Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Postpartum Dönemde Venöz Tromboemboli Profilaksisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Postpartum Dönemde Venöz Tromboemboli Profilaksisi"— Sunum transkripti:

1 Postpartum Dönemde Venöz Tromboemboli Profilaksisi
Doç.Dr. Selda DEMİRCAN SEZER Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Venöz Tromboembolik Hastalıklar
(VTE) Derin Ven Trombozu (DVT) Pulmoner Emboli (PE)

3 Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
Gebelik, DVT ve PE için bağımsız bir risk faktörü Gebe olmayanlara göre risk 4-6x daha fazla Sezaryenla doğumda risk normal doğuma göre 2-4x fazla (Acil sezaryende 4x, elektif sezaryende 2x) DVT; 75-80%, PE; 20-25%

4 Gebeliğe Bağlı Değişiklikler ve Venöz Tromboembolizm
Gebelikte meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişiklikler tromboembolizm riskini artırmakta; Hiperkoagulabilite Venöz stazın artması -Venöz dönüşümün azalması -Azalmış mobilite Vasküler damar hasarı - Doğum veya sezaryen - Gebelik endotel hücrelerini aktive eden proenflamatuvar bir durum Virchow Triadı

5 Gebelikteki Koagulasyon Sistemindeki Değişiklikler
Koagulasyon Faktörleri Gebelikteki Değişim Prokoagulanlar Fibrinojen Artar Faktör VII Faktör VIII Faktör X Von Willebrand faktör Plasminojen aktivator inhibitor-1 Plasminojen aktivator inhibitor-2 Faktör II Değişmez Faktör V Faktör IX Antikoagulanlar Free Protein S Azalır Protein C Antithrombin III Gebelikteki Koagulasyon Sistemindeki Değişiklikler

6 Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
İnsidans: 1-2/1000 doğum McLintock C. Best Practise, 2014

7 Gebelikte VTE Ortaya Çıkış Zamanı
İlk meta-analizlerde VTE her trimesterde eşit dağılımda (Ray JG, 1999) Son çalışmalarda 3. trimesterde daha fazla (%10’a karşın %28) (Jacobsen AF, 2008) 1. trimesterden 40. haftaya absolute risk 4,1/10.000/yıl’ dan 59’a yükselmiş (Vircus RA, 2011) Postpartum dönemde antepartum döneme göre 5 kat daha fazla, ilk 3 haftada risk daha fazla (RCOG, 2015)

8 Gebelikte VTE Ortaya Çıkış Zamanı
McLintock C. Best Practise, 2014

9 16 çalışma, 2592 kadın Gebelikte ve erken postnatal dönemde tromboprofilaksi önerisi için yeterli delil yok Mevcut tedavilerle ilgili geniş çaplı randomize çalışmalar planlanmalı

10 Gebeliğe bağlı Venöz Tromboembolizm (VTE)
Önlenebilir maternal mortalite ve morbidite nedeni Riskli hastalarda profilaksi kullanılmakta: 1- Kendilerinde veya ailesinde VTE öyküsü olanlar, 2- Kalıtsal veya kazanılmış trombofilisi olanlar, 3- Sezaryen olan kadınlar Profilaksi için kullanılan birçok ilaç yan etki riski taşımakta Mevcut öneriler uzman görüşüne ve rehberlere dayalı “eminence based” rather than “evidence based”* *Mclintock C, Best Practise, 2014

11 Venöz Tromboembolizm (VTE) ve Tedavi
Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH): VTE riskini medikal ve cerrahi hastalarda % azaltıyor (NICE, 2010) Tek VTE epizodu geçiren obstetrik hastalarda DMAH ile VTE rölatif riskinde %88 azalma saptanmış (Lindqvit PG; 2011)

12

13 VTE Risk Değerlendirmesi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
Bütün kadınlar için gebelik öncesi ve gebeliğin erken döneminde VTE için risk faktörlerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır Risk değerlendirmesi herhangi bir nedenle hastaneye yattığında tekrarlanmalıdır İntrapartum ve postpartum tekrar risk değerlendirilmesi yapılmalıdır

14

15

16 Risk Faktörleri (RCOG, 2015)

17 Gebelikte VTE İçin Risk Faktörleri
McLintock C. Best Practise, 2014

18 Gebelikte Risk Değerlendirmesi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015)
≥4 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) antenatal ve postpartum 6 hafta profilaktik DMAH almalı (Yeni, 2015) 3 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) 28. haftadan itibaren ve postpartum 6 hafta profilaktik DMAH almalı (Yeni, 2015) 2 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) postpartum 10 gün profilaktik DMAH almalı (Yeni, 2015) Hiperemezis veya OHSS gibi nedenlerle hastaneye yatanlara tromboprofilaksi aktif kanama veya doğum olmadığı sürece önerilmeli (Yeni, 2015)

19 En az 6 hafta postpartum profilaktik DMAH
Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk Değerlendirmesi ve Tedavisi (RCOG Green-top Guideline No. 37a,2015) - Daha önce VTE öyküsü - Herhangi bir nedenle antenatal DMAH kullanımı - Yüksek risk trombofili - Düşük risk trombofili + aile öyküsü YÜKSEK RİSK En az 6 hafta postpartum profilaktik DMAH

20 Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk Değerlendirmesi ve Tedavisi
- Doğumda sezaryen ihtiyacı (acil) - Obezite (BMI>40 kg/m²) - Postpartum uzun süre (>3 gün) hastanede yatış veya tekrar başvuru - Postpartum herhangi bir cerrahi işlem - Eşlik eden tıbbi hastalıklar (kalp yetmezliği,aktif SLE, kanser, inflamatuar bağırsak hastalığı veya inflamatuar poliartropati, nefrotik sendrom, nefropatili Tip I DM, orak hücreli anemi, intravenöz ilaç kullanımı ORTA RİSK En az 10 gün postpartum profilaktik DMAH Eğer devam eden veya >3 risk faktörü varsa uzun süreli DMAH ile tromboprofilaksiyi düşün

21 Postpartum Tromboprofilaksi İçin Risk Değerlendirmesi ve Tedavisi
ORTA RİSK En az 10 gün postpartum profilaktik DMAH Eğer devam eden veya >3 risk faktörü varsa uzun süreli DMAH ile tromboprofilaksiyi düşün - 35 yaş üstü - Obezite (BMI>30kg/m²) Parite ≥3 Sigara kullanımı Elektif sezaryen Ailede VTE öyküsü Düşük risk trombofili Belirgin variköz venler Sistemik enfeksiyon İmmobilizasyon (parapleji, uzun mesafeli yolculuk,) Preeeklampsi Çoğul gebelik Erken doğum, bu gebelikte Ölü doğum, bu gebelikte Operatif doğum Uzamış doğum (>24 saat) Postpartum kanama (>1litre) ≥ 2 risk faktör < 2 risk faktör DÜŞÜK RİSK Erken mobilize et ve dehidratasyondan kaçın

22 Kalıtsal Trombofili ve VTE Riski (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138
Kalıtsal Trombofili ve VTE Riski (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013) VTE ve kalıtsal trombofili birlikteliği %20-50

23 Kalıtsal Trombofili (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138
Kalıtsal Trombofili (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013) Faktor V Leiden heterozigot Protrombin G20210A heterozigot Protein C veya S eksikliği? Düşük Risk Trombofili Yüksek Risk Trombofili

24 Kalıtsal Trombofili (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138
Kalıtsal Trombofili (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013) Düşük Risk Trombofili Antitrombin eksikliği Protrombin G20210A heterozigot + Faktor V Leiden heterozigot birlikteliği Protrombin G20210A homozigot Faktor V Leiden homozigot Protein C veya S eksikliği? Yüksek Risk Trombofili

25 VTE Öyküsü ve/veya Kalıtsal Trombofilili Gebelerde Tromboprofilaksi; (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. Tromboembolizm in pregnancy. 2013) Klinik senaryo Antepartum tedavi Postpartum tedavi Düşük risk trombofili, VTE yok İzlem Ek risk faktörü varsa postpartum antikoagulan tedavi Düşük risk trombofili+ailede VTE öyküsü (1.derece akrabada) Postpartum antikoagulan tedavi veya orta doz DMAH/UFH Düşük risk trombofili+uzun süreli antikoagulan ihtiyacı olmayan tek VTE öyküsü Profilaktik veya orta doz DMAH/UFH veya antikoagulansız izlem Yüksek risk trombofili+VTE öyküsü olmayan İzlem/ profilaktik DMAH/UFH Postpartum antikoagulan tedavi Yüksek risk trombofili+tek VTE öyküsü olan veya 1. derece aile öyküsü olan, uzun süreli antikoagulan tedavi almayan Profilaktik/orta doz veya ayarlanmış doz DMAH/UFH Postpartum antikoagulan tedavi veya orta veya ayarlanmış doz DMAH/UFH 6 hafta

26 ACOG Tromboprofilaksi Önerileri (2013)
Klinik senaryo Antepartum tedavi Postpartum tedavi Trombofilisi olmayan, uzun sürmeyen geçici risk faktörlerine bağlı tek epizod VTE geçiren (gebelik veya estrojene bağlı risk faktörleri dışında) İzlem Postpartum antikoagulan tedavi /İzlem Trombofilisi olmayan gebelik veya estrojene bağlı geçici risk faktörlerine bağlı tek epizod VTE geçiren Profilaktik doz DMAH/UFH / İzlem Postpartum antikoagulan tedavi Trombofilisi olmayan idiyopatik nedenle tek epizod VTE epizodu, uzun süreli antikoagulan tedavi almayan Profilaktik doz DMAH/UFH/ İzlem Trombofili veya trombofilisi olmayan ≥2 VTE epizodu, uzun süreli antikoagulan tedavi almayan Profilaktik / terapotik doz DMAH/UFH Postpartum antikoagulan tedavi veya 6 hafta terapotik doz DMAH/UFH Trombofili veya trombofilisi olmayan ≥2 VTE epizodu, uzun süreli antikoagulan tedavi alan Terapoik doz DMAH/UFH Yeniden uzun süreli antikoagulan tedavi

27 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Uzun süre antikoagulan gerektiren VTE öyküsü Antitrombin eksikliği Antifosfolipid sendromu ile birlikte VTE öyküsü Yüksek Risk Orta Risk

28 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal Postpartum Yüksek Risk Yüksek doz DMAH Orta Risk

29 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal Postpartum Yüksek Risk En az 6 hafta yüksek doz DMAH veya Oral antikoagulan tedaviye geçinceye kadar DMAH Orta Risk

30 (Major cerrahiye bağlı tek VTE dışında)
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Herhangi bir VTE öyküsü (Major cerrahiye bağlı tek VTE dışında) Yüksek Risk Orta Risk

31 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal Postpartum Yüksek Risk Profilaktik DMAH Orta Risk

32 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal Postpartum Yüksek Risk 6 hafta postpartum profilaktik DMAH Orta Risk

33 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Yüksek Risk Asemptomatik yüksek risk trombofili Homozigot Faktör V Leiden / heterozigot birlikteliği Protein C ve ya S eksikliği Orta Risk

34 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal profilaktik DMAH Yüksek Risk Antenatal Postpartum Orta Risk

35 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk 6 hafta postpartum profilaktik DMAH Yüksek Risk Orta Risk Antenatal Postpartum

36 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Yüksek Risk Major cerrahiye bağlı tek VTE öyküsü (Trombofili, aile öyküsü veya diğer risk faktörleri olmadan) Orta Risk

37 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk Antenatal DMAH rutin olarak önerilmiyor 28. haftadan itibaren profilaktik DMAH öner Yüksek Risk Antenatal Postpartum Orta Risk

38 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Çok Yüksek Risk 6 hafta postpartum profilaktik DMAH Yüksek Risk Orta Risk Antenatal Postpartum

39 (Protrombin/Faktör V Leiden mutasyonu)
VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Asemptomatik düşük risk trombofili (Protrombin/Faktör V Leiden mutasyonu) Düşük Risk

40 VTE Öyküsü ve/veya Trombofilisi Olan Hastalarda Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Risk faktörlerini değerlendir ve skorla Düşük Risk Diğer risk faktörleri varsa postpartum 10 gün profilaktik DMAH Aile öyküsü varsa 6 hafta profilaktik DMAH

41 Tedavi Yöntemleri Farmakolojik Yöntemler Non farmakolojik yöntemler
Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) Unfraksiyone heparin (UFH) Warfarin Farmakolojik Yöntemler Non farmakolojik yöntemler

42 Tedavi Yöntemleri Farmakolojik Yöntemler Non farmakolojik yöntemler
Erken mobilizasyon Gradual kompresyon çorapları • İntermitan pnömotik kompresyon Non farmakolojik yöntemler

43 Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar: DMAH Unfraksiyone heparin (UFH) Warfarin Doğum öncesi ve sonrası için birinci seçenek Plasentayı geçmez Fraksiyone olmayan heparin kadar etkili ve ondan daha güvenilir Uygulaması kolay, rutin izlem gerekmiyor Emziren annelerde de kullanımı güvenli

44 Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar: DMAH Unfraksiyone Heparin (UFH) Warfarin DMAH’a göre daha kısa yarılanma ömrü Protamin sülfat ile etkisi tamamen nötralize edilebilir Plasentayı geçmez Tromboz riski çok yüksek olan veya kanama riski altında olan gebelerde doğum eyleminde kullanılabilir Ciddi renal yetmezlikte (kreatinin kleransı <30mL/dk) tercih edilir Heparine bağlı trombositopeni riskini artırır Emziren annelerde kullanımı güvenli

45 Tromboprofilaksi İçin Kullanılan İlaçlar
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde kullanılan ilaçlar: DMAH Unfraksiyone heparin (UFH) Warfarin Gebelikte kullanımı, heparin kullanımının uygun olmadığı durumlarla sınırlı (mekanik kalp kapak hastalarında) Plasentayı geçmesi nedeniyle konjenital anomali riski yüksek Gebeliğin haftaları arasında %5 warfarin embriyopatisi gözlenir Doza bağımlı (>5 mg/gün dozda görülme olasılığı daha yüksek) Gebeliğin her döneminde fetal (intrakranial) kanama riski Emziren annelerde güvenli

46 Laboratuvar Testler DMAH: Anti-Xa düzeyi izlemi gerekmiyor
Serum kreatinin düzeyi bakılmalı (Böbrek fonksiyon bozukluğunda dozu azaltılmalı) Önceden UFH alanlarda trombosit sayısı önemli UFH: 4-14. günler arası veya heparin stoplanana kadar her 2-3 günde bir trombosit sayımı önemli (Heparine bağlı trombositopeni için)

47 DMAH Kontrendikasyonları
Bilinen kanama bozuklukları (Hemofili, von Willebrand hastalığı veya edinilmiş koagülopati) Aktif doğum öncesi veya doğum sonrası kanama DMAH’a karşı allerjik reaksiyonlar Şiddetli kanama riski olan kadınlar (plasenta previa) Trombositopeni (Trombosit<75.000) Son 4 hafta içerisinde akut inme Ciddi böbrek hastalığı (GFR<30 ml/dk/1.73m²) Ciddi karaciğer hastalığı (Protrombin zamanı normal sınırların üstünde, bilinen varisler) Kontrolsüz hipertansiyon (Sistolik kan basıncı ≥200mmHg veya diastolik kan basıncı ≥120mmHg)

48 DMAH İçin Önerilen Dozlar (RCOG Green-top Guideline No. 37a)
Ağırlık (kg) Enoxaparin Dalteparin Tinzaparin < 50 20 mg/gün 2500 u/gün 3500 u/gün 50–90 40 mg/gün 5000 u/ gün 4500 u/gün 91–130 60 mg/gün * 7500 u/gün 7000 u/gün * 131–170 80 mg/gün * u/ gün 9000 u/gün * > 170 0.6 mg/kg/gün * 75 u/kg/gün 75 u/kg/gün* Yüksek profilaktik doz 50-90 kg 40 mg 12 saatlik 5000 u 12 saatlik 4500 u 12 saatlik Tedavi dozu Antenatal 1 mg/kg/12 saat 100 u/kg/12 saat 175 u/kg/gün Postnatal 1.5 mg/kg/gün 200 u/kg/gün * Bölünmüş iki doz halinde verilebilir

49 Antikoagulan Rejimler (ACOG Practise Bulltein, ≠ 138. 2013)

50 Diğer Farmakolojik İlaçlar
Danaparoid Heparinoid Heparine intolerans varsa hematoloji konsultasyonu ile kullanılabilir Yarılanma ömrü uzun (24 saat), emzirmede güvenli Fondaparinux; Sentetik pentasakkarit, selektif aktif Faktör X inhibitörü UK’da gebelik dışında VTE tedavisi için lisans almış Yarılanma ömrü uzun (18 saat), rejyonel anestezi için saat beklemeli

51 Elastik Kompresyon Çorapları
Kullanımını destekleyen çalışmalar sınırlı Hastaneye yatışı yapılan ve antikoagulan tedavinin kontrendike olduğu gebe/lohusalar Sezaryen sonrası hastanede yatan (DMAH/UFH tedavisine ilave) VTE için yüksek risk grubunda olduğu düşünülen (geçirilmiş VTE öyküsü olan, >4 antenatal veya >2 postnatal risk faktörü bulunan) gebe/lohusalar 4 saatten uzun yolculuk yapacak gebe/lohusalar

52 Doğumda Tromboprofilaksi Doğum öncesi tromboprofilaktik DMAH dozu:
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Doğum öncesi tromboprofilaktik DMAH dozu: Bölgesel analjezi; Profilaktik DMAH dozundan 12 saat sonra Teropatik dozdan 24 saat sonra yapılmalı Doğum öncesi DMAH alan ve elektif sezaryen olanlarda son profilaktik doz 1 gün önce yapılmalı

53 Doğumda Tromboprofilaksi Doğum öncesi tromboprofilaktik UFH
Profilaktik, orta veya terapotik dozlarda DMAH alan hastaya doğum sırasında nöroaksiyel anestezi indüksiyonuna izin için gebeliğin 36. haftasında UFH’ya geçilmelidir (ACOG, 2013) DMAH alan hastalarda doğum gecikirse profilaktik doz UFH (5000 u) sc 12 saatte bir yapılabilir (RCOG, 2015) UFH uygulamasından 4 saat sonra rejyonel anestezi yapılabilir (APTT normal olmalı) (RCOG, 2015)

54 İlk tromboprofilaktik DMAH dozu:
Postpartum Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) İlk tromboprofilaktik DMAH dozu: Doğum sonrası kanamanın olmadığı ve bölgesel analjezinin uygulanmadığı en kısa sürede Doğum öncesi DMAH alan ve sezaryen olanlarda post-operatif/epidural kateter uygulanmasından 4 saat sonra Epidural kateter doğumdan sonra yerinde bırakılacaksa; Kateter DMAH dozunun uygulanmasından 12 saat sonra çıkarılmalı Çıkarıldıktan sonra en az 4 saat DMAH dozu verilmemeli

55 Örnek (Elektif sezaryen ve profilaktik doz için);
Postpartum Tromboprofilaksi (RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Örnek (Elektif sezaryen ve profilaktik doz için); Akşam 18:00’de DMAH son dozu yapılır Sabah sezaryen olabilir 14:00’den önce epidural kateter çekilir Akşam 18:00’de tekrar DMAH yapılır

56 Doğum sonrası tromboprofilaksi:
Postpartum Tromboprofilaksi Doğum sonrası tromboprofilaksi: Son profilaktik dozdan 4 saat sonra vajinal yada sezaryen doğum olursa hasta hemoraji komplikasyonu açısından önemli risk altında değildir (ACOG, 2013) Postpartum DMAH/UFH vajinal doğumdan 4-6 saat sonra, sezaryenden 6-12 saat sonra tekrar başlanabilir (ACOG, 2013)

57 Postpartum Tromboprofilaksi Tromboprofilaksi ne kadar devam etmeli?
(RCOG Green-top Guideline No. 37a, 2015) Tromboprofilaksi ne kadar devam etmeli? Yüksek risk grubunda en az 6 hafta Orta risk grubunda 10 gün devam etmeli (Yeni, 2015) Ek risk faktörü bulunan kadınlarda (yara yeri enfeksiyonu, cerrahi, uzun süre yatmayı gerektiren durumlar) 6 haftaya uzaltılmalı

58 Eve Götürülecek Mesajlar (Gebelikte Risk Değerlendirmesi Özet)
≥4 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) antenatal ve postpartum 6 hafta profilaktik DMAH almalı 3 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) 28. haftadan itibaren ve postpartum 6 hafta profilaktik DMAH almalı 2 risk faktörü bulunan kadınlar (VTE öyküsü ve trombofili dışında) postpartum 10 gün profilaktik DMAH almalı Hiperemezis veya OHSS gibi nedenlerle hastaneye yatanlara tromboprofilaksi önerilmeli

59 Eve Götürülecek Mesajlar (Postpartum Risk Değerlendirmesi Özet)
Sınıf 3 obez (≥40 kg/m² ) olanlar doğum sonrası 10 gün kilolarına uygun olarak profilaktik doz DMAH almalıdır Devam eden ≥ 2 risk faktörü bulunanlar doğum sonrası 10 gün kilolarına uygun olarak profilaktik doz DMAH almalıdır VTE öyküsü olan bütün kadınlar doğum şekli ne olursa olsun postpartum en az 6 hafta DMAH veya sonrasında warfarin almalıdır Ailede VTE öyküsü ve tanımlanmış trombofili olanlar postpartum 6 hafta tromboprofilaksi almalıdır Acil sezaryen olanlar postpartum 10 gün, elektif sezaryen olanlar ek risk faktörü varsa postpartum 10 gün tromboprofilaksi almalıdır

60 Eve Götürülecek Mesajlar
Warfarin, DMAH, UFH süt veren kadınlarda kullanılabilir Bölgesel analjezi profilaktik DMAH dozundan 12 saat sonra, teropatik dozdan 24 saat sonra yapılmalı Postpartum DMAH/UFH vajinal doğumdan 4-6 saat sonra, sezaryenden 6-12 saat sonra tekrar başlanabilir Kateter DMAH dozunun uygulanmasından 12 saat sonra çıkarılmalı, çıkarıldıktan sonra en az 4 saat DMAH dozu verilmemeli

61 TEŞEKKÜRLER


"Postpartum Dönemde Venöz Tromboemboli Profilaksisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları