Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEMUR PROTEZLERİ Son güncelleme: 02.03.2012 Femur Protezleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEMUR PROTEZLERİ Son güncelleme: 02.03.2012 Femur Protezleri."— Sunum transkripti:

1 FEMUR PROTEZLERİ Son güncelleme: Femur Protezleri

2 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Öncelikle Problemin Anlaşılması ve birkaç cümle ile Tanımlanması Gereklidir. Anteversion açısı (10o -15o) Femur Protezleri

3 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Femur Protezleri

4 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Femur Kemiğinde Boyun Bölgesi Kırıkları

5 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Kırık Bölgesinin Tedavisi

6 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Farklı Tip Geometrideki Protezler İzmir’de üretici firma HİPOKRAT A.Ş

7 1-PROBLEMİN VEYA UYGULAMANIN ANLAŞILMASI VE TANIMLANMASI
Tedavi sonrası kemikte, çimentoda ve protezde zamanla ikinci kırıklar ve hasarlar oluşmaktadır. Bu hasarlar protezin yenilenmesini gerektirmektedir. Problemin Tanımlanması: Femur Kırık Tedavisi Sonrası Oluşan Hasarlar

8 2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ
Bu aşamada, herhangi bir inceleme yapmadan, sadece problemin muhtemel sebepleri üzerinde düşünülür. 2.1-Yükleme Durumuna Bağlı Muhtemel Sebepler a-) Tedavi Sonrası Hastanın Ayakta Durması İstenir. Bu ise Protez bölgesinin vucut yükünün yarısını taşıması demektir. Daha kritik durum ise hastanın tek ayak üzerinde durmasıdır ki, tedavi bölgesinin vucut yükünün tamamını taşıması demektir. Muhtemel Sebep: Statik yükler sonucunda tedavi bölgesinde gerilmeler oluşacaktır. Bu gerilmeler mukavemet sınırlarını aştığında hasarlar oluşabilir. Ön Yorumlar: -Statik yüklerle mukavemet sınırlarının aşılması çok düşük bir ihtimaldir. Bu nedenle problemin gerçek sebebinin bu olduğu söylenemez. -Farklı Protez tiplerini karşılaştırmak için statik yükleme etkisi incelenebilir. Bu yüklemede daha avantajlı sonuçlar veren protezlerin tercih edilmesi tavsiye edilebilir. Zira diğer bazı yüklemelerde de bu protezler daha avantajlı çıkması beklenir.

9 2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ
b-) Tedavi Sonrası hastanın yürüyebilmesi istenir. Bu durumda tedavi bölgesi tekrarlı yüklemeye maruz kalacaktır. Muhtemel Sebep: Tekrarlı yükler sonucunda tedavi bölgesinin herbir noktasında gerilme değerleri zamanla değişir. Bu gerilmeler statik yüklemedeki mukavemet sınırlarını aşmasa bile zaman içinde yorulmalara ve dolayısıyla hasarlara sebep olabilir. Ön Yorumlar: -Tekrarlı Yükleme sonucu oluşan yorulmalar, tedavi bölgesinde oluşan hasarların en önemli sebebi olduğu söylenebilir.

10 Muhtemel Sebep: Ön Yorumlar:
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ c-) Hastanın tedavi sonrası yaptığı zıplama, bir yerden atlama, sportif faaliyetler gibi ani hareketler darbeli yüklemelere ve hasarlara yol açabilir. Ancak bu tip hareketleri hastanın yapması istenmez ve hastada bu tip davranışlardan kaçınır. Bununla birlikte istem dışı kazalarda da darbeli yüklemeler sözkonusu olabilmektedir. Sportif faaliyetlerdeki darbeli yüklemeye bir örnek (tıklayın) İstem dışı kazalarda darbeli yüklemeye bir örnek (resmi tıklayın) Muhtemel Sebep: Tedavi bölgesine gelen darbeli yüklemeler sonucunda ani kırılmalar oluşabilir. Ön Yorumlar: -Darbeli yüklemeler statik yüklerden çok daha fazla şiddette etkiye sahiptirler. Böyle bir durumun meydana gelmesinde hasar oluşma olasalığı oldukça yüksektir. -Hastanın bu tip davranışlardan kaçınması hasar oluşumunu azaltıcı önemli bir faktördür.

11 2.2 Tedavi Bölgesinin Geometrisine Bağlı Muhtemel Sebepler
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ 2.2 Tedavi Bölgesinin Geometrisine Bağlı Muhtemel Sebepler a-) Kemik Yapısı ve Geometrisindeki bozukluklar Muhtemel sebep: Kemik Yapısında bozukluklar aşırı gerilme yığılmalarına yol açabilir. Ön yorumlar: Bir hastada başarıyla kullanılan protez kemik yapısı bozuk olanda olumsuz sonuçlara yol açabilir.

12 b-) Protez Geometrisi Muhtemel Sebep:
2-PROBLEMİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN SEBEPLERİNİN TARTIŞILMASI VE BELİRLENMESİ b-) Protez Geometrisi Muhtemel Sebep: Geometrisi iyi seçilmeyen protezler aşırı gerilme yığılmalarına sebep olabilir. Ön Yorumlar: - Farklı Protez geometrileri, Kemik yapısı ve geometrisine bağlı olarak diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verebilir.

13 3-İNCELEME ALTERNATİFLERİ VE İNCELEME ŞEKLİNE KARAR VERİLMESİ
Soru 1: Geometri Açısından düşündüğümüzde neler araştırılabilir? Cevap: Farklı Protez Geometrilerinin, Farklı Kemik geometrilerine göre avantaj ve dezavantajları araştırılabilir. Soru 2: Yüklemeler açısından düşündüğümüzde hangi yüklemelerin etkisi göz önüne alınmalıdır? Cevap: Yorulma açısından yapılacak incelemeler çok daha önemlidir. 1. inceleme alternatifi 3 farklı protez geometrisi, 3 farklı anteversiyon açısına karşılık gelecek şekilde 9 farklı model kurulup yorulma analizleri yapılabilir. Kazançları: Böylece hangi protez hangi anteversiyon açısında daha iyi sonuç verdiği görülebilir ve hastanın anteversiyon açısına göre bu protez tiplerinden birisi tavsiye edilebilir.

14 3-İNCELEME ALTERNATİFLERİ VE İNCELEME ŞEKLİNE KARAR VERİLMESİ
2. İnceleme Alternatifi 3 farklı protez geometrisi, 3 farklı anteversiyon açısına karşılık gelecek şekilde 9 farklı model kurulup darbeli yükleme analizleri yapılabilir. Kazancı: Kemik yapısına göre darbeli yüklemeler açısından önerilebilecek protez tipleri ortaya çıkacaktır. 3. ve 4. İnceleme Alternatifleri 3 farklı protez geometrisi, 3 farklı boyun açısına karşılık gelecek şekilde 9 farklı model kurulup yorulma açısından (3) veya darbeli yükleme (4) açısından inceleme yapılabilir. Diğer?

15 3-b) İNCELEME ŞEKLİNE KARAR VERİLMESİ
Hastanın tedavi sonrası yürümesi istendiğinden yorulma durumunun ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ayrıca anteversion açısı bozuklukları, boyun açısı bozukluklarına göre daha sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle 1 nolu İnceleme Alternatifi ile problemin incelenmesine karar verilmiştir.. 1. inceleme alternatifini hatırlayacak olursak 3 farklı protez geometrisi, 3 farklı anteversiyon açısına karşılık gelecek şekilde 9 farklı model kurulup yorulma analizleri yapılabilir.

16 4-Konuya Hakimiyet için Temel ve Teorik Bilgiler
Yorulma ile ilgili Ayrıntılı Bilgi için; Gerilme ve Gerilme çeşitleri Bu kısımda Gerilme, Gerilme Bileşenleri, Asal Gerilmeler, Von-mises gerilmesi, Mohr Çemberi gibi kavramların tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır.

17 5- BDM AÇISINDAN YAPILABİLECEK KOLAYLIKLAR
Tekrarlı yüklemeler sırasında gerilmeler 0 – smax arasında değişir. smax değerinin düşmesi yorulma ömrünü de artıracaktır. Farklı protez geometirilerin birbirleriyle karşılaştırılması için, smax değerlerinin hesaplanması yeterli olacaktır. Soru: smax değerlerini farklı bir analizden hesaplamak mümkün mü? Cevap: -Tek Ayak üzerine statik yüklemede binen kuvvet ile yürürken binen kuvvet yaklaşık aynı olacağı düşünülürse, statik yüklemede bir noktada hesaplanan gerilme aslında yorulma sırasındaki smax gerilmesi ile aynı kabul edilebilir. Statik Yüklemede smax değerinin daha düşük olmasına sebep olan protez tipinin, tekrarlı yüklemelerde de aynı şekilde daha düşük smax değerine sebep olacağı söylenebilir. O halde Bu problemde, Farklı Protez tiplerinin yorulma ömrü açısından karşılaştırması için, Statik Yapısal Analiz Yapmak Yeterli Bir Yaklaşımdır.

18 6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.1 Protez Tiplerinin Seçimi ve Modellerinin Kurulması Sırt bölgeleri farklı 3 tip protez seçilmiştir.

19 6.2 Kemik, Çimento ve Protez Sistemi Katı Modellerinin Kurulması
6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.2 Kemik, Çimento ve Protez Sistemi Katı Modellerinin Kurulması 8 farklı anteversion açısı q (0o, 5o, 10o , 12.5o, 15o, 20o, 25o, 30o) ve 3 farklı protez tipi için toplam 24 farklı model kurulup analizleri yapılacak ve birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Sonuçta, anteversiyon açılarına göre daha avantajlı protez tipleri belirlenecektir. -Femurun üst yarısının modellenmesi yeterlidir. Alt kısımdan sabitlenir.

20 6.2 Sonlu eleman tipi ve Elemanlara Ayırma İşlemi
6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.2 Sonlu eleman tipi ve Elemanlara Ayırma İşlemi -Geometrinin karmaşıklığından dolayı elemanlara ayırma işleminin yapılabilmesi için tetrehedral eleman tipi seçilmek zorunda kalınabilir. Sadece Statik Yapısal Analiz yapılacağından, 6 Serbestlik Dereceli eleman seçilir.(Ux Uy Uz Rot-x Rot-y Rot-z ) -Sonuçların hassasiyeti, eleman sayısı, tipi ve düğüm sayısı ile yakından ilişkilidir. 6.3 Sınır Şartları -Femurun alt kısımdan anastre alınabilir. Bu bölgedeki tüm düğümlerin deplasman ve dönmeleri sıfır alınınca bu şart sağlanmış olur. Ux=Uy=Uz=Rot-x=Rot-y=Rot-z=0 -Kemik, Çimento ve protez hacimlerinin birbirine tamamen yapışmış (bonded) olduğu kabul edildiğinden temas bölgelerinde ortak alanlara sahiptirler. Dolayısıyla bu yüzeylerde ortak düğüm noktalarına sahiptir. Soru: Eğer bu yüzeyler birbiri üzerinde hareket edebilseydi nasıl tanımlardık? Cevap: Arayüzeylerde kontak elemanlar ve sürtünme katsayısı tanımlanmalıydı.

21 6.4 Malzeme Özelliklerinin Girilmesi
6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.4 Malzeme Özelliklerinin Girilmesi - Kemik ve Çimento gevrek bir yapıya sahip olduğundan lineer elastik malzeme olarak kabul edilebilirler ve yapısal analizlerde sadece Elastiklik modülleri (E) ve poisson oranlarının ( n ) tanımlanması yeterlidir. - Protez Malzemesi ise paslanmaz çeliktir elasto-plastik davranış gösterir. Bu durumda yapısal analizlerde plastik bölgesinin de dikkate alınması gerekir. -Soru:Yandaki şekli inceleyiniz. Hangi durumda protezin E ve n değerleri analizler için yeterli olur? Cevap: Akma gerilmesi geçilmediği zaman. Bu problemde protez malzemesinin plastik bölgeye kadar yüklenmesi önemli işlevsel bozuklukların oluşmasına yol açacaktır. Bu nedenle böyle bir yükleme olmamalıdır. Yani protez elastik bölge sınırları içinde yüklenmelidir. O halde sadece E ve n değerleri yeterli olacaktır.

22 6.4 Malzeme Özelliklerinin Girilmesi-Devam
6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.4 Malzeme Özelliklerinin Girilmesi-Devam Soru: Elasto-plastik bir malzemede plastik bölgenin tanımlanmasına gerek olmadığı analiz sonuçlarından nasıl ispatlanabilir.? Cevap: Malzemenin sadece elastik özellikleri (E ve n ) girilerek analizler yapılır. Sonuçta malzemede ortaya çıkan maksimum gerilmeye bakılır. Eğer akma gerilmesini aşmıyorsa sadece elastik özelliklerin tanımlanmasının yeterli olduğu, plastik bölgeye girilmeyeceğinden tanımlanmasına da gerek olmadığı anlaşılır. Sonuç olarak tüm malzemelerin E ve n değerlerinin tanımlanması yeterlidir. Ancak analizler bittiğinde, yukarıdaki cevapta bahsedilen kontrol mutlaka yapılmalıdır. E ve n değerleri bilinmiyorsa çekme deneyi ile bulunabilir. Ancak deneylerde mutlaka uzama ölçümleri numune üzerinden alınmalı ve bu amaçla strain-gage (gerinme ölçer) ler veya ekstansometre kullanılmalıdır. Çünkü elastik uzama ölçümlerinde cihazın göstergesinden okunan değerler cihazın çenelerindeki elastik uzamaları da gösterir.

23 6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.5- Yükleme
Vucut ağırlığı dolayısıyla tedavi bölgesine gelen dış yüklerin şiddetleri, doğrultuları ve uygulama bölgeleri doğru br şekilde belirlenmeli ve modellere uygulanmalıdır. Vucut yükünün yanısıra femura bağlı kas kuvvetleri de gözönüne alınmalıdır. Deneysel olarak bu kuvvetlerin belirlenmesi farklı bir kapsamlı çalışmayı gerektirir. Bunun yerine daha önce yapılmış çalışmalardaki değerler alınarak bu çalışmalar referans gösterilebilir. (Akay & Aslan, 1996) Soru: Farklı bir çalışmadan alınan dış yüklerin bizim çalışmamızdaki model ve geometriye tam olarak uymaması sözkonusu olabilir. Bu durumda çalışmamız hedefinden ne kadar sapar? Cevap: Böyle bir durumda bulduğumuz gerilmelerde gerçek duruma göre biraz fark çıkabilir. Ancak tüm modellere aynı yük uygulandığından ve tüm modellerde aynı malzemeler kullanıldığından, analizler arasındaki sonuç farklılıkları model geometrisindeki farklardan kaynaklanır. O halde Dış yükler gerçek değerinden çok farklı olmamak şartıyla hedeflediğimiz geometriler arasındaki kıyaslama yine doğru bir şekilde yapılabilir.

24 6- BDM ANALİZ GİRDİLERİ 6.5- Yükleme
Soru: Kas Kuvveti (P) bilinmiyorsa, ancak Kasın Malzeme özellikleri bilinirse bu durumda kasın etkisi nasıl hesaba katılabilir. Cevap: Modelde kas bölgesi bir hacim olarak tanımlanır. Leğen kemiğine bağlı olduğu üst kısımdan ankastre yapılır. Alt Kısımda ise femura bağlanır. Gerekli malzeme özellikleri girilir.

25 7- ANALİZ PROGRAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VE ANALİZLERİNİN YAPILMASI
-Tüm girdiler programa yüklendikten sonra sonlu eleman çözümlemeleri herbir model için yapılır. Dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 1-Analizler sırasında bilgisayarın kapasitesinden kaynaklanan hatalar çıkabilir… bu durumda eleman sayısını düşürmek bir çözümdür… Ancak sonuçların hassasiyeti de o ölçüde azalacaktır.. 2- Örneğin malzeme özelliklerinin birisini yazarken hata yapılması bile sonuçları yüksek seviyelerde saptırabilir. Bu nedenle bir modelin analizi yapıldıktan sonra sonuçların makul seviyelerde çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesi ve sonra diğer modellerin analizlerine geçilmesi faydalıdır. Aksi taktirde önemli bir zaman ve emek kaybı sözkonusu olabilir…

26 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Tüm modellerin çözümleri yapıldıktan sonra sonuçların görülmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Karşımıza bir çok sonuç çıkacaktır. Ancak burada en önemli 3 sorunun cevabının verilmesi gerekir. Soru 1-Çıkan sonuçlar Mantıklı mı? Soru 2- Sonuçların gerçeğe yakınlığını nasıl destekleyebilirim? Soru 3- Sonuçları nasıl değerlendireceğim? Şimdi bu soruları tek tek ele alarak cevaplarını bulmaya çalışalım:

27 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
ÖRNEK-1 (Devam): Femur Kırık Tedavisi Sonrası oluşan Hasarlar 8. 1 Soru 1- Çıkan sonuçlar Mantıklı mı? Ele alınan problemin uygulamadan gelen pratik bilgileri sonuçların mantıklı olup olmadığına karar vermemizi kolaylaştırır. -Uygulamalarda, statik yükten dolayı kırılma oluşmayacağı bilindiğinden üç malzemedeki gerilmeler de mukavemet sınırlarının altında çıkması gerekir.. -Protezler değiştirilirken hiçbir plastik deformasyona uğramadığı ve kırılmaya maruz kalmadığı gözlendiğinden, protezdeki gerilmelerin akma sınırının oldukça altında çıkması gerektiği sonucuna varılabilir. Zaman içinde hasarların daha çok çimentoda çıkması sebebiyle, çimentodaki yorulma sınırılarını (Smith diyagramındaki sınırıları) aşması normal karşılanabilir. Diğer: (Tartışma Platformu)

28 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.2 Soru 2- Sonuçların gerçeğe yakınlığını nasıl destekleyebilirim? Sonuçlar mantıklı olsa bile gerçeğe yakın olmayabilir. Sonuçların farklı şekillerden desteklenebilmesi son derece önemli bir konudur. Destekleme yöntemlerinden bazıları: 1-Deneysel Ölçümler: en önemli destekleme yöntemlerinden birisidir. 2- Teorik hesaplamalarla karşılaştırma 3-Benzer çalışmalardaki sonuçlarla uyumluluk 4-Diğer (Tartışma Platformu):

29 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3 Soru 3- Çıkan Sonuçları Nasıl Yorumlayabilirim? Problemin ve Analizin cinsine göre karşımıza birçok sonuç çıkacaktır. Öncelikle sonuçlardan hangisinin yorumlanması gerektiğine karar verilmesi gerekir. Bu problemde yapısal bir analiz yapılmıştır. Sistemdeki hasarların en önemli sebebi gerilme yığılmaları olduğunu düşünerek gerilmeler açısından değerlendirme yapılması gerektiğine karar verilebilmelidir.

30 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3 Soru 3- Çıkan Sonuçları Nasıl Yorumlayabilirim? Ancak karşımıza birçok gerilme çeşidi çıkmaktadır. Soru: Acaba bu gerilme çeşitlerinden hangilerini yorumlamak doğrudur?

31 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3 Soru 3- Çıkan Sonuçları Nasıl Yorumlayabilirim? Cevap: Bu durumda Mukavemet Dersinde gördüğümüz bir konuyu hatırlamak gereklidir. “Akma ve Kırılma Kriterleri” Kemik ve Çimento gevrek bir yapıya sahiptir. Gevrek malzemelerin kırılması açısından Rankie, Coulomb veya Mohr kriterleri esas alınmalıdır. Protez ise Sünek (elasto-plastik-şekil alabilir) bir yapıya sahiptir. Sünek malzemelerin akmasında Von-Mises veya Tresca kriterleri esas alınmalıdır.

32 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3.1 Sünek Malzemeler için Akma Kriterleri a-) Tresca (Maksimum Kayma Gerilmesi) Kriteri Bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında akma olmasının şartı, o noktadaki maksimum kayma gerilmesinin, basit çekme halinde akma sınırındaki kayma gerilmesine eşit veya büyük olmasıdır. Akma olmasının şartı:

33 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3.1 Sünek Malzemeler için Akma Kriterleri b-) Von-Mises (Eşdeğer Gerilme veya Maksimum Çarpılma Enerjisi) Kriteri Bu kritere göre çok eksenli yükleme durumundaki eşdeğer gerilme (von-mises gerilmesi) malzemenin akma gerilmesini aştığında o noktada akma oluşur. Akma Şartı:

34 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3.2 Gevrek Malzemelerde Kırılma Kriterleri a-) Rankine Kriteri Bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında kırılma olması için o noktadaki asal gerilmenin malzemenin kırılma mukavemetini geçmesi gerekir. Kırılma şartları: veya Başka bir ifadeyle, bu kritere göre, bir noktada kırılma olmaması için o noktadaki Mohr çemberinin şekildeki kırmızı çizgiler içinde kalması gerekir. Gevrek Malzemeler için kısmen iyi sonuçlar veren bir kriterdir.

35 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3.2 Gevrek Malzemelerde Kırılma Kriterleri - Devam b-) Columb Kriteri: Gevrek malzemeler için çok iyi sonuç veren bu kritere göre bir malzemenin herhangi bir noktasında kırılma olmamasının şartı: Bu kritere göre: basit çekme ve basit basma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin teğetleri dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur. s1 = Maksimum asal gerilme s3 = Mimimum asal gerilme soc = Basma Mukavemeti s0 = Çekme Mukavemeti Örnek : s0 =100MPa soc=400MPa olan bir malzemede herhangi a ve b gibi iki noktada asal gerilmeler, a ve b noktalarının her iksinde de Rankine kriterine göre kırılma olmayacağı söylenebilir. Columb kriterine göre ise a noktasında kırılma olmaz ancak b noktasında olur. s s (s1/so - s3/soc) a /100-(-100/400) =0.75 b /100-(-100/400) =1.15

36 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.3.2 Gevrek Malzemelerde Kırılma Kriterleri - Devam c-) Mohr Kriteri Bu kritere göre: basit çekme, basit basma ve tam kayma hallerinin en büyük Mohr çemberlerinin zarf eğrilerinin dışında kalınan yüklemelerde kırılma olur. Gevrek malzemeler için çok iyi sonuçlar veren bir kriterdir. *Görüldüğü gibi gevrek malzemelerde, her üç kriterde de asal gerilmelerin incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. *Asal gerilmeler sonuçlarda görülmesine rağmen, Columb ve Mohr kriterleri için ayrı bir değerlendirme yapılması gerekebilir…

37 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.4 Değerlendirmeler için uygun grafikler veya benzeri şekiller çizilmelidir. Çimentoda Maksimum Asal Gerilme dağılımını gösteren grafik örnekleri..

38 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
8.4 Değerlendirmeler için uygun grafikler veya benzeri şekiller çizilmelidir. Çimentodaki maksimum gerilmelerin anteversiyon açılarına göre dağılımı

39 8-SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çimento mukavemeti açısından, 1-Tüm anteversiyon açılarında 3. Tip Protez en kritik durumu arz eder 2- 1. Tip Protez düşük ve yüksek anteversiyon açılarında diğerlerine göre daha emniyetlidir. 3-Normal anteversiyon açılarında (10o -15o) ise 1.Tipin yanısıra 2. Tip daha emniyetli durum arz eder. 4- Tüm anteversiyon açıları içinde çimento emniyeti açısından en emniyetli durum normal anteversiyon açıları içinde çıkmaktadır.

40 9- ÇÖZÜM GELİŞTİRME Problemin tüm detaylarıyla ortaya koyulmasından sonra, özellikle en önemli sebeplerini gidermeye yönelik çözümler üretebilmek son derece önemlidir. -Bununla birlikte, BDM çalışmaları, sadece problemi ortaya koymak ve sebeplerini belirlemek için değil, aynı zamanda çözüm geliştirmeye yönelik planlanırsa çok daha verimli olur ve bu 9. aşama analizler sonunda belli seviyede aşılmış olabilir. Örneğin-Kemik yapısına ve özellikle anteversiyon açısına göre protez tiplerinin avantaj ve dezavantajlarının ortaya koyulması, aslında bu problem için bir çözüm geliştirme olarak değerlendirilmelidir. -Bunun yanısıra bilgisayarda farklı tasarımlar yapılarak protez geometrisi açısından araştırmalar genişletilebilir. Diğer?

41 10-YARGILAR, BİLİM ve UYGULAMAYA KATKILAR
Bu aşamada çalışmadan elde edilen ve bu tip çalışmalara yönelik genel anlamdaki yargılar ifade edilir. 1- Protez geometrisinin seçilmesinde, hastanın kemik yapısı önemli bir kriterdir. 2- Sırt bölgesi olmayan (3.tip) protezler kırılmalar açısından daha risklidir. İmplantların geometrisinde sırt bölgesinin belli seviyede de olsa bulunması gerekir. 3-Çimentoda kırılma riski çok daha fazla olduğundan, özellikle protezin çimentoya girdiği en üst yüzey kısmında keskin köşelerin bırakılmamasına özen gösterilmelidir. 4- Diğer?


"FEMUR PROTEZLERİ Son güncelleme: 02.03.2012 Femur Protezleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları