atılır.


"Hastane Enfeksiyonları Doç.Dr.Ferhan KARADEMİR Ekim 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları