Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 1 Yrd. Doç. Dr. Umut EROĞLU Araş. Gör. Güngör HACIOĞLU Çanakkale Onsekiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 1 Yrd. Doç. Dr. Umut EROĞLU Araş. Gör. Güngör HACIOĞLU Çanakkale Onsekiz."— Sunum transkripti:

1 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 1 Yrd. Doç. Dr. Umut EROĞLU Araş. Gör. Güngör HACIOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 2  Araştırmanın Amacı  Yöneticilerin pazarlama uygulamacılarında bulunması gereken bireysel yetkinliklere atfettikleri önem düzeylerini belirlemek  Pazarlamacıların yetkinlikleri ile bireysel performans ve firma performansı arasındaki ilişkisinin ortaya konulması

3 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 3  Yetkinlik Kavramı  “bireyin yaptığı işi, rol ya da sorumluluklarını etkileyen, performansla doğrudan ilişkili, belli standartlara göre ölçülebilen, eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile iyileştirilebilen bilgi, beceri ve davranışlar bütünüdür” (Tak vd., 2007)

4 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 4  Yetkinlik Kavramı  “bir işi yapabilme potansiyeli veya niteliğidir, yani gereğini yapabilmek için sahip olunan yeterlilik, güç, otorite, yetenek, bilgi bütünüdür” (Ritter, 2004)

5 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 5  Yetkinlik Kavramı  Ritter’e (2004) göre; Yetkinlik olarak değerlendirilebilmesi için, bilgi, yetenek gibi unsurlara sahip olmak tek başına yeterli değildir, aynı zamanda bu niteliklerin kullanılıyor olması da gerekmektedir.

6 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 6  Yetkinlik Kavramı  Teknik  Beşeri  Kavramsal Katz (1955)  Teknik konulara yönelik (hard)  İnsana odaklı (soft) Mintzberg (1973)

7 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 7  YÖNTEM  Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları  Çalışmanın Evreni ve Örneklemi  Veri Toplama Yöntemi

8 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 8  Pazarlama Bilgisi (50)  Genel İşletmecilik Bilgisi (8)  Analitik Düşünebilme Yeteneği (4)  Bilişim ve Teknoloji Bilgisi (4)  Yazılı ve Sözlü İletişim (6)  Kişiler Arası İlişkiler (8)  Kişisel Özellikler ve Yetenekler (18) “1= hiç önemli değil ve 5= çok önemli” (Stines, 2003; Melaia vd., 2008; Eysteinsson ve Gudlaugsson, 2010)  Yetkinliklerin Belirlenmesi

9 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 9  Performans  Firma Performansı (Moorman ve Rust, 1999; Verhoef ve Leeflang, 2009) -müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati -satışlar, karlılık, pazar payı, maliyet  Bireysel Performans  1= Çok Daha Kötü, 7= Çok Daha İyi

10 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 10  SONUÇ VE ÖNERİLER  Uygulamacılara Öneriler  Çalışmanın Kısıtları  Araştırmacılar İçin Öneriler

11 Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 11 TE Ş EKKÜR EDER İ Z…


"Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri 1 Yrd. Doç. Dr. Umut EROĞLU Araş. Gör. Güngör HACIOĞLU Çanakkale Onsekiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları